chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werfreserves Vlaamse overheid

  Ben je dringend op zoek naar een dossierbehandelaar, beleidsmedewerker, jurist of een HR-talent voor je departement of agentschap? Dan kun je gebruik maken van de werfreserves van de Vlaamse overheid. Dit laat je toe om sneller en efficiënter aan te werven.

  Voor wie?

  • Je bent HR- of selectieverantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt veel voorkomende functies sneller invullen met behulp van de werfreserves van de Vlaamse overheid.

  Wat zijn ‘VO-brede werfreserves’?

  Departementen en agentschappen binnen de Vlaamse overheid zoeken regelmatig kandidaten voor soortgelijke functies. Om een snellere aanwerving van die profielen mogelijk te maken, worden ‘VO-brede werfreserves’ aangelegd. Dit zijn werfreserves met kandidaten die geschikt zijn voor een veelvoorkomende functie binnen de Vlaamse overheid. Zij hebben een 1ste screening doorlopen en werden getest op de persoonsgebonden competenties die van belang zijn voor de functie.

  Overzicht werfreserves

  Jurist (A1)

  Samengevat: werfreserve met 61 kandidaten met een Belgisch masterdiploma in de Rechten, of toegang tot interne of externe mobiliteit. Beschikbaar voor contractuele en statutaire functies tot 17 december 2021.

  Welke procedure werd doorlopen voor de werfreserve?

  • module 1: cv-screening en voorselectie op basis van computergestuurde testen waarin de besluitvaardigheid, het verbaal redeneervermogen en algemene verwerkingscapaciteiten in complexe en juridische teksten werden beoordeeld
  • module 2: competentiescreening (gesprek, persoonlijkheidsvragenlijst en postbakoefening) om de persoonsgebonden competenties te beoordelen

  Welke technische competenties werden getest?

  • analytisch, snel nieuwe zaken oppikken
  • vanuit verschillende informatiebronnen besluiten kunnen vormen en adviezen formuleren
  • in staat zijn om complexe juridische teksten te interpreteren en te verwerken 

  Welke persoonsgebonden competenties werden getest?

  • verantwoordelijkheid nemen (niveau 2)
  • samenwerken (niveau 2)
  • analyseren(niveau 2)
  • oordeelsvorming (niveau 2)
  • visie (niveau 1)
  • initiatief (niveau 2)
  • klantgerichtheid (niveau 2)
  Beleidsmedewerker (A1)

  Samengevat: werfreserve met 103 kandidaten met een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A, of toegang tot interne of externe mobiliteit, en relevante ervaring in beleidsgerelateerde taken. Beschikbaar voor contractuele en statutaire functies tot 30 september 2021.

  Welke procedure werd doorlopen voor de werfreserve?

  • module 1: cv-screening, voorselectie op basis van motivatiebrief waarin een 1ste toetsing van de motivatie en de schrijfvaardigheid werden beoordeeld, en psychotechnische testen die het leervermogen en de algemene verwerkingscapaciteiten meten
  • module 2: competentiescreening (gesprek, persoonlijkheidsvragenlijst en postbakoefening) om de persoonsgebonden competenties te beoordelen

  Welke technische competenties werden getest?

  • vlotte pen hebben en teksten goed kunnen verwerken
  • analytisch, snel nieuwe zaken oppikken

  Welke persoonsgebonden competenties werden getest?

  • verantwoordelijkheid nemen (niveau 1)
  • inleven (niveau 2)
  • samenwerken (niveau 3)
  • netwerken (niveau 2)
  • visie (niveau 2)
  • innoveren (niveau 2)
  • klantgerichtheid (niveau 1)
  HR-generalist (A1)

  Samengevat: werfreserve met 31 kandidaten met een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A, of toegang tot interne of externe mobiliteit, en ervaring binnen HR. Beschikbaar voor contractuele en statutaire functies tot 21 augustus 2020.

  Welke procedure werd doorlopen voor de werfreserve?

  • module 1: cv screening en psychotechnische testen waarin het leervermogen en algemene capaciteiten werden beoordeeld
  • module 2: competentiescreening (gesprek, persoonlijkheidsvragenlijst en postbakoefening) om de persoonsgebonden competenties te beoordelen 

  Welke technische competenties werden getest?

  • kennis van HR
  • ervaring met projectmanagement als pluspunt
  • basiskennis van het HR-beleid en de HR-organisatie van de Vlaamse overheid als pluspunt

  Welke persoonsgebonden competenties werden getest?

  • verantwoordelijkheid nemen (niveau 2)
  • samenwerken (niveau 2)
  • analyseren (niveau 2)
  • visie (niveau 1)
  • initiatief (niveau 2)
  • oordeelsvorming (niveau 2)
  • klantgerichtheid (niveau 2)
  HR-businesspartner (A2)

  Samengevat: werfreserve met 14 kandidaten met een masterdiploma, of toegang tot interne of externe mobiliteit. Beschikbaar voor statutaire wervingen in de rang A2, graad van adviseur. Werfreserve is beschikbaar tot 23 juli 2021.

  Welke procedure werd doorlopen voor de werfreserve?

  • module 1: cv-screening en voorselectie op basis van een standaardvragenlijst en een Skype-gesprek waarin geschiktheid voor de functie, presentatievaardigheden en vaktechnische competenties werden beoordeeld
  • module 2: assessmentcenter om de persoonsgebonden competenties te beoordelen

  Welke technische competenties werden getest?

  • grondige kennis van de verschillende HR-domeinen, HR-strategie en -beleid dat zowel personeels- als organisatieontwikkeling omvat
  • ervaring met verander- en projectmanagement
  • inzicht in het HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid

  Welke persoonsgebonden competenties werden getest?

  • verantwoordelijkheid nemen (niveau 2)
  • samenwerken (niveau 2)
  • analyseren (niveau 3)
  • oordeelsvorming (niveau 3)
  • klantgerichtheid (niveau 2)
  • visie (niveau 2)
  Dossierbehandelaar (B1)

  Samengevat: werfreserve met 115 kandidaten met een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B, of toegang tot interne of externe mobiliteit. Beschikbaar voor contractuele en statutaire functies tot 17 mei 2021.

  Welke procedure werd doorlopen voor de werfreserve?

  • module 1: cv-screening en voorselectie op basis van computergestuurde testen waarin het abstract redeneervermogen en administratieve vaardigheden werden beoordeeld
  • module 2: competentiescreening (gesprek, persoonlijkheidsvragenlijst) om de persoonsgebonden competenties te beoordelen

  Welke technische competenties werden getest?

  • /

  Welke persoonsgebonden competenties werden getest?

  • verantwoordelijkheid nemen (niveau 1)
  • samenwerken (niveau 1)
  • analyseren (niveau 1)
  • oordeelsvorming (niveau 1)
  • klantgerichtheid (niveau 1)
  • zorgvuldigheid (niveau 1)

  Kostprijs

  Het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) zorgt voor kwalitatief en professioneel geselecteerde werfreserves. Je departement of agentschap betaalt eventueel een kostprijs voor het gebruik ervan. Dit hangt af van de aansluitingsformule bij het Selectiecentrum van AgO:

  • aangesloten: je gebruikt de werfreserves gratis
  • alleen aangesloten voor statutaire wervingen: je betaalt alleen voor contractuele aanwervingen uit de werfreserves
  • niet aangesloten: je betaalt voor het gebruik van de werfreserves
  Hoe wordt de prijs voor het gebruik van werfreserves berekend?

  De totale kostprijs bestaat uit 2 delen:

  • Vaste kostprijs per kandidaat: je betaalt een vaste kostprijs per kandidaat die je aanwerft vanuit de werfreserve. Deze prijs per kandidaat wordt voor elke werfreserve vastgelegd op basis van de gemaakte kosten voor de selectieprocedure.
  • Variabele kostprijs per oproep: je betaalt een variabele kostprijs per oproep uit de werfreserve. Deze prijs per wordt bepaald op basis van het aantal gesprekken, de rapportering en bijbehorende administratie die met de oproep gepaard gaan.

  Bijvoorbeeld: je doet een oproep uit de werfreserve met juristen. Er worden 4 geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd voor de eindselectie. Je neemt uiteindelijk 1 kandidaat in dienst. Je betaalt in totaal:

  • een vaste kostprijs voor de selectie van 1 kandidaat
  • een variabele kostprijs op basis van de oproep van 4 kandidaten

  Goed om weten: contacteer het Selectiecentrum van AgO als je een prijsindicatie wenst voor een concrete werfreserve.

  Voordelen

  Werfreserves zijn minstens 1 jaar geldig en kunnen zowel voor statutaire als contractuele vacatures gebruikt worden. Reken op een kortere doorlooptijd voor de invulling van je vacature. Kandidaten in de werfreserve hebben namelijk al een deel van de selectieprocedure doorlopen en beschikken over de persoonsgebonden competenties die van belang zijn voor de functie. Je roept ze alleen nog op voor een eindselectie waar je eigen accenten legt voor een concrete vacature.

  Hoe aanwerven uit werfreserves?

  Kandidaten aanwerven uit werfreserves: procedure voor selectieverantwoordelijken binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt een oproep uit een werfreserve aan via de module Rekrutering van Vlimpers.

   Opgelet: controleer eerst of de vacante functie al bestaat in de module Profielbeheer van Vlimpers. Is dit niet het geval? Maak de functie dan eerst aan in de Module profielbeheer. Lees in de Vlimpershandleiding hoe je dat doet.

  • 2

   Bespreek de aanpak van de eindselectie met het Selectiecentrum van AgO

   Een selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO contacteert je om je vacature verder uit te diepen, de timing te bespreken en de eindselectie vorm te geven.

   Zo kun je bijkomende deelnemingsvoorwaarden bepalen voor de kandidaten uit de werfreserve en kun je bepalen welke criteria beoordeeld worden in de eindselectie (motivatie, verwachtingen, inzetbaarheid, bijkomende persoonsgebonden competenties of bijkomende vaktechnische competenties).

  • 3

   Oproep kandidaten door het Selectiecentrum van AgO

   De selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO bezorgt je vacature aan de kandidaten uit de werfreserve. Geïnteresseerde kandidaten kunnen binnen de week (of anderhalve week in een vakantieperiode) reageren.

  • 4

   Voer de eindselectie uit

   Je voert samen met de selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO de eindselectie uit zoals vastgelegd in stap 2Je maakt een gemotiveerde keuze.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel: 

  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be - 02 553 01 08


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).