chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanvullend pensioen

  Ben je als contractueel personeelslid binnen de Vlaamse overheid aan de slag? Dan bouw je vanaf je indiensttreding een aanvullend pensioen op. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

  Voor wie?

  • Je bent contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent tewerkgesteld als contractueel personeelslid bij de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV).
  • Je bent kabinetsaangestelde.
  Welke contractuele personeelsleden komen niet in aanmerking?
  • jobstudenten
  • personeelsleden die niet onder de Belgische Sociale Zekerheid vallen zoals lokaal aangeworven personeel in het buitenland
  • occasionele personeelsleden
  • personeelsleden die een bijzondere aanvullende pensioenregeling genieten

  Wat?

  Als contractueel heb je recht op een pensioen van het werknemersstelsel. Dit is het 'wettelijk pensioen'. Daarnaast spaart de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2018 jaarlijks vaste bijdragen van 3% van je salaris (in verhouding met je prestaties). Dit is een aanvullend pensioen - ook wel '2de pensioenpijler' genoemd. Het Vlaams Pensioenfonds staat in voor het aanvullend pensioen. Je hebt er recht op zodra je op pensioen gaat.

  Goed om weten:

  • Je ontvangt jaarlijks in het najaar het pensioenoverzicht van je opgebouwde aanvullende pensioenrechten.
  • Heb je al een gunstigere 2de pensioenpijler? Dan blijf je deze behouden.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van het aanvullend pensioen hangt af van je werkelijke prestaties. Een simulatie van de actuele waarde van je opgebouwde saldo kun je (zodra je je pensioenoverzicht ontvangen hebt) zelf raadplegen via mybenefit.be.

  Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald als je op pensioen gaat. Je kiest op dat moment zelf hoe je het gespaard bedrag wilt ontvangen: in 1 keer of maandelijks een klein bedrag aanvullend op je wettelijk pensioen (ter waarde van 'het gespaard bedrag').

  Kostprijs

  Dit kost je niets. Dit is een voordeel voor contractuele personeelsleden bij de Vlaamse overheid.

  Wat te doen…?

  … als je nieuw in dienst bent?

  Je moet zelf niets doen.

  Het Vlaams Pensioenfonds neemt je gegevens over uit Vlimpers, het HR-systeem van de Vlaamse overheid. In de loop van de maand oktober, volgend op het jaar van je indiensttreding, ontvang je het 1ste papieren pensioenoverzicht.

  Goed om te weten: wil je graag overstappen naar een digitale fiche? Geef dit aan in het formulier dat je terugvindt bij het 1ste papieren pensioenoverzicht en stuur het terug naar het Vlaams Pensioenfonds. Het adres vind je terug op het formulier.

  Alle informatie over een vlotte start vind je terug op de webpagina ‘Ik start bij de Vlaamse overheid’.

  … als je nog geen pensioenfiche ontvangen hebt?

  Je ontvangt jaarlijks in het najaar het pensioenoverzicht van je opgebouwde aanvullende pensioenrechten. Heb je geen papieren of digitaal overzicht ontvangen? Contacteer dan het Vlaams Pensioenfonds (zie onder 'contact').

  … als je wilt overstappen naar een digitale versie van het pensioenoverzicht?

  W je graag overstappen naar een digitale fiche? Geef dit aan in het formulier en stuur het terug naar het Vlaams Pensioenfonds.

  Heb je geen formulier meer beschikbaar? Contacteer dan het Vlaams Pensioenfonds.

  … als je uit dienst gaat voor je pensionering?

  Je ontvangt na je uitdiensttreding een brief met een overzicht en het verdere verloop van je gespaard bedrag. 

  Lees meer op de webpagina van de autoriteit voor financiële diensten en markten over wat je met je pensioenreserve kunt doen en waarop je moet letten

  … bij overlijden

  Ingeval van overlijden vóór pensionering betaalt de Vlaamse overheid de verworven reserves aan de begunstigde(n) (bijvoorbeeld partner, kinderen, …) uit.

  ... als je nog vragen hebt?

  Vind je het antwoord misschien bij deze veelgestelde vragen .  

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?   

  • Vragen over je aanvullend pensioendossier of problemen?
   Contacteer de dossierbeheerder 'Pension Architects':
   • 02 588 98 66 (telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur, behalve op woensdag, houd je rijksregisternummer bij de hand)
   • support-vpf@pensionarchitects.be
   • Pension Architects
    Postbus 33
    2980 Zoersel


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).