chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Binnenlandse dienstreizen

  Maatregelen coronavirus

  Er gelden bijzondere richtlijnen rond dienstreizen. Lees meer op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Maak je voor het werk een verplaatsing in het binnenland? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid voor sommige kosten een terugbetaling krijgen. Op deze webpagina vind je een overzicht.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je maakt op vraag van je lijnmanager een dienstverplaatsing in het binnenland van je woonplaats of standplaats naar een andere bestemming dan je standplaats (zie onder). Een standplaats is je officiële vaste werkplaats.
  Welke verplaatsingen worden altijd gelijkgesteld met een binnenlandse dienstreis?

  Dit zijn alle verplaatsingen:

  Welke verplaatsingen zijn geen binnenlandse dienstreis?

  Dit zijn alle verplaatsingen:

  • van je woonplaats naar je standplaats. Dit is woon-werkverkeer, tenzij je je eigen wagen gebruikt voor een dienstreis die hierop volgt. De afstand die in rekening gebracht wordt is dan ook deze vanuit je woonplaats.
  • voor Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW), bijvoorbeeld naar een satellietkantoor.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van de terugbetaling hangt af van je gemaakte kosten tijdens de binnenlandse dienstreis. Reiskosten, noodzakelijke parkeerkosten en eventuele verblijfskosten komen in aanmerkingen als je de bewijsstukken voorlegt (zie onder). Daarnaast krijg je ook een maaltijdvergoeding (zie onder). Je schiet deze kosten voor en je doet nadien een aanvraag voor terugbetaling.

  Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris. 

  Reiskosten

  Je reiskosten worden terugbetaald. Als er een kost aan je vervoer verbonden is, beslist je lijnmanager welk vervoersmiddel functioneel, financieel en ecologisch het meest verantwoord is en geeft je een akkoord voor:

  • Openbaar vervoer: je krijgt het vervoersticket terugbetaald (zie onder).
  • Eigen (elektrische) fiets of speedpedelec: je krijgt een kilometervergoeding en bent verzekerd voor ongevallen (zie onder).
  • Eigen wagen, motor- of bromfiets: je krijgt een kilometervergoeding, eventueel een carpooltoelage en bent verzekerd voor ongevallen (zie onder).
  • Dienstwagen: je leent een dienstwagen en krijgt geen kilometervergoeding.
  Hoe vraag je het vervoersticket voor je treinreis aan?

  Je vraagt minstens 24 uur voor je vertrek een e-ticket via Facilipunt aan.

  Goed om weten:

  • Gaat je dienstreis niet door (bijvoorbeeld door ziekte), dan moet je ten laatste de dag voor het gebruik van je treinticket Facilipunt contacteren om het treinticket te annuleren.
  • Je kunt het treinticket ook de dag zelf aankopen en nadien een aanvraag voor terugbetaling indienen.
  Hoeveel bedraagt de kilometervergoeding (fiets of wagen) en hoe vraag je deze aan?

  Je dient na de dienstreis een aanvraag voor terugbetaling in. Je krijgt een kilometervergoeding voor:

  • (elektrische) fiets: 0,21 euro per kilometer
  • wagen: 0,3707 euro per kilometer

  Opgelet:

  • Gebruik je een fiets voor je woon-werkverkeer en ben je een permanente fietsgebruiker? Dan ontvang je automatisch een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer en mag je enkel een kilometervergoeding aanvragen voor de extra kilometers die je aflegde voor je dienstreis.
  • Gebruik je een fiets voor je woon-werkverkeer en ben je een occasionele fietsgebruiker? Dan ontvang je geen fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer en mag je voor de dag dat je de dienstreis maakte een kilometervergoeding aanvragen.
  • Oefen je een reizende functie uit? Dan kun je voor het gebruik van je eigen wagen, motor- of bromfiets een maandelijkse forfaitaire kilometervergoeding krijgen. In dat geval dien je geen schuldvordering in. De ‘reizende functies’ worden gedefinieerd door het managementorgaan van je departement of agentschap.
  Hoeveel bedraagt de carpooltoelage en hoe vraag je deze aan?

  Als je voor een dienstreis je eigen wagen, motor- of bromfiets gebruikt en 1 of meerdere collega’s meeneemt, wordt je kilometervergoeding met de helft verhoogd. Collega’s die meereizen hebben geen recht op een carpooltoelage noch kilometervergoeding.

  Je dient na de binnenlandse dienstreis een aanvraag voor terugbetaling in.

  Uitzondering: het bedrag van de carpooltoelage wordt niet maandelijks, maar jaarlijks uitbetaald in het eerste trimester van het jaar volgend op het jaar waarin je aan carpooling gedaan hebt.

  Hoe ben je verzekerd voor ongevallen?

  1. Ongevallen met stoffelijke schade

  Als je een dienstreis maakt met je eigen wagen, fiets, motor- of bromfiets, kan stoffelijke schade naar aanleiding van deze dienstreis worden vergoed door je departement of agentschap.

  Deze tegemoetkoming heeft echter een aanvullend karakter. Dat betekent dat je departement of agentschap enkel tussenkomt voor schade aan je voertuig die niet door je eigen verzekering of de verzekering van een verantwoordelijke derde wordt vergoed. Heb je bijvoorbeeld een omniumverzekering? Dan zal je departement of agentschap de franchise aan jou terugbetalen.

  Als dit voorvalt, doe je aangifte bij je HR-verantwoordelijke. Lees meer in de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 over stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen.

  Opgelet:

  • Je voertuig moet op eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid ingeschreven zijn.
  • Je departement of agentschap komt niet tussen als:
   • een eventuele extra premie moet betaald worden aan je eigen verzekeraar bij het gebruik van je wagen voor het werk of
   • je bonusmalus stijgt door het ongeval

    
  2. Ongevallen met lichamelijk letsel

  Als je een ongeval met een lichamelijk letsel hebt tijdens je dienstreis, of aansluitend op de weg naar huis, zal het onder bepaalde voorwaarden om een arbeidsongeval gaan. Je dient dan ook best een aangifte als een arbeidsongeval in.

  Maaltijdvergoeding

  Met uitzondering van sommige situaties (zie onder), krijg je een maaltijdvergoeding. Je dient na de binnenlandse dienstreis een aanvraag voor terugbetaling in.

  soort dienstreis

  bedrag

  berekening (x index - werkgeversbijdrage maaltijdcheque)

  standaard

  10,96 euro

  9,50 euro x index - 5,91 euro

  dienstreis langer dan 12 uur

  21,92 euro

  2 x 10,63 euro

  dienstreis avond

  10,96 euro

  9,50 euro x index - 5,91 euro

  dienstopdracht op boot langer dan 6 uur

  8,65 euro

  8,20 euro x index - 5,91 euro

  dienstopdracht op boot langer dan 13 uur

  17,30 euro

  2x 8,65 euro

  Opgelet: 

  • Je krijgt ook een maaltijdcheque per dag als je op binnenlandse dienstreis bent. Om die reden wordt de maaltijdvergoeding verminderd met de werkgeversbijdrage van een maaltijdcheque.
  • Ben je in tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 of op 1 januari 2019 door een staatshervorming (Famifed uitgezonderd) overgeheveld naar de Vlaams overheid? Dan bedraagt die werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque 2,91 euro en moet je dus in bovenstaande berekening 5,91 euro vervangen door 2,91 euro.
  Wanneer krijg je geen maaltijdvergoeding (uitzonderingen)?

  Je krijgt geen maaltijdvergoeding voor binnenlandse dienstreizen:

  • die minder dan 6 uur duren.
  • binnen een straal van 5 kilometer vanaf je vaste werkplek of woonplaats.
  • binnen een straal van 25 kilometer vanaf je vaste werkplek of woonplaats als de verplaatsing met een motorvoertuig gedaan wordt.
  • waarbij een lunch aangeboden wordt.
  • waarbij je een warme maaltijd kunt eten in een restaurant van de diensten van de Vlaamse overheid.
  Krijg je ook een maaltijdvergoeding als je een 'reizende functie' hebt?

  Ja, als je een 'reizende functie' hebt kun je voor je maaltijden een forfaitaire maaltijdvergoeding krijgen. In dat geval dien je geen schuldvordering in.

  De ‘reizende functies’ worden gedefinieerd door het managementorgaan van je departement of agentschap. Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie.

  Parkeerkosten

  Je noodzakelijke parkeerkosten worden terugbetaald. Dit zijn parkeerkosten als er geen gratis parkeerplaats in de omgeving voorhanden is. Parkeerboetes en andere boetes worden niet terugbetaald. Je dient na de binnenlandse dienstreis een aanvraag voor terugbetaling in.

  Verblijfskosten

  Je kosten voor overnachting worden terugbetaald als je lijnmanager akkoord is. Dit zijn bijvoorbeeld hotelkosten in het kader van een binnenlandse dienstreis met overnachting. Deze kosten worden vergoed binnen de grenzen van de maximale logementsvergoeding voor België. Je dient na de binnenlandse dienstreis een aanvraag voor terugbetaling in.

  In welke situatie zou je toestemming kunnen vragen voor terugbetaling verblijfskosten?

  Verblijfskosten worden slechts uitzonderlijk terugbetaald. Je lijnmanager moet steeds akkoord gaan met de overnachting.

  Bijvoorbeeld:
  Je woont in Knokke, met standplaats in Brussel en overnacht in Aarlen om daar een vroege vergadering te kunnen bijwonen.

  Hoe binnenlandse dienstreis aanvragen?

  Binnenlandse dienstreis aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: gebruik je de prikklok? Contacteer je HR-verantwoordelijke voor de alle afspraken rond registratie binnen je departement of agentschap.

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt de verplaatsing aan in Vlimpers onder 'Verlof en werktijd' > 'Aanvraag'. Selecteer bij ‘soort’ > ‘overige’ > ‘dienstreis binnenland’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Hoe terugbetaling kosten aanvragen?

  Terugbetaling kosten binnenlandse dienstreis aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Werkt je agentschap of departement met Orafin? Dan verloopt de terugbetaling van kosten via deze toepassing. Is dit niet het geval? Contacteer dan je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Werk je voor VDAB? Dan registreer je je terugbetaling via 'Mijn Personeelsdossier' in Easypay. Je vindt meer informatie op de intranetpagina's van VDAB.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).