chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Competentiepremie

  Ben je door een staatshervorming overgedragen vanuit een federale overheidsdienst naar de Vlaamse overheid? Dan kun je recht hebben op een competentiepremie. Dit is een uitdovende maatregel.

  Wat?

  Personeelsleden van de federale overheid kunnen, na het volgen van een gecertificeerde opleiding en het slagen voor een competentieproef, een premie voor competentieontwikkeling krijgen. Naast deze premie kunnen ze via een competentiemeting hun loopbaan binnen de federale overheid opbouwen. Bij de Vlaamse overheid geldt echter een ander loopbaanbeleid. Daarom werd de competentiepremie als uitdovende maatregel opgezet voor wie werd overgedragen door een staatshervorming.

  Voor wie?

  • Je was personeelslid bij een federale overheidsdienst en werd door een staatshervorming overgedragen naar de Vlaamse overheid.
  • Je ontving bij de federale overheidsdienst op het moment van overdracht een premie voor competentieontwikkeling, na het slagen voor een competentieproef.
  Wat als je bij de overdracht naar de Vlaamse overheid nog niet kon deelnemen aan de competentieproef?

  Slaag je na je overdracht naar de Vlaamse overheid nog in een competentieproef die door de federale overheid wordt georganiseerd? Dan krijg je een competentiepremie die door de Vlaamse overheid uitbetaald wordt vanaf de datum van overheveling.

  Heb je na het slagen in de competentieproef ook recht op een (federale) schaalverhoging? Dan krijg je een ‘herinschaling’ bij de Vlaamse overheid.

  Opgelet: de inschrijvingen voor competentieproeven bij de federale overheid zijn stopgezet. Enkel wie voor 4 februari 2013 ingeschreven was, kan nog de opleidingen volgen en een competentieproef afleggen.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze premie hangt af van het niveau van je functie en wordt jaarlijks uitbetaald in september, samen met je salaris. Je ontvangt de premie voor een vastgelegde termijn.

  niveau

  functie

  bedrag

  termijn vanaf de inschrijvingsdatum

  D

  administratief medewerker

  technisch medewerker

  1.000 euro

  8 jaar

  keuken/schoonmaak

  800 euro

  C

  administratief/ technisch assistent

  1.700 euro

  8 jaar

  B

  administratief/technisch/financieel deskundige

  2.000 euro

  8 jaar

  ICT-deskundige

  2.500 euro

  6 jaar

  A

  attaché (A1)

  2.000 euro

  6 jaar

  attaché of adviseur (A2 of A3)

  3.000 euro

  6 jaar

  Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.         

  Goed om te weten:

  • De berekening van de premie hangt ook af van je prestaties tussen 1 september en 31 augustus.
  • De premie telt, in tegenstelling tot bij de federale overheid, niet mee voor de berekening van je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
  • Lees meer over de berekeningswijze op de webpagina over wedden van de federale overheid.

  Duur

  De competentiepremie wordt gedurende 6 of 8 jaar toegekend (zie bovenstaande tabel). Dit wordt ook wel eens de ‘volledige premie’ genoemd. Je behoudt deze voor de duur die federaal toegekend werd. Na afloop van deze termijn krijg je bij de Vlaamse overheid gedurende 36 maanden een zogenaamde ‘halve premie’.

  Uitzondering: je krijgt geen ‘halve premie’ als je na afloop van de vastgelegde termijn van de competentiepremie een (federale) schaalverhoging krijgt. Op dat moment krijg je een ‘herinschaling’ bij de Vlaamse overheid.

  Herinschaling

  Afhankelijk van je situatie kon je na afloop van de vastgelegde termijn van de competentiepremie bij de federale overheidsdienst overgaan naar een hogere salarisschaal (bijvoorbeeld van BA1/BT1S naar BA2/BT2S). Je behoudt dit recht na overheveling naar de Vlaamse overheid, maar dan onder de vorm van een herinschaling. Dit betekent dat in die situatie je inschaling bij de Vlaamse overheid opnieuw bekeken zal worden op basis van de schaal die je bij de federale overheid toegekend zou zijn geweest.

  Hoe wordt de herinschaling geregeld?

  Als statutair personeelslid met schaal BA2/BT2S moest je bij de federale overheid in 2 metingen slagen (met telkens een periode van 6 tot 8 jaar – afhankelijk van je niveau) vooraleer de daaropvolgende schaal BA3/BT3S werd toegekend.

  Slaagde je als BA2/BT2S slechts in de 1e meting, dan kreeg je na afloop van de geldigheidsduur geen hogere schaal en word je bij de Vlaamse overheid ook niet heringeschaald.

  Goed om weten: Binnen de federale overheidsdienst sprong je als statutair personeelslid van de 1e naar de 2e salarisschaal in 1 periode van 6 tot 8 jaar (afhankelijk van je niveau) en sprong je van de 2e naar de 3e salarisschaal in 2 perioden van 6 tot 8 jaar.

  CA1 CA2

  + slagen in competentiemeting

  + slagen in competentiemeting + 6 jaar premie

  + 6 jaar premie = CA2

  + slagen in competentiemeting + 6 jaar premie = CA3

  Hoe aanvragen?

  Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).