chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fiscale fiche en belastingen

  Waar vind je de fiscale fiche en welke informatie daarvan is belangrijk voor je (online) belastingaangifte? Zijn er specifieke aandachtspunten voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je een overzicht en enkele tips.

  Voor wie?

  Fiscale fiche 281.10

  Elk jaar beschik je over 1 of meerdere fiscale fiches die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen. Op deze fiscale fiche vind je het bedrag van alle betalingen, inhoudingen, tussenkomsten, voordelen van alle aard en herberekeningen van het afgelopen inkomstenjaar (zie onder). Bij de fiscale fiche vind je ook een controledocument dat de details per maand weergeeft.

  Je vindt de nieuwe fiche jaarlijks in de loop van de maand april via Vlimpers > tegel 'Loon' > 'Overzicht Selfservice' > ‘Salarissen en beloning’ > ‘Fiscale fiche 281.10’ of ‘Andere fiscale fiches’. Je kunt de gewenste fiche opslaan of afdrukken. Je vindt er naast de recentste fiche ook de fiches van afgelopen jaren. Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Goed om te weten:

  • Ben je uit dienst of langdurig afwezig? Dan ontvang je de fiscale fiche uiterlijk begin mei per post.
  • Geef je je belastingsaangifte online in? Dan stromen de gegevens van de fiscale fiche automatisch door.
  Over welke periode loopt een inkomstenjaar?
  • Normaal inkomstenjaar: 1 januari tot 31 december
  • Verschoven inkomstenjaar: 1 december (van jaar x) tot 30 november (van jaar x+1)

  Fiscale fiche 281.25 voor herberekeningen

  De fiscale fiche 281.25 wordt opgemaakt voor herberekeningen van ten onrechte uitbetaalde bedragen in het voorgaande jaar.

  Je werkgever bezorgt deze fiche automatisch aan de fiscus die het aanslagjaar zal herrekenen. Deze herberekening gebeurt in principe binnen de 4 maanden. Voor de opvolging hiervan neem je contact op met je plaatselijk belastingkantoor. Voor vragen met betrekking tot de berekeningen op de fiche neem je contact op met je personeelsdienst.

  Tips voor belastingaangifte

  De fiscale fiche 281.10 bevat heel wat informatie. Maar welke informatie neem je over op je papieren belastingaangifte of controleer je op je digitale aangifte via 'Tax-on-web'? Enkele tips.

  Woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets, wagen)

  1. Kom je met het openbaar vervoer naar het werk en wordt je abonnement betaald door (ten laste van) je werkgever?

  • Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan is het volledig bedrag van de tussenkomst van je werkgever vrijgesteld van belastingen. Je moet het bedrag vermeld onder rubriek 17. a) van je fiscale fiche zowel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) als onder code 1255-06 (of code 2255-73 partner) van je belastingaangifte.
  • Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan heb je geen recht op vrijstelling. Je mag het bedrag vermeld onder rubriek 17. a) van je fiscale fiche enkel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte. Je moet vervolgens de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer kun je 0,15 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).

  2. Kom je met de fiets naar het werk en ontvang je een fietsvergoeding betaald door je werkgever?

  • Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan moet je niets invullen op je belastingaangifte. De fietsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.
  • Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan moet je de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer met de fiets kun je 0,23 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).
  • Ter info; je vindt het ontvangen bedrag van je fietsvergoeding terug onder rubriek 26. a) van je fiscale fiche.

  3. Kom je met je eigen vervoersmiddel naar het werk en ontvang je een vergoeding betaald door je werkgever (bijvoorbeeld moeilijk bereikbare arbeidsplaats)?

  • Kies je voor de forfaitaire beroepskosten? Dan is een gedeelte van de tussenkomst van je werkgever vrijgesteld van belastingen, namelijk 400 euro. Je moet het bedrag vermeld onder rubriek 17. c) van je fiscale fiche invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte en '400' invullen onder code 1255-06 (of code 2255-73 partner).
  • Kies je om je beroepskosten te bewijzen? Dan heb je geen recht op vrijstelling. Je mag het bedrag vermeld onder rubriek 17. c) van je fiscale fiche enkel invullen onder code 1254-07 (of code 2254-74 partner) van je belastingaangifte. Je vervolgens moet de gemaakte kosten bewijzen aan de fiscus. Voor het woon-werkverkeer kun je 0,15 euro per kilometer in rekening brengen. Het totale bedrag van alle bewezen beroepskosten kun je invullen onder code 1258-03 (of code 2258-70 partner).

  4. Beschik je over een bedrijfswagen die je voor (eigenlijke) privéverplaatsingen en/of woon-werkverkeer mag gebruiken?

  Bezoldigingen (inkomsten)

  Onder rubriek 9. a) van je fiscale fiche worden alle inkomsten van het voorgaande inkomstenjaar vermeld. Dit bedrag omvat alle belastbare maandsalarissen, de belastbare eindejaarstoelage, het belastbare vakantiegeld en de belastbare toelages.

  Je moet dit bedrag invullen onder code 1250-11 (of code 2250-78 partner) van je belastingaangifte.

  Voordelen van alle aard (computer, gsm, internetaansluiting, …)

  Onder rubriek 9.c) van je fiscale fiche staan de voordelen van alle aard. Hieronder wordt de waarde van het voordeel van alle aard vermeld waarvan je gebruik maakt: laptop, vaste computer, tablet, gsm, internetaansluiting, dienstwagen, ...

  Je moet dit bedrag mee invullen onder code 1250-11 (of code 2250-78 partner) van je belastingaangifte.

  Lees meer:

  Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst

  Ben je statutair? Dan staat er onder rubriek 24 van je fiscale fiche ‘Ja’ vermeld. Bij contractuele personeelsleden staat hier ‘Nee’.

  Je moet dit invullen onder code 1290-68 (of code 2290-38 partner) van je belastingaangifte.

  Vakantieopvang

  Maak je gebruik van vakantieopvang voor je kind(eren)? Dan kun je de kosten invullen onder code 1384 van je belastingaangifte.

  Lees meer op de webpagina 'vakantieopvang' over de voorwaarden en het fiscaal attest.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).