chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hospitalisatieverzekering

  Maatregelen coronavirus

  Op de webpagina van Ethias vind je een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus en je hospitalisatieverzekering. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Word je opgenomen in het ziekenhuis? Heb je een ernstige ziekte? Dan kun je als personeelslid binnen de Vlaamse overheid rekenen op een hospitalisatieverzekering. Hierdoor worden bepaalde kosten vergoed.

  De hospitalisatieverzekering samengevat

  • Professionele verzekeraar: Ethias
  • Terugbetaling kosten bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte in binnen- en buitenland: een aanvullende terugbetaling van de kosten die nog overblijven na aftrek van de wettelijke tegemoetkomingen.
  • AssurCard: aan de hand van een persoonlijke AssurCard worden de meeste hospitalisatiekosten in het binnenland rechtstreeks betaald door de verzekeraar (derdebetalerssysteem). De ziekenhuisfactuur en de apothekersrekening worden rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd.
  • 2 formules: de verzekering bestaat uit een basisformule en een uitgebreide formule.
  Wat is het verschil tussen de basisformule en de uitgebreide formule?

  1. Basisformule

  • Terugbetaling: geen tussenkomst in de supplementen eigen aan een eenpersoonskamer. Dit wil zeggen dat je zelf moet betalen voor de meerkost die een verblijf in de eenpersoonskamer met zich meebrengt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is.
  • Minimaal: elke hoofdverzekerde is automatisch aangesloten bij de basisformule. Dit is kosteloos voor personeelsleden. De werkgever draagt de kostprijs.

  2. Uitgebreide formule

  • Terugbetaling: wel terugbetaling van de supplementen eigen aan een eenpersoonskamer. Dit wil zeggen dat de verzekering tussenkomt voor de meerkost die een verblijf in de eepersoonskamer met zich meebrengt, ook al is dit niet medisch noodzakelijk.
  • Optioneel: je kunt de basisformule uitbreiden met deze formule. Je moet jezelf inschrijven voor de uitgebreide formule en betaalt vervolgens jaarlijks een kostprijs.
  Welke waarborgen worden terugbetaald?

  De hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid biedt een ruime terugbetaling en waarborgt verschillende ernstige ziektes, behandelingen, testen, prothesen, …. Raadpleeg de PDF-pictogram verzekeringspolis voor een overzicht van de waarborgen.

  Kun je de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid ook gebruiken in het buitenland?

  Ja, je bent wereldwijd verzekerd voor een aanvullende terugbetaling van de kosten bij een hospitalisatie. Heb je een reisbijstandsverzekering? Dan zijn dit de medische kosten die niet worden betaald door je reisbijstandsverzekering.

  Opgelet: 

  • het derdebetalerssysteem, aan de hand van je Assurcard, geldt niet in het buitenland. Dit wil zeggen dat je de kosten zelf betaalt en nadien nog aangifte doet bij de verzekeraar.
  • Wil je graag volledig zorgeloos op reis? Zorg dan, zeker voor reizen buiten de Europese Unie, nog voor een bijkomende degelijke reisbijstandsverzekering. Die voorziet naast tussenkomst in medische kosten eveneens in repatriëring en zelfs vervroegde terugkeer, bijvoorbeeld na overlijden van een familielid.
  • De terugbetaling van Ethias is gebaseerd op Belgisch tarieven van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor een welbepaalde behandeling.

  Voor wie?

  Je kunt aansluiten bij de hospitalisatieverzekering als:

  • hoofdverzekerde: personeelslid Vlaamse overheid
  • nevenverzekerde: gezinslid van een personeelslid, personeelslid met pensioen of in non-activiteit, gezinslid van een overleden personeelslid
  Wie is hoofdverzekerde?

  Personeelsleden van de Vlaamse overheid

  • Je bent statutair of contractueel personeelslid bij de Vlaamse overheid.
  • Je werkgever is aangesloten bij de bij de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid.
  • Je bent niet in een toestand van non-activiteit. In dit laatste geval kun je ervoor kiezen om de verzekering verder te zetten als nevenverzekerde - op eigen kosten.
  Wie is nevenverzekerde?

  1. Gezinsleden van personeelsleden van de Vlaamse overheid

  • Je kunt als hoofdverzekerde je gezinsleden aansluiten bij de hospitalisatieverzekering:
   • je echtgeno(o)t(e)
   • je wettelijk samenwonende partner die geen familiebanden met je heeft
   • je kinderen en de kinderen van je gehuwde of wettelijk samenwonende partner die kinderbijslag geniet. Uitzondering: de kinderen die geen kinderbijslag genieten kunnen ook aansluiten op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn en onder hetzelfde dak wonen, of wegens studieredenen elders verblijven
   • je kinderen als je gescheiden, of van tafel en bed gescheiden, bent die ten laste zijn van je ex-echtgeno(o)t(e) op voorwaarde dat je verplicht bent alimentatiegeld te betalen of in geval van co-ouderschap
   • je kleinkinderen die jij of je gehuwde of wettelijk samenwonende partner ten laste hebben
  • Je kunt voor elk individueel gezinslid de keuze maken om ze wel of niet aan te sluiten (bijvoorbeeld: je sluit je kinderen aan, maar je partner niet).
  • Je kunt voor elk individueel gezinslid een andere formule kiezen (bijvoorbeeld je kiest voor je kind de basisformule, maar voor je partner de uitgebreide formule).

  2. Personeelsleden van de Vlaamse overheid in non-activiteit

  Je bent hoofdverzekerde en gaat in een toestand van non-activiteit (bijvoorbeeld: je neemt voltijds ambtshalve politiek verlof).

  3. Gepensioneerden van de Vlaamse overheid

  Je bent hoofdverzekerde en gaat op pensioen.

  4. Weduwen/weduwnaars of wezen van (gepensioneerde) personeelsleden van de Vlaamse overheid

  Je bent een aangesloten gezinslid van een overleden hoofdverzekerde of van een gepensioneerde nevenverzekerde.

  Welke categorieën van personeelsleden kunnen niet aansluiten?

  De hospitalisatieverzekering is niet beschikbaar voor personeelsleden uit 1 van onderstaande categorieën:

  • student-stagiair
  • jobstudenten
  • leden van raden en commissies die enkel een vergoeding ontvangen van de Vlaamse overheid
  • ex-werknemers waarvoor een rente wordt uitbetaald
  • inspecteurs van financiën
  • personeelsleden geworven via GIBO voor opleidings- en begeleidingstrajecten
  • huisbewaarders en vervangers van huisbewaarders
  • moreel consulenten
  • personeelsleden die geworven zijn via een overeenkomst alternerend leren
  • niet-personeelsleden die bepaalde controleopdrachten uitvoeren waarvoor zij een vergoeding ontvangen, vb. pluviometers
  Welke organisaties zijn aangesloten bij de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid?
  • De ministeries
  • Agentschap Inburgering en Integratie
  • Agentschap Plantentuin Meise
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
  • De Vlaamse Waterweg
  • Eigen vermogen Flanders Hydraulics
  • Eigen vermogen Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  • Eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • ESF-agentschap
  • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Kabinetten
  • Kind en Gezin
  • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
  • Natuurinvest
  • Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
  • Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
  • Openbre Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • Sociaal-economische Raad van Vlaanderen
  • Sport Vlaanderen
  • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn, Gezondheids- en Gezinsbeleid
  • Team Bedrijfstrajecten
  • Toerisme Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
  • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Vlaams Audiovisueel Fonds
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Vlaamse Onderwijsraad
  • Vlaamse Radio en Televisieomroep
  • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
  • Vlaamse Regulator voor de Media
  • Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
  • Vlaanderen Connect

  Kostprijs

  hoofd- of nevenverzekerde jaarpremie voor basisformule aanvullende  jaarpremie voor uitgebreide formule

  hoofdverzekerde

  46,76 euro (betaald door werkgever)

  +213,82 euro

  nevenverzekerde
  (klein)kind tot 25 jaar

  15,59 euro

  +71,27 euro

  nevenverzekerde
  kind vanaf 25 jaar en volwassene tot 65 jaar

  46,76 euro

  +213,82 euro

  nevenverzekerde
  volwassene vanaf  65 tot 70 jaar

  140,28 euro

  +641,45 euro

  nevenverzekerde
  volwassene boven de 70 jaar

  187,04 euro

  +855,27 euro

  Als hoofdverzekerde wordt de basisformule betaald door je werkgever. Elke werkgever buiten het toepassingsbied Sectoraal Akkoord, kan echter beslissen om uitgebreider tussen te komen. Je moet de premies jaarlijks vooraf betalen via overschrijving naar de verzekeraar. De verzekeraar bezorgt je rechtstreeks de uitnodiging voor betaling. Bij aansluiting of wijziging van je aansluiting kun je aangeven dat je je premie halfjaarlijks of trimestrieel wilt betalen.

  Goed om te weten: ben je gepensioneerd en betaal je zelf de premie? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen. De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van je leeftijd (zie onder). Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering, maar niet voor je partner of (klein)kinderen.

  Wat is het bedrag van de tegemoetkoming voor gepensioneerden en hoe vraag je een terugbetaling aan?

  Bedrag van de tegemoetkoming

  • jonger dan 65 jaar en op (medisch) pensioen: 25 euro
  • tussen 65 en 69 jaar en op pensioen: 70 euro
  • ouder dan 70 jaar en op pensioen: 90 euro

  Wanneer aanvragen?

  Je kunt de tegemoetkoming 3 keer aanvragen:

  • voor je 65ste, binnen de 2 jaar na je pensioendatum
  • binnen de 2 jaar na je 65ste
  • binnen de 2 jaar na je 70ste

  Hoe aanvragen?

  • Je verzamelt onderstaande documenten voor je aanvraag. Je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst.
   • vervalbericht (factuur) voor een verzekerde periode waarvan de einddatum valt na je pensioendatum (indien jonger dan 65 jaar) of waarvan de einddatum valt na je 65ste (indien tussen 65 en 69 jaar) of na je 70ste (indien ouder dan 70 jaar)
   • het betaalbewijs van de premie
  • Je vraagt de tegemoetkoming voor je hospitalisatiepremie aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket ’premie hospitalisatieverzekering’ en selecteer via de pijl rechtsboven de mijlpaal overeenkomstig je leeftijd of situatie, verzekeringsmaatschappij en soort hospitalisatieverzekering. Vul de velden ‘jaarbedrag premie’ en ‘einddatum verzekeringsperiode’ in. Hulp nodig of geen toegang? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

  Goed om te weten: de vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten opvragen. Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien. De vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Vrijstelling (franchise)

  Er geldt een vrijstelling (franchise) van 75 euro voor alle vormen van hospitalisatie. Dit wil zeggen dat je de eerste kosten tot 75 euro zelf moet betalen. Deze franchise wordt slechts eenmaal per verzekerde en per schadejaar toegepast.

  Goed om te weten: moet jij of je gezin binnen hetzelfde kalenderjaar meer dan 1 keer een vrijstelling (franchise) betalen? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst het betaalde bedrag (75 euro) van de 2e en eventueel volgende franchisebetalingen binnen dat kalenderjaar terugkrijgen. Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering. Contacteer hiervoor de vzw Sociale Dienst.

  Wat is het verschil tussen een schadejaar en een kalenderjaar?

  Een schadejaar duurt 12 maanden en begint te lopen:

  • op de eerste dag van de hospitalisatie
  • op de eerste dag van terugbetaling van kosten in het kader van de ‘ernstige ziekte’
  • op de dag van de thuisbevalling

  Een kalenderjaar duurt 12 maanden en loopt van 1 januari tot 31 december.

  In welke situaties moet je geen of slechts 1 keer franchise betalen?
  • Geen franchise bij ambulante zorgen (verblijf in het ziekenhuis is niet noodzakelijk) in geval van ‘ernstige ziekten’, bijvoorbeeld: chemobehandeling bij kanker.
  • Slechts 1 franchise bij een bevalling voor moeder en kind.
  • Slechts 1 franchise bij ononderbroken hospitalisatie over twee schadejaren.
  • Slechts 1 franchise als meerdere leden van eenzelfde gezin, die op de verzekering zijn aangesloten, gelijktijdig gehospitaliseerd worden ten gevolge van een ongeval.

  Aansluiting starten

  De start van de aansluiting bij de hospitalisatieverzekering verschilt voor een hoofdverzekerde of een nevenverzekerde. Dit geldt ook voor de wachttijden, medische formaliteiten en de verzekering van bestaande aandoeningen.

  Hoe aansluiten: personeelsleden van de Vlaamse overheid (hoofdverzekerde)

  1. Basisformule: je wordt automatische aangesloten bij je indiensttreding, zonder wachttijden of medische formaliteiten. Bestaande aandoeningen zijn gedekt. Je moet zelf niets doen.

  2. Uitgebreide formule:

  • Je kunt jezelf voor de uitgebreide formule inschrijven:
   • Ben je nieuw in dienst? Dan heb je tot 3 maanden na je startdatum de tijd om je in te schrijven.
   • Ben je nieuw in dienst in een ander departement of agentschap via mobiliteit binnen de Vlaamse overheid? Dan heb je tot 3 maanden na je startdatum de tijd om je in te schrijven.
   • Word je statutair? Dan heb je tot 3 maanden na je startdatum van je proeftijd de tijd om je in te schrijven.
   • Ben je al in dienst? Dan kun je jaarlijks vóór de vervaldag (1 april) overstappen. Opgelet: hierbij geldt een wachttermijn van 3 maanden. Bovendien zijn bestaande aandoeningen niet gedekt.
   • Procedure: bezorg het ingevulde aansluitingsformulier aan Ethias (contactgegevens staan in het formulier)
  • Opgelet: ben je al ingeschreven voor de uitgebreide formule, maar wil je graag overstappen naar de basisformule? Dan kun je jaarlijks vóór de vervaldag (1 april) overstappen via bovenstaand aansluitingsformulier. Hierbij geldt geen wachttermijn of uitsluiting van bestaande aandoeningen.
  Hoe aansluiten: gezinsleden van personeelsleden van de Vlaamse overheid (nevenverzekerde)
  • Aansluiten: je gezinsleden zijn niet automatisch aangesloten. Je kunt je gezinsleden aansluiten bij de hospitalisatieverzekering binnen de 3 maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte). Aansluiting is in dit geval mogelijk zonder wachttijden of medische formaliteiten. Bestaande aandoeningen zijn gedekt. Opgelet: omdat de start van het nieuwe contract op 1 april 2018 wordt aanzien als een initiële aansluiting kan je tot 1 juli 2018 nevenverzekerden aansluiten zonder wachttijd of uitsluiting van bestaande aandoeningen. 
  • Procedure: Je bezorgt het aansluitingsformulier aan Ethias (contactgegevens staan in het formulier).
  • Opgelet: als je je gezinsleden na deze 3 maanden wilt aansluiten geldt er een wachttermijn van 3 maanden en zijn bestaande aandoeningen niet gedekt.

  Einde en verderzetten aansluiting

  De aansluiting bij de hospitalisatieverzekering eindigt automatisch bij:

  • Overlijden: einde aansluiting op de laatste dag van de lopende maand.
  • Uitdiensttreding, pensionering of start van een periode van non-activiteit (voorbeeld ongewettigd afwezig): einde aansluiting en die van je nevenverzekerden op de laatste dag van het volgende kwartaal (zie tabel).

  laatste dag tewerkstelling of dienstactiviteit

  verzekerd tot en met

  vanaf 1 januari tot en met 31 maart

  30 juni

  vanaf 1 april tot en met 30 juni

  30 september

  vanaf 1 juli tot en met 30 september

  31 december

  vanaf 1 oktober tot en met 31 december

  31 maart

  Hoe aansluiting verderzetten na uitdiensttreding?
  • Verderzetten: je kunt het contract van jezelf en je nevenverzekerden binnen de 3 maanden na je uitdiensttredingsdatum op eigen kosten verderzetten, op voorwaarde dat je minstens 2 jaar bij een hospitalisatiepolis aangesloten was. Er zijn geen medische formaliteiten of wachttijden.
  • Procedure: contacteer Ethias - Dienst particulieren (011 28 22 40 - contract.hospicollectief@ethias.be).
  • Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is niet dezelfde als de premie zoals vermeld in de polis van de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid.
  Hoe aansluiting verderzetten na pensionering?
  • Verderzetten: je kunt het contract van jezelf en je nevenverzekerden op eigen kosten verderzetten. Er zijn geen medische formaliteiten of wachttijden.
  • Procedure: de verzekeraar bezorgt je een factuur voor de persoonlijke voortzetting. Je ontvangt dit factuur ten vroegste de week na het aflopen van je verzekering. Door deze factuur te betalen geef je aan dat je, samen met je eventueel verzekerde gezinsleden, aangesloten wenst te blijven. Als je geen verderzetting wenst, verstuur je een schriftelijke bevestiging voor stopzetting per brief of e-mail naar Ethias (contract.hospicollectief@ethias.be - Ethias, Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt).
  • Bijvoorbeeld: ga je op 31 maart op pensioen? Dan blijf je verzekerd tot en met 30 juni (zie bovenstaande tabel). Je ontvangt de factuur voor verderzetting ten vroegste begin juli.
  Hoe aansluiting verderzetten na non-activiteit?
  • Verderzetten: je kunt het contract van jezelf en je nevenverzekerden op eigen kosten verderzetten. Er zijn geen medische formaliteiten of wachttijden.
  • Procedure: de verzekeraar bezorgt je een factuur voor de persoonlijke voortzetting. Je ontvangt dit factuur ten vroegste de week na het aflopen van je verzekering. Door deze factuur te betalen geef je aan dat je, samen met je eventueel verzekerde gezinsleden, aangesloten wenst te blijven. Als je geen verderzetting wenst, verstuur je een schriftelijke bevestiging voor stopzetting per brief of e-mail naar Ethias (contract.hospicollectief@ethias.be - Ethias, Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt).
  • Bijvoorbeeld: stop je op 31 maart met werken? Dan blijf je verzekerd tot en met 30 juni (zie bovenstaande tabel). Je ontvangt de factuur voor verderzetting ten vroegste begin juli.
  Hoe aansluiting gezinsleden verderzetten na overlijden?
  • Verderzetten: bij overlijden van de hoofdverzekerde wordt de aansluiting van de nevenverzekerden verdergezet op hun naam.
  • Procedure: dit verloopt automatisch, je moet hiervoor zelf niets doen. Als je geen verderzetting wenst, verstuur je een schriftelijke bevestiging voor stopzetting per brief of e-mail naar Ethias (contract.hospicollectief@ethias.be - Ethias, Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt).
  Hoe aansluiting gezinsleden stopzetten?
  • Stopzetten: je kunt als hoofdverzekerde schriftelijk wijzigingen van je gezinssituatie doorgeven. Gezinsleden kunnen ook op schriftelijk verzoek vrijwillig de aansluiting beëindigen.
  • Procedure: je bezorgt hiervoor het  aansluitingsformulier<span> </span> aan Ethias. Je vindt de contactgegevens in het formulier.

  Informatie voor HR-professionals

  Lees meer over het raamcontract ‘collectieve hospitalisatieverzekering’. Dit werd afgesloten door het Facilitair Bedrijf. Je vindt er ook alle relevante contactpersonen en technische fiches.

  Wat te doen bij hospitalisatie?

  Goed om te weten:

  • Dankzij het derdebetalerssysteem via de AssurCard worden de ziekenhuisfactuur en apothekersrekening rechtstreeks aan de verzekeraar bezorgd.
  • Het derdebetalerssysteem is niet altijd mogelijk. Dit hangt af van het ziekenhuis, van de aard van je hospitalisatie of van je keuze voor een eenpersoonskamer terwijl je slechts van de basisformule geniet. Je krijgt hiervan een bericht tijdens het aangifteproces (zie onderstaande opties). In deze gevallen betaal je zelf de ziekenhuisfactuur en moet je een aanvraag voor terugbetaling indienen bij de verzekeraar.
  • Ben je nog niet of tijdelijk niet in bezit van je AssurCard? Neem dan contact op met Ethias. Zij zullen je nummer van je AssurCard doorgeven zodat je alsnog beroep kan doen op het derdebetalerssysteem. Ben je je Assurcard kwijt? Volg dan deze stappen. 

  Kies 1 van onderstaande opties om aangifte te doen:

  • 1

   Optie 1: aangifte via internet

   (enkel binnenland)

   Vóór opname in het ziekenhuis

   • Surf naar ethiashospi.be en selecteer de gewenste taal.
   • Vul je volledige naam en AssurCard-nummer in. Het systeem controleert je aansluiting bij de verzekeraar.
   • Vul je aangifte verder in. Je beantwoordt hiervoor enkele vragen.
   • Aan het einde krijg je een ontvangstmelding met je persoonlijk dossiernummer en de contactgegevens van je schaderegelaar. Print de ontvangstmelding af of laat ze je per post bezorgen.
   • Opgelet: als de geplande kosten niet onder het derdebetalerssysteem vallen, krijg je hiervan een melding. In dit geval kun je geengebruik maken van het derdebetalerssysteem. Je krijgt een medisch attest dat je moet laten invullen door je arts. Print dit attest af of laat het je per post bezorgen. Ga naar optie 3.

   Op de dag van opname in het ziekenhuis

   Toon je AssurCard aan het inschrijvingsloket van je ziekenhuis en meld dat je aangifte hebt gedaan via internet en dat je hospitalisatieverzekering zal tussenkomen via een derdebetalerssysteem. Je moet daarna niets meer doen.

   Nadien

   Moet je ook geneesmiddelen aankopen naar aanleiding van je hospitalisatie? Dan toon je de barcode uit je ontvangstmelding aan de apotheker. Hierdoor zal de rekening naar de verzekeraar verzonden worden. De kosten worden, zonder dat je de papieren rekening nog moet nasturen, volgens de polisvoorwaarden terugbetaald.

  • 2

   Optie 2: aangifte via een AssurCard-automaat in het ziekenhuis

   (enkel binnenland)

   Vóór opname in het ziekenhuis

   • Ga naar een AssurCard-automaat. Je vindt deze in de ontvangstruimte van de ziekenhuizen die bij dit systeem zijn aangesloten.
   • Scan je AssurCard. Het systeem controleert je aansluiting bij de verzekeraar.
   • Vul je aangifte verder in. Je beantwoordt hiervoor enkele vragen die op het scherm verschijnen.
   • Aan het einde krijg je een ontvangstmelding met je persoonlijk dossiernummer en de contactgegevens van je schaderegelaar. Print de ontvangstmelding af of laat ze je per post bezorgen.
   • Opgelet: als de geplande kosten niet onder het derdebetalerssysteem vallen, krijg je hiervan een melding. In dit geval kun je geen gebruik maken van het derdebetalerssysteem. Je krijgt een medisch attest dat je moet laten invullen door je arts. Print dit attest of laat het je per post bezorgen. Ga naar optie 3.

   Op de dag van opname in het ziekenhuis

   Toon je AssurCard aan het inschrijvingsloket van je ziekenhuis en meld dat je aangifte hebt gedaan via de Assurcard-automaat en dat je hospitalisatieverzekering zal tussenkomen via een derdebetalerssysteem. Je moet daarna niets meer doen.

   Nadien

   Moet je ook geneesmiddelen aankopen naar aanleiding van je hospitalisatie? Dan toon je de barcode uit je ontvangstmelding aan de apotheker. Hierdoor zal de rekening naar de verzekeraar verzonden worden. De kosten worden, zonder dat je de papieren rekening nog moet nasturen, volgens de polisvoorwaarden terugbetaald.

  • 3

   Optie 3: aangifte ‘op papier’ in het ziekenhuis (zonder derdebetalerssysteem)

   (binnenland of buitenland)

   Je kiest deze optie in 1 van onderstaande situaties:

   • als je geen gebruik wilt maken van het derdebetalerssysteem
   • als je ziekenhuis dit systeem niet ondersteunt
   • als je opgenomen wordt in een buitenlands ziekenhuis
   • als de geplande kosten niet onder het derdebetalerssysteem vallen (dit wordt gemeld tijdens het aangifteproces in optie 1 of 2)

   Vóór opname in het ziekenhuis

   Je print het aangifteformulier af.

   Op de dag van opname in het ziekenhuis

   • Je vult het aangifteformulier samen met je behandelende arts in.
   • Heb je een medisch attest ontvangen tijdens optie 1 of 2? Dan laat je dit verslag ook invullen door je behandelende arts.

   Nadien

   Je bezorgt de nodige documenten binnen de 2 jaar na hospitalisatie aan Ethias (schade.gezondheidszorg@ethias.be), die de ingediende kosten terugbetaalt binnen 10 wekdagen:

   • het ingevulde aangifteformulier
   • het ingevulde medisch verslag
   • alle originele ziekenhuisfacturen of apothekersrekeningen – opgelet: geen kopies, deze moeten bijgevolg per post naar Ethias gestuurd worden (Ethias, Postbus 10037 te 1070 Brussel)
   • alle documenten, verklaringen of rapporten als bewijs van het bestaan en de ernst van de hospitalisatie. De verzekeraar kan voor de uitvoering van haar tussenkomst elk aanvullend stuk eisen dat zij nodig acht.

  Wat te doen bij verlies Assurcard?

  Regelgeving en documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  • Contacteer de verzekeraar voor vragen over je aansluiting of de betaling van je premie.

  Ethias, Zetel voor Vlaanderen
  Prins-Bisschopssingel 73
  3500 Hasselt
  011 28 22 40
  contract.hospicollectief@ethias.be

  • Contacteer de persoonlijke schaderegelaar van je verzekeraar voor vragen over je schadedossier (na hospitalisatie of ernstige ziekte).

  Ethias, Postbus 10037, 1070 Brussel
  Tel. 011 28 27 60
  schade.gezondheidszorg@ethias.be

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).

  Een klacht?

  Contacteer de verzekeraar
  • Bezorg je klacht aan klachtenbeheer@ethias.be.
  • Klachten worden bij Ethias behandeld en opgevolgd door klachtencorrespondenten.
  • Op basis van de herkenningselementen van Assuralia (de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen) beslist Ethias of het om een vraag of een klacht gaat. Wordt je vraag beschouwd als een klacht? Dan wordt die geregistreerd en opvolgd in een klachtenapplicatie. Je krijgt binnen de 3 werkdagen een ontvangstmelding met een korte uitleg over het verdere verloop van de procedure tenzij een antwoord ten grond gegeven wordt binnen de week.
  • Je krijgt in elk geval een definitief antwoord binnen de 20 werkdagen. Als dat niet mogelijk is krijg je een motivatie waarom die termijn niet gerespecteerd kon worden en een indicatie van wanneer je wel een antwoord kan verwachten.
  • Ben je niet tevreden met het antwoord? Dan meldt Ethias dat je contact kan opnemen met de ombudsman van de verzekeringen.

  AgO overloopt op vaste momenten de (geanonimiseerde) gemelde klachten en veelgestelde vragen met de verzekeraar. Op die manier worden communicatiekanalen aangepast, communicatieacties opgezet en eventuele verbeteringen voor het volgende contract geregistreerd.