chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instellingen die niet in aanmerking komen voor de berekening van de graad-, niveau- en dienstanciënniteit

  Krachtens artikel VI 8 § 4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 kunnen volgende instellingen niet als overheid worden aanzien voor de valorisatie van voorgaande prestaties voor de graad-, niveau- en dienstanciënniteit.
  Ga naar beginletter:
  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  A


  academisch ziekenhuis vub
  algemene dienst voor jeugdtoerisme (vzw)
  algemene spaar- en lijfrentekas (aslk) (na 1980)
  armoedebestrijding gent (vzw)
  artsen zonder grenzen

  B

  belga
  belgisch instituut voor de verkeersveiligheid
  belgisch rode kruis
  bodemkundige dienst van belgië
  brugse maatschappij voor huisvesting (cvba)
  brusselse welzijns- en gezondheidsraad (vzw)

  C

  centrum bethanië
  centrum voor geestelijke gezondheidszorg kempen (vzw)
  centrum voor landbouwkundig onderzoek - eigen vermogen
  centrum voor maatschappelijke documentatie en coördinatie (cmdc)
  cipal
  civiele lijst koning
  culturele accomodatie leopoldsburg

  D

  de acht (vzw) (antwerps minderhedencentrum)
  de dam (vzw)
  de hummeltjes (vzw)
  de vlonder (vzw)
  de witte berken (vzw)
  diensten van de eerste minister (beleidsorgaan met functie kabinet)

  E

  eigen vermogens
  eigen vermogen 'Flanders Hydraulics'
  eigen vermogen van ILVO
  eigen vermogen van INBO
  eigen vermogen van VIOE
  europäische akademie berlin (eab)
  ethias

  F

  facultés universitaires catholique de mons
  fonds voor wetenschappelijk onderzoek (fwo)
  food and agriculture organization of the united nations (fao)
  forum van etnisch-culturele minderheden (vzw)

  G

  gemeenschapsonderwijs (behalve VOI GO)
  gemeentelijk havenbedrijf antwerpen
  gemeentelijk onderwijs
  gesubsidieerd vrij onderwijs
  gom west-vlaanderen

  H

  heilig hartinstituut
  heilig hartkliniek eeklo - elisabeth ziekenhuis
  hoger instituut voor arbeid
  hogere zeevaartschool antwerpen
  hogeschool gent

  I

  imec (vzw)
  intercom distributie west
  intercommunales
  intercommunale antwerpse waterwerken
  intercommunale durme-moervaart (idm)
  ibso de horizon

  J

  jongerencentrum cidar (vzw)

  K

  kabinet
  karel de grote hogeschool
  katholieke universiteit brussel (kub)
  katholieke universiteit leuven (kul)
  katholieke universiteit leuven afdeling kortrijk (kulak)
  kempense steenkoolmijnen
  koninklijk atheneum
  koraal (vzw)

  L

  landelijke kinderopvang (vzw)
  legerdienst (voor indiensttreding)

  M

  ministerieel kabinet
  mpi sparrenhove
  mpi ten dries (vzw)
  museum industriële archeologie gent (indien het personeel betreft dat aangeworven werd door de vzw)

  N

  nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek (nfwo)

  O

  omob
  ondersteunend centrum van ANB
  onderwijs (tenzij bepaalde universiteiten)
  onze kinderen (vzw)
  onze-lieve-vrouw instituut
  opvangcentrum voor jongeren passage 9
  orthopedagogisch centrum katrinahof

  P

  partena, sociaal secretariaat van werkgevers (vzw)
  pedagogisch centrum wagenschot (vzw)
  plantijn hogeschool antwerpen
  pom west-vlaanderen
  provinciaal onderwijs
  provinciaal verbond voor veeziektenbestrijding
  provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij provincie antwerpen (pidpa)
  provinciale landbouwkamer

  Q

  ---

  R

  randfederatie asse
  regionale milieuzorg

  S

  seco - technisch controlebureau voor het bouwwezen
  stedelijk buitengewoon onderwijs
  stedelijk onderwijs
  stichtingen van openbaar nut
  studie- en samenwerkingsverband vlaams water (svw)
  studiecentrum voor kernenergie
  studiecentrum voor water (vzw)

  T

  t-interim (vanaf najaar 2002)
  tehuis onze kindjes

  U

  universitaire faculteiten sint-aloysius (ufsal)
  universitaire faculteiten sint-ignatius antwerpen (ufsia)
  universitair ziekenhuis antwerpen
  universitair ziekenhuis brussel
  universitaire ziekenhuizen leuven
  universiteit tilburg
  universitat autonoma de barcelona

  V

  vagga (vzw)
  vds studiebureau (bvba)
  verenigde naties (uno)
  vereniging van belgische steden en gemeenten
  verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's)
  vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing (vzw) (vlam)
  vlaams (interuniversitair) instituut voor biotechnologie (vzw) (vib)
  vlaamse vereniging ontwikkelingssamenwerking en technische bijstand (vzw) (vvob)
  vlaamse zorgkas (vzw)
  vrije universiteit berlijn
  vrije universiteit brussel (vub)
  vzw 11 11 11

  W

  welzijnsoverleg gent (vzw)
  welzijnszorg (vzw)
  werkgroep thuisverzorgers (vzw)
  werkperspectief (vzw)
  westvlaams proefcentrum voor akkerbouw (vzw)
  westvlaamse proeftuin voor industriële groenten (vzw)
  westvlaamse vereniging voor vrije tijd (vzw)

  X

  ---

  Y

  ---

  Z

  ziekenhuis oost limburg