chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Internet en computer

  Werk je regelmatig van thuis uit? Dan kan je lijnmanager beslissen om tussen te komen in de kosten van een thuiscomputer, -tablet en/of internetaansluiting en -abonnement. Dit zijn voordelen van alle aard die invloed kunnen hebben op de berekening van je salaris. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je werkt thuis in het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken.
  • Je lijnmanager beslist om tussen te komen in de kosten van een internetaansluiting en internetabonnement en/of om een (tweede) laptop, pc of tablet permanent thuis ter beschikking te stellen.

  Berekening en uitbetaling

  De manier van tussenkomst in de kosten van een internetaansluiting en internetabonnement hangt af van je departement of agentschap en kan op 2 manieren geregeld worden:

  • via het “derde-betalerssysteem”: Je departement of agentschap betaalt rechtstreeks aan de provider (Proximus of Telenet) en rekent je bij de maandelijkse uitbetaling van het salaris een voordeel van alle aard aan van 5 euro, waarop sociale zekerheidsbijdragen worden berekend. De berekening van de bedrijfsvoorheffing op het voordeel gebeurt na afhouding van de sociale zekerheidsbijdragen.
  • via je salaris: maandelijkse betaling van een forfaitaire vergoeding van 20 euro, vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen

  Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken. 

  Voordeel van alle aard

  Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever toekent aan een personeelslid, bijvoorbeeld een tussenkomst voor internet en het thuis permanent ter beschikking stellen van een 2e laptop/pc of tablet voor privédoeleinden. Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. Als je dit voordeel ontvangt, zal je dus sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Op de waarde van het voordeel, verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen wordt de bedrijfsvoorheffing berekend.

  Lees meer:

  Opgelet: je kunt er ook voor kiezen om deze voordelen niet te gebruiken voor privédoeleinden waardoor je geen bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Je moet hiervoor wel een erewoordverklaring indienen (zie onder).

  Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend? (Wat moet je betalen?)

  De waarde van het voordeel van alle aard wordt in deze gevallen met een vast bedrag geraamd:

  • Gebruik internetaansluiting en/of internetabonnement voor privédoeleinden: dit voordeel is vastgelegd op 60 euro per jaar of 5 euro per maand. De impact op je nettosalaris varieert tussen 0,15 euro en 0,20 euro per maand. 
  • Gebruik pc/laptop en/of tablet voor privédoeleinden: dit voordeel is vastgelegd op 72 euro per jaar of 6 euro per maand. De impact op je nettosalaris varieert tussen 0,20 euro en 0,25 euro per maand. 
  Wanneer erewoordverklaring indienen: betaalt je werkgever je internetkosten?

  Optie 1: je gebruik je de internetaansluiting en het internetabonnement ook voor privédoeleinden.
  Je moet geen erewoordverklaring indienen. In dit geval geniet je een voordeel van alle aard waarop je bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Je hoeft niets te doen, je departement of agentschap geeft dit automatisch door aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie of je personeelsdienst.

  Optie 2: je gebruikt de internetaansluiting en het internetabonnement niet voor privédoeleinden.
  Je moet wel een erewoordverklaring indienenIn dit geval gebeurt er geen berekening op je bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

  Wanneer erewoordverklaring indienen: heb je thuis permanent een 2e pc/laptop of tablet van je werkgever?

  Optie 1: je gebruikt de pc/laptop en/of tablet ook voor privédoeleinden.
  Je moet geen erewoordverklaring indienen. In dit geval geniet je van een voordeel van alle aard waarop je bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Je hoeft niets te doen, je departement of agentschap geeft dit automatisch door aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie of je personeelsdienst.

  Optie 2: je gebruikt de pc/laptop en/of tablet niet voor privédoeleinden.
  Je moet wel een erewoordverklaring indienen. In dit geval gebeurt er geen berekening op je bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

  Hoe erewoordverklaring indienen?

  Erewoordverklaring indienen om afstand te nemen van het voordeel van alle aard voor internet en/of computer: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Sta je als HR-verantwoordelijke in voor de verzameling van de erewoordverklaringen binnen je departement of agentschap? Dan bezorg je deze verklaringen voor 15 januari aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag. In de rapportenshop vind je een overzicht wie binnen je departement of agentschap van dit voordeel van alle aard geniet (zie onder).

  Hoe kun je in de rapportenshop nagaan wie van dit voordeel van alle aard geniet?

  Je vindt een overzicht in de rapportenshop: selecteer bij folder ‘2 –financieel’ > rapport 'fiscaal voordeel internet-GSM-PC's’.

  Van zodra het DCPA de wijziging geregistreerd heeft in Vlimpers, is deze wijziging beschikbaar in het rapport.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).