chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kwaliteit in de vakantieopvang

  Resultaten klantentevredenheidsonderzoek

  Naar jaarlijkse gewoonte werd van 16 augustus tot 11 september 2017 een online klantentevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd bij alle personeelsleden die in juli en augustus gebruik maakten van de vakantieopvang Vlaamse overheid.
  Hartelijk dank aan alle ouders die hieraan hun medewerking verleenden!

  Met een responsgraad van 39,71% kunnen de resultaten van deze enquête als representatief worden beschouwd.
  De vakantieopvang haalde opnieuw een mooie algemene tevredenheidscore van 4,09 op 5 (4,02 in 2016).

  Alle enquêteresultaten werden grondig geanalyseerd en uitvoerig besproken met onze partner Top Vakantie.

  Onderstaande bijzondere actiepunten werden afgesproken voor 2018:

  • Hoewel Top Vakantie hieraan het voorbije jaar al bijzondere aandacht besteedde, zal nog strenger worden toegezien op de selectie, opleiding, gerichte aansturing en korte opvolging van de monitoren.
   Het is zeer belangrijk dat je als ouder kan vertrouwen op gemotiveerde monitoren met een minimum aan ervaring en een zekere continuïteit.
  • Tijdens de voor- en na-opvang moeten de aanwezige monitoren nog meer aandacht besteden aan een goede communicatie met de ouders (met voldoende feedback) en het onthaal en de opvang van de kinderen, in het bijzonder van de ‘kleintjes’ en nieuwe kinderen. Ook hier moeten zij de kinderen actief begeleiden bij activiteiten.
  • De vertrek- en aankomsttijden vanuit en naar de voor- en na-opvang locaties moeten steeds worden gerespecteerd.
  • Er is nood aan nog meer gevarieerde activiteiten aangepast aan de leeftijd van de kinderen, ook voor de ‘kleintjes’. Bij mooi weer moeten meer buitenactiviteiten worden voorzien.
   Afspraken m.b.t. vooraf geplande en aangekondigde activiteiten, zoals bv. zwemmen, moeten worden nageleefd.
   Als er voor ’n bepaalde week activiteiten rond ’n bepaald thema aangekondigd worden, moet hierover duidelijk gecommuniceerd worden en moet dit ook effectief zo worden uitgewerkt.
  • Voor sommige locaties (Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Leuven, Mechelen) zal Top Vakantie bij de cateraars aandringen op een betere kwaliteit van de warme maaltijden ð gezonde maaltijden met voldoende variatie.
   Ook gezonde tussendoortjes en drankjes blijven een aandachtspunt.
   Top Vakantie voorziet wel op alle locaties aangepaste maaltijden noodzakelijk om gezondheidsreden.
  • Top Vakantie zal hun monitoren vragen op geregelde tijdstippen foto’s te posten op hun blog, zodat jullie via deze weg de activiteiten van de kinderen kunnen opvolgen.

  Klantentevredenheidsonderzoek voorbije jaren

  Klantentevredenheidsonderzoek 2016

  Naar jaarlijkse gewoonte werd van 16 augustus tot 13 september 2016 een online klantentevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd bij alle personeelsleden die in juli en augustus gebruik maakten van de vakantieopvang Vlaamse overheid.

  Met een responsgraad van 55,78% kunnen de resultaten van deze enquête als representatief worden beschouwd. Hartelijk dank voor jullie talrijke deelname!

  Op de algemene tevredenheidsvraag scoorden 82,9% van de respondenten 'zeer' of 'uiterst tevreden'. De gedetailleerde resultaten van deze KTO kan je hier nalezen. (externe link)

  Alle resultaten werden grondig geanalyseerd en uitvoerig besproken met Top Vakantie. Volgende aandachtspunten werden afgesproken voor 2017:

  • Top Vakantie zal nog strenger toezien op de selectie, opleiding, briefing, gerichte aansturing, opvolging (bv. meer onaangekondigde controlebezoeken) en evaluatie van de monitoren. Zo kan je als ouder vertrouwen op gemotiveerde monitoren die steeds blijk geven van een goede attitude.
  • Top Vakantie zal alle voor- en na-opvanglocaties voorzien van voldoende en gevarieerd speelgoed en de aanwezige monitoren nadrukkelijk vragen meer aandacht te besteden aan het onthaal en de spelbegeleiding van de kinderen. Er zal ook extra aandacht besteed worden aan de communicatie met en feedback naar de ouders.
  • Top Vakantie zal erover waken dat er in alle opvanglocaties gevarieerde activiteiten worden aangeboden en dat die activiteiten zoveel mogelijk aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Themaweken worden vooraf gecommuniceerd met een duidelijke omschrijving zodat de kinderen hun verwachtingen gerealiseerd kunnen worden.
  • Er is extra aandacht voor het voldoende drinken van water, vooral tijdens warme dagen, ook in de voor- en na-opvanglokalen in de gebouwen van de Vlaamse overheid.
  • Een laatste aandachtspuntje is gericht aan jullie, de ouders. Graag vragen we jullie om de medische fiche van je kind(eren) bij elke inschrijving grondig in te vullen of na te kijken, zodat die op elk moment up-to-date informatie bevat. Top Vakantie verzekert langs hun kant dat de monitoren hiermee steeds rekening houden.
  Klantentevredenheidsonderzoek 2015

  Ben jij tevreden over de vakantieopvang Vlaamse overheid? 83,4% beantwoordde deze vraag met “ja”. Bovendien is dit het hoogste tevredenheidscijfer in vijf jaar dat we deze enquête afnemen. Dat maakt ons zeer tevreden!

  Van 17 augustus tot en met 7 september 2015 voerde het team vakantieopvang een online klantentevredenheidsonderzoek (KTO) uit bij alle personeelsleden die in juli en augustus 2015 gebruik maakten van de vakantieopvang Vlaamse overheid.

  Via deze bevraging tracht de vakantieopvang een beeld te krijgen van de algemene tevredenheid van de vakantieopvang en de tevredenheid op het vlak van locaties, monitoren, activiteiten, inschrijvingsprocedure en het graag naar de opvang komen. Deze bevraging geeft ons ook de mogelijkheid om mogelijke evoluties ten opzichte van vorige jaren in kaart te brengen.

  5Is het aantal jaren op rij dat onze algemene tevredenheidsscore stijgt. We begonnen in 2011 met een gemiddelde score van 3,62/5 en stegen langzaam maar zeker tot een gemiddelde score van 4,05/5 dit jaar.    
  87Is de tevredenheidsscore die Antwerpse ouders geven aan de vakantieopvang. Zij zijn daarmee de meest tevreden locatie, gevolgd door Hasselt (86%) en Aalst (84%). 
  2Is het aantal locaties waar de kinderen te voet van de voor- en naopvang naar de opvanglocatie gaan (Mechelen en Brugge). In de overige 6 locaties worden de kinderen vervoert met de bus. Top Vakantie engageert zich om het busvervoer in 2016 nog vlotter en veiliger te laten verlopen. Zo gaan ze de busmaatschappij nog beter briefen, onverwachte controles uitvoeren om toe te zien op de stiptheid van de bussen en zullen ze tijdens de vormingsmoment extra aandacht besteden aan de veiligheid op en naast de bus. 
  51Is de responsgraad. Dat jullie onze enquête zo talrijk invullen, zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn. Toch zien we een lichte daling (-10%) in de responsgraad. Jullie antwoorden staan ons toe onze dienstverlening correct te evalueren en bij te sturen waar nodig. Bij deze dus een warme oproep om ook zeker volgend jaar deel te nemen aan ons klantentevredenheidsonderzoek. We bedanken jullie alvast op voorhand!
  4Is het aantal keer dat Hasselt het beste scoort. Hasselt staat vier keer op nummer 1 en zes keer in de top drie. Antwerpen en Mechelen staan elk maar liefst zeven keer in de top drie. Brugge, Gent en Brussel staan bij geen enkele vraag in de top 3. Hier zullen we in 2016 dus onze handen uit de mouwen steken.
  Is de status quo die we zien in de algemene tevredenheid over de monitoren. Met een score van 3,83/5 ligt die nog hoog maar vorig jaar namen we ons voor dat we dit cijfer wilden zien stijgen. Dat blijft ook onze missie voor volgend jaar. Top Vakantie zal in 2016 alvast zeker werken rond het onthaal en betrokkenheid in de voor- en naopvang. Hieraan zal extra aandacht geschonken worden tijdens de vormingsmomenten en cursussen. Bovendien belooft Top Vakantie meer onverwachte controles uit te voeren op de verschillende locaties.

  Bekijk hier alle cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek 2015.

  Klantentevredenheidsonderzoek 2014
  • Presentatie (externe link) - Team Vakantieopvang maakte voor jou een selectie van de belangrijkste cijfers. Klik de presentatie open en blader er door, door middel van de pijltjes op je toetsenbord of onderaan het scherm.
  • Cijfers  - In dit document kan je alle cijfers nog eens rustig in detail nalezen.

  Problemen, suggesties, ... ?

  Wacht niet tot een volgend klantenonderzoek, meldt ze nu al aan vakantieopvang@vlaanderen.be.