chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
    Terug naar overzicht Stuur een e-mail

    Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
    U ontvangt een kopie van uw bericht.

    Terug naar overzicht Chat met ons
    Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
    Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

    Mandaat- en vermogensaangifte

    Werk je bij de Vlaamse overheid op N-niveau en zoek je informatie over de aangifte van je mandaat of vermogen bij het Rekenhof? Of neem je de rol van informatieverstrekker op? Deze webpagina bundelt alle informatie over deze wettelijke verplichting.

    Voor wie?

    • Je hebt een management- of projectleidersfunctie van N-niveau bij de Vlaamse overheid.
    • Of je bent medewerker op een kabinet van een minister van de Vlaamse Regering.

    Wat

    Je bent als aangifteplichtige (zie voor wie) verplicht om jaarlijks je mandaten en eventueel ook je vermogen aan te geven bij het Rekenhof. Het gaat zowel over ‘aangifteplichtige mandaten’ als alle ‘niet-aangifteplichtige mandaten’ die je hebt uitgeoefend in het kalenderjaar dat de aangifte voorafgaat. Lees verder op deze webpagina hoe je dit doet

    Goed om weten: sommige aangifteplichtigen hebben een bijkomende rol als informatieverstrekker. De informatieverstrekker bezorgt jaarlijks aan het Rekenhof een lijst van de aangifteplichtige(n) van de eigen instelling. Hulp nodig? Lees verder op deze webpagina hoe je hulp inschakelt.

    Wie is informatieverstrekker bij de diensten van de Vlaamse overheid?
    • de secretaris van de Vlaamse Regering
    • de secretaris‐generaal van een Vlaams ministerie, ofwel de leidend ambtenaar van het departement van een beleidsdomein
    • de administrateur‐generaal of leidinggevende van een openbare instelling waarover de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest voogdij uitoefent

    Hoe indienen?

    Aangifte indienen: richtlijnen voor aangifteplichtigen en informatieverstrekkers binnen de Vlaamse overheid.

    • 1

      Geef je mandaten aan

      (door de aangifteplichtige)

      Je dient jaarlijks voor 1 oktober je lijst van mandaten in bij het Rekenhof (zie 'wat'). Je doet dit via Regimand, de toepassing van het Rekenhof:

      • Je aangifteplichtige mandaten zijn al geregistreerd. Je moet enkel deze gegevens controleren, eventueel aanpassen en valideren.
      • Je niet-aangifteplichtige mandaten zijn al geregistreerd op basis van je voorgaande aangifte. Je actualiseert deze lijst door mandaten te schrappen die je in het voorgaande kalenderjaar niet meer hebt opgenomen of door ontbrekende of nieuwe mandaten toe te voegen.

      Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum van het Rekenhof voor alle afspraken.

    • 2

      Geef je vermogen aan

      (door de aangifteplichtige)

      Je geeft jaarlijks voor 1 oktober je vermogen door aan het Rekenhof. Het gaat over de staat van je vermogen op 31 december van het kalenderjaar dat de aangifte voorafgaat. Je doet dit via het modelformulier van het Rekenhof. Je bezorgt de aangifte onder gesloten omslag aan het Rekenhof.

      Opgelet: je bent enkel verplicht om een vermogensaangifte te doen als je een (of meer) aangifteplichtig manda(a)t(en) startte, hernieuwde of stopzette in het kalenderjaar voorafgaand aan de aangifte.

      Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum van het Rekenhof voor alle afspraken.

    • 3

      Dien de lijst van aangifteplichtigen in

      (enkel door de informatieverstrekker)

      Heb je een bijkomende rol als informatieverstrekker voor je instelling (zie 'wat')? Dan dien je jaarlijks voor 1 maart de lijst van aangifteplichtigen van je eigen instelling in bij het Rekenhof. Het Rekenhof heeft de wettelijke indiendatum in 2021 verdaagd naar 18 april.

      Je doet dit via Regimand, de toepassing van het Rekenhof:

      • De gegevens van de aangifteplichtigen van het voorgaande aangiftejaar zijn al geregistreerd. Je actualiseert de lijst van mandaten met bijhorende vergoedingen en valideert de gegevens.
      • Je bezorgt de nodige gegevens per aangifteplichtige onder jouw verantwoordelijkheid.

      Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum van het Rekenhof. Of schakel AgO in voor hulp en ondersteuning (zie onder).

    Hulp en ondersteuning voor informatieverstrekkers

    Heb je een bijkomende rol als informatieverstrekker voor je instelling (zie 'wat')? Dan kun je AgO inschakelen om de lijst met aangifteplichte(n) in te dienen bij het Rekenhof. Je moet in dit geval wel AgO de nodige uitdrukkelijke machtiging(en) op naam verlenen.

    Hoe schakel je AgO in?

    Je ontvangt automatisch jaarlijks (in januari/februari van het aangiftejaar) een e-mailbericht van AgO met de lijst van aangifteplichtigen waarvoor je als informatieverstrekker verantwoordelijk bent. Je verifieert en actualiseert deze lijst waar nodig en bezorgt de (aangepaste) lijst terug aan AgO.

    Goed om weten: je moet (jaarlijks) uitdrukkelijk bevestigen dat je gebruik wenst te maken van de ondersteuning door AgO.

    Wat doet AgO voor jou?

    1. de nodige gegevens verzamelen voor de indiening van de lijst van aangifteplichtigen bij het Rekenhof
    2. de lijst van aangifteplichtigen met de nodige gegevens in jouw naam tijdig indienen via Regimand
    Hoe geef je AgO de nodige machtigingen?
    • Je e-mailt het Rekenhof de naam, het rijksregisternummer en het e‐mailadres van de contactpersoon van AgO zodat het Rekenhof – op jouw verzoek – de machtiging in Regimand in orde brengt.
    • OF je registreert de contactpersoon van AgO zelf in Regimand.
      Opgelet: de toepassing van het Rekenhof is gedurende het jaar maar een bepaalde periode toegankelijk.

    Je verwittigt uiterlijk 20 februari AgO dat de machtiging werd geregeld.

    Regelgeving

    Contact

    Meer informatie of een vraag?

    Suggesties?

    Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).