chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mandaattoelage

  • Het bezoldigingspakket van de topkaderfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid omvat onder andere een mandaattoelage.
  • De titularis van een management- of projectleiderfunctie van het N-niveau (N-functie) geniet een mandaattoelage waarvan het bedrag volgens de klasse op jaarbasis à 100% bedraagt:
   • Klasse D: € 19.840
   • Klasse C: € 13.420
   • Klasse B: € 8.780
   • Klasse A: € 6.280
  • De titularis van een functie van algemeen directeur geniet een mandaattoelage van € 720 op jaarbasis à 100%.
  • De mandaattoelage wordt geïndexeerd en maandelijks uitgekeerd.
  • De vervanger van een N-functie of algemeen directeur ontvangt de bezoldiging en de toelagen (dus ook de mandaattoelage) voor zover de vervanging drie maanden of langer duurt.
  • De titularis van een N-functie die bijkomend de leiding waarneemt van een andere N-entiteit of N-project geniet bijkomend de mandaattoelage van die entiteit of project zover de vervanging 3 maanden of langer duurt.

  naar boven

  Regelgeving