chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nacht-, zaterdag- en zondagvergoeding

  Maatregelen coronavirus

  Werk je tijdelijk door corona in de zorg- of welzijnssector? Dan vraag je je nacht-, zaterdag- en zondagvergoeding aan met een aangepast formulier. Lees meer op de webpagina over inzetten van personeel voor corona-opdrachten. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Werk je ’s nachts, op zaterdag of zondag? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een vergoeding krijgen. Dit is een vergoeding voor je nacht- of weekendwerk.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je lijnmanager vraagt je uitdrukkelijk om ’s nachts of op zaterdag of zondag te werken.
  • Je valt niet onder een uitzonderingssituatie van nacht-, zaterdag- of zondagwerk. Er zijn namelijk enkele uitzonderingen voor minderjarige jongeren, als je zwanger bent of als je op niveau A werkt (zie onder).
  Welke uitzonderingen gelden er op nacht-, zaterdag- of zondagwerk?
  • Werk je op niveau A?
   • Dan heb je enkel als personeelslid in rang A1 recht op een nacht- of zaterdagvergoeding, niet op een toelage voor zondagsprestaties. 
  • Ben je een minderjarige jongere (- 18j) op het werk?
   • Dan mag je in principe geen zondagwerk verrichten en niet werken op feestdagen. Je hebt altijd recht op een extra rustdag onmiddellijk voor of na de zondagsrust.
   • Nachtwerk is verboden.

  Goed om te weten: vanaf 18 jaar worden jongeren op het werk beschouwd als normale werknemers wanneer het gaat over de arbeidsduur en de rusttijden.

  • Ben je zwanger of net bevallen?
   • Dan hoef je geen nachtwerk te verrichten gedurende een periode van 8 weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum.
   • Als je beschikt over een geneeskundig getuigschrift, hoef je ook geen nachtwerk te verrichten gedurende andere periodes tijdens je zwangerschap en gedurende maximaal 4 weken onmiddellijk volgend op je bevallingsrust.
   • In deze gevallen moet je werkgever je overdag laten werken of, wanneer dit niet mogelijk is, je arbeidsovereenkomst schorsen.
   • Lees meer op de webpagina 'arbeidsgeneeskunde' over de maatregelen in het kader van moederschapsbescherming.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze vergoeding hangt af van je gewerkte uren. Prestaties van meer dan een half uur worden naar boven afgerond en worden vergoed als een vol uur. Prestaties van minder dan een half uur worden niet afgerond naar boven. De berekening van alle prestaties in een maand gebeurt op het einde van de maand (met al dan niet afronden). Ze wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

  soort werk

  werkuren

  vergoeding

  nachtwerk

  tussen 22 uur en 6 uur

  of

  tussen 18 uur en 8 uur als het werk werd beëindigd op of na 22 uur of begonnen is op of voor 6 uur

  3 euro per uur

  zaterdagwerk

  tussen 0 uur en 24 uur

  25% van 1/1976 van je jaarsalaris (ofwel 25% van het uurloon)

  zondagwerk (of op een feestdag)

  tussen 0 uur en 24 uur

  per uur: 1/1850ste van je bruto jaarsalaris verhoogd met haard- of standplaatstoelage en/of toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt

  Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.

  Opgelet: de zondagvergoeding kan worden omgezet in inhaalrust, gelijk aan het aantal gepresteerde zondaguren. Als je deze inhaalrust niet binnen de 4 maanden na je gepresteerde zondagwerk opneemt, wordt de zondagvergoeding toch nog uitbetaald (ambtshalve). Je hebt daarna geen recht meer op inhaalrust. Nacht- en zaterdagwerk worden altijd uitbetaald.

  Hoe aanvragen?

  Nacht-, zaterdag- of zondagvergoeding aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Uitzondering:

  • Werk je met Vlimpers Planning? Dan hoef je geen aanvraag te doen.
  • Wil je in plaats van de zondagvergoeding inhaalrust? Dan hoef je onderstaande aanvraag voor een zondagvergoeding niet te doen, maar vraag je compenserende inhaalrust aan.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).