chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Persoonlijk gebruik van een dienstwagen

  Gebruik je een wagen van het werk ook voor privéverplaatsingen? Dan is dit een voordeel van alle aard en heeft dit invloed op de berekening van je salaris. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

  Voor wie?

  • Je bent  statutair  of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je lijnmanager beslist om functionele redenen dat je een dienstwagen voor persoonlijk gebruik krijgt of je hebt er recht op (zie onder). In beide gevallen wordt je geregistreerd in het ‘wagenreglement’ (zie onder). 
  Wanneer heb je recht op een dienstwagen?

  Je hebt recht op een dienstwagen als je behoort tot 1 van onderstaande personeelscategorieën: 

  • topkaderfunctie N-niveau (op eigen verzoek) 
  • hoofd secretariaat van een Strategische Adviesraad (op beslissing van de functionele minister) 

  In alle andere gevallen moet de lijnmanager beslissen wie ook een dienstwagen krijgt voor persoonlijk gebruik. 

  Wat is een ‘wagenreglement’ en waarom word je daarin geregistreerd?

  Als je een dienstwagen krijgt voor persoonlijk gebruik, moet je werkgever je naam noteren in het wagenreglement van je departement of agentschap. 

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vermoedt, tot bewijs van het tegendeel, dat elk voertuig dat op naam van de werkgever is ingeschreven of dat de werkgever via een huur- of leasingcontract ter beschikking stelt van haar personeel, privé gebruikt wordt door het personeel. Dit vermoeden van privégebruik kan enkel weerlegd worden door de werkgever als die bewijst dat er geen privégebruik, maar enkel professioneel gebruik is,  bijvoorbeeld enkel voor dienstreizen.  

  Daarom neemt de werkgever je op in de lijst van de voertuigen en de bijlage met naamlijst van de personeelsleden die een voertuig voor privégebruik mogen gebruiken. Voor de andere voertuigen wordt dan aangenomen dat deze uitsluitend voor dienstreizen worden gebruikt, en vrijgesteld zijn van de werkgeversbijdragen. 

  Persoonlijk gebruik

  Een wagen voor persoonlijk gebruik is een dienstwagen die je mag gebruiken voor je privéverplaatsingen. Dit zijn verplaatsingen op eender welke dag van de week, in binnen- en buitenland: 

  • om privé-aankopen te doen
  • om op vakantie te gaan
  • voor je woon-werkverkeer 

  Opgelet 

  • Je lijnmanager beslist voor welke component(en) van het persoonlijk gebruik je toestemming krijgt. 
  • Naast jezelf, mogen ook je partner of (klein)kinderen achter het stuur plaatsnemen. 
  Wat geldt niet als persoonlijk gebruik?
  • functioneel gebruik van een dienstvoertuig (dienstreizen) 
  • toevallig privégebruik van een dienstvoertuig voor een korte privéverplaatsing 
  • occasioneel gebruik bij zeer vroege of late dienstopdrachten of bij stakingen wanneer je op andere dagen gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een eigen voertuig 
  • gebruik van een dienstvoertuig tijdens een beurtrolsysteem (avond- of weekenddienst) 
  • verplaatsing van de woonplaats naar de locatie en terug met een interventievoertuig met de bedoeling om de verplaatsingstijd te beperken en de dringende taken zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren 

  Opgelet: als je je met een dienstvoertuig verplaatst om (veel) dossiers mee naar huis te nemen, dan wordt dat wel als persoonlijk gebruik beschouwd. 

  Voordeel van alle aard

  Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever toekent aan een personeelslid, bijvoorbeeld een dienstwagen voor persoonlijk gebruik. Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. Als je dit voordeel ontvangt, zal je dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.  

  Dat wil zeggen dat je belastbaar salaris maandelijks verhoogd wordt met de waarde van het voordeel van alle aard. Op het verhoogde salaris betaal je dan bedrijfsvoorheffing (zie onder). Je werkgever betaalt een speciale solidariteitsbijdrage.  

  Lees meer: 

  Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend? (Wat moet je betalen?)

  De waarde van het voordeel van alle aard wordt in dit geval berekend op basis van verschillende factoren: 

  • cataloguswaarde 
  • soort brandstof 
  • CO2-taks op basis van het uitstootgehalte 
  • leeftijd van de wagen 

  Berekeningsformule voordeel van alle aard 

  cataloguswaarde x leeftijdsquotiënt x (5,5 + (0,1 x (CO2-uitstoot referentie-uitstoot)) x 6/7 

  Bijvoorbeeld voor inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019  

  • cataloguswaarde 25.000 euro, uitstoot 115g/km, 0-12 maand oud, diesel, geen persoonlijke bijdrage 
  • waarde voordeel van alle aard = 150 euro per maand 
  • bedrijfsvoorheffing = 62 euro per maand 

   Opgelet: 

  • De waarde van het voordeel van alle aard mag nooit minder bedragen dan 1.280 euro per jaar (inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018) of 1.310 euro per jaar (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019). 
  • Als je een eigen bijdrage voor het privégebruik van de bedrijfswagen betaalt aan je werkgever, dan zal je werkgever die bijdrage van het belastbaar voordeel aftrekken. 
  • Ook het aantal kalenderdagen hebben invloed op de berekening. 

  Lees meer op de webpagina over de fiscale aspecten van het gebruik van een dienstvoertuig. 

  Hoe wordt de werkgeversbijdrage berekend?

  Je werkgever moet een speciale solidariteitsbijdrage betalen voor dit voordeel van alle aard. Sinds 1 januari 2005 wordt dit berekend aan de hand van de CO2-taks op basis van het uitstootgehalte van de dienstwagen. 

  Lees meer op de webpagina over de fiscale aspecten van het gebruik van een dienstvoertuig. 

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?  

  Suggesties? 

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).