chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Persoonlijk gebruik van een dienstwagen

  Het persoonlijk gebruik van een dienstwagen kan de volgende componenten omvatten:

  • woon-werkverkeer
  • ander privégebruik binnenland
  • privégebruik buitenland

  Het gebruik van een dienstwagen voor persoonlijk gebruik is een belastbaar voordeel. Ongeacht de componenten van persoonlijk gebruik, wordt het fiscaal voordeel bepaald op basis van de afstand woon-werkverkeer, het CO2-uitstootgehalte van de dienstwagen en de CO2eur-coëfficiënt. Meer info over de de concrete berekening van het fiscaal voordeel.

  Werkgeversbijdrage: het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een dienstwagen is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, maar aan een speciale solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever (CO2-taks). Meer info over de werkgeversbijdrage.

  Volgende personeelsleden hebben recht op een dienstwagen:

  1. topkaderfuncties N-niveau (op hun verzoek);
  2. hoofden secretariaat SAR’s (beslissing functionele minister);
  3. andere personeelsleden: om functionele redenen (beslissing lijnmanager).

  De lijnmanager beslist over het persoonlijk gebruik van de dienstwagen voor de onder punt 3 vermelde personeelsleden en bepaalt per personeelslid voor welke component(en) van het privégebruik de toestemming wordt verleend.

  Het persoonlijk gebruik wordt opgenomen in het wagenreglement van de entiteit.

   naar boven

  Regelgeving

  Meer informatie