chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Prestatietoelage

  Personeelsleden komen in aanmerking voor een prestatietoelage als ze uitstekend hebben gepresteerd ten opzichte van de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd;

  De prestatietoelage wordt uitbetaald vóór 1 augustus van het jaar dat volgt op het evaluatiejaar.

  Onder prestatietoelage wordt zowel de managementtoelage als de functioneringstoelage verstaan:

  Managementtoelage

  • Voor wie? Top- en middenkader
  • Bedrag? Tussen nul en twintig procent van het bruto jaarsalaris
  • Wie kent toe? Voor het topkader: de Vlaamse Regering; voor het middenkader: het hoofd van de entiteit, raad of instelling

  Functioneringstoelage

  • Voor wie? Alle personeelsleden (behalve diegenen die in aanmerking komen voor een management- of staftoelage)
  • Bedrag? Tot maximum vijftien procent van het bruto jaarsalaris (voor personeelsleden van niveau D is dat minimaal vijf procent)
  • Wie kent toe? Managementorgaan van de entiteit, raad of instelling

  Als gevolg van besparingsmaatregelen op de personeelskredieten worden in 2013 en 2014 (prestatiejaren 2012 en 2013) geen prestatietoelagen uitgekeerd.

  naar boven

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 8 – de prestatietoelagen