chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Projectleiderstoelage

  Projectleiderstoelagen kunnen (na 1 maart 2014 en met uitzondering van de lopende projecten die onder de overgangsregeling van artikel VII 170 VPS vallen) enkel worden toegekend aan een ambtenaar of een contractueel personeelslid dat tijdelijk belast is met de leiding van een project voor een beleidsdomein of voor alle beleidsdomeinen (cf. artikel VI 74-78 VPS). Andere projecten vallen onder de regeling van de tijdelijke functieverzwaring.

  Het bedrag van de projectleiderstoelage wordt vastgesteld volgens dezelfde methodiek als de toelage voor tijdelijke functieverzwaring (zie artikel VII 44bis), d.w.z. door de tijdelijke functieverzwaring die het leiden van een project inhoudt te wegen en te objectiveren aan de hand van de functieniveaumatrix.

  Regelgeving