chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tegemoetkoming medische kosten

  Heb jij of heeft een gezinslid medische uitgaven gedaan? Een doktersbezoek, raadpleging bij de specialist, hoorapparaat, nieuwe bril… Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid mogelijks een deel van die kosten terugbetaald krijgen van de vzw Sociale Dienst. Daarnaast is bijkomende medische bijstand mogelijk als je het financieel moeilijk hebt.

  Voor wie?

  • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
  • Je hebt medische kosten gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
  • Je bent in dienst op uiterlijk 31 december van het jaar waarin je medische kosten hebt gemaakt.
  • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').
  Voor wie kun je geen of slechts een deel van de medische kosten indienen?
  • Kinderen die niet fiscaal ten laste zijn van jou of je partner of die minder dan 50% van de tijd bij je inwonen: hiervoor kun je geen medische kosten indienen.
  • Kinderen die door jezelf of je partner in co-ouderschap worden opgevoed en minstens 50% van de tijd bij je inwonen: hiervoor worden de medische kosten slechts voor de helft meegeteld.

  Welke medische kosten?

  De tegemoetkoming voor medische kosten is enkel mogelijk voor:

  • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten. Opgelet: je kunt ook een tegemoetkoming aanvragen voor een beugel. Lees meer op de webpagina 'Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel' over deze specifieke tegemoetkoming. 
  • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur. Dit zijn alle medische kosten die je zelf hebt moeten betalen na tussenkomst van je ziekenfonds (= remgeld) of na tussenkomst van je aanvullende verzekering.

  Goed om weten: alle andere medische kosten zoals aankopen bij de apotheek, ziekenhuisfacturen, labo-onderzoeken, psychotherapie, familiale hulp, medisch materiaal (rolstoel, ziekenhuisbed, rolator, ...), alternatieve geneeskunde, kosten waarvoor het RIZIV niet tussenkomt, … kun je indienen via je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende medische kosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt jaarlijks tussen 0 en 70% van de ingediende kosten. Je moet wel altijd een minimum- en soms een maximumbedrag aan medische kosten hebben (zie uitklapveld hieronder). Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

  Goed om weten: wegen je medische kosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

  Wat is het maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen dat je mag verdienen, welke minimumbedragen moet je indienen en hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  Medische kosten 2019: gezamenlijk belastbaar inkomen
  (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)

  minimumbedrag

  tegemoetkoming

  actief

  gepensioneerd

  actief

  gepensioneerd

  0 tot 19.003,89 euro

  50 euro

  75 euro

  70%

  50%

  19.003,90 tot 29.214,93 euro

  150 euro

  175 euro

  50%

  30%

  29.214,94 tot 39.426,00 euro

  200 euro

  225 euro

  30%

  15%

  39.426,01 tot 49.211,59 euro

  250 euro

  275 euro

  15%

  10%

  49.211,60 tot 58.997,16 euro*

  300 euro

  -

  10%

  -

  Medische kosten 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen
  (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019)

  minimumbedrag

  tegemoetkoming

  actief

  gepensioneerd

  actief

  gepensioneerd

  0 tot 19.277,55 euro

  50 euro

  75 euro

  70%

  50%

  19.277,56 tot 29.635,62 euro

  150 euro

  175 euro

  50%

  30%

  29.635,63 tot 39.993,73 euro

  200 euro

  225 euro

  30%

  15%

  39.993,74 tot 49.920,24 euro

  250 euro

  275 euro

  15%

  10%

  49.920,25 tot 59.846,72 euro*

  300 euro

  -

  10%

  -

  Medische kosten 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen
  (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020)

  minimumbedrag

  tegemoetkoming

  actief

  gepensioneerd

  actief

  gepensioneerd

  0 tot 19.420,20 euro

  50 euro

  75 euro

  70%

  50%

  19.420,21 tot 29.854,92 euro

  150 euro

  175 euro

  50%

  30%

  29.854,93 tot 40.289,68 euro

  200 euro

  225 euro

  30%

  15%

  40.289,69 tot 50.289,65 euro

  250 euro

  275 euro

  15%

  10%

  50.289,66 tot 60.289,59 euro*

  300 euro

  -

  10%

  -


  Opgelet
  :

  • De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of de aanvragen gemarkeerd met een * worden uitbetaald. Deze beslissing wordt genomen na de indieningsperiode van de medische kosten en verwerking van de gegevens (in maart). Het is raadzaam dat je medische kosten toch indient.
  • Per kind ten laste ontvang je een fiscale aftrek van 1.750 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze aftrek wordt verhoogd met 1.750 euro extra per kind met een beperking.
  • Per persoon met een erkende handicap ontvang je een fiscale aftrek van 1.750 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen.
  • Ook als je feitelijk samenwoont moet je het inkomen van je partner optellen bij dat van jezelf voor de berekening van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

  Welke maximumbedragen kun je indienen voor medische facturen zonder tussenkomst van ziekenfonds?

  soort kost

  maximumbedrag over 3 jaar

  brillen en lenzen

  1.000 euro (450 euro per bril)

  laseroperatie aan ogen

  1.000 euro per oog

  hoorapparaten

  1.500 euro per oor

  tandprothesen en tandimplantaten

  1.500 euro

  Goed om te weten: de periode van 3 jaar start per kostencategorie vanaf de eerst ingediende factuur per gezinslid.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming voor medische kosten aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

  Opgelet, vraag je tegemoetkoming tijdig aan:

  • Facturen van optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten kun je aanvragen in de loop van het jaar. De gezinssituatie op factuurdatum bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
  • Je remgeldteller in kader van het maximumfactuur kun je slechts na afloop van het kalenderjaar indienen. De gezinssituatie op 31 december bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
  • Je kunt je medische kosten van 2019 indienen tot uitzonderlijk  31 augustus 2021, je medische kosten van 2020 tot uiterlijk 31 december 2021 en je medische kosten van 2021 tot uiterlijk 31 december 2022.

  • 1

   Verzamel alle documenten voor je aanvraag

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
    • medische kosten 2019: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016) 
    • medische kosten 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)
    • medische kosten 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019)

   • ingevuld formulier ‘opvragen remgeldtellers ziekenfonds’ van je gezinsleden 
   • facturen voor optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten
   • afrekeningen van de facturen waarvoor er tussenkomst geweest is door je ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere verzekeringsinstantie

   Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

  • 2

   Vraag aan via het e-loket

   Je vraagt de tegemoetkoming jaarlijks aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket ‘medische kosten’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

   Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

   Opgelet:

   • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de medische kosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
   • Wil je de medische kosten van je partner indienen? Dan moet je ook het gezamenlijk belastbaar inkomen van je partner doorgeven tijdens je aanvraag.
   • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens en medische uitgaven van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst.
  • 3

   Controle door de vzw Sociale Dienst

   Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Elke Christiaen
  vzw Sociale Dienst
  medischekosten@vlaanderen.be - 02 553 16 06 (Teams)

  Kurt Vandeputte
  vzw Sociale Dienst
  medischekosten@vlaanderen.be - 02 553 52 89 (Teams)


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).