chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tegemoetkoming orthodontiekosten beugel

  Heb jij of heeft een gezinslid orthodontiekosten voor een beugel gemaakt? Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een deel van die kosten terugbetaald krijgen door de vzw Sociale Dienst. Hierbij is de datum van het plaatsen van de beugel bepalend. De beugel dient geplaatst te zijn na 01/01/20.

  Voor wie?

  Voor wie kun je geen orthodontiekosten indienen?

  Kinderen die niet fiscaal ten laste zijn van jou of je partner of die minder dan 50% van de tijd bij je inwonen: hiervoor kun je geen orthodontiekosten indienen. 

  Voed je je kind(eren) in co-ouderschap op?

  Je kunt een maximale tegemoetkoming aanvragen van 200 euro per behandeling. De berekening gebeurt per kind. Bepaal daarom vooraf wie welke tegemoetkoming voor welk kind aanvraagt. De vzw Sociale Dienst houdt zich het recht voor om enkel de tegemoetkomingen uit te betalen die geen voorwerp zijn van een geschil of onenigheid tussen de ouders.

  Welke orthodontiekosten?

  De tegemoetkoming voor orthodontiekosten is mogelijk voor alle soorten beugels. Dus niet beperkt tot beugels waarvoor er een tussenkomst is van de mutualiteit/RIZIV.

  Goed om weten: deze dienstverlening staat los van de tegemoetkoming voor medische kosten. Daar kun je onder andere de kosten voor tandprothesen en -implantaten indienen.

  Berekening en uitbetaling

  Berekening

  Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende orthodontiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). 

  Goed om weten: per orthodontiebehandeling (1 behandeling = 1 beugel) en per persoon kan eenmalig een tussenkomst van maximaal 200 euro verkregen worden. Dit met een maximum van 2 verschillende behandelingen per gezinslid per kalenderjaar.

  Orthodontiekosten 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen
  (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)

  Tegemoetkoming

  Gerechtigde die beugel krijgt < 18 jaar

  Gerechtigde die beugel krijgt > 18 jaar

  0 tot 19.277,55 euro

  Maximaal 200 euro

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  19.277,56 tot 29.635,62 euro

  Maximaal 200 euro

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  29.635,63 tot 39.993,73 euro

  Maximaal 200 euro

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  39.993,74 tot 49.920,24 euro

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  49.920,25 tot 59.846,72 euro

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  Orthodontiekosten 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen
  (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
  Tegemoetkoming
  Gerechtigde die beugel krijgt
  < 18 jaar
  Gerechtigde die beugel krijgt > 18 jaar
  0 tot 19.420,20 euro Maximaal 200 euro Maximaal 200 euro onder voorbehoud
  19.420,21 tot 29.854,92 euro Maximaal 200 euro Maximaal 200 euro onder voorbehoud
  29.854,93 tot 40.289,68 euro Maximaal 200 euro Maximaal 200 euro onder voorbehoud
  40.289,69 tot 50.289,65 euro Maximaal 200 euro onder voorbehoud Maximaal 200 euro onder voorbehoud
  50.289,66 tot 60.289,59 euro Maximaal 200 euro onder voorbehoud Maximaal 200 euro onder voorbehoud

  Uitbetaling

  • Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 3 tot 4 weken na je aanvraag uitbetaald.
  • Is je tegemoetkoming onder voorbehoud? De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of de tegemoetkomingen onder voorbehoud worden uitbetaald. Deze beslissing wordt genomen na de indieningsperiode van de orthodontiekosten en de verwerking van de gegevens. Het is raadzaam dat je de orthodontiekosten toch indient.

  Goed om weten: wegen je orthodontiekosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming voor orthodontiekosten beugel aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

  Opgelet, vraag je tegemoetkoming tijdig aan:

  • Je orthodontiekosten van 2020 kun je aangeven tot 30 juni 2021
  • Je orthodontiekosten van 2021 kun je aangeven vanaf 1 april 2021 tot 31 januari 2022
  • De gezinssituatie op het moment van de plaatsing/aankoop van de beugel bepaalt voor deze kosten de berekening van je tegemoetkoming.
  • 1

   Verzamel alle documenten voor je aanvraag

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • Aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
    • Orthodontiekosten beugel 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018) 
    • Orthodontiekosten beugel 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
   • Je aankoopfactuur of offerte (indien in uw bezit)
   • Het ingevuld aanvraagformulier  met verklaring van erewoord
   • Bewijs van tussenkomst van de mutualiteit
   • Bewijs van een eventuele tussenkomst van een bijkomende tandverzekering
  • 2

   Bezorg alle documenten

   Je bezorgt alle documenten per e-mail aan orthodontiekosten@vlaanderen.be.

   Opgelet:

   • Bewaar de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).
   • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de orthodontiekosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
   • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst.
  • 3

   Controle door de vzw Sociale Dienst

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Kurt Vandeputte
  vzw Sociale Dienst
  orthodontiekosten@vlaanderen.be – 02 553 52 89 (Teams)


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).