chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tegemoetkoming vakantie voor jongeren

  Zijn je kinderen op vakantie geweest? Samen met jou of apart? Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming voor vakanties krijgen van de vzw Sociale Dienst. Dit is een terugbetaling van een deel van de vakantiekosten per kind op basis van je situatie.

  Voor wie?

  Aan welke voorwaarden moeten je kinderen voldoen?
  • leeftijd op het moment van de vakantie is maximaal 25 jaar 
  • kinderen fiscaal ten laste of waarvoor je alimentatie betaalt of (gedeeltelijk) instaat voor de kosten
  • waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres
  • zonder inkomen

  Opgelet: in geval van ‘verlengde minderjarigheid’ is een afwijking van de leeftijdsgrens mogelijk. Contacteer je maatschappelijk assistent voor meer informatie.

  Hebben kinderen van je partner ook recht op tegemoetkoming voor hun vakantie?

  Ja, de kinderen van je partner, waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), hebben ook recht op een tegemoetkoming voor hun vakantie als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

  Uitzondering: de kinderen van je partner waarvoor je partner alimentatie betaalt, hebben geen recht op een tegemoetkoming voor hun vakantie. Ze hebben er wel recht op als je partner (gedeeltelijk) instaat voor de kosten.

  Welke vakanties?

  • geïntegreerde werkprojecten (GWP):
   • bijvoorbeeld: studiereizen, bos-, sneeuw-, zee- of plattelandsklassen georganiseerd door de school, …
   • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
  • vakanties samen met de ouders met overnachting:
   • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- of buitenland, de huur van een woning, appartement of chalet (ook van een particulier, vriend of kennis), het verblijf in een hotel of camping, de officiële formule ‘Zimmerfrei’, ...
   • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
  • kampen met of zonder overnachting:
   • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- en buitenland georganiseerd door Sport Vlaanderen, jeugdbewegingen, mutualiteiten, taal- en sportvakanties, vakantiekampen, individuele reizen, ...
   • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
  Welke vakanties komen niet in aanmerking?
  • vakanties georganiseerd door andere sociale diensten
  • speelpleinwerking
  • kinderopvang
  • dag- of schooluitstappen

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze tegemoetkoming hangt af van de ingediende vakantiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt tussen 0 en 80% van de kostprijs van maximaal 20 overnachtingen per (referentie)jaar, per kind. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald

  Opgelet:

  • Op deze tegemoetkoming moet je geen sociale zekerheidsbijdragen betalen zolang die onder de 600 euro per kind, per jaar blijft. Bij dit bedrag moet je ook de eventuele tegemoetkoming in de kosten voor de vakantieopvang van de Vlaamse overheid bijtellen.
  • Het gaat enkel om de reële verblijfskosten per kind. Dit is bijvoorbeeld de prijs van het kamp. Of als bijvoorbeeld 6 personen in een vakantiewoning verblijven, wordt de totale kostprijs gedeeld door 6 voor het berekenen van de kostprijs van de vakantie per kind.
  • Ook als je feitelijk samenwoont moet je het inkomen van je partner invullen voor de berekening van het gezamenlijk belastbaar inkomen.
  Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  Berekeningstabel voor kampen, zowel met als zonder overnachting en geïntegreerde werkprojecten (GWP)

  gezamenlijk belastbaar inkomen
  (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020)

  tegemoetkoming per overnachting

  tot 21.370 euro

  22 euro

  21.370,01 tot 25.570 euro

  19 euro

  25.570,01 tot 29.670 euro

  16 euro

  29.670,01 tot 33.760 euro

  14 euro

  33.760,01 tot 37.960 euro

  12 euro

  37.960,01 tot 42.060 euro

  10 euro

  42.060,01 tot 47.780 euro

  9 euro

  47.780,01 tot 52.500 euro

  8 euro

  52.500,01 tot 57.750 euro*

  7 euro

  meer dan 57.750 euro

  komt niet in aanmerking


  Berekeningstabel voor vakanties samen met de ouders met overnachting

  gezamenlijk belastbaar inkomen 
  (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020)

  tegemoetkoming per overnachting

  tot 21.370 euro

  22 euro

  21.370,01 tot 25.570 euro

  19 euro

  25.570,01 tot 29.670 euro

  16 euro

  29.670,01 tot 33.760 euro

  14 euro

  33.760,01 tot 37.960 euro

  12 euro

  37.960,01 tot 42.060 euro*

  10 euro

  meer dan 42.060 euro

  komt niet in aanmerking

  Opgelet:

  • De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks op basis van de budgettaire ruimte of ze de inkomenscategorie gemarkeerd met een * uitbetaalt. Het is raadzaam dat je vakantiekosten toch indient. Je wordt ten laatste in het voorjaar van het volgende jaar op de hoogte gebracht van de beslissing.
  • Per kind ten laste ontvang je een fiscale aftrek van 1.000 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze aftrek wordt verhoogd met 1.000 euro extra per kind met een beperking.
  Wat is een referentiejaar?

  Een referentiejaar is het jaar waarvoor je de vakantiekosten indient. De einddatum van de vakantie geldt hiervoor als referentiejaar.

  Wie kan de tegemoetkoming aanvragen als beide ouders bij de Vlaamse overheid werken en als je niet meer samen woont met je partner?

  Je kunt een tegemoetkoming indienen wanneer je met je kind op reis gaat of de vakantiekosten betaalt. De berekening gebeurt wel per kind. Daarom bepaal je vooraf onderling wie welke tegemoetkoming voor welk kind aanvraagt. De vzw Sociale Dienst houdt zich het recht voor enkel de tegemoetkomingen uit te betalen die geen voorwerp zijn van een geschil of onenigheid tussen de ouders.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming vakantie voor jongeren aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

  Opgelet: je kunt deze tegemoetkoming aanvragen tot uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op de einddatum van de vakantie (referentiejaar). Je kunt dus de kosten van de vakanties met einddatum in 2021 indienen tot uiterlijk 31 januari 2022. Je kunt meerdere aanvragen per jaar indienen.

  • 1

   Verzamel alle documenten voor je aanvraag

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • Aanslagbiljet(ten) (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • Facturen van alle vakanties.

   Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

  • 2

   Vraag aan via het e-loket

   Je vraagt de tegemoetkoming aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket ‘vakantie voor jongeren’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

   Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

   Opgelet: is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de begindatum van de vakantieperiode is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.  

  • 3

   Controle door de vzw Sociale Dienst

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien. 

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Inge De Roock - dossierbehandelaar
  vzw Sociale Dienst
  jeugdvakanties@vlaanderen.be - 02 553 25 40

  Steven Van Den Steen - dossierbehandelaar
  vzw Sociale Dienst
  jeugdvakanties@vlaanderen.be - 02 553 52 83

  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).