chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelage voor tijdelijke functieverzwaring

  Het hoofd van een entiteit, raad of instelling kan – na advies van het managementorgaan – een toelage toekennen voor de tijd dat een personeelslid tijdelijk bijkomende of zwaardere taken uitoefent. Die tijdelijke functieverzwaring wordt vastgesteld aan de hand van de functieniveaumatrix.

  Opzet

  Personeelsleden stimuleren om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen.

  Voor wie?

  Alle personeelsleden, d.w.z. zowel contractuele als statutaire en ongeacht het niveau, met uitzondering van de N-functies (cf. geldelijke arbeidsvoorwaarden topkader, deel V VPS).

  Voor wat?

  Tijdelijk bijkomende of zwaardere taken waardoor de functiezwaarte tijdelijk verhoogt (bijv. tijdelijk zwaardere functie, leidinggevende rol, toegenomen complexiteit, leiden van of meewerken aan een project in de entiteit, enz.)

  Tijdelijk

  • Precieze duurtijd is gekend: minimum 30 kalenderdagen en maximum 5 jaar, éénmaal verlengbaar met maximum 1 jaar;
  • Precieze duurtijd is niet gekend: minimum 30 kalenderdagen en maximum 1 jaar, éénmaal verlengbaar met maximum 1 jaar.

  Objectivering

  • Aan de hand van de functieniveaumatrix en de organisatie-eigen wegingsmethodiek;
  • Aparte weging voor specifieke functies;
  • Functiegewicht uitgedrukt via indeling in functieklasse --> dus functieverzwaring wanneer de tijdelijk uitgeoefende functie minstens één functieklasse zwaarder weegt dan de basisfunctie.

  De toelage

  • Bepaald door het hoofd van de entiteit, raad of instelling;
  • Verschil tussen huidige salaris en een bedrag vast te stellen binnen de onder- en bovengrens van de functieklasse verbonden aan de zwaardere functie (cf. tabel als bijlage 10 bij VPS);
  • Minimum 5% van het huidige salaris zonder dat hierdoor de bovengrens mag worden overschreden (zie hieronder, begrenzing);
  • Begrenzing: oorspronkelijk salaris + bedrag toelage tijdelijke functieverzwaring is:
   1. niet hoger dan het maximumbedrag van de functieklasse;
   2. a) voor functiehouders N-1: niet hoger dan het overeenstemmend salaris voor dezelfde geldelijke anciënniteit in de salarisschaal A 311
   b) voor alle andere functiehouders: niet hoger dan het overeenstemmend salaris voor dezelfde geldelijke anciënniteit in de salarisschaal A 213

  Overgangsregeling

  • De op 1 maart 2014 lopende aanstellingen projectleider/hoger ambt behouden de projectleiderstoelage/toelage hoger ambt volgens oude regeling;
  • Zolang de zwaarte van een functie van een ambtenaar niet kan worden gewogen, kan deze nog gedurende maximaal twee jaar te rekenen vanaf 1 maart 2014 aangesteld worden in een hoger ambt en hiervoor een toelage ontvangen volgens de oude regeling.

  naar boven

  Regelgeving