chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelage voor tijdelijke functieverzwaring

  Neem je tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid, na akkoord van je lijnmanager, een toelage voor tijdelijke functieverzwaring krijgen. Dit is een maandelijkse aanvulling op je salaris.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid en je werkt niet in een topkaderfunctie.
  • Je hebt tijdelijk 1 of meerdere bijkomende of zwaardere taken waardoor je functiezwaarte tijdelijk verhoogt (zie onder).
  • Je lijnmanager kent je hiervoor een tijdelijke toelage toe, na advies van het management- of directieteam.
  Wat geldt als een bijkomende of zwaardere taak/taken?

  Bijkomende of zwaardere taken zijn taken die ertoe leiden dat de functie zwaarder wordt. Het ‘zwaarder worden’ van de functie kan geobjectiveerd worden door de weging van de basisfunctie te vergelijken met een functieweging van dezelfde functie met de toegevoegde verzwarende elementen.

  Bijvoorbeeld:

  • bijkomende en zwaardere taken
  • toegenomen complexiteit
  • leidinggevende rol
  • leiden van of meewerken aan een project
  Hoe weet je wie een toelage voor tijdelijke functieverzwaring krijgt binnen je organisatie?

  Je kunt jaarlijks vanaf september een lijst inkijken met namen van personen die een toelage voor tijdelijke functieverzwaring ontvangen. Per naam vind je ook het percentage van de toelage terug (zie onder).

  Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie over deze lijst.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van deze toelage hangt af van de zwaarte van je functie en wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris. Het bedrag wordt als volgt bepaald:

  • Je werkgever weegt je tijdelijk verzwaarde functie en plaatst deze binnen de functiematrix.
  • Dit leidt tot een bepaling van een functieklasse.
  • Je werkgever legt een bedrag vast binnen de onder- en bovengrens van deze functieklasse.
  • De toelage is het verschil tussen je huidige salaris en het vastgelegde bedrag binnen de onder- en bovengrens van de functieklasse.

  Opgelet:

  • De toelage bedraagt minstens 5% van je huidig brutosalaris.
  • Je huidig salaris, inclusief de toelage, is nooit hoger dan:
   • de bovengrens van de functieklasse
   • het overeenstemmend salaris voor dezelfde geldelijke anciënniteit in de salarisschaal A213.
  • Heb je een N-1 functie (afdelingshoofd, …)? Dan is je huidig salaris, inclusief de toelage, nooit hoger dan het overeenstemmend salaris voor dezelfde geldelijke anciënniteit in de salarisschaal A311.

  Duur

  Je lijnmanager bepaalt de duur van de toelage voor tijdelijke functieverzwaring en kan kiezen voor een:

  • precieze duurtijd: tussen 30 kalenderdagen en 5 jaar, éénmaal verlengbaar met maximaal 1 jaar
  • ongekende duurtijd: tussen 30 kalenderdagen en 1 jaar, éénmaal verlengbaar met maximaal 1 jaar

  De toelage wordt stopgezet na afloop van de vastgelegde duurtijd of onder bepaalde omstandigheden (zie onder).

  Wanneer wordt de toelage voor tijdelijke functieverzwaring stopgezet?
  • vanaf de eerste dag afwezigheid als je afwezigheid meer dan 35 werkdagen duurt (bijvoorbeeld ziekte, jaarlijkse vakantie, ...)
  • als de functie niet langer verzwaard is, ook al is de vastgelegde duurtijd nog niet verstreken
  • als je geen recht hebt op salaris
  • na afloop van de vastgelegde duurtijd

  Hoe aanvragen?

  Je kunt deze toelage niet aanvragen. Je lijnmanager bepaalt of er al dan niet toelages voor tijdelijke functieverzwaringen toegekend moeten worden.

  Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Wil je een toelage voor tijdelijke functieverzwaring toekennen? Dan kun je als werkgever gebruik maken van een modelformulier om het proces van de toekenning van deze toelage te stroomlijnen. Lees meer op de webpagina ‘modeldocumenten’.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).