chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantiegeld en eindejaarstoelage

  Kijk je uit naar een extra centje voor je vakantie of iets anders? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid rekenen op vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Deze worden berekend op basis van je salaris en je aanwezigheid.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Heb je een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of ben je tewerkgesteld via een (gespecialiseerde) individuele beroepsopleiding (GIBO of IBO), dan heb je geen recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

  Berekening en uitbetaling

  Vakantiegeld

  Je krijgt vakantiegeld als je het jaar voordien bij de diensten van de Vlaamse overheid hebt gewerkt. Je vakantiegeld bedraagt 92 procent van je bruto maandsalaris van de maand april van het huidig jaar en wordt vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage van het jaar voordien. Als je er recht op hebt, wordt in deze berekening het bruto maandsalaris verhoogd met je haard- of standplaatstoelage en de salarisbonus.

  Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in de loop van de maand mei.

  Opgelet:

  • Heb je het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar niet volledig gewerkt? Dan ontvang je minder vakantiegeld. Heb je bijvoorbeeld onbetaald verlof of verlof voor deeltijdse prestaties genomen in dit voorafgaande jaar? Dan wordt je vakantiegeld in verhouding verminderd.
  • Treed je uit dienst? Dan wordt je vakantiegeld berekend op het bruto maandsalaris van de laatste maand van je tewerkstelling. De uitbetaling valt ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand van je uitdiensttreding. Je ontvangt ‘dubbel vakantiegeld’ als je uit dienst treedt tussen 1 januari en 30 april (zie onder).
  • Ben je een jonge starter? Dan kun je aanvullend vakantiegeld aanvragen om het volgende jaar toch volledig vakantiegeld te ontvangen (zie onder).
  Wat is ‘dubbel vakantiegeld’ bij uitdiensttreding?

  Treed je uit dienst tussen 1 januari en 30 april? Dan ontvang je het vakantiegeld van het voorbije jaar én het lopende jaar gelijktijdig in de loop van de maand mei – ook wel ‘dubbel vakantiegeld’ genoemd.

  Opgelet: op dubbel vakantiegeld zijn geen eigenlijke RSZ-bijdragen verschuldigd zoals bij de gebruikelijke uitbetaling van je vakantiegeld. Wel wordt er een loonmatigingsbijdrage ingehouden. Dit is een inhouding van 13,07 procent als bijzondere werknemersbijdrage. Deze inhouding wordt niet aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doorgestort.

  Onder welke voorwaarden en hoe kun je als jonge starter aanvullend vakantiegeld aanvragen?
  • Voorwaarden
   • Je bent maximaal 24 jaar op het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantiegeld zal ontvangen.
   • Je bent binnen de 4 maanden na het einde of stopzetting van je studie in dienst getreden.
  • Hoe aanvragen?
   Procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA):
   • Je hoeft zelf niets te doen. Het DCPA controleert of je in aanmerking komt voor aanvullend vakantiegeld en contacteert je als er nog informatie ontbreekt (bijvoorbeeld datum van beëindiging van je studie of leerovereenkomst, gegevens over een eventuele tewerkstelling bij een andere werkgever tussen je afstudeerdatum en je start bij de Vlaamse overheid).
   • Het DCPA betaalt het aanvullend vakantiegeld uit.

  Eindejaarstoelage

  Je krijgt een eindejaarstoelage als je in het huidig jaar hebt gewerkt tijdens de periode van 1 januari tot 30 september. Je eindejaarstoelage bedraagt een percentage van je bruto maandsalaris van de maand november (zie tabel onderaan). Dit bedrag wordt verhoogd met je haard- of standplaatstoelage en de salarisbonus, als je hierop recht hebt.

  De eindejaarstoelage wordt jaarlijks uitbetaald, in de loop van de maand december.

  rang

  eindejaarstoelage

  A2 en hoger

  64,71 procent

  A1, B2, B3, C2, C3

  71,47 procent

  B1, C1, D2, D3

  77,68 procent

  D1

  84,12 procent

  Opgelet:

  • Heb je minder gewerkt? Dan ontvang je een lagere eindejaarstoelage. Heb je bijvoorbeeld onbetaald verlof of verlof voor deeltijdse prestaties genomen in die periode? Dan wordt je eindejaarstoelage in verhouding verminderd.
  • Treed je uit dienst? Dan wordt je eindejaarstoelage in verhouding berekend met je tewerkstellingsperiode. De uitbetaling valt ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand van je uitdiensttreding.

  Hoe aanvragen?

  Je ontvangt automatisch je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Je hoeft dus niets te doen. Ben je net afgestudeerd? En heb je recht op 'aanvullend vakantiegeld'? Dan hoef je ook niets te doen, maar het DCPA kan je wel contacteren voor meer informatie (zie boven).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).