chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Woon-werkverkeer: openbaar vervoer

  Maatregelen coronavirus

  Er gelden bijzondere richtlijnen rond bewijs voor verplaatsing voor het werk, verlenging abonnementen en veiligheid. Lees meer op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een abonnement of alternatieve vervoersformule op het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn of MIVB) krijgen. De Vlaamse overheid neemt deze kosten volledig voor haar rekening.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je gebruikt het openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer: NMBS, De Lijn, TEC en/of MIVB.

  Opgelet: kies altijd voor de meest functionele en financieel voordeligste vervoersformule (halftijds abonnement, Standard Ticket (ofwel een gewoon ticket), Standard Multi (voorheen Rail Pass), 10 identieke rittenkaart, ...). Doe dit op basis van de afspraken binnen je organisatie. Raadpleeg het afsprakenkader van je organisatie voor de concrete richtlijnen rond woon-werkverkeer die met je lijnmanager of gemachtigde werden afgesproken.

  Krijg je ook een abonnement als je geen volledig jaar werkt?

  Ja, je abonnement wordt, voor zover dit mogelijk is, aangepast aan de duur van je tewerkstelling:

  • abonnement NMBS en De Lijn: mogelijk voor 1, 3 of 12 maanden
  • abonnement TEC: mogelijk per maand
  • abonnement MIVB: mogelijk voor 1 jaar
  Kun je een abonnement openbaar vervoer combineren met ...?

  Een fietsvergoeding

  Gebruik je de (elektrische) fiets aanvullend op openbaar vervoer voor het voor- en/of natraject van je woon-werkverkeer?

  Dan is combinatie mogelijk, behalve voor een Lijnabonnement. In dit laatste geval bekijkt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of je personeelsdienst aan de hand van je persoonlijke situatie waarom een combinatie met een Lijnabonnement absoluut noodzakelijk is.

  Gebruik je de (elektrische) fiets afwisselend met het openbaar vervoer voor hetzelfde woon-werktraject?

  Dan hangt dit af van de je fietsgebruik:

  • Als je permanent de (elektrische) fiets gebruikt voor het woon-werktraject (volledig of gedeeltelijk) kun je geen aanspraak maken op een abonnement op het openbaar vervoer voor hetzelfde traject.
  • Als je occasioneel de (elektrische) fiets gebruikt voor het woon-werktraject (volledig of gedeeltelijk) kun je wel aanspraak maken op een abonnement op het openbaar vervoer voor hetzelfde traject.

  Persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig

  Nee, je kunt dit niet combineren. Lees meer op de webpagina over persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van je abonnement of alternatieve vervoersformule wordt betaald door je departement of agentschap, die het meestal rechtstreeks vergoedt aan de vervoersmaatschappij. Is dit niet het geval, dan moet je een schuldvordering indienen. Lees verder op deze webpagina hoe je dit doet.

  Een voltijds abonnement wordt altijd afgeleverd op een 'MOBIB-kaart', een halftijds abonnement en Via zijn nog altijd een papieren versie. In sommige gevallen moet je de aanmaakkosten van deze 'MOBIB-kaart' zelf betalen (zie onder).

  Als je bij je indiensttreding nog niet beschikt over een abonnement voor je woon-werkverkeer en je hebt al verplaatsingen gemaakt, dan kun je de kostprijs van de aangekochte tickets terugvorderen.

  Opgelet:

  • Als je voor een treinabonnement of alternatieve vervoersformule in 1e klasse kiest, betaal je zelf het supplement voor deze upgrade. Er is geen terugbetaling.
  • Het volledig bedrag van de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer is vrijgesteld van belastingen. Lees meer op de webpagina ‘fiscale fiche en belastingen’.
  Wanneer moet je de aanmaakkosten van de 'MOBIB-kaart' zelf betalen?
  • NMBS-abonnement, eventueel in combinatie met een abonnement MIVB en/of De Lijn: de aanmaakkosten worden rechtstreeks betaald door je departement of agentschap.
  • Lijnabonnement: je betaalt zelf de aanmaakkost van 5 euro voor deze kaart en vraagt een terugbetaling via een schuldvordering aan. Heb je al een Mobib-kaart (ongeacht het bedrijf), dan kun je deze laten registreren in een lijnwinkel en moet je geen 5 euro betalen.
  • MIVB-abonnement: je betaalt zelf de aanmaakkost van 5 euro voor deze kaart. Er is geen terugbetaling.

  Langdurige afwezigheid

  Je abonnement (en eventueel parkeerabonnement bij de NMBS) wordt automatisch stopgezet als je 3 maanden of langer ononderbroken voltijds afwezig bent. Dit gebeurt automatisch, je hoeft niets te doen of terug te bezorgen. Het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) brengt je hiervan tijdig op de hoogte. Ben je geen klant van het DCPA? Contacteer dan je personeelsdienst.

  Goed om weten: heb je een treinabonnement of alternatieve vervoersformule in 1ste klasse? Dan berekent de NMBS het aandeel van het supplement en betalen zij dit aan jou terug als je in aanmerking komt voor terugbetaling. Kreeg je eerder al een terugbetaling van team Diversiteitsbeleid, dan krijg je opnieuw de extra kost terugebetaald.

  Wanneer vraag je een nieuw abonnement aan?

  Je vraagt zelf tijdig een nieuw abonnement aan bij werkhervatting. Doe dit minstens 2 weken voor je weer aan de slag gaat. 

  Goed om weten: de aanmaak van een nieuw MIVB-abonnement (zonder combinatie NMBS-abonnement) kan 2 tot 6 weken duren. Als je het abonnement later ontvangt dan je hervatting, kun je een terugbetaling van je losse tickets vragen via een schuldvordering.

  Welke reiskosten worden wel/niet terugbetaald tijdens je langdurige afwezigheid?
  • Je reiskosten worden niet terugbetaald als je komt werken tijdens je ziekteperiode.
  • Je reiskosten worden wel terugbetaald als je tijdens je ziekteperiode naar het werk komt om je re-integratie voor te bereiden.
  • Je werkgever bepaalt of je reiskosten tijdens je ziekteperiode worden terugbetaald als je op eigen initiatief naar het werk komt, bijvoorbeeld voor een pensioenfeest,... Bespreek dit op voorhand met je HR-verantwoordelijke.
  • Je werkgever bepaalt of je reiskosten tijdens een andere verlofvorm (geen ziekte) worden terugbetaald. Bespreek dit op voorhand met je HR-verantwoordelijke.

  Goed om weten: lees op de webpagina ‘binnenlandse dienstreizen’ hoe je een terugbetaling van je reiskosten kunt aanvragen.

  Wat te doen ...

  ... bij verlies, diefstal of beschadiging van je MOBIB-kaart?

  Bij verlies, diefstal of beschadiging van je MOBIB-kaart vraag je een duplicaat aan bij een loket van de vervoersmaatschappij. De eventuele kost van het duplicaat betaal je zelf.

  ... als de geldigheidsduur van je MOBIB-kaart vervalt?
  • Vervalt je MOBIB-kaart voor je abonnement? Dan blijft je MOBIB-kaart leesbaar en bruikbaar tot en met de vervaldag van je abonnement. Vanaf 1 maand voor de vervaldag van je abonnement kun je een nieuwe MOBIB-kaart aanvragen (zie onder), vroeger heeft geen zin.
  • Vervalt je abonnement voor je MOBIB-kaart? Dan kun je je abonnement nog tot 1 dag voor de vervaldatum van je MOBIB-kaart voor 1 jaar verlengen. 1 maand voor de nieuwe vervaldag van je abonnement kun je een nieuwe MOBIB-kaart aanvragen (zie onder).

  Hoe kun je de geldigheidsduur van je MOBIB-kaart verlengen?

  • Je vraagt een attest voor verlenging van je MOBIB-kaart aan bij het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Je gaat met dit attest naar het loket van de vervoersmaatschappij en vraagt een nieuwe MOBIB-kaart.

  Hoe kun je je abonnement op je MOBIB-kaart verlengen?

  ... als je zelf betaald hebt voor je woon-werkverkeer (los ticket, abonnement TEC, ...)?

  Heb je tickets gekocht voor je woon-werkverkeer? Bijvoorbeeld omdat je nog maar net in dienst bent en nog niet beschikt over een abonnement? Of omdat je een abonnement van de TEC hebt voorgeschoten? Of de kost van je MOBIB-kaart van De Lijn? Dan vraag je een terugbetaling via een schuldvordering aan.

  ... als je in het buitenland woont of er werkt?

  Wonen in het buitenland
  Voor het traject tot een Belgisch grensstation koop je zelf je abonnement aan het loket van de buitenlandse vervoersmaatschappij en vraag je een terugbetaling via een schuldvordering aan. Vanaf het eerste Belgisch station op je woon-en werktraject tot je werkplaats krijg je een abonnement.

  Werken in het buitenland (Vlissingen)
  Als je in Vlissingen wordt tewerkgesteld, en er niet verblijft krijg je de volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten met de veerdienst Breskens-Vlissingen (heen en terug) of de kosten voor de Westerscheldetunnel.

  ... als je uit dienst gaat?

  Je hoeft niets te doen. Het lopende abonnement wordt automatisch stopgezet. Heb je een MOBIB-kaart? Dan mag je deze houden. Je kunt op je MOBIB-kaart tickets of een abonnement opladen voor persoonlijk gebruik.

  Hoe bestaand abonnement verlengen?

  Bestaand abonnement openbaar vervoer verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe nieuw abonnement aanvragen?

  Nieuw abonnement openbaar vervoer aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletkies altijd voor de meest functionele en financieel voordeligste vervoersformule (halftijds abonnement, Standard Ticket (ofwel een gewoon ticket), Standard Multi (voorheen Rail Pass), 10 identieke rittenkaart, ...). Doe dit op basis van de afspraken binnen je organisatie . Raadpleeg het afsprakenkader van je organisatie voor de concrete richtlijnen rond woon-werkverkeer die met je lijnmanager of gemachtigde werden afgesproken.

  • 1

   NMBS

   (eventueel in combinatie met een ander abonnement)

   1. Vraag aan in Vlimpers
   Je vraagt een attest voor een nieuw abonnement woon-werkverkeer aan via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Vermeld bij je vraag:

   • je e-mailadres
   • het station waar je opstapt en het eindstation
   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • de combinatie met een abonnement van De Lijn, MIVB en/of de TEC (indien nodig)

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Uitzondering:

   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure. Je hoeft niets te doen.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement ontvangen? Koop dan voorlopig zelf tickets en vraag nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.

   2. Ontvangst attest
   Je ontvangt een attest voor de NMBS per mail.

   3. Vraag je abonnement aan bij de NMBS
   Je gaat met het attest, je elektronische identiteitskaart en je MOBIB-kaart (als je hierover beschikt) naar een NMBS-loket naar keuze en vraagt het abonnement aan. Heb je nog geen MOBIB-kaart? Dan ontvang je er 1 van de NMBS met het opgeladen abonnement. Heb je wel een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement op deze kaart geladen.

   Opgelet: je hoeft niet te betalen, tenzij je kiest voor een abonnement in 1e klasse.
  • 2

   De Lijn

   (niet in combinatie met NMBS)

   1. Vraag aan in Vlimpers
   Je vraagt een nieuw Lijnabonnement aan via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Je vermeldt:

   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • het kaartnummer van je MOBIB-kaart (als je al een MOBIB-kaart hebt) van MIVB of NMBS. Registreer je kaartnummer in een Lijnwinkel en moet je geen 5 euro betalen. Je abonnement wordt dan opgeladen van zodra je kaart gelezen wordt door het toestel van de treinbegeleider.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Uitzondering:

   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement hebt ontvangen? Dan koop je voorlopig zelf tickets en vraag je nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.

   2. Ontvangst abonnement

   Je ontvangt de MOBIB-kaart met het opgeladen abonnement per post.

   • Heb je al een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement automatisch opgeladen op je eigen MOBIB-kaart. 
   • Heb je geen Mobib-kaart? Dan ontvang je een overschrijving van De Lijn met de vraag om 5 euro te betalen. Na ontvangst van betaling wordt het abonnement opgestuurd.
  • 3

   MIVB

   (niet in combinatie met NMBS)

   1. Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt een nieuw abonnement van de MIVB aan via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Je vermeldt:

   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • het kaartnummer van je MOBIB-kaart (indien je al een MOBIB-kaart hebt)

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Opgelet
   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement ontvangen? Koop dan voorlopig zelf tickets (10-rittenkaart of maandabonnement) en vraag nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.
   • Een MIVB-abonnement start altijd op de 1e kalenderdag van de maand. Doe je aanvraag in Vlimpers zeker voor de 10e van de maand.

   2. Ontvangst abonnement

   Je ontvangt de MOBIB-kaart met het opgeladen abonnement per post. Heb je al een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement niet automatisch opgeladen op je eigen MOBIB-kaart. Dit gebeurt op het moment dat je kaart gelezen wordt door het toestel van de treinbegeleider.

  • 4

   TEC

   (niet in combinatie met NMBS)

   Je gaat naar een TEC-loket naar keuze en koopt het abonnement.

   Opgelet: je betaalt dit zelf en vraagt een terugbetaling via een schuldvordering aan.

  Hoe schuldvordering indienen?

  Terugbetaling aanvragen via schuldvordering voor gemaakte kosten woon-werkverkeer: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  • 1

   Bezorg bewijs van aankoop aan het DCPA

   Je bezorgt een digitale kopie van het ticket of betaalbewijs aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. 

   Goed om weten: je kunt de terugbetaling van een 'Standard Multi'-railpas (vroegere Rail Pass) of 10-rittenkaart pas aanvragen nadat alle ritten opgebruikt zijn.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het formulier per post naar het DCPA of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • 2

   Terugbetaling

   De kosten worden samen met je salaris terugbetaald.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Hoe kun je een beleid rond openbaar vervoer uitwerken in je organisatie? Heb je als werkgever interesse om een derdebetalersovereenkomst af te sluiten? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Lees meer op de webpagina 'Richtlijnen woon-werkverkeer - openbaar vervoer'.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).