chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afwezigheden vorming

  Wil je een opleiding volgen in functie van je huidige job? Of wil je opnieuw gaan studeren? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof of dienstvrijstelling aanvragen om jezelf verder te ontwikkelen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je neemt deel aan een vorming die een meerwaarde betekent voor het departement of agentschap waar je werkt. Je lijnmanager of gemachtigde beslist of een opleiding al dan niet een meerwaarde vormt.

  Soorten vormingsafwezigheden

  • Dienstvrijstelling voor vorming: je kunt deze dienstvrijstelling krijgen voor interne of externe opleidingen. Dit zijn vakopleidingen uit het vormingsaanbod van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) of daarbuiten. Bijvoorbeeld: EHBO-opleiding, opleiding Word, ....
  • Vormingsverlof: je kunt dit verlof nemen voor studietrajecten. Dit zijn opleidingen gedurende een bepaalde studieperiode aan een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld:  avondschool bachelor, ....

  Naast deze 2 opties kun je ook zorgkrediet voor een opleiding opnemen. Lees meer op de webpagina zorgkrediet. Deze webpagina omschrijft enkel 'dienstvrijstelling voor vorming' en 'vormingsverlof'.

  Duur

  Je lijnmanager of gemachtigde bepaalt het aantal dagen/uren verlof of dienstvrijstelling.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je departement of agentschap bepaalt de aanvangsdatum. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Niet van toepassing omdat het niet de bedoeling is dat je tijdens het vormingsverlof of de dienstvrijstelling voor vorming iets anders doet dan het volgen van een opleiding of de voorbereiding van een vorming.

  Hoe aanvragen?

  Afwezigheid voor vorming aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  Opgelet

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
  • Twijfel je over onderstaande keuzemogelijkheden? Lees bovenaan op deze webpagina voor welke situatie je dienstvrijstelling vorming of vormingsverlof kiest.

  Dienstvrijstelling voor vorming

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt de dienstvrijstelling aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘dienstvr vorming/opleiding’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Vormingsverlof

  • 1

   Vraag het recht op dit verlof aan in Vlimpers

   (éénmalig per vorming)

   Je vraagt het recht op vormingsverlof aan in Vlimpers onder ‘Mijn gegevens’ > 'Overzicht Selfservice' > 'Afwezigheden' > 'Aanvraag vormingsverlof'. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of bekijk de instructiefilmpjes – Vlimpers afwezigheidsaanvragen. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde  formulier ‘aanvraag vormingsverlof’ per post naar het DCPA.

   Nadat deze aanvraag is goedgekeurd door je leidinggevende, is het recht op ‘vormingsverlof’ toegekend. Bij je verloftellers in Vlimpers verschijnt de dag na de goedkeuring de verlofteller ‘Educatief verlof van … tot ….’. Daarna kun je dagen/uren vormingsverlof aanvragen en opnemen.

  • 2

   Vraag de opname vormingsverlof aan in Vlimpers

   Je vraagt de effectieve opname van de uren/dagen waar je recht op hebt aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘vormingsverlof’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).