chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ambtshalve onbetaald verlof

  Word je toegelaten in een statutaire proeftijd, mandaat of tijdelijke aanstelling? Of stap je als ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid over naar een contractuele functie? Dan heb je recht op ambtshalve onbetaald verlof.

  Voor wie?

  • Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid.
   • Je zit niet in de proeftijd van je huidige functie.
   • Je neemt bij de diensten van de Vlaamse overheid een mandaat, tijdelijke aanstelling, statutaire proeftijd of een arbeidsovereenkomst op.
  • Je bent contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
   • Je neemt bij de diensten van de Vlaamse overheid een statutaire proeftijd op.

  Duur

  De duur van het onbetaald verlof hangt af van het motief:

  • mandaat: de duur van het 1ste mandaat
  • tijdelijke aanstelling: 2 jaar
  • statutaire proeftijd: de duur van de proeftijd
  • arbeidsovereenkomst: 2 jaar

  Uitzondering:

  • Neem je binnen je eigen departement of agentschap een mandaat, tijdelijke aanstelling en arbeidsovereenkomst? Dan gelden die tijdsbeperkingen niet en krijg je het verlof voor de duur van je mandaat, tijdelijke aanstelling en arbeidsovereenkomst.
  • Is je verlof gestart voor 1 januari 2018? Dan loopt het tot toegestane einddatum en gelden die beperkingen niet.
  Wat kun je doen als je ambtshalve onbetaald verlof voor je mandaat, tijdelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst uitgeput is?
  • Je kunt na afloop van het ambtshalve verlof een gunstverlof vragen bij je departement of agentschap van herkomst.
  • Krijg je geen toestemming? Dan kun je met een statutaire dienstaanwijzing onder bepaalde voorwaarden worden overgezet naar het departement of agentschap waar je de tijdelijke aanstelling, de arbeidsovereenkomst of het mandaat uitoefent.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Goed om weten: ben je contractueel, dan hangt het terugkeerrecht na het verlof af van wat je contract bepaalt. Ben je statutair, dan heb je een terugkeerrecht naar:

  • de functie die je voordien uitoefende, als het verlof 6 maanden of minder duurt.
  • naar je entiteit, als het verlof langer dan 6 maanden duurt.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen aangezien je blijft verder werken binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Je wordt niet langer uitbetaald in je statutaire graad, maar wel in de salarisschaal die gekoppeld is aan de arbeidsovereenkomst, het mandaat, de tijdelijke aanstelling of statutaire proeftijd die je uitoefent.
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
  Wat zijn de gevolgen voor je ziekte-uitkering als je dit verlof neemt voor een contractuele functie?

  Bij een 1ste contractuele indiensttreding moet je normaal gezien een wachttijd doorlopen vooraleer je recht hebt op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. Dit gebeurt meestal bij het begin van je loopbaan.

  Neem je als statutair personeelslid ambtshalve onbetaald verlof voor een contractuele functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan volg je bij ziekte de regeling van de contractuele personeelsleden. Voldoe je echter aan de volgende voorwaarden, dan word je vrijgesteld van de wachttijd:

  • Je was voorafgaand je contractuele indiensttreding gedurende minstens 12 maanden ononderbroken tewerkgesteld als statutair personeelslid.
  • Je neemt binnen 30 dagen na de start van je ambtshalve onbetaald verlof een contractuele functie op waardoor je automatisch bijdrage sociale zekerheid (zie onder) betaalt. 
   Bij de Vlaamse overheid valt je indiensttreding als contractueel personeelslid in principe samen met de start van je ambtshalve onbetaald verlof. Je voldoet in dit geval dus automatisch aan die voorwaarden.

  Opgelet: Was je op het moment dat je een contractuele functie opneemt minder dan 12 maanden tewerkgesteld als statutair personeelslid? Dan zul je wel een wachttijd moeten doorlopen, ingekort evenredig met het aantal maanden dat je ambtenaar was.

  Bij de start van je arbeidsongeschiktheid kijkt je ziekenfonds na of je aan die voorwaarden voldoet.

  Lees meer:

  Cumulatie

  Niet van toepassing omdat je blijft werken bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  Hoe aanvragen?

  Ambtshalve onbetaald verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).