chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte

  Overweeg je om na een ziekteperiode terug aan de slag te gaan, maar kun je nog niet voltijds werken? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvragen. Dit laat je tijdelijk toe om deeltijds je werk te hervatten na ziekte.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij dediensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt het werk deeltijds hervatten na een voltijdse ziekteperiode. Wil je deeltijds hervatten na een arbeidsongeval? Lees meer op de webpagina ongevallenover die procedure.

  Opgelet: je hebt opnieuw recht op deeltijdse prestaties als je na een volledige re-integratie terug ziek valt. 

  Duur

  Statutaire personeelsleden

  • De controlearts legt de duur van de afwezigheid vast, voormaximaal 3 maanden. Na afloop van die periode kan de controlearts de afwezigheid telkens verlengen voor een maximumperiode van 3 maanden. Die verlengingen zijn mogelijk zolang de controlearts van mening is dat re-integratie naar een voltijds werkregime tot je mogelijkheden behoort.  
  • Tijdens de 1ste 6 maanden is deze afwezigheid een recht en heb je enkel het akkoord van de controlearts nodig. Vanaf de 7de maand wordt de afwezigheid een gunst en heb je daarnaast een bijkomend akkoord van je lijnmanager nodig. 
  • De controlearts legt ook het werkregime vast. Alle werkregimes tussen 50 en 100% zijn mogelijk. Hervatten aan minder dan 50% van een voltijds arbeidsregime is altijd een gunst en dus enkel mogelijk na akkoord van je lijnmanager.

  • Deeltijdse prestaties en de progressieve werkhervatting die je effectief hebt aangevat voor 1 juni 2019 lopen door tot en met de voorziene einddatum. Deze periode wordt niet meegeteld voor de berekening van het recht op die 6 maanden.

  Contractuele personeelsleden

  • De adviserende arts van je ziekenfonds legt de duur van de afwezigheid vast, voor maximaal 2 jaar. Na die 2 jaar is verlenging mogelijk. Je moet dan een nieuwe aanvraag indienen.  
  • Tijdens de 1ste 6 maanden is deze afwezigheid een recht en heb je enkel het akkoord van de adviserende arts nodig. Vanaf de 7de maand wordt de afwezigheid een gunst en heb je daarnaast een bijkomend akkoord van je lijnmanager nodig. 
  • De adviserend arts van het ziekenfonds legt ook het werkregime vast. Alle werkregimes zijn mogelijk. Hervatten aan minder dan 50% van een voltijds arbeidsregime is altijd een gunst en dus enkel mogelijk na akkoord van je lijnmanager.
  • Deeltijdse prestaties en de progressieve werkhervatting die je effectief hebt aangevat voor 1 juni 2019 lopen door tot en met de voorziene einddatum. Deze periode wordt niet meegeteld voor de berekening van het recht op die 6 maanden.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn:
   • Ben je statutair? Dan moet je deze afwezigheid minstens 7 werkdagen voor de aanvangsdatum aanvragen omdat de ziekteperiode moet gevalideerd worden door het medisch controleorgaan.
   • Ben je contractueel? Dan is er geen aanvraagtermijn.
  • Aanvangsdatum: deze afwezigheid start in principe aansluitend aan het einde van de ziekteperiode.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
   • Ben je statutair? Dan is verlenging mogelijk, telkens met maximaal 3 maanden en na akkoord van de controlearts. Ook voor wijziging van het werkregime is het akkoord van de controlearts nodig.
   • Ben je contractueel? Dan is verlenging mogelijk na akkoord van de adviserend arts van het ziekenfonds en je werkgever. Dat geldt ook voor wijziging van het werkregime.
  • Opzeggen: Wil je graag spontaan het werk weer voltijds hervatten? Dit is mogelijk. Maak hierover afspraken met je lijnmanager of gemachtigde. Ben je contractueel? Meld die spontane werkhervatting ook aan je ziekenfonds.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: deze afwezigheid telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiedagen.
  • Gevolgen voor pensioen:
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: deze afwezigheid telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan heeft deze afwezigheid geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
   • Ben je contractueel? Dan krijg je een salaris evenredig met je werkregime. Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator. Aan deze afwezigheid (= periode van ziekte) is ook een ziekte-uitkering verbonden die wordt uitbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Lees meer op de webpagina van het RIZIV
    Deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage.
  • Gevolgen voor ziektecontingenten: 
   • Ben je statutair? Dan wordt elke werkdag dat je deeltijds afwezig bent wegens ziekte aangerekend op je ziektecontingent (666 werkdagen). Dit heeft geen invloed op je bijkomend ziektecontingent (365 kalenderdagen) dat start vanaf je 63ste verjaardag.  
   • Ben je contractueel? Dan heeft deze afwezigheid geen invloed. Je hebt geen ziektecontingent als contractueel.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen of verlengen?

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelethet is belangrijk dat je de volledige procedure vóór de startdatum doorloopt. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Procedure voor statutaire personeelsleden

  Procedure voor contractuele personeelsleden

  • 1

   Bespreek je intenties met je lijnmanager of gemachtigde

   (vrijblijvend)

   Je bespreekt je intenties om het werk deeltijds te hervatten of te verlengen met je lijnmanager of gemachtigde. Het is raadzaam om dit op voorhand te doen, maar niet verplicht.

   Opgelet: heb je reeds 6 maanden deeltijdse prestaties wegens ziekte opgenomen? Of wil je aan minder dan 50% werken? Dan heb je wel expliciet de goedkeuring nodig van je werkgever (zie stap 3).

  • 2

   Ga op consultatie bij de adviserende arts van je ziekenfonds

   Je bespreekt je intenties om het werk deeltijds te hervatten of te verlengen met de adviserende arts van je ziekenfonds. Deze arts oordeelt hierover en bepaalt het werkregime. 

   Als het DCPA nog formulieren van je ziekenfonds moet invullen, dan bezorg je die tijdig aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur het dan per post naar het DCPA.

  • 3

   Bespreek het werkrooster met je lijnmanager of gemachtigde en vraag eventueel goedkeuring

   (goedkeuring verplicht na 6 maanden of bij tewerkstelling aan minder dan 50%)

   Je brengt je lijnmanager of gemachtigde op de hoogte over je deeltijdse werkhervatting of verlenging en bespreekt het werkrooster.

   Opgelet: in onderstaande situaties heb je een expliciete schriftelijke goedkeuring (bijvoorbeeld via e-mail) nodig van je lijnmanager of gemachtigde, ongeacht de beoordeling van de adviserende arts van je ziekenfonds:

   • als je reeds 6 maanden deeltijdse prestaties wegens ziekte hebt opgenomen (dan wordt deze afwezigheid een gunst)
   • als je deze afwezigheid aan minder dan 50% van een voltijds arbeidsregime wilt opnemen
  • 4

   Bezorg de nodige informatie aan het DCPA

   Je bezorgt onderstaande informatie aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur het dan per post naar het DCPA.

   Te bezorgen informatie:

   • het werkrooster dat je hebt besproken (zie stap 3)
   • de schriftelijke goedkeuring van je werkgever indien deze verplicht is, dus enkel na 6 maanden of bij een tewerkstelling aan minder dan 50% (zie stap 3)
   • de goedkeuring van je ziekenfonds (zie stap 2)

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).