chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Facultatief politiek verlof

  Oefen je een politiek mandaat uit? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid facultatief politiek verlof nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
  • Je bent tewerkgesteld met een voltijds werkregime of je werkt via een verlof voor deeltijdse prestaties aan minstens 80 procent.
  Voor welke politieke mandaten kun je dit verlof aanvragen?
  • gemeenteraadslid
  • provincieraadslid
  • gedeputeerde van de districtsraad
  • OCMW-raadslid van de gemeente Voeren of van een faciliteitengemeente
  • schepen
  • burgemeester
  • OCMW-voorzitter
  • lid van een bijzonder comité voor de sociale dienst dat noch lid zijn van de gemeenteraad, noch lid is van de raad voor maatschappelijk welzijn

  Duur

  Het aantal dagen verlof hangt af van de politieke functie en het inwonersaantal van de gemeente/provincie en kan variëren tussen enkele dagen per maand tot een deeltijdse of zelfs een voltijdse afwezigheid. Je bent niet verplicht om alle dagen op te nemen, maar overdracht is niet mogelijk.

  Hoe bereken je de duur van facultatief politiek verlof?
  soort mandaat aantal inwoners aantal dagen per maand
  • gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen is,
  • lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente dat geen gemeenteraadslid is
  • lid van de districtsraad van een district, de districtsburgemeester en de districtschepenen uitgezonderd
  • lid van een bijzonder comité voor de sociale dienst dat noch lid zijn van de gemeenteraad, noch lid is van de raad voor maatschappelijk welzijn
  tot 80.000 2
  meer dan 80.000 4
  schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Voeren of een faciliteitengemeente  tot 30.000 4
  van 30.001 tot 50.000 1/4 van voltijds ambt
  van 50.001 tot 80.000 1/2 van voltijds ambt
  districtsschepen tot 10.000 2
  van 10.001 tot 20.000 3
  meer dan 20.000 5
  burgemeester van een gemeente tot 30.000 1/4 van voltijds ambt
  van 30.001 tot 50.000 1/2 van voltijds ambt
  provincieraadslid dat geen gedeputeerde is niet van toepassing 4

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Facultatief politiek verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Facultatief politiek verlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).