chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geboorteverlof (vader of meemoeder)

  Een kindje geboren? Proficiat! Als trotse papa of mee-mama heb je binnen de diensten van de Vlaamse overheid recht op 15 dagen geboorteverlof - ook wel eens ‘vaderschapsverlof’ genoemd.

  Voor wie?

  Moet je samenwonen of gehuwd zijn met de moeder om recht te hebben op geboorteverlof?
  • Staat de afstamming met het kind vast? Dan hoef je niet noodzakelijk samen te wonen of gehuwd te zijn met de moeder van het kind om recht te hebben op dit verlof.
  • Neemt niemand geboorteverlof op grond van afstamming op? Dan kan het verlof je worden toegekend als je gehuwd bent of (wettelijk) samenwoont met de moeder van het kind.

  Duur

  De duur van het geboorteverlof hangt af van het geboortejaar van je kindje:

  • Kindje geboren vanaf 1 januari 2021: recht op 15 werkdagen geboorteverlof.
  • Kindje geboren vanaf 1 januari 2023: recht op 20 werkdagen geboorteverlof.

  Je kunt dit in een aaneengesloten periode opnemen of met losse dagen. Je moet het verlof per volledige werkdag, niet per halve werkdag of in uren, opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.

  Goed om weten: je hebt recht op 15 werkdagen ongeacht je arbeidsregime. Werk je bijvoorbeeld dagelijks 7.36 uur? Dan heb je recht op 15 werkdagen van 7.36 uur. Werk je dagelijks 6 uur? Dan heb je recht op 15 werkdagen van 6 uur. Werk je dagelijks 3.48 uur? Dan heb je recht op 15 werkdagen van 3.48 uur. 

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde. Je moet het verlof per volledige werkdag opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan wordt je salaris de 1ste 10 dagen doorbetaald. Vanaf de 11de dag ontvang je 82% van het brutosalaris, begrensd op jaarlijks brutosalaris van 26.230 euro (100%).
   • Ben je contractueel? Dan wordt je salaris de 1ste 3 dagen doorbetaald. Vanaf de 4de tot en met 10de dag krijg je een uitkering van je ziekenfonds, aangevuld met een toelage van de werkgever die het verschil tussen de netto-uitkering en nettoloon dicht. Vanaf 11de krijg je enkel de uitkering van je ziekenfonds.
   • Dit verlof heeft geen invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. 

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Geboorteverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Geboorteverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).