chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mantelzorgverlof

  Heb je een erkenning als mantelzorger en wil je meer tijd om voor een zorgbehoevend persoon te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid mantelzorgverlof opnemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je beschikt over een erkenning als mantelzorger voor een zorgbehoevend persoon die:
   • zijn hoofdverblijfplaats in België heeft
   • kwetsbaar is door hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap
   • zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.
  Hoe verkrijg je een erkenning als mantelzorger?

  Je kunt een erkenning als mantelzorger aanvragen bij je ziekenfonds. Die erkenning blijft 1 jaar geldig. Na 1 jaar kun je een verlengingsaanvraag indienen bij je ziekenfonds.

  Lees meer in stap 1 bij 'Hoe aanvragen'.

  Duur

  Je kunt per hulpbehoevende je arbeidsprestaties ofwel maximaal 1 maand voltijds onderbreken (100%), ofwel maximaal 2 maanden deeltijds onderbreken met de helft (50%) of 1/5 (20%).

  Gedurende je loopbaan kun je dit verlof voor maximaal 6 hulpbehoevende personen opnemen. Je moet hiervoor wel telkens een nieuwe erkenning als mantelzorger indienen.

  Uitzondering: als contractueel personeelslid kun je enkel met een voltijdse arbeidsovereenkomst je arbeidsprestaties onderbreken met de helft (50%) of 1/5 (20%).

  Kun je dit verlof voor meerdere personen opnemen?

  Ja, maar je kunt dit verlof maar voor 1 persoon tegelijkertijd opnemen.

  Bijvoorbeeld:

  Je bent erkend mantelzorger voor je beide ouders en neemt:

  • in september 1 maand voltijds mantelzorgverlof op voor je moeder op
  • vanaf oktober tot en met november deeltijds mantelzorgverlof op voor je vader

  Na opname heb je nog recht om mantelzorgverlof op te nemen voor 4 andere hulpbehoevende personen, mits telkens indienen van een nieuwe erkenning als mantelzorger van je ziekenfonds.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van de opnamevorm is mogelijk (zie onder). Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator
   • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof is 1 van de federale zorgverloven. Hiervoor geldt een specifieke pensioenregeling. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
  • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij die valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • in geval van overlevingspensioen of overgangsuitkering gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je zorgverlof
  • in geval van een zelfstandige activiteit:
   • gedurende een periode van maximaal 12 maanden in geval van een voltijds federaal zorgverlof
   • gedurende de onderstaande termijnen in geval van een deeltijds federaal zorgverlof op voorwaarde dat je al gedurende tenminste 12 maanden voorafgaand aan de deeltijdse onderbreking een zelfstandige activiteit uitoefent:

  vermindering van een voltijdse betrekking

  cumulatie gedurende

  tot 50% 

  24 maanden

  met 1/5de (20%)

  60 maanden

  Je kunt enkel mantelzorgverlof zonder uitkering opnemen als je je recht op uitkering verloren bent:

  • omdat je je uitkering gedurende 12 maanden combineerde met een zelfstandige activiteit
  • je al een overlevingspensioen ontvangt

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie.

  Hoe aanvragen?

  Mantelzorgverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Vraag de erkenning als mantelzorger aan bij je ziekenfonds

   Je dient een erkenningsaanvraag via een verklaring op erewoord in bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds stelt hiervoor een verklaring op eer ter beschikking. Contacteer eventueel je ziekenfonds voor dit document.

   Je ziekenfonds beoordeelt je aanvraag. Na goedkeuring brengt je ziekenfonds jou (via het bezorgen van een attest) én het ziekenfonds van de persoon voor wie je zorgt op de hoogte van deze beslissing.

   Goed om weten: de erkenning als mantelzorger blijft 1 jaar geldig vanaf de ondertekening van de verklaring op erewoord. Na 1 jaar kun je een verlengingsaanvraag indienen op basis van een nieuwe verklaring op erewoord.

  • 2

   Bezorg de goedkeuring aan het DCPA

   Je bezorgt het bewijs van je aanstelling als mantelzorger voor een bepaalde persoon aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur het bewijs dan per post naar het DCPA.

   Opgelet: je moet per zorgbehoevende een aparte erkenning aanvragen en indienen.

  • 3

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbo mantelzorgverlof of Lbdeelt. Mantelzorgverlof’ en vul alle velden in.

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde  formulier 'aanvraag federaal zorgverlof' per post naar het DCPA.

  • 4

   Vraag de onderbrekingsuitkering van de RVA aan

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA.

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier ‘C61-mantelzorg’ (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • 5

   Bezorg de beslissing over je onderbrekingsuitkering aan het DCPA

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing die DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.  

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Mantelzorgverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).