chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Medisch bijstandsverlof

  Wil je even minder werken om voor een zwaar ziek gezinslid of familielid te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof voor medische bijstand nemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je neemt de zorg op van een zwaar ziek gezins- of familielid (zie onder). De verzorging kan bestaan uit elke vorm van bijstand waarvan de arts oordeelt dat die noodzakelijk is voor het herstel: sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.
  Wat geldt als een zwaar ziek gezins- of familielid?
  • Gezinslid: dit is een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als dat van jou
  • Familielid:
   • je eigen bloed- of aanverwant tot in de 2de graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen
   • bloed- of aanverwant van je echtgen(o)ot(e) tot in de 2de graad: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van je kinderen
  • Zware ziekte: dit is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.

  Duur

  De duur van het medisch bijstandsverlof hangt af van het werkregime dat je verkiest:

  • Voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%): maximaal 12 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.
  • Onderbreking van je arbeidsprestaties met de helft (50%) of 1/5de (20%): maximaal 24 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.

  Opgelet:

  • Je kunt het verlof ook in weken opnemen (bijvoorbeeld 6 weken) zolang je minstens 1 maand en maximum 3 maanden per keer aanvraagt.
  • De duur wordt verdubbeld als je uitsluitend en effectief samenwoont met minstens 1 kind en het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een zwaar ziek kind van maximaal 16 jaar.
  • Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind is een afwezigheidsperiode van 1 week mogelijk, eventueel verlengbaar met 1 week.
  • Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).
  In welke situatie ben je als contractueel beperkt in de keuze van het werkregime?

  Ben je contractueel? Dan moet je tewerkgesteld zijn met:

  • een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof met 1 dag per week wilt opnemen.
  • een arbeidsovereenkomst waarvan de arbeidsduur minstens gelijk is aan 3/4de van een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof halftijds wilt opnemen. 

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van opnamevorm is mogelijk. Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest die uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
   • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof is 1 van de federale zorgverloven. Hiervoor geldt een specifieke pensioenregeling. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Neem je een voltijdse onderbreking op? Dan ontvang je geen salaris. Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator.
   • Je kunt je in geval van financiële nood een onderzoek voor een extra tegemoetkoming voor zorg aan zwaar ziek familielid vragen aan de vzw Sociale dienst (zie hoe aanvragen).
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
   • Aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering verbonden die wordt uitbetaald door de RVA. Vraag die uitkering altijd aan. Doe je dit niet, dan wordt het verlof onmiddellijk stopgezet en omgezet naar non-activiteit totdat je het werk hervat of een ander verlof opneemt. Lees meer op de webpagina van de RVA over het bedrag van de onderbrekingsuitkering.
  • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij die valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • in geval van overlevingspensioen of overgangsuitkering gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je zorgverlof
  • in geval van een zelfstandige activiteit:
   • gedurende een periode van maximaal 12 maanden in geval van een voltijds federaal zorgverlof
   • gedurende de onderstaande termijnen in geval van een deeltijds federaal zorgverlof op voorwaarde dat je al gedurende tenminste 12 maanden voorafgaand aan de deeltijdse onderbreking een zelfstandige activiteit uitoefent:
  vermindering van een voltijdse betrekking cumulatie gedurende
  tot 50%  24 maanden
  met 1/5de (20%)  60 maanden

  Je kunt enkel medisch bijstandsverlof zonder uitkering opnemen als je je recht op uitkering verloren bent:

  • omdat je je uitkering gedurende 12 maanden combineerde met een zelfstandige activiteit
  • je al een overlevingspensioen ontvangt

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie.

  Hoe aanvragen?

  Medisch bijstandsverlof aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Via mysocialsecurity.be heb je toegang tot meerdere onlinediensten waaronder je digitaal RVA-dossier. De RVA gebruikt eBox, een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je eBox zeker niet te activeren.

  • Via Break@work kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Medisch bijstandsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Uitzondering: wil je medisch bijstandsverlof verlengen? Dan moet je dit opnieuw aanvragen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).