chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Moederschapsrust

  Een kindje op komst? Proficiat! Voor en na je bevalling kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid moederschapsrust genieten - ook wel eens ‘bevallingsverlof’ genoemd. Dat laat je toe om 15 (of 19 bij meerling) weken verlof te nemen.

  Voor wie?

  Duur

  Moederschapsrust duurt 15 weken (voor 1 kind) of 19 weken (voor een meerling). Dit verlof wordt opgesplitst in:

  • prenataal verlof (zwangerschapsverlof): maximaal 6 weken (voor 1 kind) of 8 weken (voor een meerling), waarvan 1 verplichte week
  • postnataal verlof (bevallingsverlof): minstens 9 verplichte weken, eventueel verlengbaar

  Bereken zelf je moederschapsrust op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.

  Opname en beëindiging

  Prenataal verlof

  • Het prenataal verlof start ten vroegste de 6e week (of de 8ste week bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Je kunt vrij bepalen wanneer je de prenatale rust aanvangt (bijvoorbeeld vanaf de 6e week voor, vanaf de 3e week voor, …) zonder dat je werkgever hier inspraak in heeft.
  • Je moet wel wettelijk stoppen met werken vanaf de 7de kalenderdag voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Er is dus een verplichte prenatale rust van 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  Wat gebeurt er met je prenataal verlof als je vroeger of later bevalt?

  Als je vroeger of later bevalt dan de vermoedelijke bevallingsdatum, zal dit invloed hebben op de duur van je prenataal verlof:

  • Vroege bevalling: als je niet tijdig stopt met werken, kan de moederschapsrust minder dan 15 weken bedragen. Kun je, door de vroegtijdige bevalling, de verplichte week prenataal verlof niet of onvolledig opnemen, dan ben je de niet-opgenomen dagen onherroepelijk kwijt.
  • Late bevalling: als je bevalt na de verwachte bevallingsdatum wordt je prenataal verlof automatisch verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum, ook als de volledige 6 (of 8) weken voorbij zijn.

  Postnataal verlof

  • Het postnataal verlof start vanaf de dag van de bevalling. Als je nog gewerkt hebt op de dag van je bevalling, dan vangt het postnataal verlof pas aan op de dag na de bevalling.
  • Het postnataal verlof wordt verlengd met niet-opgenomen prenataal verlof (overdracht prenataal verlof). Dit zijn:
   • de periodes waarin je hebt verder gewerkt vanaf de 6de week (meerling: 8ste week) voor je werkelijke bevallingsdatum
   • de periodes met arbeid gelijkgestelde afwezigheden die zich voordeden vanaf de 6de week (meerling: 8ste week) voor je werkelijke bevallingsdatum
  • Je kunt op jouw verzoek de laatste 10 werkdagen van je postnatale rust omzetten in losse dagen, als je minstens 14 kalenderdagen niet-opgenomen prenataal verlof kunt overdragen naar je postnataal verlof. Deze moet je opnemen binnen de 8 weken vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnataal verlof. Lees verder op deze webpagina hoe je deze omzetting in verlofdagen aanvraagt.
  Welke dagen zijn gelijkgestelde arbeidsdagen (verlenging niet opgenomen prenataal verlof)?
  • Ook de dienstvrijstelling voor de sportdag, de dienstvrijstelling vorming en periodes van progressieve werkhervatting of deeltijdse prestaties wegens ziekte die zich vanaf de 6de week (meerling: 8e week) voor de werkelijke bevallingsdatum voordeden hebben een verlenging van je postnatale rust voor gevolg.
  • Niet-aan-arbeid-gelijkgestelde afwezigheden, zoals losse dagen onbetaald verlof, dienstvrijstelling prenataal onderzoek of een vermindering van de arbeidsprestatie (zoals verlof deeltijdse prestaties, ouderschapsverlof…) die je met volledige dagen opneemt tijdens de 6 weken (meerling: 8 weken) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een vermindering van de verlening van je postnataal verlof tot gevolg. Neem je deze afwezigheden met een niet volledige dag op, dan verlengen deze afwezigheden je postnataal verlof als je tijdens het overige gedeelte van de dag hebt gewerkt of een met-arbeid-gelijkgestelde afwezigheid hebt opgenomen. Bijvoorbeeld de combinatie van een halve dag onbetaald verlof met een halve dag werken of jaarlijks verlof verlengt het postnataal verlof.
  • Sommige afwezigheden tijdens deze prenatale periode worden gelijkgesteld met arbeid en hebben dus een verlenging van het postnataal verlof tot gevolg. Bijvoorbeeld feestdagen (met uitzondering van 11 juli, 2 en 15 november, en 26 december), compensatieverlof tussen Kerst en Nieuw, jaarlijkse vakantie, omstandigheidsverlof, inhaalrust, ziekteverlof en de vrijstelling van arbeid in het kader van de Arbeidswet ... Lees meer op de webpagina over verlofcodes (zie laatste kolom).
  Kun je postnataal verlof ook verlengen zonder overdracht van prenataal verlof?

  Je kunt op jouw verzoek de 9 weken postnataal verlof verlengen:

  • met 2 weken bij de geboorte van een meerling
  • met een duur gelijk aan de periode dat je pasgeboren kind, na de eerste 7 dagen - te rekenen vanaf de geboorte - in het ziekenhuis moet blijven. De duur van de eventuele verlenging(en) mag niet meer dan 24 weken bedragen. Bij hospitalisatie van een meerling wordt voor de einddatum van de hospitalisatie uitgegaan van de einddatum van de hospitalisatie van het kindje dat het langst in het ziekenhuis is opgenomen geweest.
  • met een overdracht van het prenataal verlof

  Lees verder op deze webpagina hoe je een verlenging aanvraagt.

  Opname moederschapsrust als vader- of meemoederschapsverlof

  Overlijdt de moeder of wordt ze gehospitaliseerd? Dan kan de vader of de meemoeder van het kind vragen om de resterende moederschapsrust op te nemen. Lees meer op de webpagina vader- of meemoederschapsverlof.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Werken tijdens de moederschapsrust kan voor contractuele personeelsleden leiden tot het verlies van hun moederschapsuitkering.

  Hoe aanvragen?

  Moederschapsrust aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Voor de bevalling:

  • 1

   Meld je zwangerschap

   Je brengt je leidinggevende of HR-verantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap. Zij verwittigen het DCPA. Vervolgens ontvang je van het DCPA de nodige informatie rond je zwangerschap.  

   Goed om weten: zodra je vermoedelijke bevallingsdatum wordt geregistreerd in Vlimpers, ontvangen jij en je leidinggevende(n), die de rol van manager en superior hebben in Vlimpers, hiervan een automatische e-mail. 

  • 2

   Bezorg een attest met vermoedelijke bevallingsdatum aan het DCPA

   Je bezorgt het attest van je gynaecoloog/arts met de vermoedelijke bevallingsdatum aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het attest per post naar het DCPA.

  • 3

   Verwittig je ziekenfonds

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan moet je het ziekenfonds ook op de hoogte brengen van je zwangerschap. Zij zorgen voor de moederschapsuitkering.

  • 4

   Meld de start van je moederschapsrust

   Je brengt, bij de start van je moederschapsrust, je leidinggevende of HR-verantwoordelijke op de hoogte. Je leidinggevende of HR-verantwoordelijke verwittigt het DCPA.

  Na de bevalling:

  Hoe postnataal verlof verlengen?

  Hoe postnataal verlof omzetten in verlofdagen?

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).