chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opvangverlof

  Vang je een kind op in je gezin voor adoptie of pleegvoogdij? Heb je meer tijd nodig om voor de nodige opvang te zorgen? Of om de komst van het nieuwe gezinslid voor te bereiden? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid tot enkele weken opvangverlof nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor adoptie.
  • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor pleegvoogdij en waarbij je als pleegvoogd de voogdij overneemt van de natuurlijke ouders. 
  Wat als het opgenomen kind 18 jaar wordt tijdens het opvangverlof?

  Dit heeft geen invloed op het verlof zolang de leeftijdsgrens wordt gerespecteerd bij de aanvang van het verlof.  

  Wat bij een interlandelijke adoptie?

  Je kunt het opvangverlof bij een interlandelijke adoptie ook starten voordat je het kind daadwerkelijk opvangt in België. Je moet in dit geval aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Je neemt maximaal 4 weken vooraf op.
  • Je besteedt het verlof aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind.  

  Duur

  Basisduur

  Je kunt maximaal 6 weken (12 weken als het kind een handicap heeft) opvangverlof nemen ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Je krijgt 2 extra weken als je meer dan 1 kind tegelijkertijd adopteert of als pleegvoogd onder je hoede neemt.

  Opgelet: je moet het verlof opnemen in een aaneengesloten periode per week of een veelvoud ervan. Neem je niet al het verlof op? Dan ben je het resterende verlof kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen.

  Bijkomende weken

  Vanaf 1 april 2019 heb je samen met je partner recht op bijkomende weken (zie tabel). Heeft het kind een handicap? Dan heb je recht op een verdubbeling van het aantal bijkomende weken. Je moet deze bijkomende weken onder elkaar verdelen per week en vastleggen in een verklaring van eer (zie voorbeeld onderaan).

  vanaf  

  bijkomende weken 

  1 april 2019 

  1 week 

  1 januari 2021 

  2 weken 

  1 januari 2023 

  3 weken 

  1 januari 2025 

  4 weken 

  1 januari 2027 

  5 weken 

  Opgelet:

  • Je kunt deze bijkomende weken enkel aaneensluitend opnemen op de 6 (of 12) weken (basisduur).
  • Je bent niet verplicht om dit verlof op hetzelfde moment op te nemen als je partner. 
  • De aanvraagdatum bepaalt het recht op het aantal bijkomende weken (zie voorbeeld onderaan).
  Hoe kun je de bijkomende weken met je partner verdelen (enkele voorbeelden)?

  Vanaf 1 april 2019 hebben jullie recht op 1 bijkomende week:

  • Jij of je partner neemt deze week op.

  Vanaf 1 januari 2021 hebben jullie recht op 2 bijkomende weken:

  • Optie 1: jij neemt 2 weken op.
  • Optie 2: je partner neemt 2 weken op.
  • Optie 3: jij en je partner nemen beide 1 week op.
  Hoe bepaalt de aanvraagdatum het recht op het aantal bijkomende weken (enkele voorbeelden)?

  Het verlof start op 1 maart 2023:  

  • Vraag je dit verlof aan op 1 december 2022? Dan heb je recht op 2 bijkomende weken. 
  • Vraag je dit verlof aan op 1 januari 2023? Dan heb je recht op 3 bijkomende weken. 

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde en je houdt hierbij rekening met de leeftijd van het kind (zie boven).
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Opvangverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).