chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ouderschapsverlof

  Wil je even minder werken om meer tijd te hebben voor de opvoeding van je kind(eren)? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid ouderschapsverlof nemen. Dit verlof is 1 van de 3 federale zorgverloven, naast palliatief verlof en medisch bijstandsverlof. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  Duur

  De duur van het ouderschapsverlof hangt af van het werkregime dat je wil:

  • Je neemt je ouderschapsverlof voltijds op: maximaal 4 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 1 maand of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4 maanden).
  • Je neemt je ouderschapsverlof halftijds op: maximaal 8 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 2 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 maanden).
  • Je neemt 1 dag per week ouderschapsverlof: maximaal 20 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 5 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 maanden).

  Opgelet: Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

  In welke situatie ben je als contractueel beperkt in de keuze van het werkregime?

  Ben je contractueel? Dan moet je tewerkgesteld zijn met:

  • een arbeidsovereenkomst waarvan de arbeidsduur minstens gelijk is aan 3/4e (75%) van een voltijdse arbeidsovereenkomst opdat je een vermindering van je arbeidsprestaties met de helft zou kunnen opnemen.
  • een voltijdse arbeidsovereenkomst opdat je een vermindering van je arbeidsprestaties met 1/5zou kunnen opnemen.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof start voor de 12de verjaardag van je kind. Het verlof mag dus nog lopen na de 12e verjaardag als het tijdig is gestart. Neem je dit verlof voor een kind met een handicap? Dan moet het verlof voor de 21ste verjaardag van je kind starten. Daarna kan het doorlopen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van je werkrooster is mogelijk na toestemming van je lijnmanager. Als je dit verlof wil verlengen, moet je de aanvraagprocedure opnieuw volgen.
  • Opschorten: enkel bij voltijds ouderschapsverlof schorst moederschapsrust dit verlof op voor de duur van je moederschapsrust.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet: omdat je dit verlof in blokken moet opnemen ben je, na een vroegtijdige opzeg, wat rest van het lopende blok kwijt. Bijvoorbeeld: je neemt 5 maanden 1/5e ouderschapsverlof op maar na 2 maanden stop je hiermee. Hierdoor ben je de 3 resterende maanden van dit blok kwijt. Je kunt er dus later geen aanspraak meer op maken.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. 
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator

  Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

  Wanneer heb je recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA

  Sinds 1 augustus 2012 geldt voor deze uitkeringen de volgende regeling:

   

  recht op onderbrekingsuitkering

  geen recht op onderbrekingsuitkering

  kinderen geboren of geadopteerd voor 08/03/2012

  voltijds: eerste 3 maanden

  halftijds: eerste 6 maanden

  1/5: eerste 15 maanden

  voltijds: vanaf 4e maand

  halftijds vanaf  7e maand 1/5: vanaf 16e maand

  kinderen geboren of geadopteerd vanaf 08/03/2012

  uitbetaling gedurende de volledige periode van ouderschapsverlof

  /

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan. Je lijnmanager moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij deze valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je zorgverlof
  • in geval van een voltijdse onderbreking, gedurende maximaal 12 maanden, voor de uitoefening van een zelfstandige functie
  • in geval van overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

  Oefen je toch een beroepsactiviteit uit die niet valt onder 1 van de bovenstaande uitzonderingen, dan verlies je je uitkering, als de RVA dit vaststelt bij het nakijken van gegevens uit de verschillende databanken. De al uitbetaalde uitkeringen worden dan integraal teruggevorderd. Bovendien wordt je volledige afwezigheid tot je het werk hervat, of een ander verlof opneemt, met non-activiteit gelijkgesteld.

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie.

  Hoe aanvragen?

  Ouderschapsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Ouderschapsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).