chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ouderschapsverlof

  Wil je even minder werken om meer tijd te hebben voor de opvoeding van je kind(eren)? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid ouderschapsverlof nemen. Dit verlof is 1 van de 3 federale zorgverloven, naast palliatief verlof en medisch bijstandsverlof. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  Duur

  De duur van het ouderschapsverlof hangt af van het werkregime dat je wilt:

  • Je neemt je ouderschapsverlof voltijds op: maximaal 4 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 1 maand of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4 maanden).
  • Je neemt je ouderschapsverlof halftijds op: maximaal 8 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 2 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 maanden).
  • Je neemt 1 dag per week ouderschapsverlof: maximaal 20 maanden per kind, op te nemen in blok(ken) van 5 maanden of een veelvoud daarvan (bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 maanden).

  Opgelet: Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

  In welke situatie ben je als contractueel beperkt in de keuze van het werkregime?

  Ben je contractueel? Dan moet je tewerkgesteld zijn met:

  • een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof met 1 dag per week wilt opnemen.
  • een arbeidsovereenkomst waarvan de arbeidsduur minstens gelijk is aan 3/4de van een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof halftijds wilt opnemen. Het hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevestigt dit standpunt (Riodocument 082486).

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof start voor de 12de verjaardag van je kind. Het verlof mag dus nog lopen na de 12de verjaardag als het tijdig is gestart. Neem je dit verlof voor een kind met een handicap? Dan moet het verlof voor de 21ste verjaardag van je kind starten. Daarna kan het doorlopen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van je werkrooster is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde. Als je dit verlof wilt verlengen, moet je de aanvraagprocedure opnieuw volgen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet: omdat je dit verlof in blokken moet opnemen ben je na een vroegtijdige opzeg wat rest van het lopende blok kwijt. Bijvoorbeeld: je neemt 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof op maar na 2 maanden stop je hiermee. Hierdoor ben je de 3 resterende maanden van dit blok kwijt. Je kunt er dus later geen aanspraak meer op maken.

  Gevolgen van opname

  Wanneer stopt de onderbrekingsuitkering van de RVA?

  Sinds 1 augustus 2012 geldt voor deze uitkeringen de volgende regeling:

   

  recht op onderbrekingsuitkering

  geen recht op onderbrekingsuitkering

  kinderen geboren of geadopteerd voor 08/03/2012

  voltijds: 1ste 3 maanden

  halftijds: 1ste 6 maanden

  1/5de: 1ste 15 maanden

  voltijds: vanaf de 4d maand

  halftijds: vanaf de 7de maand

  1/5de: vanaf de 16de maand

  kinderen geboren of geadopteerd vanaf 08/03/2012

  uitbetaling gedurende de volledige periode van ouderschapsverlof

  /

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij die valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je zorgverlof
  • in geval van een zelfstandige activiteit gedurende een periode van maximaal 12 maanden voor:
   • voltijds zorgverlof
   • deeltijds zorgverlof op voorwaarde dat je bij deeltijds verlof al gedurende tenminste 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefent:
  vermindering van een voltijdse betrekking cumulatie gedurende
  tot 50%  24 maanden
  1/5  60 maanden
  • in geval van overlevingspensioen of overgangsuitkering gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

  Je kunt enkel ouderschapsverlof zonder uitkering opnemen als je je recht op uitkering verloren bent:

  • omdat je je uitkering gedurende 12 maanden combineerde met een zelfstandige activiteit
  • je al een overlevingspensioen ontvangt

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie.

  Hoe aanvragen?

  Ouderschapsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Via mysocialsecurity.be heb je toegang tot meerdere onlinediensten, waaronder je digitale RVA-dossier. De RVA gebruikt Ebox, een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je Ebox zeker niet te activeren.
  • Via Break@work kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.
  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbdeelt. Ouderschapsverlof’ (voor deeltijds verlof) of ‘Lbo ouderschapsverlof’ (voor voltijds verlof) en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag federaal zorgverlof’  per post naar het DCPA.

  • 2

   Vraag de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA.

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier C61 - ouderschapsverlof’ (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • 3

   Bezorg de beslissing over je onderbrekingsuitkering aan het DCPA

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via het  Vlimpers contactformulier (als bijlage van je vraag/melding).

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing die DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.  

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Ouderschapsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).