chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Palliatief verlof

  Wil je even minder werken om voor een ongeneeslijk zieke te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid palliatief verlof nemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je neemt de zorg op van een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. De graad van verwantschap is niet van belang. De verzorging kan bestaan uit elke vorm van hulp - medische, sociale, administratieve of psychologische.

  Duur

  De duur van het palliatief verlof bedraagt steeds 1 maand per patiënt, aansluitend 2 keer verlengbaar met 1 maand. Je kunt kiezen tussen volgende werkregimes:

  • voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%)
  • halftijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (50%)
  • onderbreking van je arbeidsprestaties met 1/5de (20%)

  Opgelet: Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

  In welke situatie ben je als contractueel beperkt in de keuze van het werkregime?

  Ben je contractueel? Dan moet je tewerkgesteld zijn met:

  • een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof met 1 dag per week wilt opnemen.
  • een arbeidsovereenkomst waarvan de arbeidsduur minstens gelijk is aan 3/4de van een voltijdse arbeidsovereenkomst als je het verlof halftijds wilt opnemen.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van de opnamevorm (voltijds of halftijds) is mogelijk.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest deze uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
   • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
  Wat is het bedrag van de tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening van de vzw Sociale Dienst?

  Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van het werkregime dat je kiest. Je krijgt per patiënt, per referentiejaar:

  • 500 euro in geval van 1 maand voltijdse onderbreking van je loopbaan
  • 250 euro in geval van 1 maand halftijdse onderbreking van je loopbaan (mogelijkheid om 2 maanden aan te vragen)
  • 100 euro in geval van 1 maand onderbreking van je loopbaan met 1/5de (mogelijkheid om 5 maanden aan te vragen)

  Een referentiejaar duurt 12 maanden en begint te lopen op de begindatum van de 1ste maand waarin je Vlaams zorgkrediet opneemt.

  Meer informatie of een vraag? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij die valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • in geval van overlevingspensioen of overgangsuitkering gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je zorgverlof
  • in geval van een zelfstandige activiteit:
   • gedurende een periode van maximaal 12 maanden in geval van een voltijds federaal zorgverlof
   • gedurende de onderstaande termijnen in geval van een deeltijds federaal zorgverlof op voorwaarde dat je al gedurende tenminste 12 maanden voorafgaand aan de deeltijdse onderbreking een zelfstandige activiteit uitoefent:
  vermindering van een voltijdse betrekking cumulatie gedurende
  tot 50%  24 maanden
  met 1/5de (20%)  60 maanden

  Je kunt enkel palliatief verlof zonder uitkering opnemen als je je recht op uitkering verloren bent:

  • omdat je je uitkering gedurende 12 maanden combineerde met een zelfstandige activiteit
  • je al een overlevingspensioen ontvangt

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie.

  Hoe aanvragen?

  Palliatief verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Via mysocialsecurity.be heb je toegang tot meerdere onlinediensten waaronder je digitale RVA-dossier. De RVA gebruikt eBox, een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je eBox zeker niet te activeren.
  • Via Break@work kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.
  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd' > Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbdeelt. Palliatieve zorgen’ (voor deeltijds verlof) of ‘LBO palliatieve zorgen’ (voor voltijds verlof) en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde Bestand formulier ‘aanvraag federaal zorgverlof’ per post naar het DCPA.

  • 2

   Vraag de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan

   Je bezorgt na je aanvraag in Vlimpers het ingevulde 'medisch attest – palliatief verlof' zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en samen met je medisch attest is verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op deze link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt waar nodig attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA.

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier ‘C61 - Palliatief verlof’ (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • 3

   Bezorg de beslissing over je onderbrekingsuitkering aan het DCPA

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt deze beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing dat DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.  

  • 4

   Tegemoetkoming van de vzw Sociale Dienst

   Het DCPA zal deze tegemoetkoming voor je aanvragen. Je hoeft zelf niets te doen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Palliatief verlof wijzigen en/of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).