chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pleegouderverlof

  Ben je pleegouder en vang je langdurig een kind op in je gezin? Heb je meer tijd nodig om voor de nodige opvang te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid tot enkele weken pleegouderverlof nemen. 

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent aangesteld als pleegouder van een minderjarig kind door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand. 
  • Bij de start van de pleegzorg is duidelijk dat het om een langdurige pleegzorg gaat van minimum 6 maanden.

  Duur

  Basisduur

  Je kunt maximaal 6 weken (12 weken als het kind een handicap heeft) pleegouderverlof nemen ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Dit is een 'éénmalig recht'. Je krijgt 2 extra weken als je tegelijkertijd meerdere pleegkinderen in je gezin opneemt.

  Opgelet: je moet het verlof opnemen in een aaneengesloten periode per week of een veelvoud ervan. Neem je niet al het verlof op of zet je het vroegtijdig stop? Dan ben je het resterende verlof kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen.

  Wat betekent 'eenmalig recht'?

  Je kunt slechts 1 keer pleegouderverlof per kind opnemen, uiterlijk 12 maanden na de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

  Heb je het verlof opgenomen en neem je later in je leven een ander kind op in je gezin, dan kun je opnieuw pleegouderverlof opnemen voor dit kind. 

  Wat betekent 'meerdere' pleegkinderen in het gezin?

  Je hebt enkel recht op 2 bijkomende weken als je op hetzelfde moment meerdere kinderen in je gezin opneemt in het kader van langdurige pleegzorg en dus niet als je op hetzelfde moment 1 kind in je gezin opneemt in het kader van langdurige pleegzorg en een ander kind in het kader van niet langdurige pleegzorg. 

  Bijkomende weken 

  Vanaf 1 april 2019 heb je samen met je partner recht op bijkomende weken (zie tabel). Heeft je kind een handicap? Dan heb je recht op een verdubbeling van het aantal bijkomende weken. Je moet deze bijkomende weken onder elkaar verdelen per week en vastleggen in een verklaring van eer (zie voorbeeld onderaan).

  vanaf  

  bijkomende weken 

  1 april 2019 

  1 week 

  1 januari 2021 

  2 weken 

  1 januari 2023 

  3 weken 

  1 januari 2025 

  4 weken 

  1 januari 2027 

  5 weken 

  Opgelet

  • Je kunt deze bijkomende weken enkel aaneensluitend opnemen op de 6 (of 12) weken (basisduur).
  • Je bent niet verplicht om dit verlof op hetzelfde moment op te nemen als je partner. 
  • De aanvraagdatum bepaalt het recht op het aantal bijkomende weken (zie voorbeeld onderaan).
  Hoe kun je de bijkomende weken met je partner verdelen (enkele voorbeelden)?

  Vanaf 1 april 2019 hebben jullie recht op 1 bijkomende week:

  • Jij of je partner neemt deze week op.

  Vanaf 1 januari 2021 hebben jullie recht op 2 bijkomende weken:

  • Optie 1: jij neemt 2 weken op.
  • Optie 2: je partner neemt 2 weken op.
  • Optie 3: jij en je partner nemen beide 1 week op.
  Hoe bepaalt de aanvraagdatum het recht op het aantal bijkomende weken (enkele voorbeelden)?

  Het verlof start op 1 maart 2023:  

  • Vraag je dit verlof aan op 1 december 2022? Dan heb je recht op 2 bijkomende weken. 
  • Vraag je dit verlof aan op 1 januari 2023? Dan heb je recht op 3 bijkomende weken. 

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke. 
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde. Je pleegouderverlof gaat ten vroegste in de dag na de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister, waaruit blijkt dat het kind bij je gedomicilieerd is.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing. 
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Het resterende verlof ben je kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke. 

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. 
  • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen. 
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je gedeeltelijk loon ontvangt en met dienstactiviteit gelijkgesteld worden, kunnen in beperkte mate meetellen voor het wettelijk pensioen. Het akkoord van de federale ministerraad is aangevraagd. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag. 
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen: 
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
   • Ben je statutair? Dan ontvang je gedurende de 1ste 3 dagen je salaris en gedurende de resterende tijd 82% van je brutosalaris. 
   • Ben je contractueel?Dan ontvang je gedurende de eerste 3 dagen je salaris en gedurende de resterende tijd een uitkering van je mutualiteit. 

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Pleegouderverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA). 

  Opgelet: dit verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen. 

  • 1

   Bezorg de nodige documenten aan het DCPA

   Je bezorgt onderstaande documenten aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag:

   • een officiële beslissing van de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand waaruit blijkt dat je bent aangesteld en waarin je vernoemd wordt als pleegouder
   • verklaring op erewoord waarin je verklaart hoeveel weken je opneemt 
   • verklaring pleegouderverlof, ingevuld door de bevoegde pleegzorgdienst
   • bewijs van domiciliëring waaruit blijkt dat het kind bij jou gedomicilieerd is 

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur de documenten dan per post naar het DCPA. 

  • 2

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > 'Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘pleegouderverlof’ en vul alle velden in. 

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Dan verwerkt het DCPA dit via het ingevulde document 'verklaring op eer' (zie stap 1). 

  • 3

   Verwittig je ziektefonds en vraag je uitkering aan

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan breng je je ziekenfonds tijdig op de hoogte van je afwezigheid wegens pleegouderverlof of maak je een afspraak. 

  Hoe wijzigen of stopzetten?

  Pleegouderverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).