chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Politiek verlof van ambtswege

  Oefen je een politiek mandaat uit? Dan moet je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid politiek verlof van ambtswege nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
  • Je bent tewerkgesteld met een voltijds werkregime of je werkt via een verlof voor deeltijdse prestaties aan minstens 80 procent.
  Voor welke politieke mandaten kun je dit verlof aanvragen?
  • burgemeester
  • schepen
  • OCMW-voorzitter van de gemeente Voeren of een faciliteitengemeente
  • lid van de deputatie van een provincie
  • lid van een parlement
  • lid van een regering
  • lid van de Europese Commissie

  Duur

  Het aantal dagen verlof hangt af van de politieke functie en het inwonersaantal van de gemeente/provincie en kan variëren tussen enkele dagen per maand tot een deeltijdse of zelfs een voltijdse afwezigheid. Je bent verplicht om alle dagen op te nemen.

  Hoe bereken je de duur van politiek verlof van ambtswege?
  soort mandaat aantal inwoners aantal dagen per maand
  burgemeester van een gemeente tot 20.000 3
  van 20.001 tot 30.000 1/4 van voltijds ambt
  van 30.001 tot 50.000 1/2 van voltijds ambt
  meer dan 50.000 voltijds
  De districtsburgemeester wordt wat betreft het politiek verlof van ambtswege gelijkgesteld met een burgemeester van een gemeente waarbij de duur van het ambtshalve politiek verlof beperkt wordt tot het percentage van de vergoeding van de burgemeester die zij ontvangen.
  schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Voeren of een faciliteitengemeente tot 20.000 2
  van 20.001 tot 30.000 4
  van 30.001 tot 50.000 1/4 van voltijds ambt
  van 50.001 tot 80.000 1/2 van voltijds ambt
  meer dan 80.000 voltijds
  De districtsschepen van een district wordt wat betreft het politiek verlof van ambtswege gelijkgesteld met een schepen van een gemeente waarbij de duur van het ambtshalve politiek verlof beperkt wordt tot het percentage van de vergoeding van de schepenen die zij ontvangen
  gedeputeerde niet van toepassing voltijds
  lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat
  lid van het Brussels Hoofdstedelijke Parlement
  lid van het Europees Parlement
  lid van de federale regering
  lid van de Brusselse hoofdstedelijke regering
  staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  lid van de Commissie van de Europese Unie
  Kun je je politiek verlof uitbreiden?

  Ben je burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter en heb je niet genoeg politiek verlof om aan een halftijdse of voltijdse afwezigheid te komen?
  Dan kun je je politiek verlof uitbreiden tot ofwel een halftijds of voltijds politiek verlof. Deze uitbreiding is een gunst.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit:
   • Lokaal mandaat: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op? Dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
   • Parlementair mandaat, lid van een regering of Europese commissie: je bouwt geen anciënniteit op (non-activiteit).
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen, met uitzondering van voltijds politiek verlof van ambtswege als parlementair, lid van de federale, Vlaamse of de Brussels Hoofdstedelijke regering, gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of lid van de Europese Commissie, dat niet gevalideerd wordt voor het wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Politiek verlof van ambtswege aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval, dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met non-activiteit (geen recht op salaris; verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en impact op pensioen) gelijkgesteld.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Politiek verlof van ambtswege wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).