chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Politiek verlof via dienstvrijstelling

  Oefen je een politiek mandaat uit? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid 2 dagen per maand dienstvrijstelling nemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
  • Je bent tewerkgesteld met een voltijds werkregime of je werkt aan 80% via het verlofstelsel ‘verlof voor deeltijdse prestaties’.
  Voor welke politieke mandaten kun je deze afwezigheid aanvragen?
  • gemeenteraadslid (exclusief (districts)burgemeester, (districts)schepen of gedeputeerde)
  • OCMW-raadslid maar geen gemeenteraadslid is
   Opgelet: een gemeenteraadslid dat ook OCMW-raadslid is, krijgt enkel dienstvrijstelling voor het mandaat van gemeenteraadslid. Voor de voorzitter van de OCMW-raad geldt, met uitzondering van de gemeente Voeren en de faciliteitengemeenten, dezelfde regeling als voor de andere leden van de OCMW-raad.
  • provincieraadslid (exclusief (districts)burgemeester, (districts)schepen of gedeputeerde)
  • lid van de districtsraad (exclusief (districts)burgemeester, (districts)schepen of gedeputeerde)
  • lid van een bijzonder comité voor de sociale dienst dat noch lid is van de gemeenteraad, noch lid is van de raad voor maatschappelijk welzijn

  Duur

  Je kunt dienstvrijstelling voor 2 werkdagen per maand krijgen voor hoger vermelde politieke mandaten ongeacht het inwonersaantal van de gemeente/provincie. Je bent niet verplicht om alle dagen op te nemen, maar overdracht is niet mogelijk.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  • Opzeggen: je kunt deze dienstvrijstelling opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Politiek verlof via dienstvrijstelling aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Politiek verlof via dienstvrijstelling wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).