chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Syndicale acties

  Is er een syndicale actie aangekondigd? Verwacht je hinder bij het openbaar vervoer of op de werkvloer? Of staak je zelf mee? Wees voorbereid. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  Syndicale acties openbaar vervoer

  Wat moet je doen?

  Als het openbaar vervoer gehinderd wordt door syndicale acties moet je in principe alles in het werk stellen om het werk op te nemen. Je hebt volgende mogelijkheden voor die dag:

  • Je neemt een ander vervoermiddel dan gewoonlijk (bijvoorbeeld ander openbaar vervoer, dienstwagen of eigen vervoer). De gemaakte kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor het gebruik van je eigen wagen kun je terugvorderen via Orafin. Kom je met je eigen wagen, dan kun je eventueel andere collega's meenemen en een carpooltoelage aanvragen.
  • Je neemt jaarlijkse vakantie of een andere vorm van (onbezoldigd) verlof op. Vergeet dit niet aan te vragen in Vlimpers.
  • Wanneer mogelijk binnen je functie, werk je thuis, in een satellietkantoor of op een andere voor telewerk geschikte locatie. Vergeet dit niet aan te vragen in Vlimpers.
  • Werk je deeltijds? Dan kun je eventueel je vrije dagen verplaatsen. Dit vraag je aan in Vlimpers met de codes ‘compensatie uitzonderlijk werk’ en ‘uitzonderlijk werken’.
  Wat moet je doen als het toch niet lukt om het werk (tijdig) op te nemen?

  Je geraakt er niet

  Als het, buiten je wil om, toch onmogelijk is om het werk op te nemen, kan het zijn dat je een verklaring aan je leidinggevende moet afleggen. De leidinggevende kan deze verklaring controleren (bijvoorbeeld: nagaan of collega's die uit dezelfde woonplaats komen wel op het werk aanwezig zijn). Bij een niet verantwoorde afwezigheid wordt een dag jaarlijkse vakantie aangerekend.

  Je bent te laat

  Bereik je op een stakingsdag het werk te laat, dan wordt je arbeidstijd beschouwd als een volledige werkdag tot 7.36 uur. Gebruik je nog de prikklok? Dan dien je hiervoor een regularisatieformulier in bij je prikklokverantwoordelijke.

  Syndicale acties overheidsvakbonden

  Je wilt werken, wat moet je doen?

  Als je niet deelneemt aan een staking of vakbondsactie, moet je in principe alles in het werk stellen om het werk op te nemen. Je hebt volgende mogelijkheden voor die dag:

  • Je neemt jaarlijkse vakantie of een andere vorm van (onbezoldigd) verlof op. Vergeet dit niet aan te vragen in Vlimpers.
  • Wanneer mogelijk binnen je functie, werk je thuis, in een satellietkantoor of op een andere voor telewerk geschikte locatie. Vergeet dit niet aan te vragen in Vlimpers.
  • Werk je deeltijds, dan kan je eventueel je vrije dagen verplaatsen. Dit vraag je aan in Vlimpers met de codes ‘compensatie uitzonderlijk werk’ en ‘uitzonderlijk werken’.

  Opgelet: afwezigheden moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Wat moet je doen als het toch niet lukt om het werk (tijdig) op te nemen?

  Je geraakt er niet

  Als het, buiten je wil om, toch onmogelijk is om het werk op te nemen, kan het zijn dat je een verklaring aan je leidinggevende moet afleggen. De leidinggevende kan deze verklaring controleren (bijvoorbeeld: nagaan of collega's die uit dezelfde woonplaats komen wel op het werk aanwezig zijn). Bij een niet verantwoorde afwezigheid wordt een dag jaarlijkse vakantie aangerekend.

  Je bent te laat

  Bereik je op een stakingsdag het werk te laat, dan wordt je arbeidstijd beschouwd als een volledige werkdag tot 7.36 uur. Gebruik je nog de prikklok? Dan dien je hiervoor een regularisatieformulier in bij je prikklokverantwoordelijke.

  Je staakt, wat moet je doen?

  Neem je deel aan een aangekondigde staking of vakbondsactie, erkend door een representatieve overheidsvakbond? Dan moet je je afwezigheid melden. Je doet dit bij voorkeur voorafgaand aan de staking. Beslis je op de dag van de staking om alsnog deel te nemen? Dan meld je je afwezigheid nadien best zo snel mogelijk zodat deze kan worden verwerkt.

  Wat zijn de gevolgen als je staakt?
  • geen salaris voor de duur van de afwezigheid
  • onrechtstreeks verlies van toelagen die op het salaris worden berekend (bijvoorbeeld: vakantiegeld en eindejaarstoelage)
  • geen recht op de forfaitaire toelagen (per maand of per jaar) – pro rataberekening (bijvoorbeeld: jeugdzorgtoelage)
  • geen recht op uurtoelagen omdat geen prestaties werden verricht (bijvoorbeeld: gevaartoelage, zaterdag-, zondag- of nachtwerk)
  • geen recht op een maaltijdcheque in geval van een volledige dag afwezigheid

  Hoe afwezigheid deelname staking melden?

  Afwezigheid voor deelname aan georganiseerde werkonderbreking melden: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).