chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tewerkstelling bij andere werkgever en detachering

  Ga je tijdelijk ergens anders werken? Voor tijdelijk werk bij bepaalde externe werkgevers kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof nemen.

  Voor wie?

  • Je hebt een opdracht bij een bepaalde externe werkgever.
  • Je hebt toestemming van de functioneel bevoegde minister, die advies vraagt aan je lijnmanager of gemachtigde. Je werkgever heeft dus de keuze om het verlof al dan niet toe te staan. Het gaat dus om een gunst, met uitzondering van ambtshalve verlof, dat een recht is.
  • Zit je in een proeftijd? Dan kun je dit verlof niet nemen - met uitzondering van verlof om een ambt uit te oefenen op een Vlaams kabinet.

  Duur

  opdracht wie kan dit opnemen duur

  verlof om voor een kabinet te werken

  statutaire en contractuele personeelsleden de duur van de kabinetsperiode

  verlof om bij een politieke groep (= fractie in een parlement) te werken

  statutaire en contractuele personeelsleden de duur van de opdracht bij de erkende politieke groep

  verlof om een opdracht van algemeen belang uit te oefenen

  enkel statutaire personeelsleden belang werd erkend door de functioneel bevoegde minister die het verlof kan toekennen voor maximaal 4 jaar

  ambtshalve verlof om bij de EU of andere internationale instellingen te werken of om een internationale opdracht in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp uit te oefenen.

  enkel statutaire personeelsleden de duur van de opdracht
  verlof om voor de Koning, Koningin, Prins of Prinses te werken enkel statutaire personeelsleden de duur van de opdracht

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Tewerkstelling bij een andere werkgever of detachering aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgeletverlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Verlof voor een tewerkstelling bij een externe werkgever of detachering wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).