chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verwerking van jouw gegevens bij ziektemeldingen, -attesten en medische controle

  De Vlaamse overheid werkt samen met een medisch controleorgaan om je ziekteperiodes correct te registreren en eventueel te controleren. Sinds 1 januari 2021 is dit 'Mediwe vzw'. Hieraan worden jouw persoonsgegevens doorgegeven. Hieronder kun je lezen over welke gegevens het gaat en waarom die informatie wordt verwerkt.

  Welke gegevens?

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) bezorgt je gegevens vanuit Vlimpers aan het medisch controleorgaan Mediwe. Het gaat om je:

  • naam en voornaam
  • personeelsnummer
  • geboortedatum
  • geslacht
  • statuut, niveau en de afdeling waarvoor je werkt
  • officieel adres
  • Medexcode
  • gegevens in verband met jouw in- en uitdiensttreding

  Het is in jouw belang dat het medisch controleorgaan over de correcte gegevens beschikt. Mediwe verwerkt immers je ziekteattesten en zorgt er op die manier voor dat het bewijs voor je afwezigheid wegens ziekte correct wordt geregistreerd in Vlimpers.

  Goed om weten: 

  • Onze vorige dienstverlener, Certimed, bezorgt je ziektemeldings- en attestgegevens uit 2020 aan Mediwe. Deze doorgifte is bedoeld om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen op het gebied van ziektecontrole en rapportering.De gegevens over jouw ziektebeelden van 2020 bezorgt Certimed niet aan Mediwe.
  • De doorgifte start op de dag waarop je in dienst treedt en stopt 3 maanden na jouw uitdiensttreding. Zo kunnen AgO en Mediwe, indien nodig, na jouw uitdiensttreding nog een tijdje correcties aanbrengen.

  Diagnose op het ziekteattest

  Op het ziekteattest is ruimte voorzien voor de arts om een diagnose in te vullen. De diagnose op het ziekteattest is:

  • verplicht als het attest geschreven wordt ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Mediwe bezorgt in dat geval jouw attest aan Medex, die zal beoordelen of jouw afwezigheid verband houdt met het arbeidsongeval of de beroepsziekte. Op die manier kunnen AgO en jouw entiteit de gevolgen van jouw afwezigheid correct bepalen (vergoeding, gevolgen voor het ziektekrediet, …). Lees meer op de webpagina’s over arbeidsongevallen en beroepszieken.
  • niet verplicht in alle andere gevallen. Mediwe verwerkt in dat geval de diagnose tot anonieme rapporten. De anonieme rapporten die Mediwe en de Vlaamse overheid vervolgens op basis van deze gegevens opmaken, vormen een basis voor het welzijnsbeleid van de Vlaamse overheid en je agentschap of departement. Jouw bijdrage is hier dus zeer waardevol.

  Privacyverklaring

  Zowel Mediwe als de Vlaamse overheid gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees meer:

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel 
  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  dpo.ago@vlaanderen.be