chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan de slag met de module Loopbaan

  Wil je je talent, opgebouwde expertise en wensen kenbaar maken binnen je organisatie? En je loopbaan bespreekbaar maken? Dan kun je rekenen op de module Loopbaan van Vlimpers. 

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de module Loopbaan om meer in te zetten op talentbeheer binnen je organisatie (zie onder).
  Welke departementen en agentschappen maken gebruik van de module Loopbaan van Vlimpers?

  De module Loopbaan van Vlimpers is inbegrepen voor alle Vlimpers-klanten. Je departement of agentschap kiest zelf of het de module ook activeert en hoe het aan de slag gaat met de module. Entiteiten die met de module werken worden in 2021 aangevuld. Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie. 

  Wat is de module Loopbaan?

  Via de module Loopbaan van Vlimpers kun je je ervaring en voorkeuren binnen je loopbaan kenbaar  maken. Dit kan een 1ste stap zijn om je loopbaan in eigen handen te nemen. Leidinggevenden en HR-verantwoordelijken krijgen zo beter zicht op talent binnen de eigen organisatie. De module detecteert dus potentieel en ervaring, maakt loopbanen bespreekbaar en kan gerichte acties hieraan koppelen.

  De module bestaat uit:

  • Mijn Profiel (onderdeel loopbaanvoorkeuren): een instrument om je voorkeuren en ontwikkelingsnoden binnen je loopbaan kenbaar te maken.
  • Talent zoeken: via de gegevens uit de profielen zoek je als HR-verantwoordelijke naar specifieke ervaring, talenten, loopbaanvoorkeuren.
  • Talentpool: groep van medewerkers met gelijkaardige kenmerken, die de organisatie kan gebruiken om opleidingen of vacatures aan te bieden.
  • Talentbesprekingen: een overlegmoment tussen leidinggevenden om op basis van de talentbehoeften van de organisatie beslissingen te nemen in lijn met de loopbaanverwachtingen en competenties van de medewerkers.​ 
  Wat is de meerwaarde van de module?

  De module Loopbaan van Vlimpers kan helpen om:

  • Talenten met potentieel te identificeren en te laten groeien.
  • Loopbanen in dialoog met de medewerker vorm te geven.
  • Talent en competenties gericht te ontwikkelen in functie van de talentbehoeften en strategische personeelsbehoeften.
  • Sterke presteerders en medewerkers met doorgroeipotentieel te behouden in de organisatie.
  • Interne loopbaankansen te creëren en de kost van externe rekrutering te verminderen.

  De module Loopbaan sluit ook nauw aan bij andere HR-projecten van de Vlaamse overheid:

  • ‘Mijn profiel’ kan gelinkt worden aan ‘Loopbaan In Eigen Handen’. De doe-gidsen van dit project kun je gebruiken als hulpmiddel of inspiratiebron bij het invullen van ‘Mijn profiel’. Omgekeerd is het invullen van het profiel voor medewerkers een kans om hun ervaring en wensen kenbaar te maken.
  • Het resultaat van een talentbespreking kan bruikbare informatie opleveren om loopbaantrajecten vorm te geven, rekruteringsacties bij te sturen, onthaalbeleid te optimaliseren.
  • De personeelsbehoeften van een organisatie kunnen worden uitgedrukt in een strategisch personeelsplan. Dit kun je via de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer. De module Loopbaan laat toe om naast de behoeften van de organisatie ook een inschatting te doen van de ervaring en voorkeuren van de interne medewerkers.

  Omwille van die links tussen diverse HR-projecten en -praktijken, is het belangrijk om de ingebruikname van deze module goed te kaderen binnen een overkoepelende talentstrategie.  

  Informatie voor personeelsleden

  Als gebruiker van Vlimpers heb je een profiel in Vlimpers: ‘Mijn profiel’. Je profiel bestaat uit 2 onderdelen: info en cv. Maakt je organisatie ook gebruik van Vlimpers Loopbaan, dan is er nog een 3de onderdeel, namelijk loopbaanvoorkeuren. Lees meer op de webpagina 'Mijn profiel'.

  Via dit profiel in Vlimpers kun je als medewerker je cv, loopbaanvoorkeuren en ontwikkelnoden in het kader van je loopbaan invullen of bewerken. Je leidinggevende en HR-verantwoordelijke ontdekken hierdoor je sterktes, je opgebouwde expertise en je wensen. Deze informatie kan nuttig zijn bij eventuele nieuwe functies of projecten, bij de opstart van leertrajecten, …

  Informatie voor leidinggevenden

  Als leidinggevende kun je in Vlimpers profielgegevens raadplegen van je medewerkers. Maakt je organisatie ook gebruik van de module Loopbaan, dan kun je daarnaast ook:

  • inzicht krijgen in de loopbaanvoorkeuren van je medewerker en de ontwikkelnoden in het kader van de loopbaan
  • potentieel, ontwikkelingsnoden en inzetbaarheid op langere termijn van je teamleden in kaart brengen alvorens een talentbespreking te houden
  • opvolgingsacties voor een medewerker noteren

  Wat te doen...

  … als je voor een talentbespreking een inschatting indiende?

  De inschatting die je maakte over je medewerkers in een talentbespreking is enkel zichtbaar voor de HR-verantwoordelijke van de organisatie die betrokken is in de talentbespreking.

  De HR-verantwoordelijke kan aan de hand van jouw input de bespreking met je collega leidinggevenden faciliteren. Zowel jij als de HR-verantwoordelijke kunnen conclusies of vervolgacties noteren in het opvolgingslogbestand van de medewerker. Enkel jijzelf en HR heeft toegang tot dit opvolgingslogbestand. De medewerker ziet deze informatie niet.

  … als je 2de evaluator bent en je wilt de talentbespreking inkijken?

  Je vindt de informatie terug door de medewerker op te zoeken via de zoekfunctie. Ga vervolgens naar ‘dashboard’ > ‘loopbaan’. Er bestaan ook rapporten over de talentbespreking die je kunt raadplegen. Meer informatie over rapporten kun je terugvinden onder hulp en ondersteuning.

  Informatie voor HR-medewerkers

  Als HR-verantwoordelijke kun je in Vlimpers volledige profielgegevens van medewerkers van je organisatie raadplegen en er verder mee aan de slag gaan.

  Gebruikt je entiteit de module Loopbaan dan kun je ook.

  • loopbaanvoorkeuren  van medewerkers van je organisatie raadplegen en rapporteren
  • zoekopdrachten lanceren binnen de gegevens van de profielpagina van alle medewerkers van je organisatie
  • een talentpool van medewerkers uit je organisatie aanmaken, beheren of delen
  • een talentbespreking laten opzetten en beheren voor een groep medewerkers
  • opvolgingsacties voor een medewerker noteren

  Wat te doen...

  … als je wilt zicht krijgen op de interesse van medewerkers voor een (toekomstige) functie?

  Medewerkers kunnen op hun profiel aanduiden in welke functie(familie) ze graag willen werken door deze aan te duiden nadat je de (toekomstige) functiebeschrijving hebt aangemaakt in de Vlimpers-module Profielbeheer. Via een zoekopdracht kun je een overzicht bekomen van alle geïnteresseerden.

  … met entiteitsspecifieke rollen, talenten of vaardigheden?

  Entiteitsspecifieke rollen, talenten of vaardigheden zijn niet opgenomen in de standaardlijst waaruit medewerkers kunnen kiezen in hun profielpagina. Medewerkers noteren dit in hun eigen woorden in een vrij tekstveld.

  Wil je als entiteit hierop kunnen zoeken of rapporteren, dan kun je best interne afspraken maken over de wijze van noteren.

  … met het beheer van een talentpool?
  • Je kunt een talentpool delen met een collega:
   • Je werkt dan samen aan dezelfde pool. Wijzigingen aan de pool zijn zichtbaar voor beiden.
   • Je kunt een talentpool enkel delen met iemand die ook rechten heeft om talentpools te beheren. In de toolbox staat uitgelegd hoe je kan nagaan  wie deze rechten heeft .
   • Een talentpool is gekoppeld aan jou als gebruiker en niet aan je functie. Vergeet dus niet om je pools te delen met je opvolger vooraleer je uit dienst gaat of een andere functie opneemt.
  • Je kunt in andere Vlimpers-modules manuele acties laten ondernemen voor een talentpool. Voorbeelden:
   • Je kunt medewerkers die in een pool zitten een ontwikkeltraject laten volgen om hen klaar te stomen voor een nieuwe functie (via de vormingsbeheerder van je entiteit).
   • Je kunt poolleden een vacature of tijdelijke opdracht aanbieden waar ze mogelijk in geïnteresseerd zijn (via e-mail).
  • Contacteer je vormingsbeheerder of selectieverantwoordelijke voor ondersteuning in de Vlimpers-module Leren of Rekrutering.  

  ...als je een talentbespreking wilt opstarten voor een groep medewerkers?

  Vraag dit aan via het Vlimpers-contactformulier (via technisch probleem > module Loopbaan). Bezorg hierbij de volgende gegevens:

  • welke teams zitten in scope voor de talentbespreking
  • welke HR-verantwoordelijke zal het proces faciliteren
  • wanneer moet de talentbespreking gelanceerd worden
  • wat is de deadline voor indienen van de inschatting door de leidinggevenden
  • wanneer vindt de talentbespreking plaats en wat is de deadline van indienen door HR

  Hulp en ondersteuning

  Voor leidinggevenden en HR

  Voor HR

  • Presentatie infosessie Aan de slag met talent
  • Toolbox
  • Bijlage bij toolbox  
  • Ondersteuning talentstrategie:

   De bouwstenen in deze nieuwe module geven aan HR handvaten om een geïntegreerde talentstrategie uit te werken. Om HR hierbij te ondersteunen, start AgO in 2021 pilootprojecten op rond het opzetten van een talentstrategie binnen een organisatie vertrekkend vanuit een concrete vraag of nood.

   Via de pilootprojecten willen we HR professionaliseren in het werken met talent. Daarnaast willen we experimenteren met het opzetten van een talentstrategie en succesfactoren en randvoorwaarden detecteren om in een latere fase hierrond een recurrent aanbod te kunnen uitwerken. Meer informatie hierover vind je in de presentatie (zie hoger).

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier.

  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).