chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Financiële rapportering

  Neem je een financiële rol op of ben je als HR-businesspartner op zoek naar financiële rapportering over je departement of agentschap? Dan kun je gebruik maken van de map met alle financiële rapporten via de rapporteringstool Cognos. Op deze webpagina vind je alle informatie.

  Voor wie?

  • Je neemt een financiële rol op of bent HR-businesspartner binnen de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel.

  Lees op de webpagina ‘Toegangsbeheer’ over de mogelijke rechten volgens je rol of functie.

  Wat?

  Via de rapporteringstool Cognos vind je in de map ‘Financieel’ alle financiële cijfergegevens vanuit Vlimpers, het gemeenschappelijk HR-managementsysteem van de Vlaamse overheid. Raadpleeg het Exceloverzicht Financiële_rapporten inclusief de wedderapporten en rapporten sociale balans, voor alle details.

  Lees meer op de webpagina ‘Weddebudgetrapportering’ over de applicatie en de berekening van loonprognoses.

  Goed om weten: als HR-functie heb je ook toegang tot alle rapporten van HR-rapportering.

  Rapporteringstools

  Overzicht nieuwe en gewijzigde rapporten

  De map wordt voortdurend geoptimaliseerd en aangevuld met nieuwe financiële rapporten. Raadpleeg het chronologisch overzicht met de nieuwe en gewijzigde financiële rapporten.

  Nieuwe rapportering 'Sociale balans' beschikbaar (zie hieronder bij "Nieuwe financiële rapporten")

  Er zijn nieuwe generieke rapporten beschikbaar voor het invullen van de sociale balans.

  Je vindt ze terug in de map ‘Financieel’ in de rapporteringstool Cognos (Teaminhoud > Vlimpersrapportering > Financieel > Sociale Balans).

  De nieuwe rapporten werden uitgewerkt volgens de richtlijnen van de Nationale Bank van België (NBB) in combinatie met de bestaande rapporteringsdefinities van de Vlaamse overheid.

  Meer info vind je in de bijhorende toelichting over de Sociale balans .

  Nieuwe financiële rapporten
  • Alternatieve maaltijdcheques (beschikbaar sinds juni 2019): Dit rapport geeft een overzicht van wie recht heeft op alternatieve maaltijdcheques.
  • Personeelsleden met theoretische eindejaarstoelage (beschikbaar sinds december 2019): Dit rapport berekent een raming van de eindejaarstoelage op het bruto maandsalaris van de maand november volgens de beschikbaarheid van het personeelslid in de periode van 1 januari tot 30 september van het huidig jaar. Het bruto maandsalaris wordt verhoogd met de haard- of standplaatstoelage. De eindejaarstoelage bedraagt een percentage van dit bedrag volgens de rang van het personeelslid. De berekening is gebaseerd op de aanwervingskostentabel, vandaar dat er geen rekening wordt gehouden met de salarisbonus. 

   Enkel de personeelsleden die behoren tot de rapporteringsdefinitie van het personeelsaantal van de VO worden in rekening genomen. 
   In dit rapport heeft u 2 keuzemogelijkheden, u wilt:
   1) de theoretische eindejaarstoelage kennen van 1 personeelslid of van meerdere personeelsleden, dan vult u de gekende personeelsnummers in onder keuze 1. 
   2) een overzicht bekomen van de theoretische eindejaarstoelage van een groep personeelsleden gekoppeld aan een welbepaalde aanrekeningscode, dan maakt u gebruik van keuze 2 door de gevraagde gegevens te selecteren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het rapport. 

  • Daadwerkelijk gepresteerde uren (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat de daadwerkelijk gepresteerde uren voor het opgegeven boekjaar conform de definitie van personeelsaanwezigheid.
  • Gemiddeld aantal werknemers (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat het gemiddeld aantal werknemers voor het opgegeven boekjaar. Er wordt voor iedere maand een staat opgemaakt van het aantal personeelsleden op de laatste kalenderdag van de maand met hun bruto vte van die maand. Van beiden berekenen we dan het gemiddelde over de twaalf maanden.
  • Ingetreden (beschikbaar sinds maart 2020): In dit rapport worden alle personeelsleden opgenomen die in het opgegeven boekjaar zijn ingetreden. Een personeelslid wordt aanzien als te zijn ingetreden als het personeelsaantal binnen de juridische entiteit toeneemt met 1 eenheid (kop).
  • Op de afsluitingsdatum van het boekjaar (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat alle personeelsleden die onder de rapporteringsdefintie van personeelsaantal vallen en in dienst zijn op 31 december van het opgegeven boekjaar.
  • Opleidingen (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat de opleidingen die geregistreerd worden in Vlimpers Leren van het opgegeven boekjaar.
  • Personeelskosten en voordelen bovenop het loon (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat de personeelskosten en voordelen bovenop het loon van de personeelsleden die volgens de definitie personeelsaantal in de loop van het opgegeven boekjaar in dienst zijn geweest. Er wordt in het rapport een onderscheid gemaakt tussen de entiteiten die aangesloten zijn op OraFin en diegenen die nog niet gebruik maken van het centrale boekhoudsysteem (OraFin).
  • Uitgetreden (beschikbaar sinds maart 2020): In dit rapport worden alle personeelsleden opgenomen die in het opgegeven boekjaar zijn uitgetreden. Een personeelslid wordt aanzien als te zijn uitgetreden als het personeelsaantal binnen de juridische entiteit vermindert met 1 eenheid (kop).
  • Uitzonderlijk werken (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport toont het saldo van de teller 'Uitzonderlijk werken' op 31/12 van het betrokken boekjaar. Het saldo wordt weergegeven in uren. Enkel de personeelsleden die vallen onder de rapporteringsdefinitie personeelsaantal en op 31/12 van het geselecteerde boekjaar in dienst zijn, worden opgenomen in het rapport. Dit rapport is enkel van toepassing voor de gebruikers van de teller 'Uitzonderlijk werken'.
  • Vakantiedagen (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport bevat de overgedragen vakantiedagen met de bijhorende provisie. De vakantiedagen die in rekening worden gebracht, gaan over het jaarlijks verlof zoals dit in het Vlaams Personeelsstatuut opgenomen is. Sinds 2020 horen hier ook de overgedragen dagen wegens ziekte bij. Deze dagen worden namelijk ook uitbetaald bij uitdiensttreding.

   Het rapport bestaat uit twee delen:
   1) overgedragen vakantiedagen + provisie: enkel de personeelsleden die vallen onder de rapporteringsdefinitie ‘personeelsaantal’ en op 31/12 van het boekjaar in dienst zijn, worden hier opgenomen;
   2) uitbetaalde vakantiedagen: de uitbetaalde vakantiedagen van personen die in de loop van het boekjaar uitdienst zijn gegaan.

  Gewijzigde financiële rapporten
  • Budgetwinst of meerkost berekenen per personeelslid
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden in dienst op basis van aanrekeningscode
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden met een verwachte einddatum gekoppeld met de theoretische budgetlast
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden met sprongen
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden met theoretische budgetlast
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden nog niet in dienst met theoretische budgetlast
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd januari 2020)
  • Personeelsleden uit dienst op basis van aanrekeningscode 
   • de patronale bijdrage (voor contractuelen en statutairen), het percentage van de eindejaarstoelage en het percentage van de RSZ eindejaarstoelage werd aangepast (gewijzigd oktober 2019)
   • verhoging Pool der Parastatalen (gewijzigd sinds januari 2020)
  • Personeelsleden met werkelijke budgetlast - detail (gewijzigd: november 2020): rapport met de detailgegevens van de werkelijke budgetlast van één personeelslid of van alle personeelsleden van je organisatie:
   • toevoeging van het Orafinadres.
  • Fiscaal voordeel Internet-Gsm-Pc-Tablet (gewijzigd sinds april 2020): nieuwe looncodes voor het belastbaar voordeel alle aard (VAA) werden toegevoegd aan het rapport. Het gaat om de volgende looncodes:
   • 1835 (Fiscaal voordeel internet INT);
   • 1836 (Fiscaal voordeel PC);
   • 1837 (Fiscaal voordeel GSM telefoon);
   • 1838 (Fiscaal voordeel GSM abonnement).

    Ook wordt in het rapport bijkomend een onderscheid gemaakt tussen:
   • internet thuis en internet GSM
   • GSM en GSM abonnement
  • Aantal uitbetaalde maaltijdcheques (MC) en inhoudingen (beschikbaar sinds september 2018): rapport met 3 deelrapporten:
   • tabblad 1: aantal uitbetaalde MC per PL en per betaalmaand ter controle van de EdenRed-facturen van EdenRed
   • tabblad 2: overzicht van de inhoudingen
   • tabblad 3: de werkelijke inhoudingen van de MC (= looncode 1713) per personeelslid en per betaalmaand, inclusief de aanrekeningscode en het begrotingsartikel
  • Personeelsleden met percentage prestatietoelagen (beschikbaar sinds januari 2018): uitbreiding van het rapport met graad van het personeelslid

  Infosessies

  Opgelet: er is momenteel geen nieuwe datum voor deze infosessie. Meer informatie over HR-infosessies en hoe je hiervoor in te schrijven vind je terug op de webpagina ‘HR-rapportering’ 

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer team HR-data via het Vlimpers-contactformulier. Bezorg een duidelijke omschrijving van de inhoudelijke vraag of het technisch probleem voor een snelle oplossing. Voeg eventueel een schermafdruk (bijvoorbeeld foutmelding) toe als bijlage van je vraag of melding.