chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project uitrol arbeidsplaatsbeheer

  Op deze webpagina vind je alle informatie over de uitrol van de Vlimpersmodule arbeidsplaatsbeheer, een project met als doel een VO-brede personeelsbehoeftenplanning tegen 2024 mogelijk maken.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke bij de Vlaamse overheid en je gebruikt de module arbeidsplaatsbeheer van Vlimpers voor het in kaart brengen en opvolgen van de personeelsbehoeften binnen je organisatie.
  • Je staat als medewerker van het dienstencentrum personeelsadministratie (DCPA) in voor de correcte koppeling van personeelsleden aan arbeidsplaatsen.

  In het kort

  De Vlaamse Regering keurde op 30 oktober 2020 het voorstel goed tot uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De uitrol van de module arbeidsplaatsbeheer voor alle Vlimpers-entiteiten is een onderdeel van deze beslissing.  

  ‘Arbeidsplaatsbeheer’ is de vertaling van de personeelsbehoeften in het gemeenschappelijk personeelssysteem Vlimpers. Deze module zorgt ervoor dat arbeidsplaatsen correct worden aangemaakt, ingevuld en waar nodig aangepast.

  Doel van het project

  • Verhoogde efficiëntie en kwaliteit door de uniforme registratie van arbeidsplaatsen op 1 fysieke en digitale locatie. 
  • Geïntegreerde en eenduidige rapportering naar het management over de verhouding tussen de personeelsbehoeften en de eigenlijke bezetting. 

  De ingebruikname van deze module houdt geen extra licentiekost in.

  Welke ondersteuning biedt AgO?

  AgO begeleidt de komende 3 jaar alle Vlimpers-entiteiten bij de ingebruikname van de module en/of de toepassing van de vernieuwde invoerinstructies. 

  Deze begeleiding gebeurt via: 

  • infosessies voor HR (uitnodiging via HR-nieuwsbrief) 
  • individuele overlegmomenten met HR (zie tijdlijn) 

  AgO zorgt voor het in bulk opladen van de arbeidsplaatsen, met behulp van het Arbeidsplaatssjabloon  en de koppeling van de arbeidsplaatsen aan de personeelsleden.  

  Planning en stand van zaken

  Alle Vlimpers-entiteiten sluiten gefaseerd en uiterlijk op 1 januari 2024 aan op de module. AgO plant in 2021 individuele overlegmomenten met HR in om verdere afspraken te maken. Hieronder zie je wanneer jouw entiteit aan bod komt.

  Goed om weten: dit is een indicatieve timing die kan veranderen doorheen het uitroltraject. Je bent als entiteit niet gebonden aan deze timing. Dit wil zeggen dat je op elk moment kunt starten met de voorbereiding.  

  • feb

   Infosessies concept en uitrol

   Een eerste reeks infosessies vond eind feb - begin maart 2021 plaats. Doel was het toelichten van het concept arbeidsplaatsbeheer en de aanpak voor de uitrol. De opname kun je herbeluisteren via Vlimpers Leren.

  • mei

   Individuele gesprekken fase 1

   Vanaf mei 2021 vinden individuele gesprekken plaats met agentschap Facilitair Bedrijf (AFB), Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Agentschap voor Maritieme DIenstverlening en Kust (MDK), Agentschap voor Natuur- en Bos (ANB), Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Audit Vlaanderen, Departement Financiën en Begroting (DFB), Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA), Departement Landbouw en Visserij (DLV), Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG), GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

  • jul

   Vernieuwde selfservice

   De selfservice arbeidsplaatsbeheer kreeg een nieuwe vormgeving en werd opgesteld voor HR-profielen. Zij kunnen vanaf nu zelf arbeidsplaatsen aanmaken en aanpassen. Het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) blijft instaan voor de koppeling van arbeidsplaatsen aan personeelsleden. Beide doelgroepen kregen een toelichting. De opname voor HR kun je herbeluisteren via Vlimpers Leren. De opname voor DCPA vind je hier terug.

  • sep

   Individuele gesprekken fase 2

   Vanaf september 2021 vinden individuele gesprekken plaats met Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Opgroeien (OG), Agentschap Opgroeien Regie (OGR), Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM), Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI), Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), Departement Omgeving, Departement Onderwijs en Vorming (DOV), Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), De Vlaamse Waterweg nv (DVW), Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC), Flanders Investment and Trade (FIT), Informatie Vlaanderen (IV), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en eigen vermogen (evINBO), Onderwijsinspectie, Toerisme Vlaanderen (TV), Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

  • nov

   Individuele gesprekken fase 3

   In november 2021 vinden individuele gesprekken plaats met Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO), Agentschap Plantentuin Meise, Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG), Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Onroerend Erfgoed, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Sport Vlaanderen, Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO), Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), Wonen-Vlaanderen.

  Projectteam

  Inge Cammaerts – projectleider uitrol arbeidsplaatsbeheer
  Agentschap Overheidspersoneel – afdeling HR-technologie en Data 

  Robin De Ceukelaire – expert module arbeidsplaatsbeheer
  Agentschap Overheidspersoneel – afdeling HR-technologie en Data 

  Relatie met het beleid, dienstverlening andere projecten

  • Vlimpersmodule Profielbeheer: het is niet mogelijk om een arbeidsplaats aan te maken zonder functiecode/functiebeschrijving. Meer informatie vind je op de webpagina ‘Vlimpersmodule Profielbeheer’. 
  • Overkoepelende personeelsbehoefteplanning: in het nieuwe regeerakkoord is bepaald dat tijdens deze regeerperiode werk zal worden gemaakt van een overkoepelende personeels(behoefte)-planning. Dit werd opgenomen in de beleidsnota HR en in het meerjarenondernemingsplan van AgO. Contacteer Lauren Laevers voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag? 

  Stel je vraag via het Vlimpers-contactformulier.