chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project Vergoedingen en toelagen

  Het Agentschap Overheidspersoneel optimaliseert in 2021 de bestaande Vlimpers-selfservice voor vergoedingen en toelagen. De optimalisatie genereert een digitaal en uniform proces voor alle entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Alle details vind je op deze webpagina.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Bijvoorbeeld: HR-businesspartner, HR-generalist, HR-specialist, …
  • Je bent inhoudelijk expert en je wilt je kennis overbrengen naar je collega’s.

  Doel van het project

  • Digitaal verwerkingsproces op 1 plaats: een doorstroom via Vlimpers verloopt en correct via digitale opvolging.
  • Juiste boekhoudkundige en fiscale regelgeving: Je rekent als entiteit aan op de juiste aanrekening in Vlimpers. Elk personeelslid krijgt 1 loon- en 1 werkingsartikel in Vlimpers, met bijhorende rapportering.
  • Controle en medeverantwoordelijkheid bij AgO: AgO staat mede in voor controle en opvolging. AgO is ook verantwoordelijk bij audit en beheer van bewijsstukken (via e-dossier).

   

  Impact

  De Strategische Stuurgroep HR Dienstverlening- en systemen heeft beslist dat Vlimpers het kanaal is voor een Vlimpers-werknemer om een toelage of vergoeding aan te vragen. Een groot deel OraFin-declaraties worden hierdoor dus vanaf 1 januari 2022 via Vlimpers aangevraagd.

  Deze beslissing steunt op principes zoals:

  • een betere controle
  • een efficiëntere interne werking
  • het garanderen dat de juridische- en fiscale regelgeving gevolgd wordt
  • het meest eenvoudige voor een personeelslid die geen keuze hoeft te maken uit verschillende mogelijkheden
  Over welke vergoedingen en toelagen gaat het?

  Volgend overzicht is de standaardlijst in Vlimpers voor alle vergoedingen en toelagen die je als entiteit eventueel kunt aanvullen met entiteitsspecifieke looncodes, noden, …

  Toelagen Verstoringstoelage (1209)
  Overuren (1122)
  Zaterdagprestaties (1160)
  Zondagprestaties (1161)
  Nachtprestaties (1180)
  Gevaarlijk werk (1172)
  Ploegenarbeid per uur (1213)
  Permanentietoelage (1211)
  Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer met ticket (1410)
  Woon-werkverkeer met fiets (1907)
  Woon-werkverkeer handicap/chronisch zieken (2e klasse - 1458)
  Woon-werkverkeer voor moeilijk bereikbare werkplaats (1457)
  Dienstreis - reiskosten Reiskosten binnenland met ticket (1463)
  Reiskosten buitenland met ticket (1485)
  Reiskosten kilometervergoeding (1436)
  Carpooltoelage voor dienstreis (1261)
  Fietsvergoeding voor dienstreis (1409)
  Opladen elektrisch dienstvoertuig (1448)
  Brandstof voor vervoersmiddelen (nieuw)
  Dienstreis - maaltijdvergoedingen Maaltijdvergoeding (1140)
  Dagvergoeding buitenland (1484)
  Restaurant/catering onkosten (nieuw)
  Dienstreis - verblijfsvergoedingen Verblijfskosten/hotelkosten binnenland (1427)
  Verblijfskosten/hotelkosten buitenland (1419)
  Overige Inschrijvingskosten (1426)
  Representatie/relatiegeschenken (nieuw)
  Representatie/relatiegeschenken bloemen (nieuw)
  Keuringen/honoraria/andere dienstverlening (nieuw)
  Schoonmaak, verzorging en medisch (1450)
  Onderhoud- en herstellingskosten (nieuw)
  Kantoorbenodigdheden (nieuw)
  Boeken, tijdschriften, cd, dvd, … (nieuw)
  Klein (onderhouds-)materiaal en gereedschap (nieuw)
  Kledij (nieuw)
  Reclame, publiciteit (nieuw)
  Lidmaatschap, licenties (nieuw)
  Telefonie, fax, mail, internet (nieuw)
  Verzendingen (postzegels) (nieuw)

  Goed om weten:

  • in afstemming met enige bezorgdheid bij entiteiten bevat de standaardlijst slechts een beperkt aantal toelagen. Voorbeeld: een personeelslid kan nooit rechtstreeks een functieverzwaring aanvragen.
  • volgende vergoedingen zitten dus niet in scope:
   • Vergoedingen die niet uitbetaald worden via de OraFin-module declaraties, bijvoorbeeld facturen of inkooporders op naam van de entiteit
   • Vergoedingen die via een interface aan OraFin bezorgd worden
   • Niet-werknemers die geen VLP- of Vlimpersnummer hebben
   • Begrafenisvergoeding
   • iTravel
   • Companycards, kredietkaarten, tankkaarten, … op naam van de entiteit
  Wat betekent dit voor het personeelslid?
  • Aanvragen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier via de Vlimpers-selfservice
  • Ontvangst van een correctere en volledige fiscale fiche
  • Afschaffing papieren stroom voor niet-digitale medewerkers
  • Overzicht en opvolging in real time
  • Duidelijke communicatie over aanvraag

  Goed om weten: het personeelslid ontvangt de vergoeding of toelage samen met de uitbetaling van het salaris.

  Voorbereiding als entiteit

  AgO nodigt je de komende maanden uit voor een klantgesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek kun je de nodige basisinformatie verzamelen en overmaken via de vragenlijst.

  Welke gesprekken liggen al vast?
  Entiteit Datum gesprek
  Agentschap Binnenlands Bestuur maandag 30 augustus 2021
  Agentschap Digitaal Vlaanderen maandag 30 augustus 2021
  Agentschap Facilitair Bedrijf maandag 30 augustus 2021
  Agentschap Innoveren en Ondernemen vrijdag 24 september 2021
  Agentschap Overheidspersoneel maandag 30 augustus 2021
  Agentschap Plantentuin Meise donderdag 15 juli 2021
  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs vrijdag 24 september 2021
  Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust woensdag 14 juli 2021
  Agentschap voor Natuur en Bos donderdag 15 juli 2021
  Agentschap voor Onderwijsdiensten vrijdag 24 september 2021
  Agentschap Wegen en Verkeer vrijdag 16 juli 2021
  Audit Vlaanderen maandag 30 augustus 2021
  De Vlaamse Waterweg nv woensdag 14 juli 2021
  Dep. Kanselarij & Buitenl. Zaken maandag 30 augustus 2021
  Departement Cultuur, Jeugd en Media donderdag 23 september 2021
  Departement EWI donderdag 16 september 2021
  Departement EWI vrijdag 17 september 2021
  Departement FB vrijdag 30 juli 2021
  Departement LV woensdag 1 september 2021
  Departement MOW vrijdag 16 juli 2021
  Departement Omgeving maandag 12 juli 2021
  Departement Onderwijs en Vorming vrijdag 24 september 2021
  Departement WSE donderdag 16 september 2021
  Departement WVG donderdag 29 juli 2021
  Dienst van de Bestuursrechtscolleges maandag 30 augustus 2021
  Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderz woensdag 14 juli 2021
  Flanders Investment and Trade maandag 30 augustus 2021
  GO! maandag 30 augustus 2021
  Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek woensdag 1 september 2021
  Occasioneel personeel Sport Vlaanderen donderdag 9 september 2021
  Onderwijsinspectie vrijdag 24 september 2021
  Onroerend Erfgoed vrijdag 3 september 2021
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij maandag 30 augustus 2021
  Opgroeien woensdag 22 september 2021
  Opgroeien regie woensdag 22 september 2021
  Sport Vlaanderen donderdag 9 september 2021
  Toerisme Vlaanderen maandag 30 augustus 2021
  Vl Ag Uitbetaling Toelagen ikv Gezinsbeleid donderdag 29 juli 2021
  Vl. D. voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding donderdag 16 september 2021
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap donderdag 29 juli 2021
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vrijdag 17 september 2021
  Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vrijdag 24 september 2021
  Vlaamse Belastingdienst vrijdag 30 juli 2021
  Vlaamse Landmaatschappij woensdag 28 juli 2021
  Vlaamse Milieumaatschappij dinsdag 27 juli 2021
  Vlaamse Onderwijsraad vrijdag 24 september 2021
  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt woensdag 14 juli 2021
  Vlaamse Regulator voor de Media donderdag 23 september 2021
  Wonen Vlaanderen maandag 12 juli 2021
  Zorg en Gezondheid donderdag 29 juli 2021

  Projectplanning

  • jun

   Voorstelling project aan HR-familie

   Het Agentschap Overheidspersoneel stelt het project voor op het HR-infonetwerk.

  • jul

   Klantgesprekken

   Het Agentschap Overheidspersoneel gaat vanaf juli tot en met september tijdens klantgesprekken dieper in op het gebruik van de selfservice en eventuele procesaanpassingen voor de klant.

   Goed om weten: je kunt als organisatie aan de slag met de vragenlijst in afwachting van een concrete datum.

  • okt

   Gebruikerstesting

   De Vlimpers-selfservice ondergaat gebruikerstesten.

  • dec

   Lancering communicatiecampagne

   AgO start in december met een communicatiecampagne rond de nieuwe Vlimpers-selfservice voor vergoedingen en toelagen.

  • jan

   Ingebruikname van nieuwe Selfservice

   De vernieuwde Vlimpers-selfservice voor vergoedingen en toelagen is in gebruik vanaf 1 januari 2022.

  Blijf op de hoogte

  Via deze webpagina, HR-nieuwsbrieven en -netwerken krijg je informatie over de voortgang van het project.

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer AgO via het Vlimpers-contactformulier.

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).