chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijnen module Leren van Vlimpers

  Wil je meer inzicht in het leer- en ontwikkelingsgedrag van personeelsleden binnen je departement of agentschap? Of moet je opleidingen van teamleden goedkeuren? Dan kun je rekenen op de module Leren van Vlimpers. Dit is het digitaal leerplatform van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent leidinggevende, vormings- of HR-verantwoordelijke bij de Vlaamse overheid en je gebruikt de module Leren van Vlimpers voor het vormingsbeheer binnen je organisatie.
  • Of je hebt een specifieke rol als beheerder of docent in de module Leren van Vlimpers.
  • Je wilt aan de slag gaan met de module Leren van Vlimpers.
  Welke organisaties maken gebruik van de module Leren van Vlimpers?

  De module Leren van Vlimpers is beschikbaar voor alle organisaties van de Vlaamse overheid die werken met Vlimpers.

  Goed om weten: sommige organisaties gebruiken de module Leren van Vlimpers ook voor het beheer van hun interne en externe opleidingen. Je vindt een overzicht van deze organisaties op de webpagina ‘Praktische informatie opleidingen’.

  Module Leren van Vlimpers

  De module Leren van Vlimpers is een digitaal leerplatform. Personeelsleden vinden er opleidingen en leeractiviteiten van de Vlaamse overheid. Ze kunnen er zich inschrijven, opleidingsmateriaal verzamelen, ... Lees meer op de webpagina ‘Praktische informatie opleidingen’ over de functionaliteiten voor personeelsleden.

  Als werkgever kun je er vormingsaanvragen behandelen en beheren, het vormingsbudget opvolgen en andere rapporten raadplegen. Afhankelijk van je functie, krijg je handige functionaliteiten om je rol op te nemen.

  Goed om weten: je vindt de module Leren terug in Vlimpers > ‘Leren’ > ‘Startpagina Leren’.

  Wat zijn de functionaliteiten voor beheerders, docenten en moderatoren van community's?

  Beheerders

  • cursisten inschrijven en beheren
  • opleidingen en leertrajecten beheren
  • wachtlijsten en interesselijsten beheren
  • uitzonderingsaanvragen beheren
  • community's beheren

  Docenten

  • aanwezigheidsrooster beheren
  • wachtlijsten en interesselijsten beheren
  • rapporten raadplegen

  Moderatoren van community’s

  • onderwerpen beheren
  • publicaties beheren
  • leden verwijderen
  Wat zijn de functionaliteiten voor leidinggevenden, vormings- en HR-verantwoordelijken?
  • vormingsaanvragen behandelen
  • opleidingen toewijzen
  • trainingsoverzicht van teamleden raadplegen
  • vormingsbudget opvolgen
  • rapporten raadplegen

  Richtlijnen voor beheerders en docenten

  Richtlijnen voor leidinggevenden, vormings- en HR-verantwoordelijken

  • Keur als leidinggevende opleidingsaanvragen zo snel mogelijk goed. Je teamleden zijn pas ingeschreven 'na' jouw goedkeuring. Als je te lang wacht kan de opleiding volzet geraken. Lees op de snelstartkaart ‘opleidingen goedkeuren en toewijzen hoe je dit doet.
  • Verwittig als leidinggevende je teamleden als je afwezig bent. Zo kunnen ze goedkeuring voor hun inschrijving vragen aan je vervanger en dit doorgeven via het Vlimpers-contactformulier. Zolang ze dit niet doen, zijn ze niet ingeschreven.
  • Ga aan de slag met de module Leren van Vlimpers via onderstaande ‘Wat te doen-situaties’.

  Wat te doen...

  Opleidingsaanbod:

  … als je opleidingen en leeractiviteiten wilt aanbieden via de module Leren van Vlimpers

  Ben je klant van Team Vormingsbeheer van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)?
  Team Vormingsbeheer van AgO beheert de opleidingen en leeractiviteiten voor haar klanten. Ben je klant en wil je een opleiding aanbieden? Bezorg dan het ingevulde formulier ‘aanbod opleiding’ aan het Team Vormingsbeheer via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je vraag of melding). Selecteer in het Vlimpers-contactformulier de categorie ‘Opleiding’.

  Ben je geen klant van Team Vormingsbeheer van AgO?
  Als je geen klant bent van het Team Vormingsbeheer van AgO, staat je departement of agentschap zelf in voor het beheer. Contacteer de administratief beheerder van je eigen organisatie als je opleidingen en leeractiviteiten wilt aanpassen.

  Overzicht klanten Team Vormingsbeheer van AgO

  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  • Audit Vlaanderen
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Toerisme Vlaanderen
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Het Facilitair Bedrijf
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Departement Omgeving
  • Agentschap Maritieme Diensten en Kust
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Onroerend Erfgoed
  • Wonen Vlaanderen
  • De Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  ...als je een community wil aanmaken in de module Leren?

  De werkwijze is vergelijkbaar met een opleiding, maar zonder een vast formulier. Je contacteert dus Team Vormingsbeheer of je eigen beheerder en maakt samen je community aan.

  Opgelet: Een cohort hoort bij een programma of opleidingstraject. Dit vraag je dus aan met het formulier voor een opleiding.

  Inschrijvingen:

  … als je een opleidingsaanvraag wilt behandelen (goed- of afkeuren)?

  Je kunt als leidinggevende een opleidingsaanvraag van een teamlid goed- of afkeuren. Dit is in de module Leren van Vlimpers mogelijk via het teamlid of via het rapport ‘Openstaande aanvragen’.

  … als je een opleiding wilt toewijzen aan een teamlid?

  Je kunt als leidinggevende een opleiding toewijzen aan een teamlid. Het teamlid moet zich dan niet meer inschrijven. Dit is in de module Leren van Vlimpers mogelijk via het teamlid of via een opleiding.

  Overzichten:

  … als je het trainingsoverzicht van een teamlid wilt raadplegen?

  Je kunt als leidinggevende of HR-verantwoordelijke een overzicht van de opleiding van een teamlid raadplegen. Dit is in de module Leren van Vlimpers mogelijk via het teamlid of via het standaardrapport ‘Medewerkers traceren - overzichten’.

  … als je vormingsrapporten of het vormingsbudget wilt raadplegen?

  Je kunt als leidinggevende, vormingsbeheerder of HR-verantwoordelijke met de rol ‘HR in de entiteit’ allerlei vormingsrapporten van je team of organisatie raadplegen. Dit is in de module Leren van Vlimpers mogelijk via het teamlid of via de standaardrapporten.

  Documenten

  Goed om weten: raadpleeg de snelstartkaarten voor een visuele samenvatting van de belangrijkste stappen uit de algemene handleidingen. Je vindt deze bij bovenstaande richtlijnen en ‘Wat te doen-situaties’.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ (selecteer ‘Opleiding’).


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).