chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijnen module Rekrutering van Vlimpers

  Hoe kun je selectieprocedures van je departement of agentschap efficiënter laten verlopen? Wil je vacatures en sollicitaties eenvoudig opvolgen? Dan kun je rekenen op de module Rekrutering van Vlimpers. Dit is het digitaal selectieplatform van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent leidinggevende, jurylid, HR- of selectieverantwoordelijke in een selectieprocedure die wordt beheerd in de module Rekrutering van Vlimpers.
  • Of je bent HR-verantwoordelijke en je gebruikt de module Rekrutering van Vlimpers voor het beheer van interne selecties/dienstaanwijzingen binnen je organisatie.
  • Je wilt aan de slag gaan met de module Rekrutering van Vlimpers.
  Welke organisaties maken gebruik van de module Rekrutering van Vlimpers?

  Het Selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel gebruikt de module Rekrutering van Vlimpers steeds voor alle selectieprocedures. Daarnaast gebruiken onderstaande organisaties de module ook voor hun eigen selectieprocedures:

  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Agentschap Facilitair Bedrijf
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Agentschap Opgroeien
  • Agentschap Opgroeien en Regie
  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Agentschap Plantentuin Meise
  • Agentschap UItbetaling Groeipakket (VUTG)
  • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
  • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Agentschap voor Onderwijsdiensten
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Audit Vlaanderen
  • De Vlaamse Waterweg
  • Departement Buitenlandse Zaken
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Departement Economie Wetenschap en Innovatie
  • Departement Financiën en Begroting
  • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Departement Mobiliteit en Openbare werken
  • Departement Omgeving
  • Departement Onderwijs en Vorming
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Departement Werk en Sociale Economie
  • Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  • GO!
  • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
  • Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
  • Onroerend Erfgoed
  • Openbare Vlaamse Afvalstofmaatschappij
  • Sport Vlaanderen
  • Toerisme Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
  • Vlaamse Belastingdienst
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Vlaamse Regulator voor de Media
  • Wonen Vlaanderen

  Module Rekrutering van Vlimpers

  De module Rekrutering van Vlimpers is een digitaal selectieplatform. Sollicitanten kunnen er online solliciteren op vacatures van de Vlaamse overheid. Ze kunnen een profiel aanmaken en het sollicitatieproces opvolgen. Als werkgever kun je via de module Rekrutering van Vlimpers vacatures aanvragen en beheren. Je hebt op elk moment zicht op het verloop van je selectieprocedures en de kandidaten. Afhankelijk van je functie, krijg je handige functionaliteiten om je rol op te nemen.

  Goed om weten: je vindt de module Rekrutering terug in Vlimpers > menu ≡ > ‘Rekrutering’.

  Wat zijn de functionaliteiten voor leidinggevenden en juryleden?
  • overzicht vacatures raadplegen en beheren
  • sollicitanten raadplegen en beheren
  • selectieprocedure en PV-rapport goed- of afkeuren
  Wat zijn de functionaliteiten voor HR-verantwoordelijken?
  • vacatures aanvragen
  • overzicht vacatures raadplegen en beheren
  • sollicitanten raadplegen en beheren
  • selectieprocedure en PV-rapport goed- of afkeuren
  • interne selecties/dienstaanwijzingen beheren
  Wat zijn de functionaliteiten voor selectieverantwoordelijken?
  • vacatures aanmaken
  • sollicitatieformulieren aanmaken
  • vacatures publiceren
  • overzicht vacatures raadplegen en beheren
  • sollicitanten raadplegen en beheren
  • selectieprocedure en PV-rapport goed- of afkeuren
  • werfreserves aanmaken en beheren
  • selectieprocedures beëindigen

  Richtlijnen voor leidinggevenden en juryleden

  • Raadpleeg een overzicht van alle vacatures waarin je betrokken bent. Vacatures worden pas zichtbaar zodra er 1 sollicitant heeft gesolliciteerd. Lees op de snelstartkaart ‘vacature overzicht’ hoe je dit doet.
  • Raadpleeg informatie over de sollicitanten, zoals het profiel, cv en sollicitatieformulier. Lees op de snelstartkaart ‘vacature overzicht’ hoe je dit doet.
  • Valideer de selectieprocedure en het PV-rapport als leidinggevende door deze goed of af te keuren. Als de selectieverantwoordelijke hiervan gebruik maakt, ontvang je op het einde van de selectie een bericht. Lees op de snelstartkaart ‘vacature goedkeuren’ hoe je dit doet.

  Richtlijnen voor HR-verantwoordelijken

  Richtlijnen voor selectieverantwoordelijken

  • Ga aan de slag met de module Rekrutering van Vlimpers via onderstaande ‘Wat te doen-situaties’ of met behulp van de uitgebreidere handleidingen.

  Wat te doen...

  Opstart:

  … als je een vacature-aanvraag ontvangt?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke een vacature-aanvraag in de module Rekrutering van Vlimpers goed- of afkeuren. Zo’n aanvraag komt bijvoorbeeld van de HR-verantwoordelijke.

  … als je een vacature wilt aanmaken?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke een vacature aanmaken in de module Rekrutering van Vlimpers. Dit kan op 2 manieren: ofwel werk je verder op een vacature-aanvraag van je HR-verantwoordelijke, ofwel start je zelf een vacature op.

  Als jij de vacature aanmaakt, ben je automatisch de ‘primaire eigenaar’ van de vacature. Daardoor verschijnt de vacature in je vacature-overzicht en onder ‘Mijn vacatures’. Je kunt dit achteraf nog wijzigen.

  … als je een vacature wilt bewerken of annuleren?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke de gegevens van een aangemaakte vacature aanpassen: vacaturetekst, juryleden, documenten, status, …. Je kunt een vacature ook annuleren of afsluiten.

  … als je een sollicitatieformulier wilt aanmaken?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke een sollicitatieformulier aanmaken en de sollicitatieflow vastleggen. Zo bepaal je hoe het sollicitatieproces verloopt en welke informatie de sollicitanten moeten aanleveren. Voor het sollicitatieformulier kun je kiezen uit sjablonen en deze verder verfijnen op maat van je vacature.

  Publicatie en selectie:

  … als je een vacature wilt publiceren?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke een vacature publiceren als de verplichte velden volledig zijn ingevuld. Je kunt zelf beslissen waar je de vacature wilt publiceren. Hieronder een snelstartkaart om te publiceren op Werken voor Vlaanderen en de interne carrièresite. Als je de vacature wilt publiceren op jobsites zoals VDAB.be dan kun je in Vlimpers Leren het nodige instructiemateriaal terugvinden in het trainginsprogramma Selectieveratnwoordelijke.

  … als je een overzicht wenst van vacatures en sollicitanten?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke, HR-verantwoordelijke, leidinggevende of jurylid vacatures opzoeken. Je kunt per vacature waarin je betrokken bent eenvoudig het profiel, CV en sollicitatieformulier van de sollicitanten raadplegen.

  … als je een overzicht wenst van je vacatures via de multiposter

  Wil je extra informatie over de gepubliceerde vacatures die via de multiposter op verschillende externe vacaturessites werden gepost? Er zijn twee rapporten beschikbaar met brondata die je terugvindt bij rapportering 2.0 'Vacaturesites_clicks' en ‘Eigenschappen van kandidaten per indieningsbron '. Deze brondata voeg je in op de twee nieuwe excels.

  • De brondata van het rapport 'Vacaturesites_clicks’ voeg je in het Excel sjabloon Vacature_per_vacature_Clicks:. Uit dit sjabloon leid je af op welke vacaturesites jouw vacatures gepubliceerd staan. Hieruit kan je ook afleiden hoeveel keer jouw vacature werd aangeklikt. Volg de instructies die op de eerste pagina terug te vinden zijn.
  • De brondata van het rapport ‘Eigenschappen van kandidaten per indieningsbron ' voeg je in het Excel sjabloon Eigenschappen_van_kandidaten_per_indieningsbron_BB.  Uit dit sjabloon leid je het aantal kandidaten af die van een bepaalde vacaturesite afkomstig zijn. Je leidt ook af waar deze kandidaten in het selectieproces zijn terecht gekomen. Volg de instructies die op de eerste pagina terug te vinden zijn.
  … als je sollicitanten wilt beheren en mailen?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke sollicitanten opzoeken en hun gegevens of status aanpassen. Je kunt hen ook mailen vanuit de module Rekrutering van Vlimpers.

  … als je selectiemomenten wilt vastleggen en hiervoor sollicitanten wilt uitnodigingen?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke alle selectiemomenten inplannen. Dit zijn ‘events’ en ‘sessies’. Je maakt steeds eerst een event aan voor het selectie-onderdeel waar je een aantal details zoals datum en locatie voor bepaalt (bijvoorbeeld: jurygesprekken). Een event stel je samen uit verschillende tijdsblokken of dagen. Dit zijn de sessies. De sessies stel je op hun beurt samen uit verschillende onderdelen waarvoor sollicitanten zich kunnen inschrijven.

  Je kunt de inschrijvingen van de sollicitanten opvolgen in de module Rekrutering van Vlimpers. Je vindt er ook een handig overzicht van al je geplande events.

  Afronding:

  … als je het PV-rapport in een betere vorm wilt weergeven?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke op het einde van de selectieprocedure een PV-rapport genereren. Momenteel wordt nog aan een oplossing gewerkt om dit rapport in een betere vorm weer te geven. In tussentijd kun je dit Excel-sjabloon gebruiken. Volg hierbij de instructies die je vindt op het tabblad 'instructies'.

  … als je goedkeuring wilt vragen over de selectieprocedure en het PV-rapport?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke op het einde van de selectieprocedure een goedkeuringsvraag sturen naar je HR-verantwoordelijke of leidinggevende. Die krijgt vervolgens de mogelijkheid om de selectieprocedure en het PV-rapport goed of af te keuren en opmerkingen te geven. Deze goedkeuringsvraag wordt via de module Rekrutering van Vlimpers verstuurd en komt in het scherm ‘Vacatures goedkeuren’ en de mailbox van de ontvanger. Je kunt dit opvolgen in de status van de vacature.

  … als je een werfreserve wilt aanmaken en kandidaten wilt oproepen?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke een werfreserve koppelen aan een aangemaakte vacature. Op het einde van de selectieprocedure kun je de geschikte kandidaten toevoegen aan deze werfreserve en hen oproepen als er een vacante functie is.

  … als je een vacature wilt afsluiten?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke op het einde van de selectieprocedure een vacature afsluiten.

  ... als je de automatische indiensttredingsfiche wilt genereren?

  Je kunt als selectieverantwoordelijke op het einde van de selectieprocedure de indiensttredingsfiche automatisch genereren. Hiervoor moet het rijksregisternummer van de laureaat in het sollicitatieformulier ingevuld zijn. Is dit niet ingevuld, bijvoorbeeld omdat het niet werd gevraagd of je hebt de kandidaat manueel toegevoegd vanuit een andere (werfreserve)vacature, dan moet je het rijksregisternummer zelf nog invullen. Dat doe je in de aanpassingsvelden op het sollicitantenprofiel. Noteer dit vóór je de laureaat de status 'Aangenomen' toekent.

  ... als je een inwerkproces wilt opstarten?

  De aanloopfase is de periode tussen de aanwerving en de indiensttreding van een geselecteerde kandidaat. Tijdens deze periode kun je leermateriaal ter beschikking stellen. Je kiest zelf of je gebruik wilt maken van het inwerkproces. Enige voorwaarde is dat de selectieprocedure via Vlimpers Rekrutering verliep.

  Afhankelijk van het profiel van de geselecteerde kandidaat zijn er 2 soorten inwerkprocessen:

  • Sollicitatie met een extern profiel, via een privé e-mailadres;
  • Sollicitatie met een intern profiel, via een e-mailadres van de Vlaamse overheid

  Bij beide processen wordt automatisch een actie toegewezen aan de leidinggevende en de meter of peter van de geselecteerde kandidaat. Deze actie dient als herinnering voor hen om een gesprek in te plannen. De leidinggevende en peter of meter kunnen aangeven of ze deze actie hebben voltooid.

  Bij het inwerkproces voor een extern profiel wordt automatisch leermateriaal toegewezen aan de geselecteerde (indien je vormingsbeheerder dit heeft ingesteld).

  Bij het inwerkproces voor een intern profiel gebeurt dit niet automatisch, maar is het de leidinggevende die het manueel toewijst vanaf de 1ste dag. Je kunt ook een mail sturen naar de aangeworven kandidaat met de link naar het leermateriaal. Afhankelijk van beschikbaarheid van het leermateriaal kan een kandidaat dit vanaf de 1ste dag of voor de 1ste dag raadplegen.

  ... als je opleidingsmateriaal wil aanmaken en toekennen aan nieuwe indiensttredingen?

  Je vormingsbeheerder kan opleidingsmateriaal aanmaken en een toewijzing aanmaken voor nieuwe indiensttredingen. Alle info hierover vind je op de snelstartkaart 'Inwerken'.

  Documenten

  Goed om weten: raadpleeg de snelstartkaarten voor een visuele samenvatting van de belangrijkste stappen uit de algemene handleidingen. Je vindt deze bij bovenstaande richtlijnen en ‘Wat te doen-situaties’.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier.


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).