chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afhankelijk van je rol of functie moet je in Vlimpers bepaalde gegevens kunnen nakijken of aanpassen.  Dan kun je toegang aanvragen via het Vlimpers-contactformulier. Alle relevante informatie vind je op deze webpagina.

  Voor wie?

  • Je bent HR-businesspartner of -specialist van je entiteit.
  • Je bent leidinggevende of afdelingshoofd.

  Algemene infosessies

  Wil je als HR-businesspartner of -specialist meer leren over toegangsrechten in Vlimpers? Neem dan deel aan 1 van de infosessies die later dit jaar doorgaan. Ontdek de nieuwe data weldra via deze webpagina.

  Je leert er onder andere welke rechten er zijn, hoe ze afgebakend worden, hoe je het rapport ‘Security Vlimpers’ leest, en nog vele andere dingen. De opleiding gaat digitaal door en duurt maximaal 2 uur.

  Overzicht

  Al naargelang je rol of functie krijg je 1 of meerdere rechten toegekend. Een combinatie van rechten is dus mogelijk. 

  Welke soorten rechten zijn er?

  Je hebt 4 soorten rechten:

  • leesrechten: informatie raadplegen
  • schrijfrechten: informatie aanpassen of verwijderen
  • functionele rechten: rechten voor een bepaalde functie of rol, bijvoorbeeld HR in de entiteit of leidinggevende
  • specifieke rechten: departement- of agentschapsspecifieke rechten voor 1 bepaald departement of agentschap, bijvoorbeeld dienst Derdegeschillen of Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming

  Hier vind je een overzicht van alle mogelijke rechten die je kunt aanvragen in Vlimpers, gerangschikt in alfabetische volgorde en met een korte omschrijving. Raadpleeg het  toegangsregister  voor meer technische en juridische informatie.

  Wie mag welk recht aanvragen?

  aanvrager

  recht

  HR-businesspartner

  Alle rechten

  HR-specialist

  Alle rechten behalve:

  • contactpersoon welzijn
  • contactpersoon integriteit
  • decentrale selector
  • HR-financiële rol
  • HR-specialist
  • HR-businesspartner
  • Vertrouwenspersoon

  leidinggevende (met afdelingshoofd als belanghebbende) of afdelingshoofd zelf

   

  Enkel deze rechten:

  • back-up leidinggevende
  • alle doublures
  • leidinggevende
  • mail controle ziekte
  • materiaalbeheer (WF)
  • prikklokbeheer (WF LK)

   Goed om weten:

  • Een leidend ambtenaar mag alle rechten aanvragen die een HR-businesspartner kan aanvragen.
  • Wil je het recht bekomen om gegevens van een andere entiteit te zien, dan vraag je eerst het akkoord van de HR-businesspartner van die andere entiteit(en). Elke entiteit blijft dus medeverantwoordelijk voor de aangevraagde toegangen.
  • Als leidinggevende of afdelingshoofd kun je toegang toekennen aan andere personeelsleden binnen je entiteit. De toegang reikt tot dossiers van de eigen afdeling, met uitzondering van de dienstverlening voor horizontale bevoegdheden zoals bijvoorbeeld bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).
  Hoe weet je wie welke rechten heeft?

  Je raadpleegt hiervoor het rapport 'Security Vlimpers' in de rapporteringstool Cognos (Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 06.Organisatie en setup > Security Vlimpers).

  Dit rapport wordt momenteel gebruiksvriendelijker gemaakt en afgestemd met de info op deze webpagina.

  Vragen? Contacteer dan Team Dienstverlening via het Vlimpers-contactformulier.

  Kun je rechten aanvragen via een generieke account?

  Ja, als HR Specialist of HRBP mag je rechten aanvragen via een generieke account in Schakel, maar de toegangsbeheerders voegen steeds de (relevante) HR-businesspartner toe als belanghebbende aan de vraag.

  Zij zullen hem/haar enkel naar een expliciete en persoonlijke bevestiging vragen als het recht HR Specialist, HRBP, HR Financiële rol of Decentrale Selector wordt aangevraagd.

  Wanneer de vraag afgehandeld wordt, dan ontvangt de HR-businesspartner hiervan een automatische mail krijgen via het online contactformulier. Hij/zij kan dan nagaan of de gevraagde aanpassingen conform zijn aan de gemaakte afspraken binnen de entiteit en AgO zo nodig op de hoogte brengen. De HRBP draagt in deze dan ook de eindverantwoordelijkheid. Tot slot vragen we om deze vragen steeds te ondertekenen met de volledige naam (naam + voornaam).

   

  Leidinggevende rechten

  Leidinggevende

  Met dit recht kun je aan de slag in de selfservice voor de manager. Als leidinggevende ben je steeds eerste evaluator van je directe medewerkers. Sommige leidinggevenden zijn daarnaast ook tweede evaluator. Naast evaluaties, vormingsaanvragen beheren (sommige leidinggevenden krijgen ook vormingsaanvragen binnen in Vlimpers Kern) en toegang tot rapporten kun je ook heel wat andere dingen doen en zien, waaronder:

  • Afwezigheden met en/of zonder financiële impact goedkeuren
  • Een teamkalender raadplegen
  • Functie- en persoonsgegevens van je medewerkers zien
  • Bepaalde documenten in het digitale personeelsdossier ('e-dossier') van je werknemers raadplegen (vanaf het moment dat het personeelslid onder je bevoegdheid valt, tot maximum 5 jaar terug)
  • Een mail ontvangen wanneer de controlearts is langs geweest bij een zieke werknemer die afwezig is

  In de Vlimpers-module Talent kun je:

  • PLOEG-cyclus selfservice manager raadplegen
  • Tussentijdse evaluatie proeftijd opstarten
  • Persoonlijk verbeterplan opstarten
  • Vormingsaanvragen goedkeuren
  • Trainingen toewijzen
  • Leren-cyclus selfservice manager raadplegen (incl. rapporten zonder scores van vormingen)
  • Toegekende vacatures en gerelateerde sollicitantengegevens raadplegen, als je door de selectieverantwoordelijke als 'hiring manager' werd aangeduid.
  • Het CV zien in de profielgegevens van je werknemers
  • De loopbaanvoorkeuren in de profielgegevens van je werknemers zien (indien activatie van de module Loopbaan)
  • Een talentbespreking over je werknemers voorbereiden (indien activatie van de module Loopbaan)
  • Het dashboard loopbaan van je werknemers zien en bewerken  (indien activatie van de module Loopbaan)

  Let op: Je kunt enkel gegevens zien van je eigen entiteit/team en de hiërarchische ondergeschikte personeelsleden.

  Tot slot heb je ook toegang tot rapporten.

  Leidinggevende Vlimpers Leren

  Werkt je entiteit enkel met Vlimpers LerenDan heb je als leidinggevende toegang tot de opleidingsaanvragen van de leden van je team en kan je opleidingen toewijzen aan je team. Je hebt geen toegang tot andere Vlimpers-modules.

   

  Mail Controle Ziekte

  Iemand is ziek en blijft thuis. Het Medisch Controle Orgaan (MCO) kan bij hem/haar langsgaan om te controleren of hij/zij wel degelijk ziek is. Met dit recht krijg je een mail over de controleresultaten. Dit recht mag toegekend worden aan leidinggevenden, back-up leidinggevenden en doublure leidinggevenden.

  Planning- en Tijdsbeheer

  Planning en Tijdsbeheer omvatten een aantal rechten, waarmee je in Vlimpers Kern en/of de planningstool priktijden kunt opvolgen van personeelsleden, regularisaties kunt doorvoeren en goedkeuren, overzichten van priktijden kan raadplegen, enzovoort. Er bestaan drie basisversies, telkens beschikbaar voor ofwel gewone personeelsleden of leidinggevenden:

  • Lite: deze versie is bedoeld voor, onder andere, Flanders Inverstment & Trade (FIT), IT, Agentschap overheidspersoneel (AGO) en agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Het recht omvat enkel Vlimpers Tijd, en niet de planningsmodule.
  • Mid: deze versie is bedoeld voor Sport Vlaanderen. Het recht is een combinatie van functionaliteiten uit de Lite-versie en de Full-versie.
  • Full: deze versie is bedoeld voor beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Je kan zowel priktijden opvolgen (net zoals in de Lite-versie) als de planning beheren. Bij deze versie horen nog twee bijkomende rechten met specifieke mogelijkheden:
   • Lokale Administratie: dit recht is bedoeld voor personeelsverantwoordelijken van het beleidsdomein WVG die in de lokale administraties van de instellingen werken. Je hebt onder andere toegang tot rapporten in Vlimpers Kern en tot afwijkingen van priktijden.
   • Planning View: dit recht geeft je een leesrecht op de Full-versie. Je kunt er onder andere dienstroosters mee zien.
  Back-up Leidinggevende

  Als back-up ontvang je dezelfde afwezigheidsaanvragen in je werklijst als de leidinggevende, en kun je ze dus ook goed- of afkeuren. Als jij of de leidinggevende een aanvraag goedkeurt of afkeurt, dan verdwijnt deze aanvraag uit beide werklijsten. Dit geldt echter niet voor vormingsaanvragen of evaluatietaken in Vlimpers Talent. Enkel de leidinggevende kan evaluaties doen en vormingsaanvragen behandelen.

  Doublure Leidinggevende

  Een doublure is iemand die afwezigheidsaanvragen kan indienen voor iemand anders. Als doublure leidinggevende kun je verlof zonder financiële impact indienen voor iemand anders en meteen goedkeuren. Verlof met financiële impact stroomt daarentegen voor goedkeuring door naar een leidinggevende. Naast verlof kun je ook afwezigheid wegens ziekte indienen voor iemand anders. Voor wie je afwezigheden kunt registreren hangt af van hoe ver de ingestelde rechten reiken.

  Doublure werknemer

  Een doublure is iemand die afwezigheidsaanvragen kan indienen voor iemand anders. Als doublure werknemer kun je verlof met én zonder financiële impact indienen voor iemand anders, waarna de aanvraag voor goedkeuring naar een leidinggevende stroomt. Je kunt, in tegenstelling tot de doublure leidinggevende, geen afwezigheid wegens ziekte indienen voor iemand anders. Voor wie je afwezigheden kunt registreren hangt af van hoe ver de ingestelde rechten reiken.

  Doublure Vergoedingen Leidinggevende

  Met dit recht kun je vergoedingen en toelagen (voorbeelden zijn onder andere carpooltoelagen, reiskosten en nachtwerk) indienen voor iemand anders en meteen goedkeuren. Daarnaast kun je ook voor een gegeven werknemer (binnen je afgebakende security) een overzicht raadplegen van zijn/haar ingediende of goedgekeurde vergoedingsaanvragen.

  Doublure Vergoedingen Werknemer

  Met dit recht kun je vergoedingen en toelagen indienen voor iemand anders. In tegenstelling tot het recht ‘Doublure Vergoedingen Leidinggevende’ wordt de aanvraag niet meteen goedgekeurd, maar doorgestuurd naar de leidinggevende voor goedkeuring. Je kunt met dit recht evenmin overzichten raadplegen (wat je met een ‘Doublure Vergoedingen Leidinggevende’ wel kunt).

  Back-up en Doublure rechten

  Back-up Leidinggevende

  Als back-up ontvang je dezelfde afwezigheidsaanvragen in je werklijst als de leidinggevende, en kun je ze dus ook goed- of afkeuren. Als jij of de leidinggevende een aanvraag goedkeurt of afkeurt, dan verdwijnt deze aanvraag uit beide werklijsten. Dit geldt echter niet voor vormingsaanvragen of evaluatietaken in Vlimpers Talent. Enkel de leidinggevende kan evaluaties doen en vormingsaanvragen behandelen.

  Doublure Leidinggevende

  Een doublure is iemand die afwezigheidsaanvragen kan indienen voor iemand anders. Als doublure leidinggevende kun je verlof zonder financiële impact indienen voor iemand anders en meteen goedkeuren. Verlof met financiële impact stroomt daarentegen voor goedkeuring door naar een leidinggevende. Naast verlof kun je ook afwezigheid wegens ziekte indienen voor iemand anders. Voor wie je afwezigheden kunt registreren hangt af van hoe ver de ingestelde rechten reiken. Tot slot kan je de verlofaanvragen van de werknemers voor wie je doublure bent bewerken.

  Doublure Werknemer

  Een doublure is iemand die afwezigheidsaanvragen kan indienen voor iemand anders. Als doublure werknemer kun je verlof met én zonder financiële impact indienen voor iemand anders, waarna de aanvraag voor goedkeuring naar een leidinggevende stroomt. Je kunt, in tegenstelling tot de doublure leidinggevende, geen afwezigheid wegens ziekte indienen voor iemand anders. Voor wie je afwezigheden kunt registreren hangt af van hoe ver de ingestelde rechten reiken.

  Prikklokbeheer

  Je krijgt een mail wanneer werktijden (prikklok) van een werknemer goedgekeurd worden of wanneer afwezigheden geregistreerd worden. In dit laatste geval krijg je een korte mail met de melding van de afwezigheid, voor welk personeelslid ze geldt, en de duur van de afwezigheid. Merk op: wanneer je als gewoon personeelslid (geen leidinggevende) de mails wil krijgen in verband met afwezigheden, dan kun je deze rol krijgen, ook al werkt je entiteit niet met een prikklok!

  Mail controle ziekte

  Iemand is ziek en blijft thuis. Het Medisch Controle Orgaan (MCO) kan bij hem/haar langsgaan om te controleren of hij/zij wel degelijk ziek is. Met dit recht krijg je een mail over de controleresultaten. Dit recht mag toegekend worden aan leidinggevenden, back-up leidinggevenden en doublure leidinggevenden.

  Doublure Vergoedingen Leidinggevende

  Met dit recht kun je vergoedingen en toelagen (voorbeelden zijn onder andere carpooltoelagen, reiskosten en nachtwerk) indienen voor iemand anders en meteen goedkeuren. Daarnaast kun je ook voor een gegeven werknemer (binnen je afgebakende security) een overzicht raadplegen van zijn/haar ingediende of goedgekeurde vergoedingsaanvragen.

  Doublure Vergoedingen Werknemer

  Met dit recht kun je vergoedingen en toelagen indienen voor iemand anders. In tegenstelling tot het recht ‘Doublure Vergoedingen Leidinggevende’ wordt de aanvraag niet meteen goedgekeurd, maar doorgestuurd naar de leidinggevende voor goedkeuring. Je kunt met dit recht evenmin overzichten raadplegen (wat je met een ‘Doublure Vergoedingen Leidinggevende’ wel kunt).

  Planning & Tijd rechten

  Planning- en Tijdsbeheer

  Planning en Tijdsbeheer omvatten een aantal rechten, waarmee je in Vlimpers Kern en/of de planningstool priktijden kunt opvolgen van personeelsleden, regularisaties kunt doorvoeren en goedkeuren, overzichten van priktijden kan raadplegen, enzovoort. Er bestaan drie basisversies, telkens beschikbaar voor ofwel gewone personeelsleden of leidinggevenden:

  • Mid: deze versie is bedoeld voor Sport Vlaanderen. Het recht is een combinatie van functionaliteiten uit de Lite-versie en de Full-versie.
  • Full: deze versie is bedoeld voor beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Je kan zowel priktijden opvolgen (net zoals in de Lite-versie) als de planning beheren. Bij deze versie horen nog twee bijkomende rechten met specifieke mogelijkheden:
   • Lokale Administratie: dit recht is bedoeld voor personeelsverantwoordelijken van het beleidsdomein WVG die in de lokale administraties van de instellingen werken. Je hebt onder andere toegang tot rapporten in Vlimpers Kern en tot afwijkingen van priktijden.
   • Planning View: dit recht geeft je een leesrecht op de Full-versie. Je kunt er onder andere dienstroosters mee zien.
  Planner Sport Vlaanderen (PLM)

  Dit recht is enkel bedoeld voor de planners van Sport Vlaanderen. Met dit recht heb je eveneens toegang tot de zogenaamde queryrapporten in Vlimpers Kern (zie ‘Verantwoorder Sport Vlaanderen’), maar ook tot de module Planning & Tijdsregistratie, waar je overzichten van priktijden en maandroosters kan beheren.

  Verantwoorder Sport Vlaanderen (PLM)

  Dit recht is enkel bedoeld voor de verantwoorders van Sport Vlaanderen. Met dit recht heb je toegang tot de zogenaamde queryrapporten in Vlimpers Kern.

  Planning- en Tijdsbeheerder Rapporten

  Dit recht is voorlopig enkel bedoeld voor werknemers van het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin (WVG). Je hebt toegang tot rapporten omtrent Planning en Tijd. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt enkel toegang tot data van de eigen entiteit, en eventueel andere entiteiten indien gerechtigd.

  HR rechten

  HR Business Partner

  Deze rol ondersteunt je als HR Business Partner bij het uitvoeren van je taken. Je kunt onder andere persoonsgegevens, functiegegevens, loongegevens en vele andere gegevens raadplegen van personeelsdossiers waartoe je gerechtigd bent. Je hebt toegang tot financiële gegevens, inclusief via de weddebudgetrapporteringstool. Je kunt zelf functiebeschrijvingen aanmaken in Vlimpers en vacature-aanvragen indienen bij het selectiecentrum van AgO. Je kunt een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor je entiteit. Je kunt met deze rol bepaalde documenten in het digitale personeelsdossier ('e-dossier') van de werknemers binnen je entiteit raadplegen (vanaf het moment dat het personeelslid bij je entiteit werkt, tot maximaal 5 jaar terug).

  In Vlimpers Talent heb je toegang tot:

  • Profielbeheer (bij uitzondering met VO-brede functiebeschrijvingen, maar nooit persoonsgegevens)
  • Geaggregeerde PLOEG status-rapporten
  • Vacature-aanvragen lanceren incl. einduitspraak
  • Opvolging interne dienstaanwijzing vanuit vacature
  • Vacatures en kandidatengegevens
  • Vormingscatalogus
  • CV van de medewerkers in je entiteit
  • Talent zoeken (indien activatie van de module Loopbaan)
  • Talentpool beheren (indien activatie van de module Loopbaan)
  • Talentbespreking en dashboard loopbaan (indien activatie van de module Loopbaan)
  • Profielgegevens van werknemers in de eigen entiteit (gegevens over loopbaanvoorkeuren enkel bij activatie van de module Loopbaan)
  • Rapporten
  • Bij uitzondering: VO-brede maar zeer beperkte gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie, en leidinggevende) en vormingsgegevens (incl. kandidaten en score op vorming)

  Let op: In Vlimpers Kern heb je toegang tot de eigen entiteit en eventueel andere entiteiten indien gerechtigd, maar in Vlimpers Talent heb je enkel datatoegang tot de eigen entiteit. De enige toegestane uitzonderingen hierop zijn profielbeheer (toegang tot VO-brede functiebeschrijvingen) en zeer beperkte gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie, en leidinggevende).

  Let op: als HR Business Partner heb je standaard toegang tot financiële gegevens (inclusief de weddebudgetrapporteringstool); als HR Specialist niet.

  Let op: als je als HRBP inzage wil in de inhoud van een evaluatiedossier, dan vraag je dit aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier. Motiveer steeds waarom je dit wil zien. Een HR-specialist mag deze vraag niet stellen

  Tot slot heb je ook toegang tot rapporten.

  Meer technische en juridische informatie kan je vinden in het toegangsregister.

  HR Financiële rol

  Met dit recht heb je toegang tot de volgende toepassingen met HR-financiële data:

  • Vlimpers Kern (financiële gegevens)
  • Vlimpers Werkgeversplatform (het communicatiekanaal in Vlimpers waar betaalbestanden en andere documenten uitgewisseld worden)
  • Financiële rapporten in Cognos (onder Vlimpersrapportering > Financieel)
  • Weddebudgetrapporteringstool (een toepassing waar je personeelsuitgaven kunt opvolgen, budget-prognoses kunt maken, en simulaties kunt runnen om te zien of bijkomende wervingen/bevorderingen mogelijk zijn). De toegang wordt ingeregeld aan de hand van aanrekeningscodes en basisallocaties. Deze kun je terugvinden in het rapport 'Status aanrekeningscodes' in de rapporteringstool Cognos. (onder Vlimpersrapportering > Financieel).

   Let op: Om effectief toegang te hebben tot de applicatie ‘weddebudgetrapportering’ moet de lokale beheerder van je entiteit het recht ‘weddebudgetrapportering’ nog aan je toekennen in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hier vind je meer informatie over wie de lokale beheerders van je entiteit zijn.

  Je hebt inzage in personeelsdossiers van één of meerdere entiteiten op basis van de goedkeuring in het toegangssjabloon. Voor meer informatie hieromtrent, bekijk zeker de presentatie van het HRBP-netwerk van 26 september 2019.

  Let op:

  • Standaard krijg je toegang tot alle vier de vermelde toepassingen.
  • Een HRBP heeft altijd toegang tot alle HR-data, dus ook de financiële gegevens.
  • Je hoeft geen HR-profiel te zijn om dit recht te kunnen krijgen: onder andere boekhouders en begrotingsverantwoordelijken kunnen het recht ook krijgen.
  Scope van datarechten

  Financiële schermen Vlimpers 

  (leesrechten)

  Werkgeversplatform

  (leesrechten)

  Financiële rapporten in de rapporteringstool Cognos

  (leesrechten)

  Weddebudgetrapportering

  (schrijfrechten)

  HR-Financiële rol bij een entiteit van de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap

  Enkel eigen entiteit(en)*

  (schrijfrechten voor personeelsdienst van de kabinetten in eigen map)

  Geen

  (uitgezonderd van DAB Vloot & Loods)

  Enkel eigen entiteit(en)*

  (schrijfrechten voor personeelsdienst van de kabinetten in eigen map)

  Enkel eigen entiteit(en)*
  HR-Financiële rol bij een entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid, aangesloten op het boekhoudsysteem Orafin Enkel eigen entiteit(en)* Betaalbestanden, RSZ, DMFA en BV van eigen entiteit(en) Enkel eigen entiteit(en)* Enkel eigen entiteit(en)*
  HR-Financiële rol bij een entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid, (nog) niet aangesloten op het boekhoudsysteem Orafin

  Enkel eigen entiteit(en)*

  (schrijfrechten voor personeelsdienst van GO! in eigen map)

  Boekhoudbestand, betaalbestanden, RSZ, DMFA en BV van eigen entiteit(en)

  Enkel eigen entiteit(en)*

  (schrijfrechten voor personeelsdienst van GO! in eigen map)

  Enkel eigen entiteit(en)*

  Personeel van AgO - afdeling HR-technologie en Data en Dienstencentrum Personeelsadministratie Alle entiteiten (schrijfrechten voor team Dienstverlening en Applicaties) Boekhoudbestand, betaalbestanden, RSZ, DMFA en BV van alle Vlimpersentiteiten Alle Vlimpers-entiteiten (schrijfrechten voor team HR-data) Alle Vlimpers-entiteiten
  Personeel van dienst Grootboek (DFB) Alle Orafin-entiteiten Orafinbestanden (boekhouding), betaalbestanden, RSZ, DMFA en BV van Orafin-entiteiten Alle Orafin-entiteiten Alle Orafin-entiteiten

  * Op basis van goedkeuring in het toegangssjabloon.

  HR Gezinsleden

  Dit recht is specifiek gemaakt voor HR-specialisten en HR-Business Partners (HRBP's). Je kan gegevens over gezinsleden van personeelsleden raadplegen, bijvoorbeeld met wie ze getrouwd zijn en hoeveel kinderen ze hebben.

  HR-specialist

  Deze rol ondersteunt je als HR-Specialist bij het uitvoeren van je taken. Je kunt onder andere persoonsgegevens, functiegegevens, en vele andere gegevens raadplegen van personeelsdossiers waartoe je gerechtigd bent. Je kunt zelf functiebeschrijvingen aanmaken in Vlimpers en vacature-aanvragen indienen bij het selectiecentrum van AgO. Je kunt een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor je entiteit.

  In Vlimpers Talent heb je toegang tot:

  • Profielbeheer (bij uitzondering met VO-brede functiebeschrijvingen, maar nooit persoonsgegevens)
  • Geaggregeerde PLOEG status-rapporten
  • Vacature-aanvragen lanceren incl. einduitspraak
  • Opvolging interne dienstaanwijzing vanuit vacature
  • Vacatures en kandidatengegevens
  • Vormingscatalogus
  • Bij uitzondering: VO-brede maar zeer beperkte gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie, en leidinggevende) en vormingsgegevens (incl. kandidaten en score op vorming)

  Let op: In Vlimpers Kern heb je toegang tot de eigen entiteit en eventueel andere entiteiten indien gerechtigd, maar in Vlimpers Talent heb je enkel datatoegang tot de eigen entiteit. De enige toegestane uitzonderingen hierop zijn profielbeheer (toegang tot VO-brede functiebeschrijvingen) en zeer beperkte gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie, en leidinggevende).

  Let op: als HR Specialist heb je, in tegenstelling tot HR Business Partners, standaard geen toegang tot financiële gegevens. Als je toegang wil krijgen tot deze gegevens, dan moet de HRBP het recht “HR Financiële rol” voor je aanvragen.  

  Tot slot heb je ook toegang tot rapporten.

  Meer technische en juridische informatie kan je vinden in het toegangsregister.

  Decentrale rechten

  Decentrale selector

  Dit recht is enkel bedoeld voor decentrale selectoren (selectoren die dus niet bij AgO zitten) die halftijds of meer bezig zijn met selecties binnen hun entiteit. Met dit recht heb je in Vlimpers Kern enkel toegang tot profielbeheer (zogenaamde ‘Persoonsprofielen’: welke opleidingen, competenties, eretekens,… iemand heeft).

  In Vlimpers Talent heb je volledige VO-brede inzage in vacatures (excl. Management-vacatures) en profielbeheer (in de context van Vlimpers Talent zijn dit functiebeschrijvingen). Zo kun je bijvoorbeeld info over sollicitanten beheren, vacatures bewerken en beheren, mails uitsturen, en interviewuitnodigingen en formulieren maken Je hebt toegang tot rapporten. Je kan een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor alle entiteiten.

  Let op: je kan dit recht pas aanvragen als je entiteit is aangesloten op de module Rekrutering

  Let op: bij uitzondering heb je voor Vlimpers Talent VO-brede toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’.

  Let op: als je dit recht hebt, dan verbindt je je ertoe de deontologische code van de Vlaamse overheid te volgen. Voor meer informatie, zie deze Deontologische Code voor Selectoren .

  Decentraal vormingsbeheerder

  Als decentraal vormingsbeheerder kun je gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten en rechten als de centraal vormingsbeheerder. Je kunt dus onder andere opleidingen aanmaken van alle opleidingstypes, registraties beheren en externe opleidingen goedkeuren in Vlimpers Leren. Het aanmaken, bewerken en beheren van opleidingen is alleen toegestaan voor je eigen entiteit of entiteiten waarmee dit duidelijk werd afgesproken. Het is niet toegestaan om opleidingen van het Agentschap Overheidspersoneel of andere entiteiten, waarmee geen afspraken werden gemaakt, te bewerken of beheren. Je hebt daarnaast ook beperkte (maar wel VO-brede) toegang tot gebruikersgegevens (naam personeelslid, CV in profiel van medewerker, functietitel, organisatie en leidinggevende) en scores op vorming. Je kan het CV van medewerkers bewerken in hun profiel (zoals voorgaand enkel in afspraak met de betrokken entiteit). Ten slotte heb je ook toegang tot verschillende rapporten.

  Let op: er is een verschil tussen een vormingsbeheerder en een interne docent. Een vormingsbeheerder is verantwoordelijk voor het vormingsbeheer en gaat zich actief bezighouden met de praktische kant van opleidingen: mensen inschrijven of uitschrijven, trainingen opzetten, digitale opleidingen opladen, enzovoort. Een interne docent heeft daarentegen een meer passieve en beperkte functie, en zal voornamelijk de opleidingen willen opvolgen: aanwezigheidslijst opvragen, opvolgen wie er op een gegeven moment voor een opleiding reeds is ingeschreven, eventueel zelf iemand inschrijven, enzovoort.  

  Let op: je kunt dit recht pas aanvragen als je entiteit is aangesloten op de module Leren en opleidingen zelf beheert.

  Let op: als je geen data moet beheren, maar enkel rapporten moet kunnen zien, dan heb je dit recht niet nodig: als je reeds het recht ‘HR Business Partner’ hebt, dan heb je automatisch toegang tot de rapporten omtrent Leren.

  Let op: je hebt enkel toegang tot de data van je eigen entiteit volgens de afgebakende security, maar voor wat betreft Vlimpers Talent heb je bij uitzondering een zeer beperkte maar VO-brede toegang tot gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie en leidinggevende).

  Merk op dat een personeelslid zijn/haar afwezigheid om een vorming te volgen aanvraagt in Vlimpers Kern, maar dat hij/zij de eigenlijke vorming volgt via Vlimpers Talent.

  Merk tot slot op dat je geen toegang hebt tot Vlimpers Kern.

  Overige rechten

  AOP-Plantentuin Meise

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de Plantentuin Meise die occasionele lesgevers moeten kunnen invoeren in Vlimpers. Je hebt toegang tot de Aanvullen Occasioneel Personeel (AOP)-module in Vlimpers Kern en tot rapporten, maar niet tot Vlimpers Talent. Merk op dat je met dit recht enkel toegang hebt tot AOP-contracten van Plantentuin Meise.

  AOP-Sport Vlaanderen

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van Sport Vlaanderen die occasioneel personeel (bv. een coach in een lokaal sportcentrum) moeten kunnen invoeren in Vlimpers. Je hebt toegang tot de Aanvullen Occasioneel Personeel (AOP)-module in Vlimpers Kern en tot rapporten, maar niet tot Vlimpers Talent. Merk op dat je met dit recht enkel toegang hebt tot AOP-contracten van Sport Vlaanderen.

  AOP-VDAB

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van VDAB die occasionele lesgevers moeten kunnen invoeren in Vlimpers. Je hebt toegang tot de Aanvullen Occasioneel Personeel (AOP)-module in Vlimpers Kern en tot rapporten, maar niet tot Vlimpers Talent. Merk op dat je met dit recht enkel toegang hebt tot AOP-contracten van VDAB.

  Audit Lezen

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de auditoren van Audit Vlaanderen. Het recht geeft toegang (in leesrechten) tot alle modules in Vlimpers Kern en Vlimpers Talent. Je hebt daarnaast ook toegang tot Weddebudgetrapportering en tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied 'Audit Vlaanderen' (kort gezegd alle Vlimpers-entiteiten behalve GO!, Minaraad, Dienst van de Bestuursrechtcolleges, VREG en VLOR).

  Audit Schrijven

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de auditoren van Audit Vlaanderen. Het recht geeft toegang (in leesrechten) tot alle modules in Vlimpers Kern. Je hebt daarnaast ook toegang tot Weddebudgetrapportering en tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied 'Audit Vlaanderen' (kort gezegd alle Vlimpers-entiteiten behalve GO!, Minaraad, Dienst van de Bestuursrechtcolleges, VREG en VLOR). 

  Contactpersoon integriteit

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de formeel aangestelde Contactpersoon Integriteit. Contacteer de coördinator Integriteitszorg van het Agentschap Overheidspersoneel voor de aanstellingsprocedure. Je hebt toegang tot Vario.

  Contactpersoon Welzijn

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de formeel aangestelde contactpersoon Welzijn. Contacteer GDPB voor de aanstellingsprocedure. Je hebt toegang tot Vario.

  DDG

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de Dienst Derdegeschillen binnen het Departement Financiën en Begroting. Je hebt in Vlimpers Kern toegang tot schermen rond derdegeschillen, maar ook tot persoonsgegevens en functiegegevens. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  Let op: Je hebt enkel toegang tot data van VO-entiteiten die gebruik maken van de dienstverlening van de Dienst Derdegeschillen. Meer informatie vind je op de webpagina 'Wedden / loonbeslag /...'.

  FIT-EBN

  Deze rol mag enkel aangevraagd worden voor dossierbehandelaars binnen het beleidsdomein internationaal Vlaanderen. Met dit recht kan je klantendossiers opvolgen, aanvullen, controleren, enzovoort. Je hebt brede toegangen tot Vlimpers, tot rapportering, en tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden, maar enkel voor buitenlandpersoneel met Belgisch contract.

  GDPB Arbeidsveiligheid

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de preventieadviseurs arbeidsveiligheid van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Departement Kanselarij en Bestuur. Je hebt in Vlimpers Kern toegang tot de schermen 'arbeidsongevallen' en 'medische onderzoeken'. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  GDPB Ergonomie

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de werknemers van de Cel Ergonomie van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Departement Kanselarij en Bestuur. Je hebt in Vlimpers Kern toegang tot de schermen 'medische onderzoeken'. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  GDPB PPW

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de Preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn (PPW) van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Departement Kanselarij en Bestuur.. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent. Je hebt, op aanvraag, wel toegang tot rapporten.

  Gebouwbeheer

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de gebouwbeheerders van het Agentschap Facilitair Bedrijf. Het recht geeft beperkte toegang tot rapportering. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt toegang tot data van alle Vlimpers-entiteiten binnen de diensten van de Vlaamse oveheid.

  Goedkeurder vorming zelfsturende organisatie

  Met dit recht kan je vormingen toewijzen voor je team, vormingsrapporten voor je team inzien en vormingen goedkeuren voor je team. Er is slechts 1 goedkeurder per team mogelijk.

  Let op: Deze rol is enkel van toepassing voor entiteiten die werken volgens het principe van zelforganisatie (een heel beperkt aantal leidinggevende rollen en geen leidinggevenden op teamniveau). Deze goedkeuringsstroom voor vorming is enkel op entiteitsniveau in te stellen (voor een geheel agentschap of departement) en vervangt dan de goedkeuringsstroom door een leidinggevende voor vormingen. De overige werkstromen blijven lopen zoals voorheen (bv. evaluatie PLOEG door leidinggevende).

  Materiaalbeheer WF

  Je krijgt een mail wanneer de functiegegevens van een werknemer aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer hij/zij wegens gezondheidsredenen langdurig afwezig is, of via horizontale mobiliteit overplaatst wordt. Je weet dan of je al dan niet een logistieke actie moet verrichten (een laptop regelen, bijvoorbeeld).

  Personeelsdienst GO!

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de personeelsdienst binnen het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Met dit recht kun je klantendossiers opvolgen, aanvullen, controleren, enzovoort. Je hebt brede toegangen tot Vlimpers, tot rapportering, en tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden, maar enkel voor werknemers van het GO!. Merk op dat enkel HR-profielen toegang hebben tot Vlimpers Talent.

  Personeelslid

  Deze rol geeft je toegang tot de selfservice voor de werknemer. Je kunt bijvoorbeeld verlofaanvragen indienen, vormingsaanvragen indienen, je loonstroken opvragen en je functiegegevens bekijken. Bovendien kun je individuele doelstellingen aanmaken en een zelfevaluatie uitvoeren. Met deze rol kun je als werknemer ook je digitaal personeelsdossier raadplegen, maar let op: sommige documenten zijn enkel zichtbaar voor je leidinggevende of de HR-verantwoordelijke van je entiteit zoals bv. ontslagdocumenten. Tot slot kan je in het Vlimpersportaal de contactgegevens van alle Vlimpersgebruikers zien.

  Personeelslid Vlimpers Leren

  Werkt je entiteit enkel met Vlimpers Leren? Dan heb je toegang tot de leercatalogus, kan je je inschrijven op opleidingen, … Je hebt geen toegang tot andere Vlimpers-modules. 

  Prikklokbeheer WF LK

  Je krijgt een mail wanneer werktijden (prikklok) van een werknemer goedgekeurd worden of wanneer afwezigheden geregistreerd worden. In dit laatste geval krijg je een korte mail met de melding van de afwezigheid, voor welk personeelslid ze geldt, en de duur van de afwezigheid. Merk op: wanneer je als gewoon personeelslid (geen leidinggevende) de mails wil krijgen in verband met afwezigheden, dan kun je deze rol krijgen, ook al werkt je entiteit niet met een prikklok!

  Prikklokverantwoordelijke

  Je hebt toegang tot het digitaal prikkloksysteem Interflex 6020. Met dit recht kan je correcties doorvoeren en overzichten van priktijden raadplegen en downloaden.

  Rapportering GO! Lezen

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de Cel Rapportering van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Met dit recht kun je klantendossiers opvolgen, aanvullen, controleren, enzovoort. Je hebt brede toegangen tot Vlimpers, tot rapportering (enkel leesrechten), en tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden, maar enkel voor werknemers van het GO!. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent.

  Rapportering GO! Schrijven

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de Cel Rapportering van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Met dit recht kun je klantendossiers opvolgen, aanvullen, controleren, enzovoort. Je hebt brede toegangen tot Vlimpers, tot rapportering (leesrechten, schrijfrechten en zelfs ontwikkelrechten), en tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden, maar enkel voor werknemers van het GO!. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent.

  Rekenhof

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor auditoren van het Rekenhof. Je hebt standaard geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent, noch tot rapporten, tenzij er toegangen in onderlinge toestemming met AGO afgesproken worden.

  Let op: tot welke entiteiten je toegang hebt werd beschreven in de Vlaamse Toezichtscommissie (36/2014) en Rekendecreet artikel 4

  Specialist videorekrutering

  Dit recht zorgt voor toegang voor video rekrutering. Met dit recht heb je lees- en schrijfrechten op videocampagnes binnen videorekrutering (Visiotalent). Je kan videocampagnes aanmaken en bewerken, opgenomen video’s raadplegen, juryleden uitnodigen om video’s te beoordelen.

  Opgelet

  • Iedereen met de rol van selecties AgO of decentrale sector kan opgenomen video’s raadplegen binnen Vlimpers Rekrutering en kandidaten uitnodigen tot een video campagne binnen Vlimpers rekrutering. Hiervoor heb je geen recht nodig van specialist videorekrutering. Lees meer op de webpagina 'Dienstverlening rekrutering en selectie'.

  • Om effectief toegang te hebben tot de applicatie ‘videorekrutering moet de lokale beheerder van je entiteit het recht ‘vlimpers videorekrutering’ nog aan je toekennen in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Raadpleeg de lijst van de lokale beheerders om na te gaan wie de lokale beheerders van je entiteit zijn.

  Top- en Middenkader

  Met dit recht krijg je in Cognos toegang tot het Dashboard Welzijn. Dit Dashboard is, naast voor het Top- en Middenkader, enkel toegankelijk voor HRBP's en HR-specialisten. In Vlimpers kun je met dit recht geen gegevens raadplegen; het recht dient er enkel voor om aan te duiden dat je behoort tot het Top- en Middenkader.

  Let op: dit recht wordt op basis van een controlerapport automatisch toegewezen als je behoort tot het Top- en Middenkader. Als je echter waarnemend of ad interim leidend ambtenaar of afdelingshoofd bent, dan vragen we dat de HRBP dit recht aanvraagt via het toegangssjabloon.

  Tucht

  Dit recht is specifiek gemaakt voor HR-specialisten en HR-Business Partners. Je hebt toegang tot het scherm ‘disciplinaire acties’ in Vlimpers Kern, maar wel enkel voor de dossiers van de eigen entiteit die je zelf hebt aangemaakt.

  Vertrouwenspersoon

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de formeel aangestelde vertrouwenspersonen. Contacteer GDPB voor de aanstellingsprocedure. Je hebt toegang tot Vario.

  Wegwijs

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor medewerkers van het Agentschap Informatie Vlaanderen die werken rond Wegwijs. Je hebt toegang tot schermen en rapporten omtrent organisatiestructuren (entiteitentabel, business units, fysische adressen, bomen beheren,…). Je hebt ook toegang tot rapporten.

  AgO rechten

  Centraal vormingsbeheerder

  Deze rol kun je enkel krijgen als je bij het Dienstencentrum Talent van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) werkt. Als centraal vormingsbeheerder kun je vormingsbeheer overheidsbreed gaan beheren. Je hebt dus toegang tot alle leerobjecten van alle entiteiten. Je kunt overheidsbreed opleidingen gaan aanmaken, bewerken, en beheren. Je hebt zeer beperkte (maar wel VO-brede) toegang tot gebruikersgegevens (naam personeelslid,  CV in profiel van medewerker, functietitel, organisatie en leidinggevende), goedkeuren (externe) vormingen met deelnemers, en scores op vorming. Je kunt het CV van medewerkers bewerken in hun profiel. Je hebt ook toegang tot rapporten met overheidsbrede gegevens.

  Let op: er is een verschil tussen een vormingsbeheerder en een interne docent. Een vormingsbeheerder is verantwoordelijk voor het vormingsbeheer en gaat zich actief bezighouden met de praktische kant van opleidingen: mensen inschrijven of uitschrijven, trainingen opzetten, digitale opleidingen opladen, enzovoort. Een interne docent heeft daarentegen een meer passieve en beperkte functie, en zal voornamelijk de opleidingen willen opvolgen: aanwezigheidslijst opvragen, opvolgen wie er op een gegeven moment voor een opleiding reeds is ingeschreven, eventueel zelf iemand inschrijven, enzovoort.  

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’.

  Merk op dat een personeelslid zijn/haar afwezigheid om een vorming te volgen aanvraagt in Vlimpers Kern, maar dat hij/zij de eigenlijke vorming volgt via Vlimpers Talent.

  Merk tot slot op dat je geen toegang hebt tot Vlimpers Kern.

  Coördinator integriteit Ago

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de coördinator Integriteit van het Agentschap Overheidspersoneel. Je hebt toegang tot Vario.

  DCPA Dossierbeheer

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) van het Agentschap overheidspersoneel (AgO). Met dit recht kun je klantendossiers opvolgen, aanvullen, controleren, enzovoort. Je hebt brede toegangen tot Vlimpers, de rapporteringstool Cognos, en de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt toegang tot de data van alle entiteiten die bij Vlimpers aangesloten zijn en die gebruik maken van de dienstverlening van DCPA. Anno 2019 is dit met andere woorden heel het toepassingsgebied 'Personeelssysteem Vlimpers', behalve Go! en de kabinetten.

  DCPA E-dossier

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die specifiek werken rond het elektronisch personeelsdossier. Je hebt specifieke toegangen tot Vlimpers, de rapporteringstool Cognos, en de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt toegang tot de data van alle entiteiten die bij Vlimpers aangesloten zijn en die gebruik maken van de dienstverlening van DCPA. Anno 2019 is dit met andere woorden heel het toepassingsgebied 'Personeelssysteem Vlimpers', behalve Go! en de kabinetten. 

  DCPA Overheidsbreed

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die binnen het overheidsbrede team werken. Je hebt specifieke toegangen tot Vlimpers, de rapporteringstool Cognos, en de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt toegang tot de data van alle entiteiten die bij Vlimpers aangesloten zijn en die gebruik maken van de dienstverlening van DCPA. Anno 2019 is dit met andere woorden heel het toepassingsgebied 'Personeelssysteem Vlimpers', behalve Go! en de kabinetten. 

  GDPB Ergonomie

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de werknemers van de Cel Ergonomie van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Departement Kanselarij en Bestuur. Je hebt in Vlimpers Kern toegang tot de schermen 'medische onderzoeken'. Je hebt toegang tot rapporten.

  Diversiteit PMAH

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van de Dienst Diversiteit binnen het Agentschap overheidspersoneel (AGO) binnen de Cel opvolging Personen Met een Handicap. Met dit recht heb je toegang tot de gelijknamige module in Vlimpers Kern. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data binnen het toepassingsgebied ‘Diversiteitsbeleid’.

  Diversiteit Tijdelijke Tewerkstelling Portaal/Shop

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van Dienst Diversiteitsbeleid binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO) in de Cel Opvolging Tijdelijke Tewerkstelling. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data binnen het toepassingsgebied ‘Diversiteitsbeleid’.

  GDPB Preventieadviseur arbeidsveiligheid

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de preventieadviseurs arbeidsveiligheid van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Agentschap Overheidspersoneel. 

  Je hebt toegang tot:

  • de schermen 'arbeidsongevallen' en 'medische onderzoeken'in Vlimpers Kern,
  • rapporten,
  • Vario.
  GDPB Preventieadviseur Pscychosociaal

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor de Preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn van het Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) van het Agentschap Overheidspersoneel. Je hebt, op aanvraag, wel toegang tot rapporten. Je hebt toegang tot Vario.

  Generiek Beheer BI-BA

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers binnen de afdeling HR-technologie en Data (HRTD) binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die specifiek rond beleidsinformatie werken. Je hebt beperkte toegang tot Vlimpers en tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’.

  Generiek Beheer Personeelssysteem

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor medewerkers binnen de afdeling HR-technologie en Data (HRTD) binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die werken rond dienstverlening en applicatiebeheer. Met dit recht heb je toegang tot alle schermen in Vlimpers, zowel in lees- als in schrijfrechten. Daarnaast heb je ook toegang tot de weddebudgetrapporteringstool, tot de vragen die via het contactformulier zijn binnengekomen en heb je leesrechten in de rapporteringstool.

  Welke toegang je precies hebt in Vlimpers Talent wordt momenteel nog afgebakend.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’

  Generiek Beheer Personeelssysteem (externe IT)

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor externe onderaannemers binnen de afdeling HR-technologie en Data (HRTD) binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die werken aan de IT-infrastructuur of applicatiebeheer van Vlimpers. Met dit recht heb je volledige toegang (tot en met ontwikkelrechten) tot alle schermen in Vlimpers en tot alle vragen die via het contactformulier zijn binnengekomen.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’

  Generiek beheer Projectwerking/Consultancy

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor medewerkers die taken uitvoeren in opdracht van of in samenwerking met de afdeling HR-technologie en Data (HRTD; AgO). Met dit recht heb je toegang tot afgebakende schermen in Vlimpers of gerelateerde toepassingen volgens het projectdoeleinde, zowel mogelijk in lees- als in schrijfrechten.

  Let op: binnen de projectwerking wordt afgebakend tot welke data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’toegang wordt verleend.  

  Generiek Beheer Rapportering

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor databeheerders binnen de afdeling HR-technologie en Data (HRTD) binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO). Je hebt leesrechten in Vlimpers zelf, maar schrijfrechten (en zelfs ontwikkelrechten) in de rapporteringstool Cognos. Daarnaast heb je ook toegang tot de weddebudgetrapporteringstool en tot de vragen die via het contactformulier zijn binnengekomen. In Vlimpers Talent kan je rapporten bouwen en heb je volledige inzage.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’. Je toegang tot bedrijfsinformatie is beperkt tot geaggregeerde data.

  JKC

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van het Juridisch Kenniscentrum (JKC). Met dit recht heb je met name toegang tot functiegegevens, persoonsgegevens, lonen, en anciënniteiten. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’

  Kwaliteitscoaching

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor juridische adviseurs van het Juridisch Kenniscentrum (JKC) en voor teamleiders en coördinerende dossierbehandelaars van het DCPA. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern, noch tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden en tot rapportering hieromtrent.

  Let op: je hebt toegang tot data van alle Vlimpers-entiteiten binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  R&S Management

  Dit recht is enkel toegankelijk voor medewerkers van het Dienstencentrum Talent binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO). Met dit recht heb je in Vlimpers Talent volledige inzage in vacatures, profielbeheer (in de context van Vlimpers Talent zijn dit de functiebeschrijvingen) en rapporten, maar enkel voor management jobs. Je beheert info over sollicitanten, je kan vacatures bewerken en beheren, mails uitsturen, interviewuitnodigingen en formulieren maken. Je kan een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor alle entiteiten. In Vlimpers Kern heb je toegang tot persoonsgegevens, functiegegevens en beslissing evaluatie. Je hebt tot slot ook toegang tot rapporten.

  Let op: je hebt toegang tot de data binnen het toepassingsgebied 'Rekrutering en Selectie'. Meer informatie over dit toepassingsgebied lees je op de webpagina 'Dienstverlening rekrutering en selectie'.

  R&S Re-integratie

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor werknemers van het Dienstencentrum Talent binnen het Agentschap overheidspersoneel (AgO) die werken rond re-integratie (werknemers die na een lange periode van afwezigheid terug aan het werk gaan). Je hebt onder andere toegang tot schermen rond vacaturemarkt, arbeidsregime, arbeidshandicap en outplacement. Bovendien heb je ook toegang tot de vragen die via het Vlimpers-contactformulier gesteld worden. Je hebt echter geen toegang tot rapporten, en ook niet tot Vlimpers Talent.

  Let op: je hebt toegang tot de data binnen het toepassingsgebied 'Rekrutering en Selectie'. Meer informatie over dit toepassingsgebied lees je op de webpagina 'Dienstverlening rekrutering en selectie'.

  Selecties AgO

  Dit recht is enkel toegankelijk voor medewerkers van het Selectiecentrum binnen AgO. Met dit recht heb je lees- en schrijfrechten op alle vacatures in de module Rekrutering, uitgezonderd vacatures voor top- en middenkader. Je kunt informatie beheren over sollicitanten, vacatures bewerken en beheren, mails uitsturen, interviewuitnodigingen en formulieren maken en je kunt rapporten raadplegen. Je kan een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor alle entiteiten. In Vlimpers Kern heb je toegang tot persoonsgegevens, functiegegevens en beslissing evaluatie.

  Opgelet: Je hebt toegang tot de data binnen het toepassingsgebied 'Rekrutering en Selectie'. Lees meer op de webpagina 'Dienstverlening rekrutering en selectie'.

  Sociale Dienst

  Dit recht mag enkel aangevraagd worden voor medewerkers van de vzw Sociale Dienst binnen het Agentschap Overheidspersoneel. Je hebt in Vlimpers Kern toegang tot specifieke persoons- en functiegegevens schermen ter ondersteuning voor de dienstverlening van de sociale dienst. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Talent. Je hebt wel toegang tot rapporten.

  Let op: Je hebt enkel toegang tot data van het toepassingsgebied 'Sociale Dienst'

  Rechten zonder toegangssjabloon

  Beoordelaar

  Dit recht krijg je toegewezen binnen een specifieke vacature door de selectieverantwoordelijke. De juryleden in de selectieprocedure zullen steeds beoordelaar zijn. Als beoordelaar kan je de sollicitanten raadplegen en goedkeuringen geven in het systeem. Je krijg leesrechten op beperkte vacature-informatie (inzage in kandidaten, cv's, processtappen,…) en sollicitanten voor een specifieke vacature. Je hebt geen toegang tot rapporten.

  Let op: dit recht kun je niet aanvragen via het toegangssjabloon. Het is enkel de selector van de vacature die dit recht kan toekennen.

  Extern jurylid/consultant

  Personeelsleden zonder rol als selectieverantwoordelijke, kunnen met deze rol toegevoegd worden als jurylid binnen een specifieke vacature. Dit jurylid krijgt leesrechten op beperkte vacature-informatie (inzage in kandidaten, cv's, processtappen,…) en sollicitanten voor een specifieke vacature. Je hebt geen toegang tot rapporten.

  Let op: dit recht kun je niet aanvragen via het toegangssjabloon. Het is enkel de selector van de vacature die dit recht kan toekennen. Externen (consultants, leden Raad van Bestuur, …) moeten toegang tot Vlimpers hebben voordat ze door de selectieverantwoordelijke toegevoegd kunnen worden als jurylid. Als de externe nog geen toegang heeft tot Vlimpers dan is het nodig om de fiche “Instroom externe” via een case in te dienen zodat er een dossier (kostprijs dossier Externe) wordt gemaakt in Vlimpers.

  Interne docent

  Met dit recht kun je basisfunctionaliteiten gebruiken voor sessies waarvoor jij bent aangeduid als interne lesgever. Je kunt in Vlimpers Talent onder andere zien wie er zal deelnemen aan de opleiding en de aanwezigheidslijst raadplegen. Merk op dat je enkel toegang hebt tot data van die specifieke vorming binnen de entiteit van toewijzing. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern. Je hebt evenmin toegang tot rapporten.

  Let op: dit recht kun je niet aanvragen via het toegangssjabloon. Het is de vormingsbeheerder die bij het aanmaken van een opleiding een interne docent kan aanduiden, die dan bepaalde rechten krijgt voor die opleiding.

  Tweede evaluator

  Standaard ben je tweede evaluator van zodra je leidinggevende bent van een andere leidinggevende. Je kunt dan de directe medewerkers van die andere leidinggevende evalueren. Concreet wil dit zeggen dat je leesrechten hebt op de PLOEG-dossiers van medewerkers die (indirect) aan jou rapporteren. Je kunt opmerkingen toevoegen, documenten ondertekenen als tweede evaluator en zelfs een evaluatie terugzetten bij de eerste evaluator.

  Hoe aanvragen?

  Toegang aanvragen tot Vlimpers of Cognos: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) en niet-klanten.

  • 1

   Vul het toegangssjabloon in

   Vul het toegangssjabloon in. Gebruik per personeelslid 1 regel. Vul alle kolommen in die van toepassing zijn. Je kunt meerdere rechten per persoon aanvragen.

  • 2

   Vraag je recht aan via het Vlimpers-contactformulier

   Vraag je recht aan via een vraag in het Vlimpers-contactformulier en voeg het ingevulde toegangssjabloon toe als bijlage.

   Let er op dat de juiste persoon de aanvraag doet en de juiste persoon eventueel als belanghebbende wordt toegevoegd. Lees meer bij 'Wie mag aanvragen?'.

   De HRBP is eindverantwoordelijke en zal door de toegangsbeheerders van AgO altijd toegevoegd worden als belanghebbende, indien de vraag gesteld wordt door via een generiek account. Voor de rechten decentrale selector, HR-financiële rol, HR-specialist en HRBP zal expliciet bevestiging van de HRBP gevraagd worden.

  Hoe kun je een toegangsrecht annuleren?

  Bij uitdiensttreding worden toegangsrechten automatisch geannuleerd.

  Als een personeelslid afwezig is en bepaalde rechten niet meer nodig heeft, kan de aanvrager via het Vlimpers Contactformulier vragen om deze rechten te laten verwijderen (zie ‘Wie mag welk recht aanvragen?’). Van zodra het personeelslid opnieuw aan de slag gaat moeten de rechten opnieuw worden aangevraagd. 

  Contact