chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verlof deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte invoeren

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte in te voeren in Vlimpers. 

  Extra informatie

  Verlof voor deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap kan niet via de Vlimpers Selfservice aangevraagd worden. Het personeelslid neemt zelf de nodige stappen om de aanvraag in orde te brengen. Meer informatie vind je op de webpagina 'Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte'.

  Deze handleiding beschrijft hoe de Personeelsadministratie op basis van een standaard ‘attest ter voorbereiding van de opmaak integratieprotocol’ (opgemaakt door Dienst Diversiteitsbeleid - DDB)  een verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte van een personeelslid kan invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>: Vul VO_AT_VDH (verlof deeltijdse prestaties voor handicap/chronische ziekte) letterlijk staat er: (Vrlf dlt pr voor hand/chron) of VDH in.

  3: <Begindatum>: Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>: De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas eventueel aan. Indien het verlof voor onbepaalde duur is toegekend en er is GEEN herzieningsdatum voorzien, dan wordt de einddatum de 'pensioenleeftijd'.

  5: <Periode>: De <Periode> staat standaard op 'Volledige dag', pas de periode niet aan

  6: <Uurgedeelten>

  • Wordt enkel ingevuld als bij het veld <Periode> 'Tijd' werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekom je door het aantal minuten te delen door 60)
  • Tijd mag niet aangevraagd worden bij verlof voor deeltijdse prestaties

  7: <Status aanvraag>: Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: <Controle uitgevoerd>: Als de aanvraag via het personeelslid werd ingediend, moet dit veld aangevinkt worden. Dit zorgt er voor dat de aanvraag na toetsing door de Personeelsadministratie aan de reglementering terecht komt in de werklijst van de superior.

  9: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  10: <Motivering>: Vul dit veld eventueel in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  11: <Salarisbonus>

  • Selecteer <Salarisbonus> Recht handicap/chronische ziek
  • Bij het selecteren van een salarisbonus wordt er automatisch een looncode 811 aangemaakt bij Vaste inkomsten.

  12: Werkrooster selfservice: Klik op deze link en vul het werkrooster in.

  Opgelet: Vul steeds een volledige week van maandag tot zondag in. Als je elke week hetzelfde werkrooster volgt, volstaat het om 1 week aan te vullen. Je kunt een verschillend werkrooster van maximum 4 weken invoeren.

  • Vink de weken met ingevuld werkrooster aan.
  • Klik op ‘Bereken % en roosterdefinitie
  • Volg de verdere stappen
  • Klik op Aanwezigheidsrooster om te controleren of het werkrooster de juiste dagen doorgeeft.

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Controleer de volgende dag de teller in het Vlimpersscherm 'VO Afwezigheidstellers'.

  Opgelet: Opzeggen en/of aanpassingen (nieuw percentage) kunnen enkel mits toestemming van de Preventieadviseur-Bedrijfsarts (PAAG).  Dienst Diversiteitsbeleid (DDB) bezorgt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) een nieuw ‘attest ter voorbereiding van de opmaak integratieprotocol’

  Aanpassing van een werkrooster kan enkel mits toestemming van leidinggevende. DDB bezorgt DCPA  een nieuw ‘attest ter voorbereiding van de opmaak integratieprotocol’.