chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpers Klanten

  Vlimpers is een personeelssysteem waar heel wat departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid gebruik van maken. Deze webpagina bundelt alle informatie over Vlimpers klanten.

  Wie?

  Raadpleeg het overzicht van de organisaties die met Vlimpers werken. De andere departementen of agentschappen binnen de Vlaamse overheid beschikken over een eigen personeelssysteem.

  Hoe klant worden?

  Opgelet: Omschakelen naar Vlimpers gebeurt projectmatig, volgens de Prince 2-methodiek. De sturing ligt bij de leidend ambtenaar van de aansluitende organisatie. Het projectteam wordt samengesteld uit medewerkers van de organisatie die aansluiten en van AgO. Het projectverloop en de doorlooptijd van jouw project is afhankelijk van de omvang en de complexiteit. Elk project is anders, maar de grote lijnen blijven hetzelfde.

  fase 1: voorstudie

  In deze fase onderzoeken we waar speciale aandachtpunten zijn, of het om een eenvoudige of complexe aansluiting gaat.

  Typische vragen:

  • Zijn er afwijkende statuten?
  • Zijn er uitzonderlijke ict-vereisten?
  • Zijn er speciale interfaces waarmee rekening moet gehouden worden?
  • Zijn er bijzondere processen?
  • Wie moet deel uitmaken van de stuurgroep?
  • Wie is projectmanager en wie zit in het projectteam?

  Resultaat

  • beslissing om verder te gaan met een volledige projectvoorbereiding
  • ondertekende overeenkomst voor projectvoorbereiding
  • afwijkingen, belangrijkste risico’s en te behalen wins zijn gekend en neergeschreven in een ‘business case op hoofdlijnen’.

  Kosten

  • eventuele - en beperkte - kosten die AgO Vlimpers met jouw akkoord maakt voor grove ramingen door externe ICT partners

  Doorlooptijd

  • ongeveer 2 maanden
  fase 2: projectvoorbereiding

  In deze fase werken we het volledige projectplan uit volgens de Prince 2 methode.

  Typische vragen:

  • Hoe zien de projectdoelstellingen er in detail uit?
  • Welke risicobeheersingsmaatregelen moeten er genomen worden?
  • Hoe ziet de planning en de fasering eruit?

  Resultaat

  • beslissing om verder te werken op basis van:
   • gevalideerd projectplan
   • een gedetailleerde offerte van de aansluitingskosten
  • een ondertekend contract

  Kosten

  • de kosten die AgO Vlimpers met jouw akkoord maakt voor precisieramingen door externe ICT partners
  • de eventuele kosten voor projectmanagement

  Doorlooptijd

  • ongeveer 2 maanden
  fase 3: projectuitvoering

  In deze fase bouwen we aan de grote blokken die borg staan voor correcte verloning bij de start.

  Typische activiteiten:

  • Invoeren van personeelsdata via conversie of manueel
  • Controle van ingevoerde data
  • Toegangen verzekeren tot het netwerk en het systeem
  • Aanstelling als dienstverlener voor RSZ
  • Opleiding van je personeelsmedewerkers
  • Rapporten opzetten
  • Parallel lopen van loonberekening met je oud systeem
  • Ondersteuning voor je interne communicatie

  Resultaat

  • correcte lonen vanaf januari

  Kosten

  Lees meer op de webpagina Vlimpers tarieven over de eenmalige instapkosten.

  fase 4: projectuitvoering 'wins' realiseren

  In deze fase adviseren en begeleiden we je projectteam om de overige wins voor je organisatie te realiseren.

  Een typische activiteit in deze fase:

  • begeleiding van personeelsmedewerkers om de selfservice uit te rollen in een pilootentiteit
  fase 5: evaluatie

  Aan het einde van het aansluitingstraject evalueren we het project met alle betrokkenen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer de afdeling HR - Technologie en Data.