chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpers tarieven

  Heeft je departement of agentschap van de Vlaamse overheid interesse om in het Vlimperssysteem in te stappen en ben je op zoek naar de tarieven? Op deze webpagina vind je een overzicht.

  Facturatie

  Volgende facturatieprincipes zijn bepaald door de Vlaamse regering:

  • De investerings- en projectkosten worden gedragen binnen de middelen van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.
  • Voor de recurrente kosten (licenties en onderhoud) wordt doorheen de projectfase (2017-2020) een vast bedrag aangerekend aan de klantentiteiten. De gebruikerskost per dossier bedraagt tot €178, inclusief de kosten voor de modules Core HR, Payroll en Talent Saas. De modules Planning, Tijd en Talent zijn niet inbegrepen in deze kosten.

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) berekende de recurrente kosten en factureert jaarlijks als volgt: 

  • De ministeries betalen in 2018 een extra dossierkost van 53 euro per actief dossier, bovenop de dotatie die AgO ontvangt. Vanaf 2019 bedraagt de volledige dossierkost 178 euro maar vloeit de dotatie terug naar de klantentiteiten.
  • De agentschappen met rechtspersoonlijkheid betalen vanaf 2017 de gebruikerskost van 178 euro per (actief) dossier.
  • Externen die geregistreerd worden in Vlimpers (geen maandelijkse loonrun): 75 euro/dossier

  De factuur houdt in:

  • een overzicht van de recurrente kost (zie boven)
  • het eventueel gebruik van de huidige modules (Planning, Tijd, Talent)
  • eventueel drukwerk
  • bijlagen
   • de rapporten die als basis dienden voor de opmaak van de facturen
   • een uittreksel uit de SSV van 22/2 als korte toelichting en motivatie

  Overzicht

  De facturatie voor het gebruik van Vlimpers gebeurt 1 keer per jaar op basis van een meetpunt (rapport) op datum van 1 februari voor datzelfde boekjaar. De tarieven (*) kunnen jaarlijks aangepast worden.

  Eenmalige instapkost (tarief 2018) Recurrente kost (tarief 2018)
  Vlimpers Kern 82 euro/capita *
  • standaardaansluiting: 2500 euro
  • niet-standaardaansluiting: afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingswerken
  • 178 euro/actief dossier voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid
  • 53 euro/actief dossier voor ministeries
  • 75 euro/actief dossier voor 'externe' medewerkers
  Vlimpers Vacaturemarkt gratis gratis
  Vlimpers Arbeidsplaatsbeheer   gratis gratis
  Vlimpers Profielbeheer gratis gratis
  Vlimpers Talent (Ploeg en Leren) 90 euro/capita * 35 euro/capita
  Vlimpers Tijd gratis (bij standaardaansluiting) 60 euro/capita
  Vlimpers Planning gratis (bij standaardaansluiting) 144 euro/capita
  Vlimpers Mobiel gratis gratis

  Voor de papieren verzending wordt er 11,20 euro aangerekend op jaarbasis. Dit is de prijs per stuk (0,80 euro) van het drukwerk vermenigvuldigd met 14 (het aantal loonstroken (12), het document voor de fiscale fiche en syndicale premie). 

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  overheidspersoneel@vlaanderen.be