chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpers vernieuwt

  Vlimpers wordt voortdurend geoptimaliseerd. Aan de hand van functionele verbeteringen wordt de dienstverlening efficiënter en gebruiksvriendelijker. Deze webpagina bundelt een overzicht van alle Vlimpers-releases en hotfixes. 

  Geplande vernieuwingen

  • 21 dec

   hotfix

   Meer informatie volgt later.

  • 10 dec

   vernieuwd aanmeldprocedure en startscherm

   Wat verandert er?

   • aanmeldprocedure:
    • via veiligere opties (naar GDPR-richtlijnen) zoals eID en aangesloten kaartlezer, itsme, federaal token en/of beveiligingscode via mobiele app of sms
   • startscherm:
    • rechts in de hoofdbalk:
     • vergrootglas, waarmee je collega’s kunt opzoeken
      • hamburgermenu, waarmee je kunt doorklikken naar bepaalde pagina’s
       De menu-items die verschijnen in dit menu zijn afhankelijk van je rol (personeelslid, leidinggevende, HR-specialist, …) en de hieraan verbonden rechten.
     • nieuwsberichten: 

      Boven de tegels staan maximaal twee nieuwsberichten, namelijk de laatst toegevoegde. Oudere nieuwsberichten kun je raadplegen via de link “Meer nieuws” die te vinden is rechts van de nieuwsberichten.

     • opbouw in tegels:
      • Per thema zijn er aparte tegels voorzien op de hoofdpagina.
      • Als je met je muis over een tegel beweegt dan verschijnt er meer informatie wat je kan verwachten als je doorklikt, naar analogie met de webpagina 'Personeel'.
      • Als je een tegel aanklikt, dan verschijnt er een keuzemenu met linken naar webpagina's.
      • Je ziet tegels afhankelijk van je 'rol' en je toegang tot bepaalde onderdelen van Vlimpers.
       Opgelet: Enkel een leidinggevende ziet de tegel 'Leidinggevende'.
      • Via de tegel 'Vragen?' kun je zelf op zoek naar meer informatie naar personeelszaken of contact opnemen met het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
   • 30 nov

    hotfix: Vlimpers-contactformulier

    Alle Vlimpers-gebruikers De oplossing van een vorige vraag die je net bekeek, wordt niet meer automatisch overgenomen in de nieuwe vraag die je stelt.
    HR De weergavelimiet op de pagina 'Mijn vragen' is verhoogd waardoor je opnieuw alle eerder gestelde vragen te zien krijgt.
    Dienstencentrum Personeelsadministratie
    • Het zoekveld 'behandelgroep historie' op de pagina 'Uitgebreid zoeken' is opnieuw beschikbaar. Je kunt hiermee een overzicht oproepen van alle cases die ooit aan je behandelgroep werd toegewezen.
    • Je kunt in één beweging de zichtbaarheid voor een notitie en bijlage aanduiden. De zichtbaarheid van een bijlage in een notitie moet dus niet meer apart worden aangeduid.

    afdeling HR- technologie en Data

    Het zoekveld 'Urgentie' wordt hernoemd naar 'Release ID', zodat de naam overeenstemt met de naam van het overeenkomstige invoerveld op het tabblad 'Details - Meer'.

   Vernieuwingen vandaag

   Volgende vernieuwingen worden op dit moment aangepakt:

   • signing Hub
   • koppeling kruispuntbank sociale zekerheid
   • wijzigingen door aanpassingen in het Vlaams Personeelsstatuut
   • wijzigingen door nieuwe aansluitingen op Vlimpers
   • verbeteren van de werklijst

   2018

   26 november: hotfix
   DIenstencentrum Personeelsadministratie
   • correctie ziekteteller: 'verlof ziekte deeltijds' op feestdagen wordt niet meer ten onrechte geregistreerd als ziektedag
   • compensatieverlof na registratie van het pensioen in Vlimpers: wie vanaf 2019 op pensioen gaat ziet het extra jaarlijks verlof (ter vervanging van feestdagen die dat jaar in een weekend vallen) in de kolom 'dagen aangepast'
   • 2 nieuwe componenten voor invoer van correcties op tellers - ter vervanging van correcties op jaarlijks verlof en uren (Vlimpers Tijd en Planning) en loopbaantellers (o.a. ziekte): 
    • correcties op arbeidsrelaties
    • correcties op persoonsniveau

   19 oktober: hotfix
   leidinggevenden
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   HR
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • maaltijdcheques: vanaf nu een maandelijks rapport beschikbaar met detailgegevens van de bestelling maaltijdcheques per personeelslid op het werkgeversplatform 
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • arbeidsvoorwaarden bij een uitdiensttreding (DVW): uitdiensttredende personeelsleden worden vanaf nu ook opgenomen in de planningsbestanden en de nog doorgestuurde wijzigingen worden ook doorgevoerd in de individuele kalender in Vlimpers.
   afdeling HR- technologie en Data
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • maaltijdcheques: vanaf nu een maandelijks rapport beschikbaar met detailgegevens van de bestelling maaltijdcheques per personeelslid op het werkgeversplatform
   28 september: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • Uitzonderlijk werken: vanaf nu is de kleurcode oranje (aanwezig) voor uitzonderlijk werken in teamkalender in plaats van blauw (voor afwezig)
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   leidinggevenden
   • Uitzonderlijk werken: vanaf nu is de kleurcode oranje (aanwezig) voor uitzonderlijk werken in teamkalender in plaats van blauw (voor afwezig)
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   HR
   •  Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt  onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • Gegevensuitwisseling: Als een persoon uitdienst is getreden, dan worden de velden in 'Arbeidsvoorwaarde' (Planning & Tijdsregistratie) leeggemaakt. Hierdoor werden deze dossiers niet meer geselecteerd en werden de planningsbestanden ook niet meer verwerkt. Dit is nu opgelost.
   • Scherm afwezigheidsmutatie: de knoppen 'vorige maand' en 'volgende maand' in het 'Werkrooster selfservice', gaan vanaf nu 1 maand terug of 1 maand verder.
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36
   • Wanneer afwezigheden in tijd worden aangevraagd voor een langere periode, dan wordt enkel de eerste dag opgenomen in de individuele kalender. Dit werd aangepast.
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Zorgkrediet: Na deze aanpassing zullen de tellers voor het zorgkrediet niet meer op een afgesloten arbeidsrelatie berekend worden en ook niet meer foutief ten opzichte van de actieve arbeidsrelatie staan.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   • Verloftellers: Vanaf nu zal retroactief vanaf 01/01/2018 de telling van de verloftellers (jaarlijks vakantieverlof, dagen onbetaald verlof en feestdagen) en ziektetellers op persoonsniveau gebeuren. Hierdoor moeten er o.a. geen correcties meer uitgevoerd worden bij overgang naar een nieuwe arbeidsrelatie. Ook zal er geteld worden in uren(vroeger in dagen).
   • Planning: vanaf nu wordt er 1 lijn voorzien als 'Warning'(WARNING: meer dan 12 uren op een dag) voor diensten die doorkomen met een aantal uren groter dan 12.
   • Component VO vervangingen: opnieuw voorzien in het detailscherm van afwezigheidsmutatie
   • Verloning ziekte AOP (bug): vanaf nu mogelijkheid om ziekte aan te passen in AOP-module
   afdeling HR- technologie en Data
   • Gegevensuitwisseling: Als een persoon uitdienst is getreden, dan worden de velden in 'Arbeidsvoorwaarde' (Planning & Tijdsregistratie) leeggemaakt. Hierdoor werden deze dossiers niet meer geselecteerd en werden de planningsbestanden ook niet meer verwerkt. Dit is nu opgelost
   • WEBIDM: correcte gegevensdoorstroom naar WEBIDM bij uitdiensttreding
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36.
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Zorgkrediet: Na deze aanpassing zullen de tellers voor het zorgkrediet niet meer op een afgesloten arbeidsrelatie berekend worden en ook niet meer foutief ten opzichte van de actieve arbeidsrelatie staan.
   • Verloftellers: Vanaf nu zal retroactief vanaf 01/01/2018 de telling van de verloftellers (jaarlijks vakantieverlof, dagen onbetaald verlof en feestdagen) en ziektetellers op persoonsniveau gebeuren. Hierdoor moeten er o.a. geen correcties meer uitgevoerd worden bij overgang naar een nieuwe arbeidsrelatie. Ook zal er geteld worden in uren(vroeger in dagen) en rekening gehouden worden met de individuele kalender.
   • Bedrijfsvoorheffing: vanaf nu maandelijks overzicht per juridische entiteit via PS Query
   • Aanpassing datum fictieve run bij afgesloten JUR's (bug): Als er vorige maand geen defintieve berekening was bij een afgesloten juridische entiteit en deze maand wel een fictieve bereking voor een afgesloten juridische entiteit, dan zal de correcte datum van vermeld worden bij die fictieve run.
   • Verloning ziekte AOP (bug): vanaf nu mogelijkheid om ziekte aan te passen in AOP-module
   15 september: upgrade Vlimpers contactformulier
   alle Vlimpersgebruikers
   • Het formulier in een nieuw jasje: mogelijkheden die je hebt in het systeem worden voorgesteld als 'tegels' en navigeren gaat makkelijker via de nieuwe menubalk.
   • De tegel 'Stel hier uw vraag' met een interactieve werkbalk.
   • Koppelen van bijlagen aan je vraag wordt eenvoudiger.
   • De tegel 'Mijn vragen': een helder overzicht van alle vragen die je via het contactformulier hebt ingediend. Het aanklikken van een specifieke vraag in het overzicht brengt je op een compacte pagina met detailinformatie.
   • Wil je een vraag heropenen dan moet je hiervoor een duidelijke reden ingeven, waardoor de medewerkers van het dienstencentrum je beter van dienst kunnen zijn.
   • Het toevoegen van een notitie voor het dienstencentrum gaat sneller.

   Opgelet: de navigatieproblemen tussen Vlimpers en Schakel zijn na de upgrade nog niet volledig van de baan. Daarom is het nog steeds aan te raden om Vlimpers en het Vlimpers contactformulier niet gelijktijdig in dezelfde browser te openen. Krijg je een foutmelding? Dan kun je het probleem zelf oplossen door enkele eenvoudige stappen uit te voeren. Het is mogelijk dat je deze oplossing meermaals zal moeten toepassen.

   DCPA
   • Het formulier in een modern jasjeDe startpagina ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Vlimpers Startpagina. De mogelijkheden die je hebt in het systeem worden voorgesteld als 'tegels'. Navigeren gaat makkelijker via de nieuwe menubalk.
   • De tegel 'Mijn cases': een helder overzicht van alle cases die aan jou zijn toegewezen. De mogelijkheid om snel een case op te zoeken vind je rechts bovenaan het caseoverzicht, samen met de link naar de zoekpagina. Doorklikken naar een case kan via het pijltje rechts van de caseomschrijving.
   • Schermen voor het behandelen van een case: Bij het openen van een case kom je automatisch op het tabblad 'Details case' terecht (voorheen werd je naar 'Overzicht case' geleid). Je ziet enkel nog de tabbladen die momenteel worden gebruikt en elk tabblad beperkt zich tot de relevante schermonderdelen. Ook in de menubalk zijn enkel de knoppen zichtbaar die daadwerkelijk (mogen) worden gebruikt.
   • De knoppen '360°-view' en 'zoekopdracht 360°' (menubalk): Deze geven je de mogelijkheid om vanuit een andere invalshoek Schakel te doorzoeken. Je krijgt namelijk een overzicht van alle cases die gerelateerd zijn aan het dossier van een bepaalde medewerker (op voorwaarde dat de werknemersgegevens correct werden ingevuld). Via de 360°-view kan je ook centraal informatie bijhouden over een bepaald dossier die niet meteen gelinkt is aan 1 of meerdere cases. De afspraken over hoe je deze nieuwe functionaliteit moet gebruiken worden op een later tijdstip gecommuniceerd
   • De knop ‘beveiligde case’ is verborgen.
   • De klant kan geen notitie meer toevoegen aan een afgesloten vraag.
   15 september: hotfix
   alle Vlimpersgebruikers
   • optimalisatie teamkalender: Vanaf nu wordt in de teamkalender visueel zichtbaar welke personeelsleden er werken met Vlimpers planning. Achter hun naam verschijnt een Asteriks (*).
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • foutmelding bij wijziging afwezigheidsaanvraag: Bij het wijzigen van een afwezigheid krijg je niet langer de foutmelding 'Fatale SQL-fout opgetreden'.
   • historiek adviezen medische onderzoeken: Je kan vanaf nu opnieuw een historiek van de medische adviezen bewaren in Vlimpers. Sinds de upgrade in april 2017 was dit tijdelijk niet mogelijk.
   afdeling HR- technologie en Data
   • foutmelding bij wijziging afwezigheidsaanvraag: Als je een afwezigheid wil wijzigen krijgt je niet langer de foutmelding 'Fatale SQL-fout opgetreden'. De foutmelding werd veroorzaakt door het feit dat de afwezigheid niet terug te vinden was in de ‘technische tabel’. Vlimpers baseerde zich hierop om de details van de aanvraag te selecteren.
   • bezorgen betaalbestanden aan CRU: De betaalbestanden worden via beveiligde server (sftp) bezorgd aan de CRU, zonder manuele tussenkomst.
   29 juni: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • 1 keer klikken op verwerken bij regularisatie van je priktijd (voor de release: foutboodschappen na 2 keer klikken en ingevoerde regularisatie kwijt)
   • mail wanneer iemand verlof voor je ingeeft (zowel als betrokken personeelslid, als de invoerder)
   leidinggevenden
   • mail controleresultaatWanneer bij een controle door het medisch controleorgaan (Certimed) een besluitcode 'aanvraag deeltijdse prestaties' gecombineerd wordt met een resultaatcode 'ingekort', zal er voortaan een mail met melding ‘niet-gewettigd’ in plaats van ‘gewettigd’ doorgestuurd worden.
   • behandelen van meerdere verlofaanvragen in werklijstWanneer je teveel meldingen in 1 keer selecteert om goed te keuren, zal je hier een melding van krijgen.
   • correcte reden van afwezigheid in bevestigingsmail verlof bij het ingeven van verlof voor een personeelslid
   • resultaat van ziektecontrole naar correcte manager (vroeger naar manager die op begindatum van ziekte-afwezigheid leidinggevende was)
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • automatische aanpassing bij combinatie perioden voltijdse ziekte met periode van deeltijdse ziekte (foutieve berekening ziektecyclus bij deeltijds ziekte)
   • status schuldendossier: geen automatische aanpassing van de statuts van andere schulden wanneer 1 schuld werd aangepast
   • incidentnummer vanaf nu steeds koppelen bij de registratie van een voltijdse beroepsziekte
   • mail controleresultaatWanneer bij een controle door het medisch controleorgaan (Certimed) een besluitcode 'aanvraag deeltijdse prestaties' gecombineerd wordt met een resultaatcode 'ingekort', zal er voortaan een mail met melding ‘niet-gewettigd’ in plaats van ‘gewettigd’ doorgestuurd worden.
   • overlappende tekstVanaf nu wordt de tekst correct en leesbaar weergegeven bij het openen van de 4 schermen (individueel loondossier, betaalbestand, fouten initieel betaalbestand en werklijstitems evalueren) via Internet Explorer.
   • aanpassing proces schulden (VAPH): toevoeging van negatieve presentiegelden aan derden bij het schuldendossier
   • aanpassen van type afwezigheid voor je eigen verlofaanvragen in back-office niet meer mogelijk
   • controleresultaat van een ziekteafwezigheid: aanwezigheidspercentage in '%' plaats van foutief benoeming ‘afwezigheidspercentage’, terwijl het aanwezigheidspercentage wordt weergegeven
   • Met het oog op verhoogde kinderbijslag wordt vanaf nu via de RSZ-aangifte meegedeeld als een statutair personeelslid langer dan 6 maand ziek is.
   • Dimona aangifte Duo Day: Wanneer een werkzoekende 1 werkdag komt meedraaien op de werkvloer om een beroep te verkennen, wordt vanaf nu een dimona without dmfa aangifte gedaan.

   • papieren loonstrook voor niet-werknemers als dit in Vlimpers werd aangeduid

   • geen foutmelding meer bij het toevoegen van fietsvergoeding en er andere looncode is

   • Filter onthouden: Je kan in je werklijst bepaalde items selecteren door middel van een filter. Wanneer je een filter instelt zal die gedurende de tijd dat je bent ingelogd onthouden worden. Wanneer je uitlogt, moet je nadien wel opnieuw een filter instellen.

   • Verbetering performantie werklijsten team 1: De rol 'decentrale aanstelling' wordt weggehaald en de werklijsten van Sport Vlaanderen en betrokken dossierbehandelaars worden opgekuisd.

   • Overlappende afwezigheden met maatregelcodes: Tot op heden was het niet mogelijk om in L4 twee deeltijdse afwezigheden (maatregelcodes) tegelijk in te geven. Hiervoor werd er altijd een work-aroud gebruikt. Acerta heeft nu aanpassingen gedaan zodat deze wel kunnen verwerkt worden. Hierdoor zal de DMFA-aangifte correcter gebeuren. 

   • E-Dossier: uitrol voor medewerkers van AgO - verdere planning voor alle DCPA-klanten hangt af van de resultaten

   HR
   • behandelen meerdere verlofaanvragen in werklijst: Als je teveel meldingen in 1 keer selecteert om goed te keuren, zal je hier een melding van krijgen.
   • correcte reden in bevestigingsmail bij het ingeven van verlof voor een personeelslid
   • E-Dossier: uitrol voor medewerkers van AgO - verdere planning voor alle DCPA-klanten hangt af van de resultaten
   afdeling HR- technologie en data
   • Bij het aanmaken van een voorschot wordt het correct rekeningnummer gebruikt van de betrokken prestatiemaand.
   • De DMFA-bestanden zijn niet langer zichtbaar voor de rol ‘drukkerij’.
   • Optimalisatie voorverwerking: De snelheid van de voorverwerking werd optimaliseerd. Daarnaast wordt er nu een fout gegenereerd en een mail verstuurd naar applicatiebeheer als er een SQL-fout optreedt.
   • Gebruikersprofiel kopiëren: Wanneer een gebruikersprofiel werd gekopieerd, werden de rollen niet meer geactiveerd in het nachtproces. Er moest hiervoor steeds manueel het proces 'SJT_OPR_CLS vernieuwen' gedraaid worden. Dit verloopt vanaf nu automatisch.
   • Wanneer bestanden afgehaald worden op het werkgeversplatform wordt dit vanaf nu altijd weergeven in het 'loggingveld'.
   • Controle op securitytabellen: mogelijkheid om eigenaar van een wijziging te achterhalen 
   • Opkuis oude, irrelevante rollen: De rollen VO-PILOOT-SUPERIEUR en VO-SELF-SERVICE-SUPERIEUR zijn werden gewist bij betrokkenen en vervangen door VO-MANAGER.
   • De betaalbestanden worden rechtstreeks aan Financiën en Begroting bezorgd via beveiligde server.
   • Bij afwezigheid van een actief adres voor de bestelling van de maaltijdcheques wordt er gebruik gemaakt van een postadres.
   • De verschillende controles die gedurende de naverwerking worden uitgevoerd, worden nu samengebracht in een nieuw scherm “dashboard naverwerking”.
   • Hergebruik van oude gebruikeraccounts: Wanneer er voor een nieuw personeelslid een oud gebruiker-id wordt hergebruikt, wordt in bepaalde gevallen niet het juiste personeelsnummer ingevuld. Vanaf nu worden steeds de correcte gegevens aangevuld in het gebruikersprofiel.
   30 maart: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • melding bij aanvraag halve dag verlof: Als je een halve dag (voormiddag / namiddag) afwezigheid aanvraagt, maar je volgens je werkrooster 3u48 of minder moeten werken, dan zal Vlimpers bij die aanvraag een melding sturen.
   • begin en einduur bij je aanvraag 'compensatie uitzonderlijk werk' (enkel voor personeelsleden van entiteiten die werken met Vlimpers Planning en Tijd)
   leidinggevenden
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   • aanvraag onbetaald verlof van superior: Wanneer een superior (= fiatteert verloven met financiële impact) zelf onbetaald verlof aanvraagt, stroomt het item (na controle van DCPA) opnieuw correct door naar de werklijst van zijn superior. Door een technische fout stroomde dit item tijdelijk foutief enkel naar de werklijst 'meerdere verlofaanvragen'.
   • begin en einduur bij fiattering 'compensatie uitzonderlijk werk' (enkel voor personeelsleden van entiteiten die werken met Vlimpers Planning en Tijd)

   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • teller beschikbaarheid DVW: Een bepaalde categorie van personeelsleden van De Vlaamse Waterweg (DVW) (binnenvaartbegeleiders van ex Waterwegen&Zeekanaal) hebben bij overschrijden van een bepaalde grens aan uren beschikbaarheid recht op een bijkomende vergoeding ‘beschikbaarheid’. Om deze drempelwaarde te bepalen, werd er in Vlimpers een teller opgezet en bij overschrijden van de teller wordt er een inkomstencode gegenereerd. Op deze manier wordt de berekening geautomatiseerd en kan het DCPA zich meer toespitsen op haar kernactiviteiten.
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • Het DCPA ontvang een mail als de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) een arbeidsongeval definieert als ernstig.
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   • doorstroom overuren van jobstudent: Door de wijziging van de aangifte van het aantal dagen (50) naar het aantal uren (475 uur voor jobstudent aan bijdrage jobstudenten), dienen de overuren ook meegeteld te worden om het contingent 475 uren te bepalen. Vanaf 476 uren zijn gewone RSZ-bijdragen verschuldigd. Bij prestaties van overuren, wordt er een wijzigende dimona-aangifte verstuurd zodanig dat het aantal uren bij Dimona wordt gecorrigeerd naar de werkelijke gepresteerde situatie.
   • aangifte BIO VDAB (dimona without dmfa) verloopt automatisch
   • aangifte GIBO (dimona without dmfa) verloopt automatisch
   HR
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   afdeling HR- technologie en Data
   • alle datastromen (van en naar Vlimpers) in kaart gebracht door de vernieuwde Europese wetgeving 
   • nieuw contract hospitalisatieverzekering (1 april):
    • een opstartbestand aangemaakt
    • de deltabestanden en informatieve rapporten vereenvoudigd
    • platform voor veilige datauitwisseling opgezet
    • voorbereidingen getroffen om de premieborderellen te kunnen inladen
   • bedrijfsvoorheffing meerdere arbeidsrelaties: Het is nu mogelijk om in Vlimpers de verloningsbreuk op nul zetten. Daardoor wordt de bedrijfsvoorheffing correct berekend bij personeelsleden met meerdere arbeidsrelaties, waarvan de grootste op nul staat.
   • kaart- en rekeningnummer maaltijdcheques worden opgeladen in een beveiligde map
   • verhoogde kinderbijslag: Voortaan zal voor de RSZ via DMFA meegedeeld worden wanneer vastbenoemde personeelsleden 6 maanden ziek zijn met het oog op verhoogde kinderbijslag.
   1e kwartaal: hotfixen
   personeelsadministratie
   • teller uitzonderlijke prestaties VLM
   • teller vervangende uren voor feestdagen continudiensten
   • datahygiëne werf wervingsreden
   • werklijst

   2017

   22 december: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • aanpassing in Vlimpers door nieuwe verlofregeling vanaf 2018 
    • aanvraag ‘gestandaardiseerd gunstverlof’ toegevoegd
    • aanvraag ‘pleegzorgverlof’ voor ambtenaren toegevoegd
    • aanvraag ‘verlof voor deeltijdse prestaties’ aangepast naar nieuwe vorm
    • aanvraag ‘sollicitatieverlof’ voor contractueel personeelslid in opzegperiode
    • aanvraag 'onbetaald verlof' aangepast naar nieuwd recht 
   • nieuw individueel maandrooster met:
    • overzicht van de werkdagen, verloven én hun status (ingediend of goedgekeurd) en uiteindelijk te werken dagen
    • inclusief feestdagen en vrije dagen
    • inclusief einddatum van de proeftijd (als je in proeftijd bent)

   De kalender geeft dus een realtime overzicht van alle roosters (basisrooster of afwezigheidsrooster) en afwezigheden en wordt als basis genomen voor de berekening van loon en later ook de afwezigheidstellers zoals jaarlijks verlof.

   • nieuwe teamkalender met navigatie tussen de verschillende maanden: een gekleurd overzicht van de beschikbaarheid (aan- of afwezigheid) van een team voor zowel de collega’s binnen het team als voor de manager die 1 of meerdere (sub)teams aanstuurt. De manager kan daarbij ook nog raadplegen over welke soort afwezigheid het gaat. Vanuit de teamkalender kan de manager ook doorklikken naar het individueel maandrooster van een personeelslid.
   • halve dag afwezigheid op halve werkdag: Vlimpers rekent automatisch 1u54 aan in plaats van 3u48 bij personeelsleden die op een dag waarop ze 3u48 moeten werken een halve dag afwezigheid aanvragen. Als je volgens je werkrooster 3u48 moet werken en je wens die ganse dag afwezig te zijn, dan vraag je een volledige dag aan. Vlimpers weet dat er slechts 3u48 dient aangerekend te worden. Dit kan je voortaan ook checken via de individuele kalender in jouw selfservice > Afwezigheden > overzichten.
   leidinggevenden
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • aanpassing in Vlimpers door nieuwe verlofregeling vanaf 2018
    • toevoeging van mogelijkheid om de afwezigheidscode voor deeltijdse prestatie wegens handicap of chronische ziekte te registreren in Vlimpers na ontvangst van een reïntegratieprotocol (case 117987)
    • toevoeging van mogelijkheid om de toelage voor contractuele personeelsleden in te voeren voor ‘vader- of meemoederschapsverlof bij het overlijden of hospitalisatie van de moeder van het kind’ en ‘geboorteverlof’
   • nieuw individueel maandrooster met meer mogelijkheden bij tewerkstellingsbreuk, tijdsbreuken, RSZ dagen, 35 dagen teller en de maatregelcodes. Er is ook een link voorzien naar de component ‘beheer loonberekening’ en afwezigheidstellers.
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   • aanpassing teller 365 dagen (relevant voor personen ouder dan 62 jaar): enkel nog voor actieve dossiers
   • autocreatie van looncodes
    • generiek: salaris (001) - standplaatstoelage (101) - vakantiegeld (500) - eindejaarstoelage (550)
    • specifiek: salaris arbeidsongeschiktheid bij uit dienst (010) - voordeel alle aard (126) - toelage vervanging huisbewaarder (199)
   • tijdsbreuken voortaan berekend op basis van 'gecorrigeerde' uren en RSZ-dagen op basis van de uren uit de planning
   • tellers in dagen als in uren voor bepaalde klanten
   • Uitbreiding teller maaltijdcheques: Het veld waarin het aantal maaltijdcheques komt in het dashboard van de maaltijdcheques werd uitgebreid naar 3 getallen in plaats van 2. 
   • startkapitaal ziekte-afwezigheid zichtbaar (niet wijzigbaar)
   • wijzigingen op bankrekeningnummer met betrekking tot de status van de startdatum en de activatie worden geregistreerd
   • generieke interface planning en tijd voor doorstroming van de planningstool van De Vlaamse Waterweg naar Vlimpers
   • geen volledige dag werken op feestdag: Het proces van de tijdsbreuken werd aangepast, zodat de te werken uren volgens het incidentrooster op een feestdag steeds op 0 worden gezet. 
   • verlofcode 'conventionele schorsing met salaris' voor een schorsing met behoud van loon voor contractuele personeelsleden waarvoor de werkgever heeft toegelaten dat de overeenkomst met dit personeelslid conventioneel geschorst werd
   • foutmelding gemarkeerde gegevens (hoewel er geen gemarkeerde gegevens zijn) bij het invullen van de gegevens van een gezinslid verschijnt niet meer
   • verhuis van forfaitaire vergoedingen van Orafin naar Vlimpers (TESTFASE) - registratie door het Dienstencentrum Personeelsadministratie:
    • forfaitaire kilometervergoeding bij een binnenlandse dienstreis (vergoeding voor reizende functies): Collega’s die hun kilometers indienen blijven dit doen in Orafin.
    • forfaitaire maaltijdvergoeding bij een binnenlandse dienstreis voor reizende functies.
    • maaltijdvergoeding van 9,5 euro blijft in Orafin: werknemers kunnen dit in Orafin aanvragen
    • Het gaat hier dus enkel over de vergoedingen voor de reizende functies waarvoor de entiteit maandelijks een overzicht aanlevert aan Orafin.
    • BET toelage
    • vergoeding voor personeelsleden tewerkgesteld in Vlissingen (MC)
    • vergoeding voor werken in Vlissingen (artikel VII 90)
    • representatievergoeding en residentievergoeding gouverneurs
    • representatievergoeding arrondissementscommissarissen en ministers
    • huisvestingsvergoeding en huishoudkosten ministers
    • chauffeursvergoeding kabinetten
    • vergoeding internetabonnement
   HR
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   afdeling HR- technologie en Data
   • vergeten prikken: Er werd ooit een aanpassing gedaan zodat "Vergeten Prikken" niet dubbel geteld wordt in combinatie met priktijden. Als er echter 2 diensten zijn op een dag, voert Vlimpers dat ook uit in plaats van per dienst apart te kijken. Deze regels werden aangepast.
   • extra logbestand bij het opladen van de definitieve BLP met volgende gegevens voor max bedrag, negatieve betalingen, foutenlog, betaalbestand, betaaldatum en nieuwe looncodes voor loonstroken
   • controle nieuwe looncodes: Bij het opladen van de definitieve loonrun wordt gecontroleerd of er nieuwe looncodes werden gebruikt.
   • startkapitaal ziekte-afwezigheid: Je kon in de selfservice manager of doublure manager het eventueel startkapitaal van een ziekte-afwezigheid zien/aanpassen. Aangezien dit niet de bedoeling is, worden deze velden in deze componten verwijderd.
   • conversie van de gegevens van de nieuwe Vlimpers-aansluiters

   Lees meer over de release in de presentatie.

   29 november: hotfix
   • Vlimpers mobiel:
    • mogelijkheid tot indienen van dienstreizen in binnen- of buitenland
    • teamkalender beschikbaar
   15 november: release

   alle Vlimpers-gebruikers

   • Nieuwe mogelijkheden bij verlofaanvraag
    • Je kan opvolgen waar je verlofaanvraag zich bevindt.
    • Je kan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken.
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan je nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van jouw leidinggevende.
    • Je leidinggevende of personeelsdienst kan je verlofaanvraag ook terugsturen. Via een motiveringsveld zal je weten waarom dit verlof wordt teruggestuurd. Je krijgt hiervan ook een Vlimpersmail in jouw mailbox zodat je weet dat je de verlofaanvraag nog moet aanvullen.

   leidinggevenden
   • Vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). Je moet hiervoor zelf geen actie ondernemen tenzij het gaat om goedgekeurde bezoldigde verloven die in de toekomst liggen. Dan moet je eerst valideren als die door je personeelslid worden gewijzigd of ingetrokken.
    • Je kan als leidinggevende (of personeelsdienst) verlofaanvragen terugsturen (bijvoorbeeld als die aanvraag onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Je personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat hij/zij weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Als leidinggevende zie je in je werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kan je tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…

   Dienstencentrum Personeelsadministratie

   • automatische overschrijving van gegevens bij functionele loopbaan: De component 'functionele loopbaan' is aangepast zodat ook hier alle gegevens van de voorgaande functielijn mee gekopieerd worden bij het toekennen van een nieuwe functielijn. Hierdoor zijn de problemen met de (aan)rekeningscodes opgelost.
   • automatisch gegenereerde documenten voor contracten onbepaalde duur, besluit proeftijd en benoeming ambtenaar. Hierdoor zal er steeds op dezelfde manier gewerkt en gecommuniceerd worden. Deze verandering is onder meer een snelle realisatie die volgt uit het optimalisatietraject.
   • smartprocessen: Als gebruiker word je doorheen de schermen van het systeem gegidst zodat een proces volledig wordt uitgevoerd. Alle schermen die je nodig hebt om het proces uit te voeren worden aangeboden.
    • beschikbaar via een tegel op de intropagina van 'personeelsbeheer' (toevoeging van tegel naargelang de rol)
    • instructieteksten voor verduidelijking
    • mogelijkheid om proces tussentijds op te slaan of te onderbreken om later verder te gaan mits invoer minimale gegevens
    • mogelijkheid om proces te annuleren mits manueel verwijderen van opgeslagen gegevens 
    • dossierbehandelaar kan opgestarte dossiers ook doorsturen naar een collega en de rol ‘administrator’ kan alle opgestarte processen zien per team
    • automatische melding op de dag van de gebeurtenis (indienst, uitdienst of na afloop proeftijd) voor de processen:
     • ‘indienst'
     • 'heraanstellen'
     • 'uitdienst'
     • 'contractueel wordt statutair' 
     • 'bevordering’ 

   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Je kan verlofaanvragen terugsturen (als die bijvoorbeeld onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Het personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat men weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). 
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   • aangifte ernstig arbeidsongeval: Na het aanvinken van een ernstig arbeidsongeval verschijnt in de communicatiestroom de standaardboodschap:  Beste collega, De opmaak van een omstandig verslag is vereist. Dit wordt binnen de 10 kalenderdagen bezorgd aan het FOD WASO.”
   • geen onterechte foutmelding meer bij het aanvullen van het scherm 'Gegevens gezinslid'
   HR
   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar je verlofaanvraag zich bevindt: bij je leidinggevende of bij je personeelsdienst.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). Je moet zelf geen actie ondernemen.
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevende of de personeelsdienst kunnen een verlofaanvraag ook terugsturen. Via een motiveringsveld zal het personeelslid weten waarom dit verlof wordt teruggestuurd. Er wordt hiervan ook een Vlimpersmail verstuurd naar de persoonlijke mailbox zodat het personeelslid weet dat hij/zij de verlofaanvraag nog moet aanvullen.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In hun werklijst kunnen ze ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   afdeling HR- technologie en Data

   • uitbreiding mogelijkheden werkgeversplatform
   • vereenvoudiging inladen bedrijfsvoorheffing in werkgeversplatform: automatisch - geen manuele actie vereist
   • databestanden voor Orafin aangepast naar formaat dag/maand/jaar naar jaar/maand/dag
   • correcte weergave herberekeningen voor afgesloten juridische entiteiten 
   • aanpassing logbestand alternatieve maaltijdcheques: Bij het laatste item dient deze voorzien te zijn van een harde return. Zo niet wordt het laatste record niet opgeladen en wordt deze niet vermeld in het logbestand.
   • automatische overschrijving van gegevens bij functionele loopbaan: De component 'functionele loopbaan' is aangepast zodat ook hier alle gegevens van de voorgaande functielijn mee gekopieerd worden bij het toekennen van een nieuwe functielijn. Hierdoor zijn de problemen met de (aan)rekeningscodes opgelost.
   • meerdere klikken genereren slechts 1 werklijstitem: Bij de aanvraag van een werkrooster via de werklijst genereren meerdere klikken slechts één werklijstitem.
   • datum eedaflegging opnieuw voorzien in Cognos 
   • werklijstitems evalueren – vorige gebruiker ID: In de werklijst is het opnieuw zichtbaar over wie het dossier gaat. Als het dossier behandeld wordt door MOD/DCPA blijft de naam van de 'persoon' van het dossier vermeld. 
   • geen foutmelding vormingsverlof meer als een leidinggevende vormingsverlof goedkeurde bij een personeelslid die meerdere aanvragen voor vormingsverlof tegelijkertijd heeft
   • smartprocessen: Als gebruiker word je doorheen de schermen van het systeem gegidst zodat een proces volledig wordt uitgevoerd. Alle schermen die je nodig hebt om het proces uit te voeren worden aangeboden.
    • beschikbaar via een tegel op de intropagina van 'personeelsbeheer' (toevoeging van tegel naargelang de rol)
    • instructieteksten voor verduidelijking
    • mogelijkheid om proces tussentijds op te slaan of te onderbreken om later verder te gaan mits invoer minimale gegevens
    • mogelijkheid om proces te annuleren mits manueel verwijderen van opgeslagen gegevens 
    • dossierbehandelaar kan opgestarte dossiers ook doorsturen naar een collega en de rol ‘administrator’ kan alle opgestarte processen zien per team
    • automatische melding op de dag van de gebeurtenis (indienst, uitdienst of na afloop proeftijd) voor de processen:
     • ‘indienst'
     • 'heraanstellen'
     • 'uitdienst'
     • 'contractueel wordt statutair' 
     • 'bevordering’ 
   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Je kan verlofaanvragen terugsturen (als die bijvoorbeeld onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Het personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat men weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). 
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   • opvolging dimona-aangifte (in en uitdiensttreding van een personeelslid) overzichtelijker in backoffice
   • aangifte specifieke personeelsleden Sport Vlaanderen (statuut artikel 17 automatisch naar de dimona-toepassing
   • geen onterechte foutmelding meer bij het aanmaken van de maaltijdcheques 

   Lees meer over de release in de presentatie.

   28 juli: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
    (link stuurt een e-mail)
   leidinggevenden
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   MOD
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • nieuwe velden voor ‘outplacement’ ter beschikking: Lees meer hierover in de handleiding Outplacement.
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   • probleem aanmelden nieuwe gebruikers in Schakel verholpen (oorzaak technisch probleem)
   • aanpassen van veel gestelde vragen in Schakel is terug mogelijk
   • berekening uitbetaling presentiegelden: Wanneer een dossier, dat presentiegelden ontvangt, in fracties berekend wordt, worden deze presentiegelden ten onrechte per fractie uitbetaald. Ook worden in het loondossier herberekeningen foutief weergegeven zodat het lijkt dat deze nogmaals uitbetaald gaan worden. Door een aanpassing in setup van deze looncode zullen deze problemen na de release verholpen zijn.
   DC Talent
   MOD WVG
   • berekening uitbetaling presentiegelden: Wanneer een dossier, dat presentiegelden ontvangt, in fracties berekend wordt, worden deze presentiegelden ten onrechte per fractie uitbetaald. Ook worden in het loondossier herberekeningen foutief weergegeven zodat het lijkt dat deze nogmaals uitbetaald gaan worden. Door een aanpassing in setup van deze looncode zullen deze problemen na de release verholpen zijn.
   • interface met planningstool: Vanaf de release zullen enkel de planningen die de status 'gepubliceerd' hebben, worden weergegeven in Vlimpers. Zo zal enkel nog relevante en correcte informatie worden getoond in de planningstool.
   afdeling HR- technologie en Data
   • nieuwe velden voor ‘outplacement’ ter beschikking: Lees meer hierover in de handleiding Outplacement.
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   • probleem aanmelden nieuwe gebruikers in Schakel verholpen (oorzaak technisch probleem)
   • aanpassen van veel gestelde vragen in Schakel is terug mogelijk
   • beschrijving entiteiten in Vlimpers uit de correcte taaltabel wordt gehaald en voortaan dus juist wordt weergegeven
   • performantie van onderdeel vergoedingen: De aanvraag van vergoedingen in Vlimpers zal door de aanpassingen in het systeem sneller verlopen en er zullen geen foutmeldingen meer optreden.
   • fictieve loonberekening: Door het gebruik van een interne code van L4 worden sommige berekeningen uit L4 naar Vlimpers teruggekoppeld als een fictieve berekening voor er een echte fictieve loonrun wordt opgestart. Dit zal vanaf nu niet meer voorkomen.
   • statistieken Vlimpers Mobiel: De statistieken in verband met het gebruik van Vlimpers Mobiel (aantal gebruikers, aantal aanvragen, ...) zullen worden verfijnd, uitgebreid en dagelijks worden opgeslagen.
   • trema in Schakel mogelijk
   • WebIDM: Door de functionele release zal het toegangsbeheer van WebIDM tot Vlimpers geoptimaliseerd worden. De datadoorstroming zal vlotter en accurater verlopen.
   • doorstroom capelograadcode: Aanpassingen in Vlimpers zullen simultaan doorstromen naar de Pensioendienst.
   Veiligheidsconsulenten
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   WebIDM team
   • WebIDM: Door de functionele release zal het toegangsbeheer van WebIDM tot Vlimpers geoptimaliseerd worden. De datadoorstroming zal vlotter en accurater verlopen.
   30 juni: hotfix
   • controle op invoer dubbele waarden in Orafin: Ook in de nieuwe Vlimpers is het nu niet langer mogelijk om dubbele waarden door te sturen naar Orafin.
   • titelbalk Vlimpers aangepast: De link links in de titelbalk van Vlimpers bracht je niet altijd terug naar het correcte scherm. Deze knop is verwijderd.
   • aangepaste startpagina volgens je rol in Vlimpers: Wanneer je inlogt in Vlimpers of op de home-knop klikt, kom je afhankelijk van je gebruikersprofiel op een andere startpagina terecht:
    • rol manager: self-service manager
    • rol personeelsmedewerker: personeelsbeheer
    • rol personeelslid: self-service medewerker
   • opmerkingenhistoriek zichtbaar in het veld motivatie: In de oude Vlimpers kon je bij het aanvragen van een afwezigheid in 3 velden een opmerking toevoegen: reden, opmerking en motivatie. In de nieuwe Vlimpers vind je enkel het veld motivatie. De inhoud uit de verwijderde velden werd toegevoegd aan dit veld. Zo kan je je opmerkingen uit het verleden opnieuw raadplegen.
   • veld motivatie toegevoegd aan Vlimpers Mobiel: Het veld reden in Vlimpers Mobiel is vervangen door het veld motivatie. De opmerkingen die je invoert in dit veld stromen nu wel door naar Vlimpers.
   • geen foutmelding meer bij het invoeren van een arbeidsongeval: Bij het registreren van arbeidsongevallen kwam in bepaalde gevallen een  foutmelding op. Het achterliggende probleem is verholpen waardoor alle gegevens opnieuw vlot kunnen worden ingevoerd.
   • herschikking invoervelden persoonsgegevens voor correcte loonberekening: De velden Attest burgerlijke staat, Ontvangen op, Ingegeven op en Fisc voordeel ong vader/moeder zijn teruggeplaatst op het eerste tabblad van de pagina Persoonsgegevens. Zo kan er opnieuw een ingangsdatum ingevoerd worden. Dit is nodig om de loonberekening correct te laten verlopen. De data uit de oude Vlimpers werden overgenomen in de nieuwe omgeving.
   • werklijstitem Aanbeveling medisch onderzoek kan worden afgehandeld: Als manager kan je het item aanbeveling medisch onderzoek nu wel verwijderen uit je werklijst via de knop afgehandeld.
   • automatische mails uit Vacaturemarkt naar werkmail: Automatische mails uit de module Vlimpers Vacaturemarkt worden voortaan naar het werkmailadres van de dossierbehandelaars (in cc) gestuurd.
   • correcte berekening salarisbonus: De looncode voor een salarisbonus wordt nu wel automatisch aangemaakt. De dossiers waarbij dit fout liep zijn gecorrigeerd.
   • geen foutmelding meer bij het registreren van een overlijden: Het registreren van een uitdiensttreding wegens overlijden in het dossier van een statutair personeelslid gaf een foutmelding. Het achterliggende probleem is verholpen waardoor deze gegevens opnieuw vlot kunnen worden ingevoerd.
   • correcte invoer begindatum bij aanvraag vormingsverlof: Bij het aanvragen van vormingsverlof via de selfservice zie je niet langer het veld oorspronkelijke begindatum. Hierdoor worden fouten in de invoer vermeden.
   • TTR-bestand: De dataselectie voor opname in het TTR-bestand (tijdsregistratie) houdt voortaan ook rekening met de dossiers die in de toekomst actief worden. Hierdoor bevat het bestand nu alle relevante dossiers.
   24 mei: hotfix
   • geen doorstroom van telefoonnummer: Na de upgrade werd de registratie van functiegebonden telefoonnummers gewijzigd in vlimpers. Door deze wijziging stroomden aanpassingen van telefoonnummers in vlimpers niet meer door naar de TGV en WEBIDM. Het proces haalt terug de juiste informatie op uit de vlimperstabellen waardoor de gegevens iedere nacht correct worden aangeleverd.
   17 mei: hotfix
   • foutmelding bij aanmaken van nieuwe dossiers: Een vroegere aanpassing in de AOP-module in verband met rekeningnummers geeft momenteel een foutmelding bij het aanmaken van nieuwe dossiers. De controle voor het toevoegen van rekeningnummers wordt aangepast zodat er opnieuw nieuwe dossier kunnen worden toegevoegd.
   10 mei: hotfix
   • automatische aanvulling veld roepfunctie: Het veld roepfunctie werd opnieuw automatisch ingevuld, ook als er geen arbeidsplaats werd gekoppeld aan de functie.
   • foutmelding bij het wijzigen van een ziekteperiode: Bij het wijzigen van een einddatum van een ziekteperiode ontving je in sommige gevallen een foutmelding wanneer er opeenvolgende ziekteperiodes aanwezig waren. Er werd een technische aanpassing uitgevoerd in vlimpers waardoor wijzigingen zonder foutmeldingen kan opgeslagen worden.
   • automatische aanvulling originele begindatum vormingsverlof: Bij een opname van vormingsverlof moet de originele begindatum verwijzen naar de begindatum van de aanvraag van het recht op vormingsverlof. Vanaf nu wordt deze originele begindatum automatisch correct ingevuld bij nieuwe aanvragen.
   • automatisch aanmaak salarisbonus deeltijdse prestaties: Bij aanvragen via de self-service van deeltijdse prestaties met recht op een salarisbonus werd de salarisbonus in bepaalde gevallen niet automatisch aangemaakt. Dit werd aangepast zodat dit automatisch wordt verwerkt. Ook bij wijzigingen aan en bij het schrappen van dit type van verlof wordt de periode van de salarisbonus gewijzigd en geschrapt.
   • aanvragen fietsvergoedingen via self service: Het is opnieuw mogelijk om fietsvergoeding aan te vragen, ook al werd er al een fietsvergoeding voor het lopende jaar aangevraagd. Fietsvergoedingen in de toekomst kunnen gewijzigd worden alsook fietsvergoedingen voor de lopende maand, maar deze kunnen tot de 10de van de maand gewijzigd worden.
   • toevoegen vacatures op basis van arbeidsplaatsnummer: Op basis van sommige arbeidsplaatsnummers was het niet mogelijk een nieuwe vacature aan te maken. De programmatie werd aangepast zodat het mogelijk wordt om op basis van alle arbeidsplaatsnummers een nieuwe vacature aan te maken.
   • automatisch mailbericht openstaande werklijst-items: Het dagelijks mailbericht naar de  leidinggevende in verband met openstaande werklijstitems werd aangepast. De afzender werd gewijzigd naar niet.beantwoorden@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail) en de inhoud van het mailbericht werd licht gewijzigd.
   5 mei: hotfix
   • foute printopdrachten vanuit Vlimpers: Bij het uitvoeren van printopdrachten vanuit Vlimpers wordt er gekeken of er voor een entiteit gekozen is voor de aanmaak van papieren documenten. Door een technische fout loopt het proces momenteel fout waardoor de bestaande boomstructuur van de entiteiten niet wordt gevolgd. Hierdoor worden soms onterecht papieren documenten aangemaakt voor entiteiten. Een technische aanpassing van het proces zorgt ervoor dat het proces de correct boomstructuur zal volgen.

   Contact

   Meer informatie of een vraag?

   Contacteer de afdeling HR - Technologie en Data.