chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpers vernieuwt

  Op zoek naar meer informatie over een nieuwe functionaliteit in Vlimpers? Deze webpagina bundelt alle vernieuwingen van Vlimpers per doelgroep en per module. 

  Voor wie?

  Alle gebruikers van Vlimpers, van personeelsleden tot personeelsadministratie. De informatie staat gegroepeerd per doelgroep en module zodat je snel de informatie vindt die voor jou relevant is.

  Soorten aanpassingen

  De vernieuwingen van Vlimpers worden 4 keer per jaar uitgevoerd, in maart, juni, september en december. De geplande vernieuwingen worden gebundeld in een ‘release’. Zijn er in tussentijd dringende wettelijke aanpassingen of blokkerende fouten in het systeem? Dan worden die opgelost via een zogenaamde ‘hotfix’.

  Welke types van aanpassingen zijn er?
  categorie verduidelijking voorbeeld
  blokkerende bug Een blokkerende bug wordt opgelost via een hotix, of een snelle aanpassing van het systeem. DMFA kan niet gebeuren, verkeerde view op verlofteller, ...
  wettelijke aanpassingen aanpassing door een wettelijke wijziging: DMFA, RSZ, VPS, ... rationalisatie van de verlofstelsels, DMFA-aangifte bij ziekte van ambtenaar na 6 maanden
  informatieveiligheid aanpassing om in orde te zijn met beveiliging van het systeem, GDPR, ... datastromen, toegangsbeheer, ...
  systeemtechnisch onderhoud aanpassingen aan het systeem die moeten gebeuren om het systeem operationeel te houden upgrade Harmony, vernieuwing loonmotor of Talent SaaS, ...
  aansluitingen aanpassingen aan het systeem om de aansluiting van een nieuwe klantengroep te realiseren VDAB, nazorg VLM en DVW, ...
  bugs fouten in het systeem op individueel niveau of bij een groepering van dossiers uren persoon X of verkeerde loonberkening dossier Y, ...
  optimalisaties verbeteringen voornamelijk rond processen Schakel, E-dossier, Signing Hub, ASR, ...
  functionele verbeteringen (HR-TD, DCPA, selfservice) optimalisaties van functionaliteiten in het systeem om de werking ervan en de dienstverlening te verbeteren optimalisatie loondossier, fictieve arbeidsrelaties, optimalisatie tellers, naverwerking, schuifbalk selfservice
  andere vragen voor aanpassingen/herziening van een eerder gestelde vraag aanpassing module AOP, veld wervingsreden, ...

  Eerstvolgende vernieuwingen

  Hier vind je een overzicht van de eerstvolgende vernieuwingen in 2020.

  Wat zijn de ambities voor 2020?

  Optimalisatie

  • Van de werklijst, het loondossier en het schulddossier
  • Van de tellers en de component cumulatie
  • Van dataconsumptie en datakwaliteit
  • Van het beheer van de tool weddebudgetrapportering
  • Behalen van de ISAE 402-rapporteringsstandaard (in samenwerking met Audit Vlaanderen en Orafin)

  Uitrol en aansluitingen

  • Modulaire oplevering van Vilmpers Talent
  • Aansluiting van de planningstool op de generieke interface
  • Uitrol selfservice en arbeidsplaatsbeheer

  Analyse en ontwikkeling

  • Analyse van de loonmotor
  • Robot procesautomatisatie 
  • Systeemupgrades Peoplesoft en GISD

  Integratie en interactie

  • Integratie van Vlimpers Kern en Vlimpers Talent
  • Verbeteren van de data-uitwisseling met entiteiten
  • Uitbreiding van de integraties met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), Orafin, IDEWE, WebIdm, Aangifte Sociaal Risico, Outlook,...

  Opgelet: Vernieuwingen worden altijd eerst uitgebreid getest. De hieronder opgesomde vernieuwingen zijn dus onder voorbehoud van positieve testresultaten. Indien uit de testen blijkt dat er nog aanpassingen moeten gebeuren, is het mogelijk dat een vernieuwing nog verhuist naar een volgend releasemoment of dat het opgenomen wordt in een tussentijdse hotfix.

  Hotfix: 17 april 2020

  Hotfix 17 april 2020

  Hier vind je binnenkort een overzicht van de vernieuwingen in de hotfix van 17 april 2020.

  Vernieuwd in 2020

  Hier vind je een overzicht van de vernieuwingen die werden uitgevoerd in 2020.

  27 maart: release
  PERSONEELSLEDEN
  Verloning De lay-out van de fiscale fiche inkomen 2019 en de negatieve fiche 281.25 werd aangepast volgens de richtlijnen van de FOD Financiën en nadien opgeladen in Vlimpers.
  Algemeen Vanaf nu kun je zonder problemen meerdere toepassingen waarbij je moet aanmelden via eID, Itsme, beveiligingscode,… openen in hetzelfde browser (Interne Explorer of Google Chrome,…).
  Leren Wanneer je aan de hand van een titel zoekt naar een opleiding in een andere taal dan het Nederlands, stelt de Module Leren je automatisch ook het Nederlandse alternatief voor. 
  Je kunt nu meer acties uitvoeren op opleidingen uit je opleidingsoverzicht. Zo word je bijvoorbeeld automatisch naar de opleidingsdetailpagina gebracht door te klikken op de titel van de opleiding.
  Wanneer je een link toevoegt aan je playlist, wordt deze ook aangemaakt in de catalogus. Nu gaat de module Leren ook automatisch na of deze link, en dus het opleidingsobject, al bestaat. Hierdoor worden dubbels vermeden in de catalogus.
  De opleidingsdetailpagina werd vernieuwd. Volgende verbeteringen werden uitgevoerd:
  - 'Breng me op de hoogte' link
  - Uitzonderingen aanvragen
  - Waarschuwing bij sessieconflicten
  - Weergave contactpersoon wanneer aangeduid
  - Registratiedeadline raadplegen
  Je moet als cursist zelf externe opleidingen annuleren. De instructies in bevestigingsmail werden aangepast.
  Bij je opleidingsbevestiging zit een bijlage waardoor je de opleiding kunt doen verschijnen in je agenda. De tekst in de mail werd verder aangepast om het gebruik van de bijlage aan te moedigen en te vergemakkelijken.
  Je kunt vanaf nu opleidingen, die je niet meer wilt in je actief trainingsoverzicht of voltooid trainingsoverzicht, archiveren. Deze opleidingen komen onder een bijkomende tab 'Gearchiveerd' op het opleidingsoverzicht. 
  LEIDINGGEVENDEN
  Leren Je moet als cursist zelf externe opleidingen annuleren. De instructies in bevestigingsmail werden aangepast. 
  Afwezigheden Bij een aanvraag tot een deeltijds verlof zie je in het vak 'VO Roosterdetails' de code van het aangevraagd werkrooster. Dit is een link waarop je kunt klikken om het aangevraagde werkrooster te bekijken.
  Rapportering Voor rapportering wordt nu gewerkt met de boomstructuur van de organisatietabel uit Vlimpers. Het is dus niet meer afhankelijk van VO-sleutels en dus ook veiliger.
  HR
  Rapportering Rapportering op Vlimpers wordt vanaf nu aangevuld met gegevens uit Wegwijs Organisaties.
  De rapporten per type koppen zijn geoptimaliseerd en zoveel mogelijk uniform.
  Voor rapportering wordt nu gewerkt met de boomstructuur van de organisatietabel uit Vlimpers. Het is dus niet meer afhankelijk van VO-sleutels en dus ook veiliger.
  De schermen VO Case werden uitgebreid zodat de releasewerking kan integreren
  Profielbeheer Er is een nieuw rapport 'Personeelslijst - Functies' beschikbaar in Vlimpers (Tegel Rapportering > Rapportage 2.0 Talent > Gedeeld met mij), voor de gebruikers van de module profielbeheer. Het rapport toont de personeelslijst met de gelinkte functie.
  Rekrutering De werkwijze met betrekking tot goedkeuringen wordt aangepast. Het veld "Goedkeuringsfase" werd aangepast. Een goedkeuring wordt enkel gevraagd bij het proces-verbaal en niet meer bij wijzigingen aan de vacature. Die keuze is verwijderd.
  In de namen van de vacaturesjablonen werd de term 'AgO' veranderd naar 'LED'. Zo heet het sjabloon 'AgO_Standaardvacaturesjabloon 4' nu 'LED_Standaardvacaturesjabloon 4'.
  Voor vacatures voor leidinggevende functies kun je vanaf nu gebruik maken van het sjabloon '6.LED_Leidinggevende functies' of '6. Leidinggevende functies'.

  Het Excel-sjabloon met de macro om het PV-rapport uit Vlimpers in een afdrukbare vorm weer te geven is aangepast:

  • Op het eerste tabblad staan het aantal dagen dat een vacature gepubliceerd werd op Werken voor Vlaanderen
  • Er is een bijkomend tabblad voorzien waarin ook de rangschikking van de werfreserve staat.

  De selectiefase 'Assessment center' en Interview werden opgenomen in het rapport. Interview wordt voorlopig nog weergegeven als Sollicitatiegesprek in het rapport.

  De sjabloonmail met naam "VO - offer mail" wordt hernoemd naar "VO - Aanbiedingsbrief"
  Er is een nieuw rapport beschikbaar in Vlimpers, voor de gebruikers van de module Rekerutering. Met het rapport 'Prescreeningsvragen met antwoorden sollicitant' kan de recruiter per vacature alle prescreeningsvragen en antwoorden van alle kandidaten bekijken.
  In de mail aan de sollicitant bij "Vrijwillige terugtrekking" werd de handtekening van de recruiter verwijderd.
  Interne kandidaten krijgen vanaf nu een andere link dan externe kandididaten in de mails 'toewijzen formulier sollicitant' en 'uitn voor sol.event'. Bij externe kandidaten leidt de link (na aanmelden met e-mailadres en wachtwoord) naar hun profiel. Bij interne kandidaten verwijst de mail de kandidaat naar Vlimpers via het Loopbaancentrum naar hun lopende sollicitaties.

  Voor het beheren van sollicitanten zijn er 2 nieuwe afwijsredenen bij de status Gesloten: 

  • 11. Afgeschreven na eindgesprek: rechtzetting, afwijsreden ontbrak
  • 18. Niet aanwezig: kan gebruikt worden als een kandidaat niet komt opdagen, zodat de afwijsreden “Vrijwillige afmelding” hiervoor niet gebruikt moet worden

  Voor de afwijsreden "18. Niet aanwezig" werd een nieuw mailsjabloon "VO - Niet aanwezig" gemaakt, dat de gebruiker zelf kan versturen. Zelfde werkwijze als de andere afwijsredenen (geen automatische mail). Dit mailsjabloon biedt plaats voor een persoonlijke boodschap aan de sollicitant. Voor de afwijsreden "11. Afgeschreven na eindgesprek" kan de gebruiker het bestaande mailsjabloon "VO - Afschrijving na interview - kandidaat niet geschikt" gebruiken. Dit mailsjabloon biedt plaats voor een persoonlijke boodschap aan de sollicitant.

  PERSONEELSADMINISTRATIE
  Loopbaan In de AOP-module werd de naam van het veld 'statuut' gewijzigd naar 'wervingsreden'. Deze titel beschijft de inhoud beter en vermijdt verwarring met het veld 'wettelijk statuut'. 
  Een aantal statussen van salarissen worden niet meer gebruikt in vlimpers en werden verwijderd: gepensioneerd (2x), gepensioneerd ADM, geschorst, kort verlof , uit dienst (2x) , verlof (2x)
  Verloning Negatieve herberekeningen van presentiegelden aan derden, zullen vanaf nu altijd als 'schuld aan derde' geregistreerd worden.
  Rapportering Bij het vroegtijdig afsluiten van een abonnement wordt nu de einddatum aangepast. Zo krijg je een correcter resultaat van de huidige actieve abonnementen.
  Profielbeheer Er is een nieuw rapport 'Personeelslijst - Functies' beschikbaar in Vlimpers (Tegel Rapportering > Rapportage 2.0 Talent > Gedeeld met mij), voor de gebruikers van de module profielbeheer. Het rapport toont de personeelslijst met de gelinkte functie.
  Startpagina De link naar de Sharepoint-site van het DCPA werd vernieuwd in de tegel 'DCPA' op de startpagina van Vlimpers (enkel zichtbaar voor personeelsleden van het DCPA).
  DC TALENT
  Profielbeheer Er is een nieuw rapport 'Personeelslijst - Functies' beschikbaar in Vlimpers (Tegel Rapportering > Rapportage 2.0 Talent > Gedeeld met mij), voor de gebruikers van de module profielbeheer. Het rapport toont de personeelslijst met de gelinkte functie.
  Leren Wanneer een nieuwe versie van een opleiding wordt toegevoegd, wordt de vervaldag van die opleiding automatisch aangepast. Wanneer je 14 dagen krijgt voor het vervolledigen van een opleiding, wordt deze termijn opnieuw ingesteld wanneer er een nieuwe versie wordt opgeladen.
  Rekrutering De werkwijze met betrekking tot goedkeuringen wordt aangepast. Het veld "Goedkeuringsfase" werd aangepast. Een goedkeuring wordt enkel gevraagd bij het proces-verbaal en niet meer bij wijzigingen aan de vacature. Die keuze is verwijderd.
  In de namen van de vacaturesjablonen werd de term 'AgO' veranderd naar 'LED'. Zo heet het sjabloon 'AgO_Standaardvacaturesjabloon 4' nu 'LED_Standaardvacaturesjabloon 4'.
  Voor vacatures voor leidinggevende functies kun je vanaf nu gebruik maken van het sjabloon '6.LED_Leidinggevende functies' of '6. Leidinggevende functies'.

  Het Excel-sjabloon met de macro om het PV-rapport uit Vlimpers in een afdrukbare vorm weer te geven is aangepast:

  • Op het eerste tabblad staan het aantal dagen dat een vacature gepubliceerd werd op Werken voor Vlaanderen
  • Er is een bijkomend tabblad voorzien waarin ook de rangschikking van de werfreserve staat.

  De selectiefase 'Assessment center' en Interview werden opgenomen in het rapport. Interview wordt voorlopig nog weergegeven als Sollicitatiegesprek in het rapport.

  De sjabloonmail met naam "VO - offer mail" wordt hernoemd naar "VO - Aanbiedingsbrief"

  Er is een nieuw rapport beschikbaar in Vlimpers, voor de gebruikers van de module Rekerutering. Met het rapport 'Prescreeningsvragen met antwoorden sollicitant' kan de recruiter per vacature alle prescreeningsvragen en antwoorden van alle kandidaten bekijken.

  In de mail aan de sollicitant bij "Vrijwillige terugtrekking" werd de handtekening van de recruiter verwijderd.

  Interne kandidaten krijgen vanaf nu een andere link dan externe kandididaten in de mails 'toewijzen formulier sollicitant' en 'uitn voor sol.event'. Bij externe kandidaten leidt de link (na aanmelden met e-mailadres en wachtwoord) naar hun profiel. Bij interne kandidaten verwijst de mail de kandidaat naar Vlimpers via het Loopbaancentrum naar hun lopende sollicitaties.

  Voor het beheren van sollicitanten zijn er 2 nieuwe afwijsredenen bij de status Gesloten

  • 11. Afgeschreven na eindgesprek: rechtzetting, afwijsreden ontbrak
  • 18. Niet aanwezig: kan gebruikt worden als een kandidaat niet komt opdagen, zodat de afwijsreden “Vrijwillige afmelding” hiervoor niet gebruikt moet worden

  Voor de afwijsreden "18. Niet aanwezig" werd een nieuw mailsjabloon "VO - Niet aanwezig" gemaakt, dat de gebruiker zelf kan versturen. Zelfde werkwijze als de andere afwijsredenen (geen automatische mail). Dit mailsjabloon biedt plaats voor een persoonlijke boodschap aan de sollicitant.
  Voor de afwijsreden "11. Afgeschreven na eindgesprek" kan de gebruiker het bestaande mailsjabloon "VO - Afschrijving na interview - kandidaat niet geschikt" gebruiken. Dit mailsjabloon biedt plaats voor een persoonlijke boodschap aan de sollicitant.

  VORMINGSBEHEERDERS
  Leren Er zullen extra velden beschikbaar zijn in rapportering 2.0. Deze velden hebben betrekking op alleenstaande opleidingen, certificaten en onderwerpen van opleidingen. 
  Wanneer je aan de hand van een titel zoekt naar een opleiding in een andere taal dan het Nederlands, stelt de Module Leren je automatisch ook het Nederlandse alternatief voor.
  Wanneer een nieuwe versie van een opleiding wordt toegevoegd, wordt de vervaldag van die opleiding automatisch aangepast. Wanneer je 14 dagen krijgt voor het vervolledigen van een opleiding, wordt deze termijn opnieuw ingesteld wanneer er een nieuwe versie wordt opgeladen.
  Je kunt nu meer acties uitvoeren op opleidingen uit je opleidingsoverzicht. Zo word je bijvoorbeeld automatisch naar de opleidingsdetailpagina gebracht door te klikken op de titel van de opleiding.
  Wanneer je een link toevoegt aan je playlist, wordt deze ook aangemaakt in de catalogus. Nu gaat de module Leren ook automatisch na of deze link, en dus het opleidingsobject, al bestaat. Hierdoor worden dubbels vermeden in de catalogus.
  De opleidingsdetailpagina werd vernieuwd. Volgende verbeteringen worden uitgevoerd:
  - 'Breng me op de hoogte' link
  - Uitzonderingen aanvragen
  - Waarschuwing bij sessieconflicten
  - Weergave contactpersoon wanneer aangeduid
  - Registratiedeadline raadplegen
  Je moet als cursist zelf externe opleidingen annuleren. De instructies in de bevestigingsmail werden aangepast. Wanneer standaardmails worden aangepast, stroomt deze aanpassing niet door naar 'Aangepaste mails' op opleidingsniveau. Indien je op event- of sessieniveau gekozen hebt voor 'Aangepaste mails', moet je deze manueel gaan aanpassen indien nodig.
  De email-link die wordt gebruikt om cursisten naar het evaluatieformulier te leiden werkte niet naar behoren. De mail rond de evaluatie werd aangepast om cursisten naar het formulier te begeleiden.
  Bij je opleidingsbevestiging zit een bijlage waardoor je de opleiding kunt doen verschijnen in je agenda. De tekst in de mail werd verder aangepast om het gebruik van de bijlage aan te moedigen en te vergemakkelijken.
  Het evaluatieformulier dat wordt gebruikt vereist dat de evaluatie per docent wordt ingevuld. Dit is niet altijd noodzakelijk. Een bijkomend vragenformulier zonder deze herhaling zal worden aangemaakt en is vanaf nu ingesteld als standaardformulier. Indien een evaluatie per docent nodig is, kan je dit aanpassen per opleiding.
  Je kunt vanaf nu opleidingen, die je niet meer wilt in je actief trainingsoverzicht of voltooid trainingsoverzicht, archiveren. Deze opleidingen komen onder een bijkomende tab 'Gearchiveerd' op het opleidingsoverzicht.
  Het was tot voor kort onduidelijk voor een cursist of hij/zij geregistreerd was voor een opleiding of op de wachtlijst stond. Daarom wordt vanaf nu een bijkomende mail toegevoegd voor de cursist, waarbij duidelijk staat vermeld dat die op de wachtlijst staat. Deze mail wordt toegevoegd als standaardmail en zal standaard ook geactiveerd zijn.
  Het overzicht van het trainingsaanvraagformulier was te beperkt om een vlotte verwerking door vormingsbeheerders te garanderen. Elk formulier moest apart worden geopend om te zien of een broodjeslunch nodig is en of deze al dan niet vegetarisch moet zijn.
  Daarom werd een bijkomend rapport opgemaakt en gedeeld met vormingsbeheerders. Daarin is het mogelijk om per sessie en per deelnemer te zien wie het formulier al heeft ingevuld en wat de deelnemer heeft ingevuld. Het rapport vind je terug in Rapportage 2.0, onder de titel 'Trainingsaanvraagformulier Broodjeslunch'.
  HRTD
  Werkgeversplatform Het detail van de wijzigende RSZ-aangiftes is vanaf nu beschikbaar op het werkgeversplatform. Op die manier wordt de klant op de hoogte gebracht als er wijzigende aangiftes worden verstuurd.
  Verloning Tijdens de naverwerking zal na het beëindigen van het proces 'Rapportering' een mail verstuurd worden naar het team HR Data binnen HRTD.
  Vanaf nu zal bij het versturen van de geschillentapes naar de Dienst Derdengeschillen een extra controle worden ingebouwd.
  Het proces van de naverwerking zoekt vanaf nu voor elke record met een betaling aan derde afzonderlijk op welke derde er aan de inkomsten gekoppeld is. Daarna haalt het informatie voor deze derde op.
  Bij het draaien van de naverwerkingsprocessen, dient er na afloop van proces X steeds automatisch een nieuw proces te worden opgestart.
  Het aanmaken van de schulden duurt minder lang.
  12 februari: hotfix
  HR
  Rekrutering Vanaf 12 februari 2020 zijn er 2 nieuwe vacaturesjablonen, specifiek voor vacatures voor leidinggevenden, beschikbaar. Er is 1 sjabloon voor AgO en 1 voor niet-Ago. Er staat een aantekening in met beschrijving en verwijzing hoe de Vlaamse overheid Leiderschapsrollen ziet. Daarnaast staan er hierover 4 vragen die peilen hoe de kandidaat omgaat met die rollen.
  31 januari: hotfix
  PERSONEELSLEDEN
  Vlimpers Mobiel Vlimpers Mobiel zal je afwezigheidsaanvraag vanaf nu versturen vanuit de juiste arbeidsrelatie. Hiermee is een technisch probleem opgelost.
  27 januari: hotfix
  PERSONEELSLEDEN
  Kern: afwezigheden Vanaf 2020 kun je extra vakantiedagen overdragen als je in het afgelopen jaar ziek was of ongeval had. Lees meer op de webpagina ‘Jaarlijkse vakantie en feestdagen’.
  PERSONEELSADMINISTRATIE
  Kern: loopbaan Volgende smartprocessen zijn niet langer beschikbaar in Vlimpers:
  • Aanstelling
  • Heraanstelling
  • Van contractueel naar statutair
  • Adreswijzging
  • Standplaatswijziging
  • Arbeidsrelatie wijzigen

  Maak gebruik van de Vlimpershandleidingen voor extra informatie en invoerinstructies bij de verschillende stappen in de processen.

  17 januari: hotfix
  PERSONEELSLEDEN
  Vergoedingen en toelagen Je kunt vanaf nu de historiek van een aanvraag bekijken onderaan het aanvraagscherm, net zoals bij je verlofaanvragen.
  LEIDINGGEVENDEN
  Vergoedingen en toelagen Er werd een knop 'opnieuw toewijzen' toegevoegd aan het scherm voor het behandelen van aanvragen van vergoedingen en toelagen. Hiermee kun je aanvragen toewijzen aan een collega.
  PERSONEELSADMINISTRATIE
  Arbeidsplaatsbeheer De velden 'beslissing', 'datum beslissing' en 'casenummer' worden bij het toevoegen van een nieuwe rij (voor het aanpassen van een arbeidsplaats) automatisch leeg gemaakt om vergissingen te voorkomen.
  Er verschijnt een foutmelding als bij het aanpassen van de reden naar 'arbeidsplaats opgeheven' de status niet wordt aangepast naar 'inactief'. De combinatie van de reden 'arbeidsplaats opgeheven' en de status 'actief' is een niet-toegelaten combinatie van veldwaarden.
  Je krijgt vanaf nu een foutmelding als je een personeelslid koppelt aan een arbeidsplaats, maar het PEP-veld niet aanpast naar 'AS IS'. Als dit veld op 'TO BE' staat, mag de arbeidsplaats niet ingevuld zijn.
  Je krijgt een extra scherm waarop je kunt nagaan wat het personeelslid in de selfservice ziet. Via dit scherm kun je geen acties worden uitgevoeren, je kunt alleen 'lezen'.
  DC TALENT en HR
  Rekrutering Aanpassingen aan rapporten:
  • Er is een nieuw rapport 'Einde procedure velden: rangschikking, niet nodeloos hertesten en objectief geworven' beschikbaar voor de selectieverantwoordelijken. Hiermee kun je voor vacatures met veel kandidaten de velden rangschikking werfreserve, niet nodeloos hertesten en status objectief wervingssysteem bijwerken.
  • Het rapport 'CV-screening' bevat vanaf nu ook het e-mailadres van de sollicitant.
  Aanpassingen aan mails:
  • Alle afschrijfmails hebben nu volgende alinea: "Ga je niet akkoord met deze beslissing? Je kunt een schorsing en/of nietigverklaring aanvragen bij de Raad van State - Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Dat moet gebeuren binnen de 60 dagen nadat je deze mail gekregen hebt. Dat moet aangetekend per post of via de elektronische procedure die toegankelijk is via de website van de Raad van State."
  • De mail 'Bevestigen interview' aan sollicitanten bevat nu ook de datum, het uur en de locatie van het interview
  • De vacaturetitel is opgenomen in de mail 'VO - definitieve goedkeuringsstatus vacature'.
  • Er is een bijkomende mailsjabloon 'VO - Afschrijving na CV screening - voldoet wel' gemaakt voor afschrijving na CV-screening waarbij sollicitant wel aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.
  • De vacature-eigenaars zijn opgenomen in CC van de mail die een sollicitant ontvangt als de sollicitant zich vrijwillig terugtrekt uit een procedure. Zodat vacature-eigenaars op de hoogte gesteld worden dat de sollicitant niet meer wenst deel te nemen
  Aanpassingen aan formulieren:
  • In alle solliciatieformulieren werden de instructies voor sollicitanten voor het werken met opladen van CV's en indienen van het sollicitatieformulier gewijzigd.
  • In alle sollicitatieformulieren werd de tekst bij de standaardvraag 'Niet nodeloos hertesten' aangepast.
  • Het sjabloon van het sollicitatieformulier " combi horizontale mobiliteit en bevordering" bevat nu de bijkomende vraag voor horizontale mobiliteit.
  • De PDF-afdruk van sollicitatieformulieren (die ingediend zijn na 24/12/2019) bevatten nu de door de sollicitant ingevoerde opleidings- en werkervaring.
  • Het formulier 'vacature aanvragen' bevat nu expliciet de vraag om de functiebeschrijving toe te voegen
  • De instructies die sollicitanten krijgen na indiening van het formulier werden aangepast zodat ze aangespoord worden om een profiel aan te maken.
  VORMINGSBEHEERDERS
  Leren De mail 'VO - ILT-sessie goedgekeurd' werd vervangen omdat deze niet verzonden werd wanneer een vormingsbeheerder een cursist via back office inschrijft. Daarom is ervoor gekozen om de mail 'VO-registreren ILT-sessie' op te zetten en standaard te gaan gebruiken. Deze mail wordt verzonden wanneer een cursist effectief is geregistreerd, ongeacht of er een goedkeuring van de leidinggevende nodig is of niet. 

  Vernieuwd in 2019

  Hier vind je een overzicht van de vernieuwingen die werden uitgevoerd in 2019.

  23 december: release
  PERSONEELSLEDEN  
  Selfservice Werknemer We heten de personeelsleden van het agentschap Opgroeien regie van harte welkom bij Vlimpers!
   

  Ook de administratieve personeelsleden van De Vlaamse Waterweg (DVW) starten vanaf januari 2020 met Vlimpers Selfservice. Vanaf dan kunnen ze onder andere jaarlijks verlof aanvragen via Vlimpers. Welkom!

  Het aansluiten van de overige personeelsleden (continudiensten) van DVW op de selfservice van Vlimpers zal in 2020 voorbereid worden via een afzonderlijk project.

   

  Het selfservicegedeelte om een fietsvergoeding aan te vragen wordt aangepast aan de gewijzigde regelgeving. Meer informatie en een instructiefilmpje vind je vanaf 1 januari 2020 op de webpagina 'Woon-werkverkeer: (elektrische) fiets'. 

   

  Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 wordt Vlimpers aangepast. Vanaf nu zullen niet enkel contractuele personeelsleden maar ook statutairen sollicitatieverlof kunnen aanvragen in Vlimpers. Meer informatie over sollicitatieverlof vind je terug op de webpagina 'Verloven, afwezigheden en werktijdregeling'.

   

  De knop 'Aanvraag' zal verwijderd worden uit het scherm 'Aanvraag documenten' (achter de tegel 'Documenten'). In dit scherm vind je bijvoorbeeld je ziekteattest. Je kunt je documenten wel nog steeds afprinten door op 'Print' te klikken. Ondervind je problemen met het printen van documenten uit Vlimpers, meld dit dan via het Vlimpers-contactformulier.

   

  Heb je de vakantiedagen waarop je jaarlijks recht hebt niet (volledig) opgenomen door afwezigheid wegens (beroeps)ziekte of arbeids(weg)ongeval? Dan kan je lijnmanager beslissen om bovenop de 11 of 5 vakantiedagen maximaal 13 bijkomende vakantiedagen over te dragen. Meer informatie in Deel X van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS).

  Vlimpers wordt aangepast zodat je deze vakantiedagen kunt aanvragen en ervan een overzicht kunt raadplegen in je tellers. Extra invoerinstructies zal je terugvinden achter de vraagteken-icoontjes in de schermen 'Verlofaanvraag' en 'VO tellers'.

   

  Is je departement of agentschap klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan kun je vanaf nu je elektronisch personeelsdossier raadplegen via je Vlimpers selfservice. In je e-dossier vind je de documenten die recent behandeld werden door het DCPA, je Vlimpers PLOEG- en Leren-archief en de documenten van je papieren personeelsdossier die al werden ingescand.

  Het DCPA is volop bezig met het digitaliseren van de papieren personeelsdossiers. Dit betekent dat nog niet iedereen zijn volledige dossier in Vlimpers kan raadplegen.

  Sommige documenten zijn ook zichtbaar voor je leidinggevende en HR Business Partner. Meer informatie vind je op de webpagina 'Mijn personeelsdossier'.

   

  De burgerlijke staat werd in sommige gevallen foutief weergegeven in het scherm 'Gegevens partner' (tegel 'Mijn gegevens' > link 'Persoonsgegevens' > tabblad 'Gegevens gezinsleden' > link 'Details' bij de gegevens van je partner). Dit veld zal niet meer getoond worden in dit scherm. Je kunt nog steeds je burgerlijke staat raadplegen en wijzigen. Meer informatie hierover vind je terug in het instructiefilmpje: 'Burgerlijke staat aanpassen'.

  PLOEG

  Vlimpers wordt aangepast naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving die een vervroegde evaluatie toelaat na een evaluatie met einduitspraak ‘onvoldoende’.

  Vergoedingen & Toelagen

  De personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen vanaf nu een vergoeding of toelage aanvragen via de module 'vergoedingen en toelagen' in Vlimpers. Na goedkeuring door de direct leidinggevende en het DCPA wordt de aangevraagde vergoeding of toelage opgeladen in het loondossier.

   

  Je kunt een afgekeurde aanvraag in de module Vergoeding en Toelage niet meer bewerken. Je moet in dit geval een nieuwe aanvraag indienen. Meer informatie vind je terug in het instructiefilmpje 'Een vergoeding of toelage aanvragen'.

  Leren

  Er werd een snelstartkaart voor playlists opgemaakt. Deze wordt eind december gepubliceerd.

  LEIDINGGEVENDEN  
  Kern: afwezigheden Bij personeelsleden met meerdere actieve arbeidrelaties worden de resultaten van een ziektecontrole vanaf nu naar de leidinggevenden van alle actieve arbeidsrelaties gestuurd. De leidinggevenden van een arbeidsrelatie met ambtshalve verlof of met een langdurige afwezigheid die niet ziektegebonden is, krijgen de resultaten niet.
  HR  
  Rekrutering

  Er zijn nieuwe rapporten beschikbaar:

  • 'Link tussen Vacature en Functiebeschrijving'

  Met dit rapport kun je nakijken welke vacatures gelinkt zijn met welke functies. Voor een goed verloop van het rekruteringsproces is het namelijk nodig om de aan de openstaande vacature gelinkte functie actief te houden. Met behulp van dit rapport kan beslist worden welke functie absoluut actief moet blijven.

  • Einde procedure velden: rangschikking, niet nodeloos hertesten en objectief geworven

  Dit rapport toont per vacature voor elke kandidaat: huidige status, rangschikking werfreserve (volgnummer), niet nodeloos hertesten (ja/nee) en status objectief wervingssysteem (ja/nee)

  • 'Rollen per vacature - wervingsteam'

  Met dit rapport kun je nakijken wie (naast de selectieverantwoordelijken) toegang heeft tot de gegevens van de vacature en sollicitanten. Het rapport bevat per vacature de naam/namen van de vacature-eigenaars, de hiring manager en de behoordelaars (jury).

  • Het rapport ‘Vacatures - open vacatures’

  Dit rapport bevat vanaf nu alle vacatures (ongeacht de status) met uitzondering van de managementjobs (boven niveau A2). Bovendien verandert het van naam naar: ‘Alle vacatures excl. managementjobs’

  • Het rapport ' Vacatures - Gesloten vacatures' 

  Dit rapport toont vanaf nu alle afgesloten managementjobs (boven niveau A2). Bovendien verandert het van naam naar: ‘Gesloten vacatures managementjobs’

   

  Er is 1 nieuwe kandidatenstatus:

  • Selectie op basis van dossier

  Om de uitgevoerde selectiestap bij statutariseringen te capteren

  Arbeidsplaatsbeheer

  De opties in het veld 'PEP' in het tabblad 'VO arbeidsplaatsgegevens' worden als volgt aangepast:
  - De optie 'Statutaire vervanging' wordt aangepast naar 'vervanging'
  - De optie 'Tijdelijk' wordt geschrapt
  - De optie 'PEP as is uitdovend' wordt aangepast naar 'uitdovend'

  HR-FINANCIEEL  
  Weddebudgetrapportering Je kunt vanuit je prognose op de knop "Advies" klikken. Er worden dan een aantal controles uitgevoerd op de prognose, waarna je een overzicht van adviezen krijgt over hoe je je prognose kunt verbeteren. Voorbeeden: er werd nog geen provisie vakantiegeld ingevoerd, er staat nog instroom met status "na te kijken" in een instroomscenario, er wordt gebruik gemaakt van een scenario voor tijdelijke contracten terwijl er geen gebruik gemaakt wordt van een instroomscenario,…
  PERSONEELSADMINISTRATIE  
  Kern: verloning De feestdagen die vallen tijdens het pleegouderverlof worden vanaf nu correct verloond.
    De loonberekening verloop vanaf nu correct bij een combinatie van meer dan 2 afwezigheden op eenzelfde dag. Bijvoorbeeld: deeltijds ziek, voltijds ziek en onbetaald verlof.
    In het scherm 'Functiegegevens' (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) worden bij de velden 'Entiteit', 'Begrotingsartikel' en 'Orafin adres' de gegevens getoond die geldig zijn op datum van de functierij. Vroeger werden hier de gegevens getoond die geldig waren op de huidige datum.
    Ook als iemand geen recht heeft op maaltijdcheques laadde Vlimpers automatisch een looncode voor maaltijdcheques op (1472,1482, 1972,1982 of 1478) maar liet het aantal leeg. Als dit personeelslid uit dienst ging, konden de looncodes van de maaltijdcheques niet worden afgesloten als er al een rij werd opgeladen voor een prestatiemaand na uitdiensttreding. Ook kon de einddatum van een maand niet ingekort worden. Vanaf nu worden er geen looncodes voor maaltijdcheques meer opladen voor iemand die geen recht heeft op maaltijdcheques. Daardoor moet je ook die looncodes ook niet meer verwijderen of inkorten.
    Wanneer er een fout opduikt bij het bliksemen van een dossier in het scherm 'Beheer loonberekening' (Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening) krijg je hiervan een melding. In plaats van een standaardaardbooschap staat hier vanaf nu in wat er precies fout loopt en welke actie je moet ondernemen om dit recht te zetten.
    Bij het verwijderen van de looncode 003 krijg je geen foutmelding meer.
    Het agentschap Opgroeien regie kan gebruik maken van jaarroosters in Vlimpers. Deze aanpassing kadert in hun aansluiting op Vlimpers.
    Er is een nieuwe salarisschaal aangemaakt voor vakantiewerkers bij het agentschap Opgroeien regie als consultatie-arts aan 80% van A111. Het DCPA geeft hiervoor de vaste jaarbasis in. Deze aanpassing kadert in hun aansluiting op Vlimpers.
    Het is mogelijk om in Vlimpers aan te duiden wie er tewerkgesteld wordt als sociale maribel en onder welk nummer. Dit werd mogelijk gemaakt in kader van de aansluiting van Agentschap Opgroeien Regie op Vlimpers. De invoerinstructies zullen terug te vinden zijn de handleiding 'Aanstelling'.
  Afwezigheden Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 werd Vlimpers aangepast. Vanaf nu kunnen niet enkel contractuele personeelsleden maar ook statutairen sollicitatieverlof (VO_AT_SOL) aanvragen in Vlimpers. Meer informatie over deze en alle verlofcodes vind je terug in Vlimpers Document: verlofcodes.
  Loopbaan Aan de modeldocumenten die gebruikt worden in vlimpers (Personeelsbeheer > beheer documenten), zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de opmaak. Verder zijn er ook een aantal inhoudelijke aanpassingen uitgevoerd.
    In het scherm 'VO pensioenplan' (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Pensioenplan) zal bij het veld 'code pensioenplan' naast de afkorting nu ook de omschrijving getoond worden.
    Wanneer je bij de functiegegevens de actie 'Overplaatsing' kiest kon je vroeger bij het veld reden 'Herplaatsing' selecteren. Deze reden is nu opgesplitst in 'Herplaatsing zonder budget' en 'Herplaatsing met budget'.
    Bepaalde contractuele groepen bouwen toch een functionele loopbaan op. De opvolging hiervan moet niet langer manueel gebeuren maar verloopt automatisch via Vlimpers en is raadpleegbaar via rapportering. De betrokken personeelsleden kunnen dit ook zelf opvolgen in hun selfservice het veld 'Functionele schaal' en 'Volgende functionele schaal' via het scherm VO Anc., Jaarb., Volg. schaal achter de tegel 'Functiegegevens'.
    De Vlimpersberichten zijn licht aangepast. De aanspreking werd verwijderd en de datumnotatie werd aangepast naar de standaardweergave. Een overzicht van de Vlimpersberichten vind je op de webpagina 'Vlimpers voor HR'.
    VDAB en het Agentschap Opgroeien Regie gebruiken een procentuele grid in Vlimpers. Je kunt in die grid geen 2 identieke lijnen toevoegen. Doe je dit wel, dan krijg je vanaf nu een foutmelding waarin je gevraagd wordt een andere waarde te kiezen.
  Welzijn In het scherm Medische onderzoeken (Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > VO Veiligheid en gezondheid > Medische onderzoeken) is in de rubriek 'Doorverwijzingen' een datumveld voorzien om een actiedatum te registreren. Naast dit veld is nu een icoon voorzien om via een kalender op te zoeken.
  Planning Er komt een foutmelding in de foutenlog (= overzicht met fouten uit de planningsbestanden) in volgende gevallen:
  - VO_AT_HOL in het planningsbestand voor iemand die geen feestagenrooster CONTFD heeft
  - HOLIDAY in het planningsbestand voor iemand met een feestdagenrooster
  DC TALENT  
  Rekrutering

  Er zijn nieuwe rapporten beschikbaar:

  • 'Link tussen Vacature en Functiebeschrijving'

  Met dit rapport kun je nakijken welke vacatures gelinkt zijn met welke functies. Voor een goed verloop van het rekruteringsproces is het namelijk nodig om de aan de openstaande vacature gelinkte functie actief te houden. Met behulp van dit rapport kan beslist worden welke functie absoluut actief moet blijven.

  • Het rapport 'Open vacatures'

  Dit rapport bevat vanaf nu alle vacatures (ongeacht de status) met uitzondering van de managementjobs (boven niveau A2). Bovendien verandert het van naam naar: ‘Alle vacatures excl. managementjobs’

  • Het rapport 'Gesloten vacatures'

  Dit rapport toont vanaf nu alle afgesloten managementjobs (boven niveau A2). Bovendien verandert het van naam naar: ‘Gesloten vacatures managementjobs’

   

  Er is 1 nieuwe kandidatenstatus:

  • Selectie op basis van dossier

  Om de uitgevoerde selectiestap bij statutariseringen te capteren

  VORMINGSBEHEERDERS  
  Leren VDAB wil actief met vaktechnische competenties aan de slag gaan en zal ze daarom uniform invoeren in het veld 'Trefwoorden' met behulp van een lijst. Het veld 'Trefwoorden' werd toegevoegd aan het vormingsbeheerrapport en er werd een werkwijze uitgedacht die het mogelijk maakt om te rapporteren op de vaktechnische competenties via Excel.
    Sinds kort wordt aangekocht (extern) digitaal materiaal opgeladen in het systeem. De inhoud zit nog in testfase en de opzet ervan in het systeem wordt nog verder geperfectioneerd.
   

  Voor vormingsbeheerders die zelf externe opleidingen verwerken:

  De bevestigingsmail voor externe opleidingen, die wordt verstuurd naar de student na goedkeuring van de vormingsbeheerder, wordt universeler gemaakt. Er komen 2 velden bij: facturatiewebsite en facturatiemailadres. Elke entiteit kan hiervoor de eigen gegevens invullen en de tekst in de mail wordt automatisch aangepast.

  INTERNE DOCENTEN  
  Leren Er werd een korte handleiding opgemaakt voor interne docenten. Hierin is te vinden hoe je opleidingen kunt beheren. De handleiding wordt eind december gepubliceerd.
  HRTD
  Kern: verloning Wanneer in dezelfde fractie tweemaal looncode 9548 'werkgeversbijdrage MC' wordt berekend, kunnen bij het aanmaken van de bestelling van de maaltijdcheques deze looncodes vanaf nu wel gekoppeld worden aan de corresponderende werknemersbijdrage.
  In het dimonaproces worden aangiftes die niet door vlimpers werden aangemaakt naar een specifieke map verplaatst, zodanig dat dit het dimonaproces niet vertraagt.
  De processen die gebruikt worden tijdens de naverwerking zullen aangepast worden, zodat de deelprocessen niet simultaan kunnen opgestart worden.
  De mededeling bij de overschrijving van de uitbetaling van de achterstallen (eind december van elk jaar) zal aangepast worden, zodat het vanaf nu duidelijk wordt dat het hier over achterstallen gaat.
  Het proces van de naverwerking werd technisch onder handen genomen zodat het niet meer vastloopt.
  De datastroom van Assusoft wordt geïntegreerd in Vlimpers. Het gaat hier om informatieve data die later gebruikt wordt voor verdere analyses omtrent de kosten van het pensioenplan.
  Vanaf nu zullen de gegevens van de gewijzigde dossiers per proces opgeladen worden in plaats van per afwerkingsnummer. Dit zou het proces moeten versnellen.
  Wanneer je het veld <Bevorderingspremie> invult in het scherm 'Functiegegevens' (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) wordt het veld <Salarisschaal vóór overdracht> zichtbaar. Wanneer dit veld werd ingevuld stroomde de salarisschaal niet door voor de Capelo-loopbaan. Dit was een technsiche fout die werd opgelost en het berokken dossier werd rechtgezet.
  De wijzigende records van de voorverwerking van de Vlimpers PAR-omgeving worden doorgestuurd naar een aparte map van de ACC-loonmotor 667.
  In de AOP-module voor Sport Vlaanderen zijn er nieuwe referentiewaarden beschikbaar in het keuzemenu om personeelsleden toe te wijzen aan een AOP-contract.
  Loopbaan Naar aanleiding van de wijziging van een ministrieel besluit worden de benaming van een aantal graden aangepast.
  Rekrutering

  Er is een nieuw rapport beschikbaar:

  • 'Rollen per vacature - wervingsteam'

  Met dit rapport kun je nakijken wie (naast de selectieverantwoordelijken) toegang heeft tot de gegevens van de vacature en sollicitanten. Het rapport bevat per vacature de naam/namen van de vacature-eigenaars, de hiring manager en de behoordelaars (jury).

  11 december: hotfix Vlimpers-contactformulier
  Personeelsleden

  Bij het indienen van een vraag moet je een specialisme en detail aanduiden. Dit zijn vanaf nu beide verplichte velden. Als het niet duidelijk is welk detail van toepassing is, kun je de categorie 'Andere' selecteren.

  Als je wordt toegevoegd als belanghebbende aan een vraag krijg je hierover maar één automatisch bericht. Sommige personeelsleden kregen in dit geval voorheen meerdere berichten.

  Agentschap overheidspersoneel

  Bij het overzicht van de behandelgroepen, dat je gebruikt om een case toe te wijzen, werd een kolom toegevoegd met uitleg over wanneer je welke behandelgroep moet selecteren.

  Samen met de invoer van het 'Schakel ABC' begin 2019 werden nieuwe statussen 'in wacht' ingevoerd. De oude status 'in wacht' kun je nu niet meer selecteren. Als alternatief moet je 1 van de nieuwe statussen selecteren ('in wacht gepland', 'in wacht bij klant', 'in wacht extern').

  Bij het maken van een nieuwe gerelateerde childcase is het vanaf nu mogelijk om een specialisme en detail te selecteren als je ervoor gekozen hebt om deze niet over te nemen van de parentcase.

  In de backoffice-zoekfunctie (uitgebreid zoeken) werd een nieuw zoekveld toegevoegd: 'belanghebbende'. 

  Je kunt via het vergrootglas in de menubalk rechts bovenaan zoeken in alle cases op de inhoud van cases en notities.

  27 september: release
  Alle Vlimpers-gebruikers

  Als statutair personeelslid heb je gedurende je  loopbaan een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof, je ziektecontingent. De balans van je ziektecontingent kun je raadplegen in het overzicht van je tellers in je selfservice. Klik op de startpagina van Vlimpers in de tegel ‘Verlof & werktijd’ op de link ‘Overzicht tellers’.

  Ben je een ambtenaar die:

  • niet in dienst was tijdens de maand januari 2018 en;
  • een periode in dienst is geweest voor januari 2018 en;
  • terug in dienst is gekomen na de maand januari 2018?

  Dan zag je in je overzicht van je tellers op de rij ‘Ziekteverlof ambtenaar’ bij de kolom ‘Recht’ verkeerdelijk 0 staan. De opname werd correct weergegeven, maar doordat het recht op 0 stond, werd ook je balans verkeerd weergegeven. Vanaf nu staat voor deze doelgroep het recht, de opname en de balans van het ziekteverlof correct.

  Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  De datum van de ranginneming voor de pensioenloopbaan wordt vanaf nu ook correct berekend bij meerdere arbeidsrelaties in de DMFA-aangifte.

  Voor Kind & Gezin wordt een functionele grid voorzien bij de functiegegevens. Hierin kun je specifieke informatie over de functie registreren. Deze extra informatie maakt gedetailleerde rapportering mogelijk.

  Het veld ‘Begrotingsartikel’ (verbonden met de aanrekeningscode) is vanaf nu terug te vinden op het tabblad ‘VO Specifieke gegevens’ in het scherm Functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens). Dit veld is nodig om de combinatie tussen Orafin-adres, entiteit, begrotingsartikel en afwijkend Orafin-adres mogelijk te maken.

  Bepaalde combinaties van verlof konden niet ingevoerd worden in Vlimpers, hoewel ze wel mogelijk zijn volgens het Vlaams Personeelsstatuut (VPS). De combinaties kunnen nu wel ingevoerd worden in Vlimpers en stromen ook correct door naar de RSZ-kwartaalaangifte.

  Een personeelslid kan in de module 'Vergoedingen en Toelagen' zelf een afgekeurde aanvraag verwijderen. De inhoud van de automatische mails ter bevestiging van de goedkeuring door 1) de leidinggevende en 2) het DCPA werd bijgewerkt.

  Voortaan wordt er bij aanvragen vanuit de selfservice met meerdere actieve arbeidsrelatie altijd de juiste actieve arbeidsrelatie gekozen. In het verleden was dit niet altijd het geval. Dit zorgde in het merendeel van de dossiers niet voor problemen, maar kon er op basis van een bepaalde verlofstatus voor zorgen dat een verlof gekopieerd werd naar de andere arbeidsrelaties van het personeelslid. Dit zorgde dan voor onnodige werklijst-items. Met deze aanpassing wordt dit probleem verholpen.

  Naar aanleiding van de wettelijke aanpassingen worden een aantal extra wervingsredenen opgezet.

  Als uit de risicoanalyse, die voorzien is in artikel 42 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, blijkt dat er risico is voor een zwanger of borstvoeding gevend personeelslid dat niet kan worden ingedijkt dan wordt de arbeidsovereenkomst  van een contractueel personeelslid geschorst en krijgt een ambtenaar vrijstelling van arbeid. Om die dienstvrijstelling bij zwangerschap te registeren mag de bestaande code SCM (schorsing medisch risico) gebruikt worden. De omschrijving van deze code zal aangepast worden naar ‘Dienstvr. zwangerschap).

  Vanaf nu is het mogelijk om binnen eenzelfde juridische entiteit 2 verschillende bedragen aan maaltijdcheques uit te betalen.

  Wanneer je bij een 'aanstelling' of 'heraanstelling' bij de functiegegevens een aantal maanden stage invoert, berekent het systeem automatisch een einddatum proeftijd. Vanaf nu zal dit ook gebeuren bij een 'nieuwe aanstelling binnen dezelfde arbeidsrelatie'. 

  Wanneer er na de registratie nog bijkomende afwezigheden worden ingevoerd, wordt vanaf nu de einddatum proeftijd ook automatisch herberekend.

  Wanneer je een arbeidsplaats aanmaakt in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw) in het kader van een bevordering, heb je voortaan op het eerste tabblad 'Omschrijving' in het veld 'Reden' een extra optie om dit aan te duiden, genaamd 'BEV'.

  Wanneer je een arbeidsplaats aanmaakt of aanpast in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw.):

  • kun je op het eerste tabblad 'Omschrijving' in het veld 'Status Arbeidsplaats' voortaan kiezen uit vier opties: 'akkoord', 'selectieprocedure' (dit heette vroeger 'lopend'), 'terugvalpositie' (dit heette vroeger 'bevroren') en 'tijdelijke dienstaanwijzing'.
  • heb je voortaan op het eerste tabblad 'Omschrijving' een nieuw veld 'mandaat', dat je kan aanvinken indien de arbeidsplaats bedoeld is voor een mandaatfunctie.

  Op het laatste tabblad 'VO Arbeidsplaatsgegevens' in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw):

  • zullen in het veld 'Beslissing' enkel nog de opties 'Beslissing Vlaamse Regering', 'Beslissing Leidend Ambtenaar' en 'Regularisatie Arbeidsplaats' mogelijk zijn. Aangezien een directieraad of een vakbond niets kan beslissen, zijn deze opties weggehaald.
  • zal je voortaan in het nieuwe veld 'Rang' de rang kunnen aanduiden die voor deze arbeidsplaats moet gelden.
  • is er voortaan geen veld 'Werknemersklasse' meer. Je zal voortaan moeten aanvinken of de arbeidsplaats extern gefinancierd wordt en/of een continufunctie is.
  • komt er een overzicht van wijzigingen indien er meerdere aanpassingen in het veld 'PEP' zijn die op dezelfde ingansgdatum vallen.

  Op het laatste tabblad 'VO Arbeidsplaatsgegevens' in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw)

  • zal er voortaan een vrij tekstveld staan (genaamd 'Facultatieve omschrijving') zodat je de flexibiliteit en vrijheid hebt om nuttige informatie neer te pennen.
  • wordt voortaan het veld 'Rekeningcode' verborgen. We houden deze data enkel bij in het scherm ‘Functiegegevens’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) in Vlimpers Kern.
  Dienstencentrum Talent

  In de module Rekrutering zijn drie extra sjabloonmails toegevoegd aan het scherm ‘Sollicitanten beheren’ (startpagina Vlimpers > hamburgermenu > Rekrutering > Vacatures beheren > Vacature opzoeken en doorklikken op de sollicitanten):

  • Een mail voor het opvragen van extra documenten
  • Een mail voor de bevestiging van een pragmatische aanpak

  Een mail voor de bevestiging van kandidaten die via papier solliciteren

  In de module Rekrutering werd het rapport “03. Overzicht selectieprocedure (PV-rapport)” voor de selectieverantwoordelijken uitgebreid. Vanaf nu kun je filteren op ‘Divisie’ en vind je ook de ‘Beoordelaars’ en ‘Target wervingsdatum’ terug in het rapport.

  In de module Rekrutering werd het rapport “02. Werfreserve kandidateninfo” voor selectieverantwoordelijken uitgebreid. Vanaf nu vind je ook de gegevens ‘Opmerkingen uit de vacature’ terug in het rapport.

  In de module Rekrutering is een nieuw rapport beschikbaar: ’09. Testenrapport kandidaten’. Dit rapport geeft een overzicht van de kandidaten die testen moeten afleggen. Je kunt dit overzicht aan de testprovider bezorgen.

  Afdeling HR-technologie en Data (HRTD)

  De betaalbestanden ‘voorschot’, die ter beschikking worden gesteld op het werkgeversplatform, zijn vanaf nu ook toegankelijk voor de Diensten Afzonderlijk Bestuur Loodswezen (DABL), de Diensten Afzonderlijk Bestuur Vloot (DABV) en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK).

  De mededeling die verschijnt bij het betaalbestand voor de achterstallen zal duidelijk vermelden dat het om achterstallen gaat.

  Het proces voor de naverwerking van de lonen voert nu ook de query uit voor het rapport voor de CRU en stuurt het resultaat van de query mee als bijlage in de e-mail.

  Het standaard afgeleid Orafin-adres en het afwijkende Orafin-adres zijn toegevoegd aan de rapporteringstabel.

  Wanneer het aantal uren beschikbaarheid wordt gewijzigd, wordt de Binnenvaartbegeleider(BVB)-toelage vanaf nu automatisch opnieuw berekend.

  Werklijstitems over andere aanvragen dan verloven (bijvoorbeeld voor vergoedingen) kunnen door een beheerder verplaatst worden naar een andere werklijst. Hiervoor is niet langer een tussenkomst vereist  van de IT-collega’s. 

  In het scherm ‘Afwijkende aanrekeningscodes’, toegankelijk voor de ondersteunende diensten van de kabinetten, (Salarissen (GBL) > VO verloning > Afwijkende aanrekeningscodes) kun je vanaf nu ook het Orafin-adres en het afwijkende Orafin-adres terugvinden.

  HR-financiële rol

  In de Weddebudgetrapporteringstool is het probleem opgelost bij de manuele correctie op het (te extrapoleren) salaris.  Die correctie verdween bij het opslaan van een scenario.

  In de Weddebudgetrapporteringstool is het probleem opgelost bij de gekende uitstroom waardoor de uitstroom op de laatste dag van de referentiemaand niet werd getoond. 

  In de Weddebudgetrapporteringstool werd het rapport onbetaalde verloven aangepast zodat er meer afwezigheidscodes zijn opgenomen. 

  In de Weddebudgetrapporteringsstool werden de percentages voor de eindejaarstoelage (EJT) aangepast.  Zowel in het rapport dat gebruikt wordt om een inschatting te maken van de volledige EJT, als in de toepassing (wordt o.a.. gebruikt om de theoretische kost van een instroom/doorstroom te bepalen).

  1 augustus: hotfix Vlimpers contactformulier
  Voor alle Vlimpers gebruikers Vanaf nu kun je in het Vlimpers contactformulier zoeken via het vergrootglas-icoontje in de menubalk rechts bovenaan. Je kunt een vraag opzoeken op basis van bijvoorbeeld het referentienummer of een trefwoord. Je kunt ook zoeken in de inhoud van vragen en notities. Om je zoekresultaten te verfijnen kun je filteren op bijvoorbeeld 'status' en 'specialisme'. 
  Goed om weten: je kunt momenteel nog niet zoeken in de vragen waarvoor je als belanghebbende bent aangeduid. Die toevoeging wordt meegenomen in een volgende release.
  22 juli: hotfix Vlimpers contactformulier
  Voor alle Vlimpers gebruikers In de werknemersgegevens van sommige collega's werd nog een vorige entiteit getoond. Dat probleem is nu opgelost.
  Je kunt niet langer een 'bekend probleem' volgen. Door op deze link te klikken werd je automatisch gekoppeld als belanghebbende aan een probleem en kon je de inhoud wijzigen.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Er worden vanuit de werkruimte dossierbehandelaar in Schakel geen automatische mails meer verstuurd naar teamleden die uit dienst zijn.
  Afdeling HR-technologie en Data Via een nieuw veld op het tabblad 'Meer' onder 'Casegegevens' kunnen de teamleden van HR Data een specifieke prioriteit toekennen aan rapporteringsvragen.
  28 juni: release
  Alle Vlimpers-gebruikers

  Je kan vanaf nu de fiscale gegevens van je gezinsleden raadplegen via je selfservice in Vlimpers. Je vind deze informatie achter de tegel ‘persoonsgegevens’ in het scherm ‘Gegevens gezinsleden’. Klik achter de naam van je gezinslid op de knop ‘details’ in de kader ‘fiscale gegevens’ vind je de informatie terug.

  Heb je meer dan één arbeidsrelatie? Dan krijg je vanaf nu bij het openen van een scherm onder de tegel ‘Vergoedingen’ eerst de mogelijkheid om een arbeidsrelatie in te voeren. Zo kan je in deze schermen vanaf nu ook gegevens raadplegen voor je inactieve arbeidsrelaties.

  Er zijn nieuwe snellinken toegevoegd in de tegel 'Mijn gegevens' op de startpagina van de selfservice in Vlimpers. Je kan nu via deze tegel snel naar je persoonsgegevens, contactgegevens, loopbaangegevens of naar het volledige overzicht van de selfservice.

  In het scherm 'Historie verlofaanvraag' (Selfservice > tegel Afwezigheden > Overzichten > Historie verlofaanvraag) zijn nu ook de afwezigheden van een afgesloten arbeidsrelatie zichtbaar. Wanneer je meer dan één arbeidsrelatie hebt, zal Vlimpers je vragen voor welke arbeisrelatie je de historie wilt bekijken.

  Dienstencentrum Personeelsadministratie

  In het scherm ‘Resultaten per kalendergroep’ (Salarissen (GBL) > Afwezigh. En salarisverwerking > Afwezigh.-/salarisgegevens > Resultaten per kalendergroep) kan je in het tabblad 'afwezigheidsgegevens' de historiek van de ziekteteller opvolgen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de exacte datum zien waarop iemand zijn ziektekapitaal op 0 komt te staan.

  Vanaf nu worden correcties op het ziektekapitaal ook verrekend in dit tabblad.

  Wanneer een persoon laattijdig uit dienst gezet wordt in het lopend jaar voor een vorig jaar, dan wordt er foutief nog een lijn bij de verloftellers getoond voor het lopend jaar met een foutieve vermelding met de overdacht uit het vorig jaar. We gaan er voor zorgen dat, als een persoon niet in dienst is voor een bepaald jaar, er ook geen lijn meer zal opgenomen worden in het overzicht van de verloftellers. En bij een eventuele heraanstelling gaan we ervoor zorgen dat een eventuele foutieve waarde bij overdracht, toch op 0 zal geplaatst worden.

  Voor personeelsleden die op 1 januari 2018 meer dan 150 overgedragen verlofdagen hadden en tegelijkertijd een negatieve restwaarde jaarlijks verlof hadden voor het lopend jaar 2018 gebeurde een foutieve verlofoverdracht naar 2019. Het probleem deed zich enkel voor bij de overgang van 2018 naar 2019. Er wordt nu een correcte overdacht voor 2019 berekend en personeelsleden zullen nu een correct saldo zien.

  De controle op combineerbaarheid van afwezigheden zal vanaf nu gebeuren op basis van de datum waarop de 2 afwezigheden ten vroegste met mekaar overlappen, in plaats van op de begindatum van de gewijzigde afwezigheid.

  Als een afwezigheid dan overlapt met een andere afwezigheid, waarmee combinatie wel degelijk mogelijk is, maar op de moment van die begindatum de andere afwezigheid nog niet bestaat, dan zal er geen fout meer gegenereerd worden.

  In het tabblad ‘Vo Specifieke gegevens’ in scherm ‘functiegegevens’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) kan je bij het veld ‘Verlofregeling’ kiezen voor ‘Loodswezen’ of ‘Standaard’. Bij ‘Loodswezen’ heb je recht op 508 ziektedagen, bij ‘Standaard’ op 666 ziektedagen. Wanneer iemand eerst de verlofregeling ‘Loodswezen’ had en die nadien werd gewijzigd naar ‘Standaard’ bleef in de kolom ‘Recht’ en de kolom ‘Opname’ het verkeerde saldo zichtbaar. De kolom ‘Balans’ werd wel correct berekend en weergegeven. Vanaf nu is ook in de kolom ‘Recht’ en de kolom ‘Opname’ de juiste waarde terug te vinden.

  Wanneer er in het scherm Afwezigheidsmutatie (Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie) nog geen enkele afwezigheid staat en er wordt een eerste afwezigheid toegevoegd door het DCPA, dan krijgt deze na het opslaan vanaf nu een status ‘goedgekeurd’. Voorheen kreeg die foutief de status 'ingediend'.

  In het scherm functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) kan je in het tabblad functiegegevens bij het veld Ambtenaar/contractueel niet langer ‘Contractueel op proef’ selecteren. Deze categorie bestaat niet meer volgens de arbeidswet. ‘Contractueel op proef’ is vervangen door ‘Contractueel inwerkperiode’.

  Je krijgt geen foutmelding meer als je in het scherm afwezigheidsmutatie (Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie) de uren van uitzonderlijk werken wijzigt naar uren groter dan 7,6 uur.

  Sorteren op achternaam verloopt vanaf nu probleemloos in het scherm ‘gewijzigde dossiers’ (Salarissen (GBL) > VO Verloning > Gewijzigde dossiers).

  Het scherm ‘gewijzigde dossiers’ (Salarissen (GBL) > VO Verloning > Gewijzigde dossiers) zal vlotter toegankelijk zijn voor iedereen en performanter werken.

  Het zoeken op document ID in het Elektronisch personeelsdossier (Personeelsbeheer > Elektronisch personeelsdossier) verloopt vanaf nu vlotter. Speciale tekens in de naam van bepaalde documenten veroorzaakten problemen.

  In de modeldocumenten werd ‘IVA zonder rechtspersoonlijkheid’ toegevoegd als keuzemogelijkheid.

  Je in Vlimpers aangeven of iemand al dan niet controle mag krijgen van het medisch controleorgaan (MCO). Voorlopig kon dit enkel op het tabblad Vo Controle MCO in het scherm Gegevens Persoon aanpassen (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Gegevens Persoon aanpassen). Vanaf nu kan dit ook op het tabblad Vo Controle MCO in het scherm Persoonsgegevens aanpassen (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen). Wanneer je het veld wijzigt in het ene scherm, dan wijzigt het ook automatisch in het andere scherm.

  Bij meerdere aanvragen van hetzelfde personeelslid wordt bij elk item de juiste afdeling getoond.

  Vanaf nu vind je het scherm 'Persoonsprofielen', met informatie over eretekens en Capelo terug via dit navigatiepad: Personeelsmanagement > profielbeheer > profielen > persoonsprofielen. Je hebt vanaf nu enkel nog leesrechten (en dus geen schrijfrechten) voor het scherm 'persoonsprofielen' achter de link 'Oude ePLOEG' op de tegel PLOEG. 

  Indien een contract bij een jobstudent wordt gewijzigd naar een vroegere startdatum, wordt nu automatisch de bijkomende periode gereserveerd als jobstudent 475 UREN (RSZ verminderde bijdragen). Let op, vervroegen van het contract kan enkel zonder gevolgen indien de pi-emplid nog niet werd aangemaakt en de startdatum van het contract niet wordt gewijzigd na de effectieve indiensttreding. Het vervroegen van het contract als jobstudent 475 uren moet steeds gebeuren voor de effectieve startdatum.

  Leidinggevenden

  Werklijstitems die niet meer zichtbaar waren in de werklijsten maar wel nog aanwezig waren in de achtergrond, werden in één beweging afgehandeld. Er worden daardoor vanaf nu geen onnodige mails meer verstuurd over openstaande werklijstitems.

  Iedere nacht wordt er automatisch een algemene mail verstuurd vanuit vlimpers naar managers die openstaande aanvragen hebben in hun werklijst. Af en toe kregen managers een mail terwijl ze geen openstaande items hadden. Vanaf nu wordt er enkel nog een mail verstuurd indien er openstaande items zijn en er dus moet goed- of afgekeurd worden.

  Specifieke doelgroep

  Op vraag van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust kan er naast een correctie op het verlofrecht of een verlofoverdracht nu ook een correctie ingevoerd worden op de opname van jaarlijks verlof. Dit is mogelijk op het niveau van de arbeidsrelatie. Er kan in Vlimpers op niveau van de business unit bepaald worden of hier al dan niet gebruik van wordt gemaakt.

  Wanneer je een nieuwe functierij toevoegt, voor de dossier van VDAB, in het scherm ‘Toewijzen functionele stap’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO toewijzen functionele stap) worden de gegevens van de procentuele grid vanaf nu mee overgenomen in de nieuwe rij.

  Afdeling HR-technologie en Data

  Ontvangstbevestigingen voor de bedrijfsvoorheffing kunnen vanaf nu terug manueel opgeladen worden op het werkgeversplatform. 

  Bij tijdelijke pensionering vervalt het recht op hospitalisatieverzekering. Tijdelijke pensioneringen worden vanaf nu ook automatisch doorgestuurd in de maandelijkse wijzigingsbestanden naar de verzekeraar, Ethias.

  Bij non-activiteit vervalt het recht op hospitalisatieverzekering. Wanneer de einddatum van een periode van non-activiteit wordt ingekort en die einddatum in het verleden ligt, zal dit vanaf nu automatisch doorgestuurd worden in de maandelijkse wijzigingsbestanden naar Ethias onder code 8 ‘van non-activiteit naar activiteit’.

  Naast externe IT kan nu ook team applicatiebeheer de procentuele grid beheren.

  De rol VO_WF_MOD_PRIKKLOK_BEHEER wordt aangepast. Als je deze rol hebt krijg je een mail wanneer er een aanpassing gebeurt (goed- of afkeuring) aan een verlofaanvraag. Vroeger werkte deze rol alleen voor volledige entiteiten. Nu zal je ook rechten kunnen krijgen op individuele cellen waardoor er gerichter mails worden gestuurd.

  Ook bankrekeningnummers worden afgebakend door datapermissie. Iemand met de HR-rol en een datapermissie voor agentschap x ziet enkel bankrekeningsnummers van mensen in agentschap x.

  14 juni: release
  Dienstencentrum Personeelsadministratie

  Tot nu toe werd de schaalanciënniteit opgebouwd volgens het tewerkstellingspercentage. Voor deeltijdse contractuelen gebeurde er dus geen verrekening aan 100%. Er is nu een nieuw veld beschikbaar in het scherm functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) om aan te duiden dat er volledige opbouw van schaalancienniteit moet zijn. Dit veld staat op het tabblad 'Vo Specifieke gegevens'.

  Het proces van de loopbaanhistoriek werd ook aangepast. Bij de bepaling van het percentage opbouw wordt gekeken naar dit nieuwe veld. Indien dit is aangevinkt, dan is de opbouw 100%. Is het veld niet aangevinkt, dan wordt er rekening gehouden met het tewerkstellingspercentage.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte is vanaf nu 6 maanden een recht en nadien een gunst. Dit geldt zowel voor contractuelen als statutairen. Vlimpers werd hieraan aangepast. Lees meer over deeltijdse prestaties wegens ziekte op de webpagina 'Deeltijdse prestaties wegens ziekte'.

  Er werd een nieuwe code ‘VO_AT_GGP: Gestandaardiseerd gunstverlof (periode)’ aangemaakt, voor GGV van langer dan 1 maand. De code berekent in kalenderdagen. De bestaande code (VO_AT_GGV) die gebruikt wordt voor kortere periode (tot 1 maand) en berekent in uren, kreeg de nieuwe omschrijving: ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (losse dagen)’.

  De regeling waarbij de ex-federale loopbaan (met jaarlijks aan te passen startbedragen) en de Vlaamse functionele loopbaan voor de sinds 1/1/2019 in het kader van een staatshervorming overgehevelde personeelsleden vergeleken wordt, werd opgenomen in vlimpers.

  HR-technologie en Data

  De combinatie 'Verlof wegens ziekte deeltijds' met 'verlof deeltijdse prestaties' stroomde foutief door naar de RSZ–aangifte voor statutaire personeelsleden. Deze combinatie wordt nu aangegeven met een maatregelcode 502: Niet bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit.

  16 mei: Vlimpers contactformulier
  Dienstencentrum Personeelsadministratie In Schakel zie je in de werkruimte voor dossierbehandelaars het veld 'Categorie' op het tabblad 'Details - casegegevens' niet meer staan. Dit veld is sinds januari niet meer in gebruik. Om fouten te vermijden wordt het verborgen
  29 maart: release
  Personeelsleden Vanaf de eerste week van april zijn de fiscale fiches met betrekking tot het inkomen in 2018 voor het aanslagjaar 2019 beschikbaar in Vlimpers.
  De knop 'Terug naar functielijst' onderaan het scherm 'Historie verlofaanvragen' werkte niet en is verborgen.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Je kan nu zonder problemen de fiscale fiches 281.30 van je klantenentiteiten consulteren in Vlimpers.
  De titel van het modelcontract 'Entiteiten IVA (delegatie)' is aangepast naar 'Entiteiten IVA met rechtspersoonlijkheid (delegatie)'.
  Wanneer men vanuit de werklijst DCPA het scherm opent voor het registreren van een ziekte (VO_AT_VZV, VO_AT_VZD) is het bereik van de periode uitgebreid met -1 maand en +1 maand  (een maand vroeger en later dan de opgegeven start- en einddatum van de ziekte).
  Vanaf 1 april worden de 'hard gecodeerde' wachtwoorden in Vlimpers definitief verwijderd en moet je altijd veilig aanmelden. Enkel voor 'Robby' (RPA) en de generieke gebruikers in Schakel (HR-teams klanten DCPA) wordt een uitzondering gemaakt.
  Voor alle besluiten en arbeidsovereenkomsten moet de actieve arbeidsrelatie gekozen worden (EMPL_STATUS =  A) met de meest recente ingangsdatum.
  Een werkrooster dat via Vlimpers wordt aangevraagd verschijnt nu maar éénmaal in de werklijst en is gekoppeld aan de juiste 'business unit'/ afdeling.
  Met het drukken op de knop "Valideren" in het scherm 'Bankrekeningen' (persoonsgegevens) worden de velden 'Rekeningnummer' en 'Controlegetal' nu ook automatisch ingevuld als de invoer via de component 'Invoer occasioneel personeel' gebeurt.
  De werklijstitems met betrekking tot 'vergoedingen en toelagen' bevatten vanaf nu ook de naam van het personeelslid.
  Koppeling van Vlimpers met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ): bij indiensttreding van nieuwe personeelsleden haalt Vlimpers éénmalig hun persoonsgegevens op uit de KSZ (op voorwaarde dat er een machtiging is van de privacy commissie voor de entiteit). Dit gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer dat op de indiensttredingsfiche is vermeld .
  Op de Vlimpers startpagina is achter de tegel 'DCPA’ de link naar ‘Personeelsbeheer’ toegevoegd boven de link ‘Werklijst’.
  Vanaf 1 april zal ook het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) gebruik maken van de generieke planningsinterface. Dit betekent dat de kalendergegevens van de personeelsleden die in continudienst werken bij Vloot, Loodswezen en Scheepvaartbegeleiding via Vlimpers geraadpleegd kunnen worden.

  Optimalisatie van de foutenlog planningen voor de generieke interface:

  • er komt een extra melding op de foutenlog als er geen arbeidsvoorwaarden geregistreerd zijn in VP en toch planningen binnenkomen;
  • de foutenlog wordt uitgebreid met naam, voornaam en entiteit.

  Aanpassingen aan de functionaliteiten van de generieke interface:

  • Sommige administratieve personeelsleden zijn om functionele redenen opgenomen in de planningstool. Voor deze personen werd een aparte arbeidsvoorwaardengroep voorzien om hun signalitieke gegevens ook te laten doorstromen naar de planningstool.
  • Adreswijzigingen in de toekomst stromen voortaan ook door naar de planningstool;
  • De berekening van onbetaalde afwezigheden van de operationele loodsen gebeurt nu op basis van een vaste noemer (cf. het VPS). Deze personen zullen in Vlimpers een specifieke arbeidsvoorwaardengroep toegekend krijgen.

  Technische aanpassingen aan de generieke interface:

  • Omdat er vanaf april meerdere gebruikers zijn werd er een folder per entiteit opgezet om bestanden te plaatsen/verwijderen.
  • Het aantal uren dat max. per dag kan worden opgeladen is opgetrokken naar 24u.
  • Planningen worden toch opgeladen als er in afwezigheidsmutatie een afwezigheid staat met aanduiding ‘halve of hele dag’.
  • Opladen van vergoedingen/toelagen geoptimaliseerd:
   • Wanneer er in een dossier een vaste looncode is met enkel een parent-record, dan wordt dit record geschrapt zodat de looncode correct wordt opgeladen.
   • Een ‘Ploegentoelage 212’ die voor alle parameters een 0-waarde heeft wordt voortaan ook opgeladen.
  HR-verantwoordelijken Je kan nu zonder problemen de fiscale fiches 281.30 van je entiteit consulteren in Vlimpers.
  Vanaf 1 april worden de 'hard gecodeerde' wachtwoorden in Vlimpers definitief verwijderd en moet je altijd veilig aanmelden. Enkel voor 'Robby' (RPA) en de generieke gebruikers in Schakel (HR-teams klanten DCPA) wordt een uitzondering gemaakt.
  Op de Vlimpers startpagina is achter de tegel ‘HR’ de link naar ‘Personeelsbeheer’ toegevoegd boven de link ‘Werklijst’.

  De nieuwe module Profielbeheer is beschikbaar voor 7 entiteiten: Go!, Departement Onderwijs en Vorming, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Departement Kanselarij en Bestuur, Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos.

  Personeelsleden van deze entiteiten met de rol ‘HR in de entiteit’ kunnen de inhoud van functiebeschrijvingen beheren in Vlimpers. Lees meer op https://overheid.vlaanderen.be/vlimpers-moduleprofielbeheer.

  Managers De werklijstitems met betrekking tot 'vergoedingen en toelagen' bevatten vanaf nu ook de naam van het personeelslid.
  De link voor het afhandelen van werklijstitems is vervangen door een knop.
  29 maart: hotfix Vlimpers contactformulier
  Alle gebruikers Vlimpers en het contactformulier kunnen opnieuw in dezelfde browser worden geopend.
  18 maart: release Vlimpers contactformulier
  Personeelsleden In de keuzelijst achter de tegel 'Mijn vragen' is de optie 'Alle vragen waarin ik geïnteresseerd ben' aangepast naar 'Alle vragen waarvoor ik belanghebbende ben'.
  In de keuzelijst achter de tegel 'Mijn vragen' is de optie 'Er zijn geen bekende problemen waarin je geïnteresseerd bent' aangepast naar 'Je hebt momenteel geen openstaande vragen'.
  Op het tabblad 'Notities en oplossingen' wordt de naam getoond van de dossierbehandelaar die een notitie of oplossing heeft toegevoegd.
  Het navigatiemenu rechts is verborgen omdat in het Vlimpers contactformulier alle navigatie via de tegels kan.
  Het automatische bericht aan een nieuw toegevoegde belanghebbende wordt niet langer dubbel verstuurd.
  Nieuwe gebruikers kunnen voortaan meteen vragen stellen als ze het contactformulier voor het eerst openen.
  Dossierbehandelaars AgO In de zoekresultaten wordt nu ook het 'specialisme' weergegeven.
  Bovenaan de zoekresultaten krijg je een samenvatting van je zoekopdracht te zien of de vermelding dat het resultaat is beperkt tot 250 items (als je zoekopdracht te ruim was).
  Het navigatiemenu rechts is beperkt tot de relevante functionaliteiten voor een dossierbehandelaar.
  Er kan voortaan ook een automatisch bericht verstuurd worden naar de individuele leden van een behandelgroep in plaats van enkel naar het mailadres dat gekoppeld is aan de behandelgroep.
  Het tabblad '360° overzicht' is vereenvoudigd. Je ziet enkel nog de relevante gegevens en velden.
  Als een klant een vraag annuleerde kan de dossierbehandelaar deze voortaan heropenen.
  HR-technologie en data Voor de prioriteiten van IT is een apart veld voorzien op het tabblad 'Meer' in het tabblad 'Details Case'.
  De rechten voor de toegangsbeheerders zijn beperkt tot de relevante functionaliteiten.
  1 februari: hotfix
  Personeelsleden De opname van 'verlof voor pleegzorg' had onterecht een impact op het jaarlijks verlofrecht, het onbetaald verlofrecht en het feestdagenverlof. De foute berekening van de verloftellers werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'verlof voor pleegzorg' was geregistreerd.
  De impact van een opname 'onbetaald verlof' op de feestdagenteller werd onterecht berekend in volle dagen. Nu worden enkel de effectief opgenomen uren 'onbetaald verlof' in rekening gebracht. De foute berekening van de feestdagenteller werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'onbetaald verlof' was geregistreerd.
  De impact van een opname 'gestandaardiseerd gunstverlof' op het recht jaarlijks verlof, het recht onbetaald verlof en het feestdagenverlof werd onterecht berekend in volle dagen. Nu worden enkel de effectief opgenomen uren 'gestandaardiseerd gunstverlof' in rekening gebracht.De foute berekening van de verloftellers werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'gestandaardiseerd gunstverlof' was geregistreerd.
  Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om als personeelslid 'dienstvrijstelling loopbaanexamen' aan te vragen.Deze dienstvrijstelling kan wel nog worden toegekend door de lijnmanager aan een contractueel of statutair personeelslid dat deelneemt aan een selectieprocedure (i.k.v. een horizontale mobiliteit, bevordering of externe werving). De dienstvrijstelling is geen recht en hoort thuis onder de noemer 'andere dienstvrijstellingen' (zie artikel X 81 § 2 van het Vlaams Personeelsstatuut).
  De afwezigheid 'verlof deeltijdse prestaties voor handicap/chronische ziekte' verschijnt nu ook in de selfservice onder 'Historie verlofaanvragen'.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Er wordt nu automatisch opgevolgd of het planningsbestand De Vlaamse Waterweg goed verwerkt is. Er komt een foutboodschap van zodra er iets mis loopt.
  De afwezigheden 'onbetaald verlof', 'politiek verlof van ambtswege in dagen' en 'politiek verlof facultatief in dagen' worden automatisch gekopieerd uit de actieve arbeidsrelatie naar de inactieve arbeidsrelatie.  De impact op het jaarlijks verlofrecht, het recht onbetaald verlof en de feestdagenteller wordt nu enkel berekend op basis van de actieve arbeidsrelatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?