chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling aalmoezenier

  Met deze handleiding kan je een aalmoezenier aanstellen.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  De permanente aalmoezeniers (voltijds / deeltijds) worden gelijkgesteld met statutaire personeelsleden met recht op een ambtenarenpensioen.

  Bij deeltijdse permanente aalmoezeniers worden zowel de contractgegevens als de functiegegevens ingevoerd overeenkomstig de instructies voor de invoer van een deeltijdse arbeidsrelatie (hierdoor zal deeltijdse administratieve anciënniteit worden berekend).

  De occasionele aalmoezeniers worden als contractueel beschouwd die per uur worden betaald (1/1976 van het in de salarisschaal A191 opgenomen jaarbedrag aan 100%).

  Met ingang van 1/12/2007 worden de aalmoezeniers  via Vlimpers/loonmotor betaald met een vast bedrag :

  • de eerste 8 jaar 280 euro aan 100% (salarisschaal A191)
  • vanaf het 9de jaar 22.100 euro aan 100% (salarisschaal A192)

  Aangezien de permanente aalmoezeniers (zowel voltijds of deeltijds) een maandsalaris ontvangen in overeenstemming met hun werkrooster dienen voor deze betrokkenen de normale looncodes (001, 500 en 550) ingevoerd te worden.

  Enkel de permanente aalmoezeniers hebben recht op maaltijdcheques.

  De occasionele aalmoezeniers ontvangen géén maandsalaris maar worden per uur betaald à rato van 1 / 1976 van het jaarbedrag uit salarisschaal A191 aan 100%.  Zij hebben bovendien geen recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage. Om deze personen correct te verlonen moet enkel voor de maanden dat zij prestaties leveren per maand de incidentele looncode 238 – uren moreel consulent worden ingevoerd met het aantal tijdens die maand gepresteerde uren.

  Voor de voltijdse permanente aalmoezenier en de occasionele aalmoezenier moet er steeds een voltijds contractrooster worden ingevoerd. Bij de deeltijdse permanente aalmoezeniers wordt een deeltijds contractrooster ingevoerd.

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een externe werknemer (zie Vlimpershandleiding: Externe werknemer aanstellen). Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken:

  Tabblad Functiegegevens:

  1: <Functiecode>

  • Gebruik <Functiecode> A19J02: aalmoezenier

  2: <Graad>

  • Gebruik <Graad> A19J02: aalmoezenier

  3: <Salarisschaal>

  • Een aalmoezenier de eerste 8 jaar: <Functionele schaal> A191 en <Salarisschaal> A191
  • Een aalmoezenier vanaf het 9e jaar: <Functionele schaal> A192 en <Salarisschaal> A192
  • Een occasionele aalmoezenier: <Functionele schaal> NNB en <Salarisschaal> A191

  4: <Statuut>

  • Gebruik <Statuut> Aalmoezenier

  Blok VO Statuut via de link arbeidsovereenkomst

  5: <Wettelijk statuut>

  • Selecteer vastbenoemd voor een permanent aalmoezenier, deze heeft hetzelfde betaalstatuut als een gewone ambtenaar
  • selecteer contractueel voor een occasioneel aalmoezenier, deze heeft hetzelfde statuut als een gewone, contractuele bediende van onbepaalde duur.

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen vaste inkomsten

  Opgelet

  Dit mag enkel worden ingevoerd voor permanente aalmoezeniers.

  1: <Inkomstencode>

  • Voeg looncodes 001, 500 en 550 toe
  • Voeg eventueel looncode 454: Woon-werkverkeer MBWP - km toe

  Vlimpersscherm 3: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen (NLD) > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inkomsten

  Opgelet

  Dit mag enkel worden ingevoerd voor de maanden dat er prestaties werden geleverd en enkel voor occassionele aalmoezeniers.

   

  1: <Inkomstencode>

  • Voeg looncode 238: uren moreel consulent toe

  2: VO incidentele inkomsten

  • Klik op VO incidentele inkomsten

  3: <Aantal uren>

  • Vul <Aantal uren> tijdens die maand gepresteerd toe

  Keer terug naar de Vlimpershandleiding: Externe werknemer aanstellen.